Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om utvärdering av yrkesförarprojektet Nils Petter Gregersen 2006-01-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om utvärdering av yrkesförarprojektet Nils Petter Gregersen 2006-01-17."— Presentationens avskrift:

1 Om utvärdering av yrkesförarprojektet Nils Petter Gregersen 2006-01-17

2 Problemformulering, faktabaserat för tung trafik olyckorna har ökat mest mötesolyckor högt krockvåld oftast motparten som skadas bältesanvändningen för låg i tunga fordon Trötthet vanlig bland förare fortkörning vanligt bland tunga fordon

3 Övergripande trafiksäkerhetsmål minska antal dödade minska antal svårt skadade förbättra miljön öka jämställdheten

4 Detaljerade trafik- säkerhetsmål, delmål förbättra hastighetsanpassningen (efterlevnad 80% 2007) öka bältesanvändningen (användning 80% 2007) införa alkolås (obligatorium 2010 buss/lastbil, 2012 personbil) minska trötthet och stress (-)

5 Målgrupper yrkesförare, åkerier, bussföretag, taxi… företagsledning facket

6 Metodval –utbilda –informera –övervaka –handleda –mäta/observera –skriva regler och policy –räkna cost-benefit

7 Processmål –arrangera x antal möten –träffa x antal aktörer –genomföra x antal utbildningar –mäta hastigheter på x antal fordon eller för x antal företag –räkna bältesanvändning i x antal fordon eller för x antal företag –skriva x antal artiklar –åstadkomma x antal avsiktsförklaringar

8 I yrkestrafik- och bältespro- jekten är processmålen tex: varje län genomför bältesmätningar i minst 3 tätorter varje län sprider resultaten till media genomföra x lokala infoaktiviteter sätta igång processer hos valda målgrupper dialog med x företag x% genomfört hastighetsdämpande åtgärder efterlevnaden av hastighetsgränser ökar med x% x antal företag fått info om alkohol-/drogpolicy och alkolås ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Resterande tre projektsteg Genomförande som leder fram till att processmål och trafiksäkerhetsmål förverkligas Utvärdering av processmål Utvärdering av trafiksäkerhetsmål

10 Genomförande av projekt Projektplanering och målformu- lering Genomförande för måluppfyllelse Utvärdering av om process- målen uppfyllts Utvärdering av om trafiksäkerhets- målen uppfyllts EFFEKT- UTVÄRDERING PROCESS- UTVÄRDERING

11 Varför skall vi utvärdera? För att se om vi uppnått våra mål !!!! Bra, dåliga eller inga effekter? Sprida goda exempel, varna för dåliga Undvika ”anekdotiska bevis” Hitta vad som fungerat bra resp. dåligt Förbättra direkt eller till nästa omgång Redovisa till finansiärer/uppdragsgivare

12 Exempel BTK och Trolle

13 Barnens trafikklubb, olyckor/1000 timmar

14 Effektutvärderingen Vilka effekter? –de som angetts i trafiksäkerhetsmålen Inte alltid mätbara –för litet material –för kort tid –för dyrt Använda indikatorer

15 Indikatorer (Fishbein & Ajzen) Subjektiva normer Yttre faktorer Kunskaper Avsikter Attityder Beteende Olyckor Föreställningar

16 Metoder för effektutvärderingen Intervjuer Enkäter och blanketter Registeranalyser Observationer och mätningar Tester och prov

17 Processutvärderingen Vilka processer? –de som angetts i processmålen Inte alltid tillräckliga –för trubbiga processmål –anger kvantifieringar –ger inte en hel bild av ”vad”, ”hur” och ”varför” Komplettera

18 Exempel, Telia Fyra åtgärder –Informationskampanjer –Förarutbildning insikt/säkerhetsmarginaler –Bonus för olycksfri körning –Gruppdiskussioner –Kontrollgrupp Effektutvärdering av olycksinblandning och olyckskostnad Viss processutvärdering

19 Resultat av Teliastudien

20 Exempel, 16-årsgräns 16-årsgräns för övningskörning 2003-09-01 Effektutvärdering av: –Olycksinblandn/olyckstyper (under övn och efter kk) –Attityder –Mental belastning –Ögonrörelser –Körbeteende (självrapporterat och faktiskt) Processutvärdering av: –Övningskörningsmängd och fördelning över tid –Övningskörningens innehåll –Samarbete med trafikskola –Teori och praktik

21 Övningstid per vecka

22 Olyckor/1000 förare efter att man tagit körkort

23 Total övningskörningstid

24 Exempel på innehåll Aldrig övat: Bilens funktion: 25% Sittställning: 20% Omkörning: 12% Enkelriktad gata: 18% Järnvägsövergång: 15% Ecodriving: 22% Halt väglag: 18% %

25 Minsta insats av process- studier för yrkesförarprojektet Antal företag man har upprättat dialog med Antal företag som NTF haft kontakt med som genomfört : –hastighetsdämpande åtgärder –åtgärder för höjd bältesanvändning Med hur många %: –hastighetsefterlevnaden ökat –bältesanvändningen ökat Hur många företag som fått information om alkolås och alkohol-/drogpolicy

26 Ytterligare processtudier? Typ av företag, verksamhet, storlek, befintligt arbete med trafiksäkerhet Antal möten med företagsledning och förare Mötesaktiviteter (utbildn, info, demo…) Mediakontakter och mediagenomslag Överenskommelser, avsiktsförklaringar


Ladda ner ppt "Om utvärdering av yrkesförarprojektet Nils Petter Gregersen 2006-01-17."

Liknande presentationer


Google-annonser