Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S e er e f l e c ta c t Lean – ett sätt att tänka, en kultur Med lite koppling till lokaler 1-Jul-14 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S e er e f l e c ta c t Lean – ett sätt att tänka, en kultur Med lite koppling till lokaler 1-Jul-14 1."— Presentationens avskrift:

1 s e er e f l e c ta c t Lean – ett sätt att tänka, en kultur Med lite koppling till lokaler 1-Jul-14 1

2 s e er e f l e c ta c t 2 Culture Flexible, Capable, Highly Motivated People with focus on Kaizen through shortening the production flow by eliminating waste GOAL •Highest Quality •Lowest Cost •Shortest lead-time Just-In-Time Jidoka (built-in quality) TPS (Toyota Production System) “The right part at the right time in the right amount” • Pull Systems • Takt time • Continuous Flow “The right part at the right time in the right amount” • Pull Systems • Takt time • Continuous Flow • Stop line and notify of abnormalities • Separate man and machine’s work • Error Proofing • Visual Control • Stop line and notify of abnormalities • Separate man and machine’s work • Error Proofing • Visual Control Heijunka (levelling)Standardized Work Visual management Operational Stability Robust Products & Processes Total Productive MaintenanceSupplier Involvement Operational Stability Robust Products & Processes Total Productive MaintenanceSupplier Involvement

3 s e er e f l e c ta c t 3 Kaizen Flexibla, kunniga engagerade medarbetare MÅL •Ökad kvalitet •Lägre kostnad •Kortare ledtid genom minskat slöseri Just-in-time Jidoka TPS (Toyota Production System) • Skapa flöde • Dragande • Synkroniserad • Skapa flöde • Dragande • Synkroniserad • Rätt från början • Synliggör avvikelser • Rätt från början • Synliggör avvikelser Utjämning Standardiserad arbete Visuell styrning

4 s e er e f l e c ta c t Är det inte då självklart att vi skall: -Skapa flöde (JIT)? -Synliggöra avvikelser och göra rätt från början (jidoka)? Citat Taichi Ohno skapare av Toyota Production System ”Allt vi har gjort är att korta tidslinjen i allt vi gör.”

5 s e er e f l e c ta c t Skapa flöde – för patienterna? ADHD-utredning Remiss Diagnos 17 tim värdeadderande Nuläge 4 mån Idag < 3 veckor  Färre patienter under utredning (tidigare 35-40 pat, idag 5-6 pat)  Inga ombokningar  Inga uteblivna besök  ökad kapacitet 70%  mer tid för vidareutbildning  mm Idag < 3 veckor  Färre patienter under utredning (tidigare 35-40 pat, idag 5-6 pat)  Inga ombokningar  Inga uteblivna besök  ökad kapacitet 70%  mer tid för vidareutbildning  mm

6 s e er e f l e c ta c t  Slösa inte med min tid  Lös hela mitt problem  Ge mig precis det jag behöver  Leverera värde när och där jag vill ha det  Reducera antalet aktiviteter jag måste utföra för att lösa mina problem Vad är värde för patient/vårdtagare?

7 s e er e f l e c ta c t Flyt i patientflödet 12 feb23 april Värdeadderande tid Väntan och omarbete, telefonsamtal, ombokningar mm Kundens flöde in parkering, reception, väntrum (avstånd och enkelhet att hitta)

8 s e er e f l e c ta c t Skapa flöde i medarbetarnas arbete? • hämta, leta efter, söka, vänta - 1,5 – 3,5 tim/dag för en sjuksköterska • knivtid i en op-sal - 30-35 % av arbetet • hela teamet inkl patienten väntar på operatören - ca 20 min varje morgon • vänta på PAV-svar (vävnadsprover) - 19 dgr i genomsnitt • läkaren blir störd - 40 gånger om dagen (telefonsamtal, sökningar, frågor, mm) • bytestider på operation - 90 min • det akuta flödet slår sönder det elektiva, gemensamma resurser Ser det likadant ut hos er?

