Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.1 Kenneth Mårtensson Erik Åberg STARTSIDA. G LOBAL ENERGIANVÄNDNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.1 Kenneth Mårtensson Erik Åberg STARTSIDA. G LOBAL ENERGIANVÄNDNING."— Presentationens avskrift:

1 1.1 Kenneth Mårtensson Erik Åberg STARTSIDA

2 G LOBAL ENERGIANVÄNDNING

3

4

5 SHE-Koncernen Sala-Heby Energi AB Sala-Heby Energi Elnät ABHESAB

6 SHE´S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag inom i huvudsak Sala och Heby kommuner.

7 VERKAR IGENOM SEX AFFÄRSOMRÅDEN DÄR VAR OCH EN HAR SIN VISION

8 VI HAR VISIONER Att all el som försäljs skall produceras på ett hållbart sätt och så mycket som möjligt genom en lokal produktion, gärna i breda samarbeten. All el vi säljer idag är förnybar: vatten, biobränsle och sol. EL Erbjuda elnättjänst till alla hushåll inom Sala och Heby kommuner. Mer tjänster över elnätet. Infört effekttaxa. ELNÄT

9 VI HAR VISIONER Att ingen medborgare, hushåll eller företag skall använda mer energi än vad vederbörande har nytta av. Detta skall ske på tider som tar hänsyn till när andra har sin användning. Inga fasta avgifter i våra energitaxor. ENERGI- EFFEKTIVISERING - Alla hushåll i Sala och Heby kommuner skall erbjudas ett uppvärmningsalternativ som inte är baserat på el eller fossila bränslen. -Bidraga till att elproduktionen i Sala och Heby ökar 3 gånger och att elanvändningen för elvärme halveras. Har ett 40-tal värmeverk. VÄRME

10 VI HAR VISIONER Att hitta bränslen lokalt som är hållbara och som inte i samtid uppfattas som bränsle. Vidare att tillse att de restprodukter som uppstår vid förbränning uppfattas och hanteras som resurser. Alla bränslen är förnybara. Många tester pågår ex. hampa och hästgödsel. BRÄNSLE

11 A MBITIONEN ÄR ATT GÖRA NÅGOT GENOMGRIPANDE SOM HÖR FRAMTIDEN TILL.

12 1.1 STARTSIDA EN TIDSRESA • 1970 (1990) – DÅTID • 2010 (2004-2008) – NUTID • 2030 – FRAMTID

13 (GWh)Heby Dåtid Heby Nutid Heby Nutid kWh/cap Världen Nutid kWh/cap Total energikonsumtion 36545033 00014 000 Energikonsumtion – Totalt Slutsatser: - Vi måste minska energianvändningen genom effektivisering

14 (GWh)DåtidNutid Transporter129141 Uppvärmning m.m.155175 Varav - el1640 - olja3615 - ved103120 Annat81134 Energikonsumtion – uppdelat Totalt365450ca 25% Slutsatser: Allt ökar: -Transporter -Uppvärmning -Annat men olja till uppvärmning minskar

15 Energiproduktion • Ingen elproduktion i Heby kommun. • Flera värmeanläggningar med utbyggda värmenät -Heby (3 st) -Morgongåva -Östervåla (satsningar) -Tärnsjö mindre system i: -Vittinge -Harbo -Huddunge - Runhällen

16 Energiproduktion • Dessutom bränsleleveranser: -Mycket skog med olika ägare -Sågverk med restprodukter -Produktion av förädlat bränsle -Spillvärme (ej nyttiggjord)

17 Energiproduktion Sammanfattning: *Hög energianvändning i ökande *Ingen lokal elproduktion * 70% importenergi *Förändringen på transportsidan ej påbörjad. *CO 2 -belastningen ca 3 ton per invånare

18 Heby 2030 Utgångspunkter: *Energieffektivitet *Lokala förutsättningar – Energikällor * Alla måste beröras *Samma folkmängd

19 Heby 2030 Specifikation kommunen (GWh) Uppvärmning148 (175) -spillvärme 30(0) - ved/bio 80 (120) -olja0 (15) -el 20(40) Transporter113 (141) -el 23(0) -biogas 34 (0) -etanol 11 (0) - diesel 35(89) - bensin 10 (52) CO 2 -utsläpp (ton/cap)1 3

20 Heby 2030, forts Energiproduktion (GWh) El – sol117 – vind 50 – bio 23 Summa190

21 • Finns en lokal solelförening – Solel i Sala och Heby ek. förening. • Det har framtagits en vindbruksplan – 310 verk – 1240 GWh/år. • Har ett biobränslebaserat kraftvärmeverk.

22 Sammanställning (GWh)ProduktionKonsumtionNettoförsäljning El190-439057 Uppvärmning177+2014849 Transporter34+23113-56 Summa401351+50 *Lokalproduktion av konsumtion85% *Lokalproduktion inkl. försäljning100% *Energi- och resurseffektivitet22% *Transporter lokalt50% *Transporter förnybart60% *Använda spillvärme

23 Investeringskostnader Heby 2030 • Sol2 miljarder • Vind0,3 miljarder • Kraftvärme0,1 miljarder • Spillvärme0,1 miljarder • Biogas0,3 miljarder • Energieffektivisering0,4 miljarder Summa3,2 miljarder

24 E N JÄMFÖRELSE Investering(KSEK)Effekt (kW)Spec (SEK/kW) Anläggning 12 2554748 000Mark-Sala Anläggning 22 21077,528 500Mark-Heby Anläggning 38003622 200Tak - Ösby

25 Lönsamhet Energikostnad idagca 400 miljoner/år Energikostnad Heby 2030ca 140 miljoner/år Försäljning Heby 2030ca 75 miljoner/år Besparingca 345 miljoner/år Pay off-tiden ca 9-10 år Dessutom:Låg kontroll över prisutveckling idag. Hör kontroll över prisutveckling Heby 2030.

26 Heby 2030 möjligt? *Heby kommun är rikt – 1200 km 2. *Entreprenörs- och företagarkommun. *Det finns en lokal solelförening med visioner och mål. *Ligger nära geografiskt vad det gäller forskning, utveckling och utbildning. *Medlemmar i Förbundet Agenda 21 i Västmanlands län.

27 Heby 2030 möjligt? *LRF:s mål är det 2020 -Öka biobränsleuttagen med 25 TWh -Öka bioenergiproduktionen med 5 TWh -Öka elproduktionen med 15 TWh -Energieffektivisering med 20%

28 Heby 2030 möjligt? *Flera EU-direktiv -Bl.a. privata hus skall bygga som NÄRA NOLL energihus från 2020 – offentliga 2019 ombyggnad 2021.

29 Vad står vi nu? Organisation för HEBY 2030 samordnas med uthållig kommun och föreslås enligt följande:

30 Konkreta mål 2011 - 2012


Ladda ner ppt "1.1 Kenneth Mårtensson Erik Åberg STARTSIDA. G LOBAL ENERGIANVÄNDNING."

Liknande presentationer


Google-annonser