Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avsikt Trafiksäkerhetspolicy Vad är en avsiktsförklaring?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avsikt Trafiksäkerhetspolicy Vad är en avsiktsförklaring?"— Presentationens avskrift:

1 Avsikt Trafiksäkerhetspolicy Vad är en avsiktsförklaring?

2 Avsikt Trafiksäkerhetspolicy En viljeyttring Mätbara mål Tidsatta mål Ansvarsfördelad Uppföljningsbar

3 Har företaget Du arbetar vid, en trafiksäkerhetspolicy? Annan personalChaufförer 44%41% 15% Har svarat olika alternativ. Avseende: Bälte Hastighet Alkohol Vilotider Laglig lastning

4 Har företaget Du arbetar vid, en trafiksäkerhetspolicy? Avseende BÄLTE Avseende HASTIGHET

5 Har företaget Du arbetar vid, en trafiksäkerhetspolicy? Avseende ALKOHOL

6 Följande företag har lämnat trafiksäkerhetspolicy/avsiktsförklaring Polismyndigheten Gotland Länsförsäkringar Gotland Cykelfrämjandet Gotland Motormännen Gotland Perssons Buss i Visby Gotlands Åkericentral samt Åkeriförening Gotlands Kommun, Ledningskontoret Gotlands Kommun, BUF Gotlands Kommun, TF NTF Gotland och NTF Yrkesförarråd

7 Polismyndigheten Gotland Arbeta intensivt med att sänka medelhastigheten på de gotländska vägarna, genom att utbilda ytterligare en instruktör på Laser samt utbilda alla yttre befäl på NäPo. Arbeta problemorienterat med hastighetsövervakning genom att samverka med NTF och Vägverket. Samverka med NTF, Gotlands Kommun, Länsstyrelsen och Vägverket i gemensamma projekt. Öka övervakningen av aggressiv körning via ny pilotbil. Alla poliser i yttre tjänst ska utbildas i trafiksäkerhet och Nollvisionens innebörd. Trafikpolisen ska kompetensutvecklas så de kan utföra mer kvalificerade arbeten i yttre tjänst. Daterad

8 Perssons Buss i Visby Vi arbetar aktivt med trafiksäkerhet genom att: Planera v å ra f ä rder s å att vi f ö ljer k ö r- och vilotidsregler samt g ä llande trafikregler. Uppmana v å ra resen ä rer att alltid anv ä nda b ä lte vid f ä rd. F ö rse v å ra bussar med vinterd ä ck vid vinterv ä glag. I samband med inf ö rskaffande av nya bussar, har vi f ö r avsikt att montera alkol å s. Vi har ocks å ett n ä ra samarbete med NTF Gotland och deltar i det lokala Yrkesf ö rarr å det. V å r trafiks ä kerhets policy g ä ller 2008-02-01 till 2009-01-31.


Ladda ner ppt "Avsikt Trafiksäkerhetspolicy Vad är en avsiktsförklaring?"

Liknande presentationer


Google-annonser