Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafiksäkerhetsarbete Gotlands Kommun Kommunens visioner och mål Prioriterade områden Trafiknätsanalyser Vad har kommunen gjort ? Vad vill kommunen göra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafiksäkerhetsarbete Gotlands Kommun Kommunens visioner och mål Prioriterade områden Trafiknätsanalyser Vad har kommunen gjort ? Vad vill kommunen göra."— Presentationens avskrift:

1 Trafiksäkerhetsarbete Gotlands Kommun Kommunens visioner och mål Prioriterade områden Trafiknätsanalyser Vad har kommunen gjort ? Vad vill kommunen göra ?

2 Kommunens visioner och mål Vision. Ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. (Nollvisionen). Väg –och gatunätet bör utformas, dimensioneras och regleras så att samtliga trafikantslag ges möjlighet att med rimlig lätthet få tillgång till utbud och aktiviteter i tätorten. De som går eller cyklar inom tätorten bör inte hindras eller störas av biltrafiken så att deras livskvalitet begränsas i avsevärd grad. Särskilt gäller att barn, äldre och funktionshindrade bör kunna förflytta sig tryggt och säkert mellan bostaden och sina vanligaste målpunkter. På vägnätet avsett för genomfart/infart bör framkomligheten och säkerheten för biltrafiken vara god.

3 Kommunens visioner och mål Mål. Med hjälp av fysiska åtgärder skall för Visbys tätort under perioden 2003 – 2010 antalet döda i trafikolyckor vara noll, antalet trafikolyckor med personskada minskas successivt till 10 olyckor årligen. Antalet oskyddade trafikanter som skadas i kollision med bilar skall vara högst 5 per år.

4 Kommunens prioritering Prioritering. Åtgärder för att minska personskadeolyckorna skall i första hand inriktas mot oskyddade trafikanter. Barn, äldres och funktionshindrades behov skall särskilt beaktas.

5 Kommunens prioritering Prioritering. I första hand åtgärdas följande trafikmiljöer: Platser där övergripande gc-nät och huvudnät korsar varandra, korsningar i huvudvägnätet, lokalvägar som utgör tillfart till; Skola, dagis etc, saknade länkar i övergripande gc-nät. I andra hand åtgärdas områden närmast målpunkter såsom dagligvarubutiker, skolor, daghem, större busshållplatser, äldreboende, och vårdinrättningar. Kvalitetskrav och mål tillgodoses i lösningar som är kostnadseffektiva i relationen till skaderisk/åtgärdskostnad.

6 Trafiknätsanalyser Trafiknätsanalys Visby Anspråksinventering Klassificering Trafiknätsanalys Visby innerstad Boende enkät Trafikmodell Program för trafiksäkerhets- höjande åtgärder på Allégatan Trafikutredning Visby 2025 (pågår)

7 Vad har kommunen gjort ? Översyn av alla övergångställen 30-zoner (pågår) 800 m gågata året om Utbyggnad av gc-nätet Information/utbildning i Gotlands förskolor/skolor genom NTF Trafiksäkerhetskampanj 2007 fokuserande på: Hastighet Krockvåld Stoppsträckor

8 Vad vill kommunen göra ? Fysiska åtgärder i tätorternas huvudnät Fysiska åtgärder i bef. 30-zoner Fler 30-zoner Komplettera gc-nätet Koppla samman bef. Gågator Fortsätta med information/utbildning i Gotlands förskolor/skolor genom NTF Påverka attityder genom annonskampanjer


Ladda ner ppt "Trafiksäkerhetsarbete Gotlands Kommun Kommunens visioner och mål Prioriterade områden Trafiknätsanalyser Vad har kommunen gjort ? Vad vill kommunen göra."

Liknande presentationer


Google-annonser