Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attityder och beteende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attityder och beteende"— Presentationens avskrift:

1 Attityder och beteende
Nils Petter Gregersen Sundsvall

2 Ett av nollvisionens fundament:
Delat ansvar: Attityder och beteende gäller alltså både trafikanter och systemutformare! System utformare Trafikant

3 Föreställningar om konsekvenser av beteendet fortkörning…
…om säkerhet …om tidsvinst …om marknadsandelar …om miljö …om hänsyn …om upptäcktsrisk …om körglädje Yttre faktorer… …väder/väglag …övervakning, ATK …straff/körkort …belöning …tekniska hjälpmedel …hastighetsgränser …bilens prestanda …fysiska åtgärder Hastighetsval Subjektiva normer… …föreställningar om lagar/regler …kompistryck …företagsledningens förväntningar …nära och kära/auktoriteter …kollegers förväntningar Avsikter: …att köra för fort …att köra lagligt Attityd: …förhållnings-sätt/inställning till fortkörning Faktiska normer… …lagstiftning och regler …företagsledningens krav …upphandlares krav Beteende Avsikter Attityder Föreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer

4 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetschef NTF 070-5412095
Nollvisionen 10 år Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetschef NTF

5 Sammantaget har minst 600 liv sparats sedan beslutet om Nollvisionen

6 Långt till målet = mer fokus på trafikantens ansvar
Viktigt att komma innanför pannbenet på trafikanten Kunskaper-attityder-insikt-förståelse-acceptans-motivation Trafikundervisning i skolan Körkortsutbildning Informationskampanjer Övervakning, toleransgränser, böter Ledarskapets ansvar (företag, myndigheter, org.) Kombinationer av olika ansatser! = bredare perspektiv på ”systemutformare”

7 Föreställningar om konsekvenser av fortkörning…
…utbildning information för… …allmän förståelse för trafiksäkerhet …insikt om risker …insikt om nya hastighetsgränser …kunskap om påföljder ...kunskap om tidsvinst …ökad upplevd upptäcktsrisk Yttre faktorer… …fysisk utformning …teknisk utveckling …hastighetsgränser Subjektiva normer… …sanna resp. falska normer …göra trafiksäkerhet tillåtet …belöning för säker hastighet …från policy till verklighet Faktiska normer… …tydlighet, toleransgränser …utbildning/information om lagar/regler …ta fram ts-policy …öka ts-krav upphandling Beteende Avsikter Attityder Föreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer

8 Skolans trafiksäkerhetsarbete
Samla vad vi gör, vad vi skulle vilja göra, vad vi tidigare pratat om, vad vi vill opinionsbilda kring. I princip en handlingsplan till vår policy. Bakgrunden: NTFs policy, verksamhetsidén, avsiktsförklaring, policydokument Barn och trafik

9 Motion 2007/08:Ub340 Motion till riksdagen 2007/08:Ub340 av Annelie Enochson (kd) Trafikundervisning i skolorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om … införande av obligatorisk trafikundervis-ning i skolan. … att ge Skolverket i uppdrag att utforma kunskapsmål för ämnesområdet trafik i skolan. … att se över ansvaret för att lärare i förskola, grundskola och gymnasium får det stöd de behöver när det gäller trafikundervisningen.

10

11 Körkort: Från färdighetstränande till insiktsskapande utbildning
Minskat fokus Fordonsmekanik Manövrering Hantering av kritiska situationer Ökat fokus Förutseende Riskmedvetenhet Stora säkerhets-marginaler Kalibrering av egen förmåga

12 Från halk- till riskutbildning
Gamla Att kunna: Starta och accelerera Nödstopp Undanmanöver Häva sladd etc. Nya Inse betydelsen av att undvika risker och att köra med stora säkerhetsmarginaler Realistisk uppfattning om egen förmåga Uppleva konsekvenser av överskattning Inse sambandet mellan hastighet och fordonsrörelse

13 Exempel på inslag: Krocksläde Krockviktsvåg Människohuvud Airbag
Vältbil Bilbarnstol Sittställning Huvudstödssläde Krockad bil/vilt Bil i genomskärning ABS-bromsar Däckhörna Instruktionsbok Videofilmer

14 Stora säkerhetsmarginaler (?)
Obligatorisk riskutbildning 1 och 2 (Proposition mars 2008)

15

16 Ökad insikt hos mopedhandlare som trimmar

17 Insikt om vikten av rätt siffra på skylten!?
Nya hastighetsgränser Insikt om vikten av rätt siffra på skylten!?

18 Rätt siffra på skylten…
…tydlig samsyn på transportpolitiska prioriteringar …. i första hand hög fram-komlighet som priori-teras. …flera av aktörerna är mer eller mindre kri-tiska till nationella initiativ som nollvisio-nen, den trafiksäker-hetspolitiska debatten och prioriteringarna inom transportpoli-tiken.

19 Insikt om minimala tidsvinster vid fortkörning: Minuter vid olika körlängder och hastigheter

20 Upplevd upptäcktrisk: Hot om körkortsindragning

21 Upplevd upptäcktrisk: Företags-ISA med loggning

22 Tydlighet i lagstiftning och påföljd: Om polisen och toleransgränserna

23

24 Regler: trafiksäkerhetspolicy i transportföretag

25

26 Aktörsmätningar yrkestrafik

27

28 Kommuners krav vid skolskjutsupphandling

29

30 Upphandling: Krav från resenärerna
65% av lokala pensionärs-organisationer använder över-enskommelsen

31 Grupptryck och subjektiva normer
Hur skall killar köra för att ni tjejer skall gilla det? Hur tror ni killar att tjejer vill att ni ska köra?

32 Subjektiva normer: Gruppdiskussioner Telia
4 diskussionstillfällen (7-8 deltagare) 1:a mötet: Berätta om upplevda trafikfarliga situationer för varandra Spåna kring möjliga orsaker 2:a mötet: Spåna kring möjliga förebyggande åtgärder 3:e mötet: Lista möjliga åtgärder, dela upp på företag och förare 4:e mötet: Prioritera, lista till företaget, eget löfte

33 Gruppdiskussioner Telia

34

35 Samverkan: Insatsveckor bilbälte

36 Slutsats Hastighetsanpassning handlar om beteende
Beteendet styrs av många saker, bl a attityder Åtgärder måste vidtas i hela systemet Trafikanten, regelsystemet, vägmiljön och fordonet Beteende Avsikter Attityder Föreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer


Ladda ner ppt "Attityder och beteende"

Liknande presentationer


Google-annonser