Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Narkolepsimöte 6/9 2013 Anders Öhlén, VD Anders Hultman, Skadechef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Narkolepsimöte 6/9 2013 Anders Öhlén, VD Anders Hultman, Skadechef."— Presentationens avskrift:

1 Narkolepsimöte 6/9 2013 Anders Öhlén, VD Anders Hultman, Skadechef

2 Därför finns Läkemedelsförsäkringen
Den som råkar ut för en allvarlig eller oväntad läkemedelsskada ska ha rätt till ekonomisk kompensation. SOU 1976:23

3 Tre försäkringar hand i hand
Trafikförsäkringen 1929 Läkemedelsförsäkringen 1978 Patientförsäkringen 1975

4 Anmälda per månad

5 Utredningsläget Antal anmälda: 333 (260) Antal godkända: 182 (126) Avböjda/återtagna 13/1 (3/1) Ej beslutade 137 (134) Varav Vuxna 49 (41) Sena symptom 46 (17) Hos medicinsk rådgivare 24 (39) Väntar på journaler 18 (33)

6 Utredningsläget forts.
Grupper där vi avvaktat med beslut: Vuxna- besked har skickats i några fall och ett större antal fall får besked inom de närmaste veckorna Symptomdebut senare än 8 månader efter vaccination- de medicinska rådgivarna anser nu att det finns tillräckligt underlag för beslut, de första beskeden skickas i nästa vecka

7 Principer för ersättning
Den som anmäler en skada till oss skall få den ersättning som ersättningsreglerna ger rätt till

8 Ersättningstyper - översikt
Akut fas: -Sveda och värk -Kostnader Bestående skada -Kvarstående besvär - Permanenta kostnader - Påverkan på arbetslivet

9 Skaderegleringen – godkända skador
Hur långt har vi kommit? -Sveda och värk utbetalt -Reglering av kostnader mm pågår -Kvarstående besvär – förbereder förskottsutbetalning

10 Förskott -Skyldighet att betala ut den ersättning som kan överblickas -Förskottet ger ingen indikation om slutlig ersättning

11 Överlåtelsehandling -Innebär en överlåtelse av rätten att stämma tredje part i domstol. -Ett försäkringsvillkor som krävs i alla läkemedelsskador.

12 Överlåtelsehandling, forts
Vad händer om man inte vill skriva på överlåtelsehandlingen? Vi avvaktar med att betala ut förskottet. På lång sikt nödvändig för att kunna fortsätta skaderegleringen.

13 Skaderegleringen forts.
Vad händer på längre sikt? -Kvarstående besvär – slutlig bedömning -Permanenta kostnader -Påverkan på arbetslivet

14 Praktiska detaljer -Alla får en namngiven handläggare -Överförmyndarspärrat konto för barn (omyndig) -Kontaktvägar; brev, mail, telefon

15 Om du inte blir nöjd Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hanteringen av ditt ärende bör du i första hand vända dig till din handläggare Om vi försökt lösa problemen tillsammans och du fortfarande känner dig missnöjd med vårt beslut, kan du överklaga till Läkemedelsskadenämnden Slutlig prövning kan ske i allmän domstol

16 Hur beräknas det individuella taket på 10 mkr?
Inkomstunderlag, beräknad årsinkomst Läkemedelsförsäkringens del Aktivitetsersättning/sjukpenning Från inkomstunderlaget beräknas de månatliga betalningarna från Läkemedelsförsäkringen, inklusive pensionsförlust De beräknade månatliga betalningarna summeras till ett nuvärde med antagande om realränta Nuvärdet av de månatliga betalningarna samt övriga ersättningar skall understiga 10 mkr Simulering har visat att ett inkomstunderlag motsvarande en svensk medianinkomst inte medför nedsättning för någon som är helt arbetsoförmögen


Ladda ner ppt "Narkolepsimöte 6/9 2013 Anders Öhlén, VD Anders Hultman, Skadechef."

Liknande presentationer


Google-annonser