Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand 2010-03-17 Nils Petter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand 2010-03-17 Nils Petter."— Presentationens avskrift:

1 15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand 2010-03-17 Nils Petter Gregersen

2 Moped

3 Utgångspunkt • Små barn klarar sig relativt bra i trafiken • Ju äldre barn, desto fler olyckor

4 Dödade och skadade barn efter deras trafikantroll (STRADA)

5 Försäljning av mopeder i Sverige (MCRF)

6 Svårt sk. mopedister/årskull

7

8 Fysiologiska processer • Testosteronhalten är hög hos unga män – förknippas med styrka, maskulinitet, impulsivitet, aggression och kamplust – 16-åriga pojkar 20x mer än före puberteten – Tydligt samband med sensationssökande • Hjärnans mognadsprocess…

9

10 fMRI: Funktionell magnetresonanstomografi

11 Förnuft och kontroll Prefrontala cortex Känslor Limbiska systemet, Amygdala Överlevnad Hjärnstammen Tre ”huvudfunktioner”

12 Ungdomars hjärnutveckling består av tre processer: • Tillväxt: Utveckling av (grå) hjärnmassa och etablering av mängder av nya förbindelser i hjärnan – en rent biologisk process • Rensning: Nedstängning av oanvända eller oviktiga förbindelser i hjärnan – ett resultat av psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet • Förstärkning: Isolering och renodling av viktiga och ofta använda förbindelser för att öka deras effektivitet – ett resultat av psykologisk/social utveckling, utbildning och erfarenhet

13 • Reflektera över konsekvenser • Kontrollera känslor • Visa hänsyn • Ta eget ansvar • Integrera komplicerad information • Värdera risker • Kortsiktiga eller långsiktiga mål?

14 Känsla eller förnuft? 0 5 10 15 20 25 30

15 Slutsatser om hjärnans utveckling • Ungdomar är dåliga på att reflektera över konsekvenserna av sina handlingar • De reagerar känslomässigt och impulsivt snarare än logiskt och förnuftigt • Snabb njutning viktigare än långsiktig planering • Ökat risktagande • Stor variation mellan individer

16 Hjärnans utveckling är ett samspel mellan – Biologisk tillväxt, rensning och förstärkning. – Psykologisk /social utveckling, utbildning och erfarenhet

17 Ungdomskultur, sociala normer och grupptryck subjektiva

18

19 Ungdomskultur - vuxenkultur • Förr var gränsen barn-vuxen tydligare • Nu tonåringar tidigare, och senare • Större öppenhet och valmöjligheter i livet nu • Existentiellt dilemma att välja rätt • Normer och grupptryck viktigt som stöd • Individualiseringen – konkurrensen • Mobilen och datorn verktyg • Mopeden är symbol och verktyg

20 Motstånd mot grupptryck efter ålder och inkomst i familjen

21

22 Personlighet och olycksinblandning • Impulsivitet • Naivitet • Äventyrlighet • Låg självkontroll • Lågt socialt ansvar • Själviskhet • Omogenhet • Låg intelligens • Aggressivitet

23 Äventyrssökande är oftare inblandade i olyckor

24 Ungdomsolyckor och social bakgrund • Låg inkomst i familjen • Låg utbildning i familjen • Dåliga egna betyg i teoretisk ämnen • Kriminalitet, egen eller i familjen • Alkohol- eller drogmissbruk, egen eller i familjen • Splittrade familjer

25

26 Dvs om man jämför en moped med en personbil som kör lika långt så är risken att skadas svårt 50 gånger högre för mopedisten än för bilisten (SIKA)

27 Trafikolycka efter färdsätt Danmark Finland Norge Sverige

28 Några resultat • Attityder: Norska flickor bäst, finska och svenska pojkar sämst • Beteende: Norska flickor bäst, svenska pojkar sämst • Kunskaper: Finska pojkar bäst, danska flickor sämst • Pratat trafik i skolan: Norska flickor mest, svenska pojkar minst • Pratat trafik med föräldrar: Danska flickor mest, svenska pojkar minst

29 Brukar åka moped till skolan

30 Har egen moped

31 Använder mopedhjälm som förare (Alltid+Ofta, bara förare)

32

33 Kört för fort på moped (Ofta + Ganska ofta, alla)

34 Mopedens topphastighet Över 60 km/timÖver 80 km/tim

35 Andel med trimmad moped

36 Andel där föräldrar vet

37

38 Kunskap om moped på cykelväg

39 Kört moped berusad

40

41

42 Slutsatser…… • Resultaten visar ett klart behov av kraftfullare insatser för att – öka den här gruppens säkerhet medan de är barn/ungdomar – ge dem en grund för ett fortsatt trafiksäker liv • Lagstiftning, fina vägar, teknik och övervakning är bra men det räcker inte. • Det finns få arenor där 12-17-åringar möts. • Skolan är en av få naturliga arenor • Låt oss ställa ännu tydligare krav på skolan

43

44 Hur ska man göra? • Ungdomar är beroende av gruppnormer – Gruppdynamiska inslag • Ungdomar är inte färdigutvecklade mentalt – Delta i utvecklingen – Skapa engagemang och reflektion – Elevcentrerade metoder – Involvera föräldrar • Ungdomar tar större risker – Insiktsskapande övningar

45 Elevcentrerade metoder • Pedagogiska metoder som tar sin utgångspunkt i elevens lärande, inte lärarens undervisning • Skapa engagemang • Sätta igång tankeprocesser • Väcka känslomässiga reaktioner • – och bearbeta!!! • Låta eleverna själva definiera problemen och föreslå lösningar – Gruppdiskussioner – Problembaserat lärande – Coaching – Upplevelser, insiktsskapande övningar – Undersökande arbetssätt – Värderingsövningar


Ladda ner ppt "15-åringar i Norden Vad vet de? Vad tycker de? Vad gör de? Resultat från en undersökning i projektet ”De glömda barnen” Härnösand 2010-03-17 Nils Petter."

Liknande presentationer


Google-annonser