9 s e er e f l e c ta c t Kontinuerligt flöde Station startsStation ends 5,3 min takt time Pitch marks

10 1-Jul-14 10 Skapa ett kontinuerligt enstycksflöde Batchtänkande i tryckande system - PUSH Kontinuerligt enstycksflöde – gör en, flytta en - PULL Ledtid: 30 +++++++ minuter för en komplett order Process A: 10 minuterProcess B: 10 minuterProcess C: 10 minuter Ledtid: 12 minuter för en komplett order 3 minuter för en artikel

11 s e er e f l e c ta c t 1-Jul-14 11 5S (15 min/dag = över en vecka per år) Verktyg för att skapa en effektiv utvecklande arbetsplats En standard för hur det skall se ut och som förstärker det standardiserade arbetet.

12 s e er e f l e c ta c t Dåligt exempel (spaghetti-diagram kraftfullt verktyg) Bra exempel (mindre slöseri) Se över Layout

13 s e er e f l e c ta c t 1-Jul-14 13 Se över arbetsplats •Arbetsbordet var för brett •Komponenterna låg för långt bort •Komponenterna ligger horisontellt, vilket gör dem svåra att se och ta •Arbetsbordet har gjorts smalare •Komponenterna står närmare •Komponenterna ligger lutade, lättare att se och ta Komponenter Arbetsstycke Arbetsbord (2/3 mindre) Komponent fasad Komponent Fasad (lutande) Före Efter

14 SYNCHRONE TACT PRODUCTION Kostwein Montagetechnik GmbH

15

16

17 redesign pre assembly Before After

18

19 Before After

20 componentsB-groupslinecomponentsB-groups Arbetsplatsen utformning viktig (stödja flöde i medarbetarnas standard)

21 Current layout

22 1-Jul-14 22 • Finns inte en rätt layout / lokal ! • Målet är ständig förbättring. • Utmaningen med standardisering är att förbättra och ändra den!

23 Är det ett kontinuerligt flöde eller spaghetti i sjukvården 1 jul -14 23 Operationssal Transport på akut patient ankommer i ambulans Vanliga vägen under ett skift för medarbetare på sjukhuset  Avdelningars placering i ett flöde: olika våningar/hus, hiss  I en avdelning: flöde in, flödet hos medarbetarna (förråd etc.)  I rummet: material …

24 Akutmottagning Helikopterplatta IVA / centralop

25 s e er e f l e c ta c t Sammanfattning Flödet och lokalen  Stödja flödet för patient  Stödja flödet för medarbetaren  Flexibilitet; gå att förbättra i stort och smått  Ledtid för förändringen (t.ex. hiss) 1-Jul-14 25

26 s e er e f l e c ta c t 26 Kaizen Flexibla, kunniga engagerade medarbetare MÅL •Ökad kvalitet •Lägre kostnad •Kortare ledtid genom minskat slöseri Just-in-time Jidoka TPS (Toyota Production System) • Skapa flöde • Dragande • Synkroniserad • Skapa flöde • Dragande • Synkroniserad • Rätt från början • Synliggör avvikelser • Rätt från början • Synliggör avvikelser Utjämning Standardiserad arbete Visuell styrning

27 s e er e f l e c ta c t Rätt från början?  remisserna skickas tillbaka då de är ofullständiga – 15%  smittas med en vårdrelaterad infektion – 11%  operationer stryks med kort varsel- 10%  fel medicinering på en vårdavdelning (medicin/dos/tid) – 10-20%  patienter som inte kan komma på den kallade tiden – 40%  ofullständiga/felaktiga remisser till livmodershalscancer – 80%  andel patienter som inte får en korrekt läkemedelsberättelse – 94% Källa USiL

28 s e er e f l e c ta c t Lätt att göra rätt 1-Jul-14 28

29 s e er e f l e c ta c t Visuell uppföljning och styrning Visuella tavlor för all info (skapa känslan ”Tack till Kunden”) Reklamen i realtid (ser när det skall börja ringa) Uppföljning i realtid, antalet personer som är: • Lediga, i telefon, matar in data, ej på plats Inga fasta säljmål Alla tar alla samtal (inget nummerval) Customer pleaser (spegel) Röd lampa om en kund väntar mer än en signal Andon-bord (cock-pit) En person följer arbetet och tillkallar support vid behov Ledning sitter ute i verksamheten Vid problem får hjälp från forskning som finns bredvid och ringer tillbaks kund inom 10 min 7000 samtal / dag (10.000 samtal/fax/email /dag)

