Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional samling Västernorrland – mot nya mål Caroline Ottoson Vägverket Region Mitt 071025.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional samling Västernorrland – mot nya mål Caroline Ottoson Vägverket Region Mitt 071025."— Presentationens avskrift:

1 Regional samling Västernorrland – mot nya mål Caroline Ottoson Vägverket Region Mitt 071025

2 Olycksläget Under perioden 2006-01-01—10-24 Under perioden 2007-01-01—10-24 Antal olyckor/döda W =13 / 14W =16 /16 X =14 / 18X =20 / 23 Y =15 /15Y =15 / 17 Z =8 / 9 Region Mitt =50 / 57Region Mitt=59 / 65

3

4 Döda i trafiken efter vägnr/väghållare 97-07(sep) Västernorrlands län

5 Döda i trafiken efter olyckstyp 97-07(sep), Västernorrlands län

6 Döda i trafiken per kommun 97-07(sep) Västernorrlands län

7

8 Regeringsuppdrag Nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen efter 2007 Vägverket ska föreslå nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen. Vägverket ska låta en oberoende instans utvärdera hur arbetet med att nå nollvisionen och dess etappmål utvecklats och fortskridit. Vägverket ska bereda andra aktörer tillfälle att medverka i arbetet.

9 Utvärderingsresultat, nollvisionen Positiv ändrad riktning för trafiksäkerhetsarbetet Nytänkande kring åtgärder och vilka drivkrafter som krävs Systemutformarna tar idag ett mycket större ansvar Trafiksäkerhetsarbetet har blivit en kvalitetsfråga Kunderna/medborgarnas behov och drivkrafter tas till vara Saknas kontinuitet, systematik och uthållighet i den långsiktiga arbetet Saknades en implementeringsstrategi för nollvisionen

10 Steg två i Nollvisionen Från vision till system för målstyrning

11 Mer åtgärdsnära etappmål och aktörsmått Användnings- tillstånd Åtgärder ETAPPMÅL AKTÖRSMÅTT Verksamheter Konsekvens TS-effekt ATK Dialogprojekt Mitträcken Påverkansinsatser ”Tänk efter före” ”Don´t drink and drive” Nya hastighetsgränser Fräsning av mitträfflor Röjning av sidoområden OLA-arbeten Samarbetsavtal Polis,kommuner, trafikhuvudmännen Alkolås ISA

12 Viktiga användningstillstånd AnvändningstillståndTS-potential (D) Säkra landsbygdsvägarHög Säkra gator och vägar i tätortMedel Säkra fordonMedel - Hög BältesanvändningMedel FordonshastighetHög TrafiknykterhetMedel - Hög CykelhjälmsanvändningLåg Räddning, vård o rehab? Trötthet?

13 Årliga resultatkonferenser De viktigaste aktörerna deltar Etappmålen följs upp Aktörernas åtaganden följs upp Tillfälle att revidera och komplettera mål för användningstillstånd, aktörernas avsikter och aktörsmåtten Arbetssättet utvärderas och ev. justeras

14 För att detta ska lyckas behöver alla lokala och regionala organisationer, företag och myndigheter bidra så att de nya målen kan nås!


Ladda ner ppt "Regional samling Västernorrland – mot nya mål Caroline Ottoson Vägverket Region Mitt 071025."

Liknande presentationer


Google-annonser