Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attityder och beteende Nils Petter Gregersen Sundsvall 071025.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attityder och beteende Nils Petter Gregersen Sundsvall 071025."— Presentationens avskrift:

1 Attityder och beteende Nils Petter Gregersen Sundsvall 071025

2 Ett av nollvisionens fundament: Delat ansvar: Attityder och beteende gäller alltså både trafikanter och systemutformare! System utformare Trafikant

3 BeteendeAvsikterAttityderFöreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer Föreställningar om konsekvenser av beteendet fortkörning… …om säkerhet …om tidsvinst …om marknadsandelar …om miljö …om hänsyn …om upptäcktsrisk …om körglädje Yttre faktorer… …väder/väglag …övervakning, ATK …straff/körkort …belöning …tekniska hjälpmedel …hastighetsgränser …bilens prestanda …fysiska åtgärder Faktiska normer… …lagstiftning och regler …företagsledningens krav …upphandlares krav Hastighetsval Avsikter: …att köra för fort …att köra lagligt Attityd: …förhållnings- sätt/inställning till fortkörning Subjektiva normer… …föreställningar om lagar/regler …kompistryck …företagsledningens förväntningar …nära och kära/auktoriteter …kollegers förväntningar

4 Nollvisionen 10 år 2007-10-09 Nils Petter Gregersen Trafiksäkerhetschef NTF 070-5412095

5 Sammantaget har minst 600 liv sparats sedan beslutet om Nollvisionen

6 Långt till målet = mer fokus på trafikantens ansvar • Viktigt att komma innanför pannbenet på trafikanten • Kunskaper-attityder-insikt-förståelse-acceptans- motivation – Trafikundervisning i skolan – Körkortsutbildning – Informationskampanjer – Övervakning, toleransgränser, böter – Ledarskapets ansvar (företag, myndigheter, org.) – Kombinationer av olika ansatser! • = bredare perspektiv på ”systemutformare”

7 BeteendeAvsikterAttityderFöreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer Föreställningar om konsekvenser av fortkörning… • …utbildning information för… • …allmän förståelse för trafiksäkerhet • …insikt om risker • …insikt om nya hastighetsgränser • …kunskap om påföljder •...kunskap om tidsvinst • …ökad upplevd upptäcktsrisk Faktiska normer… …tydlighet, toleransgränser …utbildning/information om lagar/regler …ta fram ts-policy …öka ts-krav upphandling Subjektiva normer… …sanna resp. falska normer …göra trafiksäkerhet tillåtet …belöning för säker hastighet …från policy till verklighet Yttre faktorer… …fysisk utformning …teknisk utveckling …hastighetsgränser

8 Skolans trafiksäkerhetsarbete

9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om • … införande av obligatorisk trafikundervis- ning i skolan. • … att ge Skolverket i uppdrag att utforma kunskapsmål för ämnesområdet trafik i skolan. • … att se över ansvaret för att lärare i förskola, grundskola och gymnasium får det stöd de behöver när det gäller trafikundervisningen. Motion 2007/08:Ub340 Motion till riksdagen 2007/08:Ub340 av Annelie Enochson (kd) Trafikundervisning i skolorna

10

11 Körkort: Från färdighetstränande till insiktsskapande utbildning • Minskat fokus – Fordonsmekanik – Manövrering – Hantering av kritiska situationer • Ökat fokus – Förutseende – Riskmedvetenhet – Stora säkerhets- marginaler – Kalibrering av egen förmåga

12 Från halk- till riskutbildning Gamla Att kunna: • Starta och accelerera • Nödstopp • Undanmanöver • Häva sladd • etc. Nya • Inse betydelsen av att undvika risker och att köra med stora säkerhetsmarginaler • Realistisk uppfattning om egen förmåga • Uppleva konsekvenser av överskattning • Inse sambandet mellan hastighet och fordonsrörelse

13 Exempel på inslag: •Krocksläde •Krockviktsvåg •Människohuvud •Airbag •Vältbil •Bilbarnstol •Sittställning •Huvudstödssläde •Krockad bil/vilt •Bil i genomskärning •ABS-bromsar •Däckhörna •Instruktionsbok •Videofilmer

14 Stora säkerhetsmarginaler (?) O b l i g a t o r i s k r i s k u t b i l d n i n g 1 o c h 2 ( P r o p o s i t i o n m a r s 2 0 0 8 )

15

16 Ökad insikt hos mopedhandlare som trimmar

17 Insikt om vikten av rätt siffra på skylten!? Nya hastighetsgränser

18 Rätt siffra på skylten… • …tydlig samsyn på transportpolitiska prioriteringar …. i första hand hög fram- komlighet som priori- teras. • …flera av aktörerna är mer eller mindre kri- tiska till nationella initiativ som nollvisio- nen, den trafiksäker- hetspolitiska debatten och prioriteringarna inom transportpoli- tiken.

19 Insikt om minimala tidsvinster vid fortkörning: Minuter vid olika körlängder och hastigheter

20 Upplevd upptäcktrisk: Hot om körkortsindragning

21 Upplevd upptäcktrisk: Företags-ISA med loggning

22 Tydlighet i lagstiftning och påföljd: Om polisen och toleransgränserna

23

24 Regler: trafiksäkerhetspolicy i transportföretag

25

26 Aktörsmätningar yrkestrafik

27

28 Kommuners krav vid skolskjutsupphandling

29

30 65% av lokala pensionärs- organisationer använder över- enskommelsen Upphandling: Krav från resenärerna

31 Grupptryck och subjektiva normer • Hur skall killar köra för att ni tjejer skall gilla det? • Hur tror ni killar att tjejer vill att ni ska köra?

32 Subjektiva normer: Gruppdiskussioner Telia • 4 diskussionstillfällen (7-8 deltagare) – 1:a mötet: • Berätta om upplevda trafikfarliga situationer för varandra • Spåna kring möjliga orsaker – 2:a mötet: • Spåna kring möjliga förebyggande åtgärder – 3:e mötet: • Lista möjliga åtgärder, dela upp på företag och förare – 4:e mötet: • Prioritera, lista till företaget, eget löfte

33 Gruppdiskussioner Telia

34

35 Samverkan: Insatsveckor bilbälte

36 Slutsats BeteendeAvsikterAttityderFöreställningar Subjektiva normer Faktiska normer Yttre faktorer • Hastighetsanpassning handlar om beteende • Beteendet styrs av många saker, bl a attityder • Åtgärder måste vidtas i hela systemet – Trafikanten, regelsystemet, vägmiljön och fordonet


Ladda ner ppt "Attityder och beteende Nils Petter Gregersen Sundsvall 071025."

Liknande presentationer


Google-annonser