30 1-Jul-14 30

31 Det är inget taveldesignsprojekt 1-Jul-14 31

32 s e er e f l e c ta c t Sammanfattning fokus på avvikelser och lokalen  Visuell styrning (tavla i verksamheten, inga väggar!)  Support nära vid problem 1-Jul-14 32

33 s e er e f l e c ta c t Lean från en annan vinkel 1-Jul-14 33 Challenge Kaizen (change for the better) Genchi genbutsu (go and see for yourself) Respect (value-added) Team-work Visuell styrning för avvikelser. Laget mäter, naturlig plats för tavla vid arbetet Effektiva kontinuerliga flöde (fysisk layout) Ledning & support nära verkligheten Inget är optimalt – kunna förändra & kort ledtid vid förändring.

34 s e er e f l e c ta c t Lean är ett pågående byggprojekt

35 s e er e f l e c ta c t Revere AB 01/07/2014 35 BÖCKER Översatt och skrivit lean böcker Ny Verktygslåda för Lean, Lean Handbok för Service och Tjänster. Lean för återförsäljare. KONSULTING • Arbetat med längre förändringsprojekt inom Lean i mer än 30 företag i över 10 länder. • Vårt fokus är att stötta organisationer att själv driva sin Lean implementering Pia Anhede och Joakim Hillberg, arbetat med Lean sedan 18 år. Deltagit i 20-tal konferenser och utbildningar Tränat i Japan hos Toyota, Shingijutsu samt Gemba Research. Civilingenjörer från Chalmers. Joakim även MBA från Insead. Föreläser på universitet och konferenser. SPEL Utvecklat flera spel; bl.a. Lean Spelet för sjukvård, Lean Spelet, Lean Admin, Supply Chain, Lean Knowledge Builder, Lean Development... c/o Chalmers, Hugo Grauers Gata 3, 411 33 Göteborg, Sweden, Mobile +46 705 74 68 12 joakim@hillberg.com NÄTVERK • Joakim med i Lean Forums styrelse. • Ger ut nyhetsbrev om lean inom service och tjänster (för prenumeration maila) • Initiativtagare samt med att ordna Lean Healthcare i Lund 16-17 mars, 2010. • Relation till LERC i Cardiff sedan 10 år. • Samarbetar med flertal andra lean konsulter. UTBILDNING • Ansvarig för samt utvecklar utbildningar för PLAN och Lean Forum (störst utbildare inom Lean i Sverige). • Samarbetar även med LERC (Lean Enterprise Research Center) i Cardiff, UK.

36 s e er e f l e c ta c t Nuvarande projekt Exempel på vad vi jobbar med för närvarande • Vårdkoncern med bas i Norge • Tränar upp intern linjepersonal i Norge som driver lean arbetet själva. • Omfattar äldrevård, sjukvård, slutet boende, fosterhem samt administration. • Stöd i deras lean arbete sedan 2001. • Arbetat med deras försörjningskedja i Italien, Sverige, USA inkl. 15-tal leverantörer. • Påbörjat arbete med marknadsbolag, pilot i Kina och Brasilien. • mm • Lean implementering på enhet i Lund. • Lean ledarskapsutbildning av chefer och ledare. • Coachar och stödjer lean implementeringen inom sjukhuset Södra Älvsborgs Sjukhus • Träning av interna lean utvecklare. • Framtagning av konceptet för Lean Service samt anpassat Revere’s modell för dess implementering. • Stöd vid implementering.


Ladda ner ppt "S e er e f l e c ta c t Lean – ett sätt att tänka, en kultur Med lite koppling till lokaler 1-Jul-14 1."

Liknande presentationer


Google-annonser