Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur känns det att vara i risk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur känns det att vara i risk"— Presentationens avskrift:

1 Hur känns det att vara i risk
Hur känns det att vara i risk? Osteoporos och övergångsåldern som exempel Lotte Hvas Utbildningskonferens 19 januari 2007 Norra Latin, Stockholm

2 Lotte Hvas Allmänläkare, Prästö Forskningsenheden for almen praksis, Köpenhamn Forskning om risk och mediakalisering, Övergångsålder Risikogruppen, DSAM ( ) NRG (2004- )

3 Osynliga riskfaktorer
Ses inte utifrån, varken av patient eller läkare. Känns inte. Kräver teknik för att bli avslöjad: till ex: röntgen, blodprov, cellprov, blodtrycksapparat, mätning av bentäthet

4 Screening för osynliga riskfaktorer
”Big business” (oändligt behov) Populärt Många – alla?- blir patienter, og skall ha råd hos doktorn Har vi tid till det? Ger det mest möjlig hälsa för pengarna? Vad betyder det för mötet mellan läkare och patient? Vad betyder det för patienten?

5 Utgångspunkten för familjemedicinsen är patienterna- vad tycker de?
Inte bara fråga om patienterna är nöjda eller ej, vi måste veta mera om hun de upplever, förstår och bildar mening

6 Övergånsåldern – ur kvinnans perspektiv
Hur upplever kvinnorna övergångsåldern? Delsyfte: Att undersöka hur kvinnor i övergångsåldern påverkas av information om risken för osteoporos

7 Övergångsåldern - ur kvinnornas perspektiv
Interview af 24 danska kvinnor i övergångsåldern 52 år gamla, från hela Danmark utvalda från ett frågeformulär till 1261 kvinnor, 77% svarade brett utsnitt av danska kvinnor symptom,behandling, läkarbesök utbildning, jobb, social grupp 17 nämde risk för osteoporos

8 Konklusioner Upplysning om risk medför bekymring och osäkerhet – men detta är nödvändigt om man önskar ändring i beteendet. Der findes många olika historier/berättelser eller scenarier om övergångsåldern och åldrandet överhuvudtaget – historien om risk är én av dom. Andra, ofta positiva historier existerar parallellt, men risikerar att bli forträngda av den negativa berättelsen om risk.

9 Menopause1998:

10 Danske kvinder anno 2007?

11 Nordisk samarbete?

12 Bekymring och osäkerhet
Upplysningen om risk gjorde att några kvinnor - men inte alla - blev osäkra och bekymrade Endast kvinnor som reagerade med osäkerhet och oro, såg ut att ändra beteende och göra något aktivt för att förebygga osteoporos. Dvs. man måste ”skakas” lite, för att förstå budskapet, så det omsätts i handling.

13 Vilken betydelse har det att kvinnor ser sig själva som kutryggiga?

14 Motsättningen: Ha ”råg i ryggen”
Att ha råg i ryggen är ett uttryck som används för att beskriva en person som är till exempel modig, stark (mentalt eller fysiskt), tar ansvar osv. Det är i princip detsamma som att vara rakryggad. Wikipedia,2007

15 Positiva erfarenheter i övergångsåldern
Lättnad att slippa mensen och vad därtill hör kvinnorna mår bra i största allmänhet Personlig utveckling: Större erfarenhet – mognad Större frihet Vågar säga sin mening – Slut med ”duktiga Annika” Mera ”råg i ryggen”????

16 Verkligheten är en konstruktion som påverkas av hur vi pratar om den
Hormonellt bristtilstånd eller mölighet för utveckling? Olika historier ger olika positioner, olika handlingar, olika möjligheter

17 Beroende på vilket sätt vi talar om övergångsåldern..
Passiv patient eller Stark kvinna?

18 Dilemma: Skall läkaren introducera risk eller låta bli?
. Dilemma: Skall läkaren introducera risk eller låta bli?


Ladda ner ppt "Hur känns det att vara i risk"

Liknande presentationer


Google-annonser