Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?"— Presentationens avskrift:

1 15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?
Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand Nils Petter Gregersen

2 Moped

3 Utgångspunkt Små barn klarar sig relativt bra i trafiken
Ju äldre barn, desto fler olyckor

4 Dödade och skadade barn efter deras trafikantroll (STRADA)

5 Försäljning av mopeder i Sverige (MCRF)

6 Svårt sk. mopedister/årskull

7 Figuren ovan visar hur människans tålighet mot våld uttryckt som dödsrisk är beroende av hastigheten vid olika typer av kollisioner. Mest känslig är en fotgängare eller cyklist som blir påkörd av en bil. Vid påkörningsfarter över 30 km/h ökar dödsrisken dramatiskt. Sitter människan i en bil och använder bältet så skyddar bilen och man överlever i högre kollisionshastigheter. Sämst skydd ger bilen om den blir påkörd i sidan. Är kollisionsfarten högre än 50 km/h så ökar dödsrisken dramatiskt. Om man kolliderar med en likadan bil eller kör in i en bergvägg så klarar man i allmänhet en krock i 70 km/h. Vid högre farter ökar dödsrisken dramatiskt. Kurvorna är hämtade från Svenska kommunförbundets skrift ”Lugna Gatan”. Den vänstra kurvan bygger på analys av inträffade olyckor. De två kurvorna till höger är resultat av expertbedömningar med utgångspunkt från tillgängliga data som endast ger vissa punkter på kurvorna.

8 Fysiologiska processer
Testosteronhalten är hög hos unga män förknippas med styrka, maskulinitet, impulsivitet, aggression och kamplust 16-åriga pojkar 20x mer än före puberteten Tydligt samband med sensationssökande Hjärnans mognadsprocess… Delvis har ungdomars överskattning och “odödlighet” att göra med testosteronhalten, men det gäller förstås bara unga män. Testosteronhalten är hög och detta kan förknippas med styrka, maskulinitet, impulsivitet, aggression och kamplust. En annan fysiologisk process som styr ungdomars övertro har att göra med hjärnans utveckling. Jag ska snart presentera sådan, lite nyare forskning, som jag har tagit del av. Det är amerikansk forskning som publicerades 2004. Först ska jag nämna vad forskningen visat. Och då koncentrerar jag mig på ungdomar i 15-årsåldern,dvs de som ska ta körkort för EU-moped. SE NPG-PAPPER Forskningsresultaten visar att:….. Förmåga att reflektera över konsekvenser Prioritera kortsiktiga eller långsiktiga mål? Integrera komplicerad information Värdera risker Visa hänsyn Kontrollera känslor Ta eget ansvar

9

10 fMRI: Funktionell magnetresonanstomografi

11 Tre ”huvudfunktioner”
Förnuft och kontroll Prefrontala cortex Känslor Limbiska systemet, Amygdala Överlevnad Hjärnstammen

12 Ungdomars hjärnutveckling består av tre processer:
Tillväxt: Utveckling av (grå) hjärnmassa och etablering av mängder av nya förbindelser i hjärnan – en rent biologisk process Rensning: Nedstängning av oanvända eller oviktiga förbindelser i hjärnan – ett resultat av psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet Förstärkning: Isolering och renodling av viktiga och ofta använda förbindelser för att öka deras effektivitet – ett resultat av psykologisk/social utveckling, utbildning och erfarenhet

13 Reflektera över konsekvenser
Kontrollera känslor Visa hänsyn Ta eget ansvar Integrera komplicerad information Värdera risker Kortsiktiga eller långsiktiga mål?

14 Känsla eller förnuft?

15 Slutsatser om hjärnans utveckling
Ungdomar är dåliga på att reflektera över konsekvenserna av sina handlingar De reagerar känslomässigt och impulsivt snarare än logiskt och förnuftigt Snabb njutning viktigare än långsiktig planering Ökat risktagande Stor variation mellan individer

16 Hjärnans utveckling är ett samspel mellan
Biologisk tillväxt, rensning och förstärkning. Psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet

17 Ungdomskultur, sociala normer och grupptryck
subjektiva Ungdomskultur, sociala normer och grupptryck

18

19 Ungdomskultur - vuxenkultur
Förr var gränsen barn-vuxen tydligare Nu tonåringar tidigare, och senare Större öppenhet och valmöjligheter i livet nu Existentiellt dilemma att välja rätt Normer och grupptryck viktigt som stöd Individualiseringen – konkurrensen Mobilen och datorn verktyg Mopeden är symbol och verktyg

20 Motstånd mot grupptryck efter ålder och inkomst i familjen

21

22 Personlighet och olycksinblandning
Impulsivitet Naivitet Äventyrlighet Låg självkontroll Lågt socialt ansvar Själviskhet Omogenhet Låg intelligens Aggressivitet

23 Äventyrssökande är oftare inblandade i olyckor

24 Ungdomsolyckor och social bakgrund
Låg inkomst i familjen Låg utbildning i familjen Dåliga egna betyg i teoretisk ämnen Kriminalitet, egen eller i familjen Alkohol- eller drogmissbruk, egen eller i familjen Splittrade familjer

25

26 (SIKA) Dvs om man jämför en moped med en personbil som kör lika långt så är risken att skadas svårt 50 gånger högre för mopedisten än för bilisten

27 Trafikolycka efter färdsätt
Danmark Finland Norge Sverige

28 Några resultat Attityder: Norska flickor bäst, finska och svenska pojkar sämst Beteende: Norska flickor bäst, svenska pojkar sämst Kunskaper: Finska pojkar bäst, danska flickor sämst Pratat trafik i skolan: Norska flickor mest, svenska pojkar minst Pratat trafik med föräldrar: Danska flickor mest, svenska pojkar minst

29 Brukar åka moped till skolan

30 Har egen moped

31 Använder mopedhjälm som förare (Alltid+Ofta, bara förare)

32

33 Kört för fort på moped (Ofta + Ganska ofta, alla)

34 Mopedens topphastighet
Över 60 km/tim Över 80 km/tim

35 Andel med trimmad moped

36 Andel där föräldrar vet

37

38 Kunskap om moped på cykelväg

39 Kört moped berusad

40

41

42 Slutsatser…… Resultaten visar ett klart behov av kraftfullare insatser för att öka den här gruppens säkerhet medan de är barn/ungdomar ge dem en grund för ett fortsatt trafiksäker liv Lagstiftning, fina vägar, teknik och övervakning är bra men det räcker inte. Det finns få arenor där åringar möts. Skolan är en av få naturliga arenor Låt oss ställa ännu tydligare krav på skolan

43

44 Hur ska man göra? Ungdomar är beroende av gruppnormer
Gruppdynamiska inslag Ungdomar är inte färdigutvecklade mentalt Delta i utvecklingen Skapa engagemang och reflektion Elevcentrerade metoder Involvera föräldrar Ungdomar tar större risker Insiktsskapande övningar

45 Elevcentrerade metoder
Pedagogiska metoder som tar sin utgångspunkt i elevens lärande, inte lärarens undervisning Skapa engagemang Sätta igång tankeprocesser Väcka känslomässiga reaktioner – och bearbeta!!! Låta eleverna själva definiera problemen och föreslå lösningar Gruppdiskussioner Problembaserat lärande Coaching Upplevelser, insiktsskapande övningar Undersökande arbetssätt Värderingsövningar


Ladda ner ppt "15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de?"

Liknande presentationer


Google-annonser