Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Förväntningar ?

3 Innehåll Inledning Golfens framtid – idrott m.m. Bättre Golf för Alla
Bygga för framtiden Bidrag – närvarokort – Handslaget Ung Livsstil + kulfaktorn Fritidsforskare fick rätt Kommunikation – kanalisering

4 Innehåll Hemsida/service Service och bemötande Förändringsprocessen
Mål – Bättre Golf för Alla Framtida målgrupper PGA - pros ”Bästa Bättre Golfklubb” Sammanfattning

5 Golfens framtid ?

6 Idrotten vill – RF:s plattform
Grunddokumentet för all idrott i Sverige Lokala föreningar över hela landet har tagit Idrotten vill som utgångspunkt för sina policyskrivningar. Idrottsrörelsen präglas av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring. Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen utveckla människor positivt i alla avseenden. Det är vår ambition att härigenom medverka till att utveckla ett bra samhälle.

7 …en skrift med riktlinjer för hur idrott bör bedrivas, beslutad av idrotts-Sverige på RIM.
Har Du läst den? Inte, gör det! Mycket tänkvärt om att bedriva verksamhet för alla åldersgrupper.

8 Bättre Golf för Alla Öka klubbens attraktionskraft, vara förberedd inför framtiden, lättare sätta nya i arbete, tydlig och samma information till medlemmarna Utvecklingsarbete – är för klubbens bästa Planering = fokus på rätt saker Kort sagt, viktigt med dokumenterad strategi för verksamheten. Snabbare omställning, ledarrekrytering, vid information etc.

9 Bättre Golf för Alla Trenden har under flera år varit, fler uppgifter görs av färre personer. Men nu måste fler göra färre uppgifter/person, men tillsammans mer. Mindre belastning och slipper tappa pga. utbrändhet. Ta vara på kunskap och kompetens i klubben.

10 Bygga för framtiden Utan spaning – ingen aning
Din klubb 2010, hur ser den ut då? Tror det finns medlemmar som vill göra en insats, men aldrig blivit tillfrågade. Eller hur många kommer och frågar om ni har något de kan hjälpa till med? Ideellt engagerade drivna, enkelt. Men om man ska lyckas engagera nya är det viktigt att de inte känner för stor belastning. Handlar snarare om många bäckar små… Viktigt våga diskutera frågorna för att komma framåt. Alla tjänar på om klubben är välmående, levande och välskött.

11 Bidrag - ekonomi Det pratas ofta ekonomi idag, ändå söker inte alla klubbar bidrag de är berättigade till. OROANDE! LOK-stöd Kommunala bidrag (flera typer, skilda regler) Riksidrottsförbundet (investering, fonder) Studiecirklar, kurser, support (SISU) Handslaget (RF, DF, SGF)

12 LOK-stöd (regler) 7-20 år 60 min. Ledarledd
Min. 3 delt. – max 30 delt. 7.20 kr/delt./sk kr/sk. Planerad och genomförd av föreningen

13 LOK-stöd (aktiviteter)
(Nästan) all verksamhet planerad av föreningen Träning Annan gemensam träff Tävling Upptaktsträff/avslutning Ungdomsrådsträff ”Gröna kortetutbildning” Ytterligare information hittar du här eller kontakta ditt DF

14 Medelvärde 10 delt. = 93.60 kr/sk.
Närvarokort LOK-stöd Vågar DU gissa? 297 x 7.20 kr = 2 138 kr 30 x kr = 648 kr Totalt kr Medelvärde 10 delt. = kr/sk. Ev. kom. bidr. medelvärde = 4.34 kr/ deltagare/sk. (1 289 kr) Stor reservation, kommunen suverän besluta sina regler

15 Kommunala bidrag Kontakta Din hemkommun för förutsättningar
Ex. på bidragsarter verksamhets-, lokal-, investerings-, anläggnings-, drift- och ledarutbildningsbidrag m.fl.

16 Handslaget Gå in på Svenska Golfförbundets hemsida via golf.se
Klicka in på – Bättre Golf för Alla – i mittkolunmen. På denna sida hittar du information om Handslaget och mycket, mycket annat som hjälp i utvecklingsarbetet på klubben.

17 Ung Livsstil Pojkar/Flickor Medlem i idrottsförening i % Mellanstadiet
Orangefärgade siffror = högsta notering Första siffran i rutan gäller pojkar & andra flickor. Medlem i idrottsförening i % Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 1994 81 – 60 67 – 46 55 – 48 1997 73 – 64 71 – 45 49 – 37 2000 69 – 65 64 – 52 51 – 34 2003 76 – 65 58 – 46 46 – 42 2006 72 – 58 58 – 54 38 – 38 Undersökningen genomförd i kommunerna Haninge, Stockholm, Helsingborg, Lidingö och Jönköping. Dessa siffror gäller Jönköping.

18 Siffrorna gäller både pojkar och flickor. Procent av svarande.
Ung Livsstil Siffrorna gäller både pojkar och flickor. Procent av svarande. Medlem i specialidrott (golf) Mellanstadiet Högstadiet Gymnasiet 1994 5 6 1997 3 2000 7 2003 2006

19 Ung Livsstil Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? Mycket viktigt Att ha kul 93 % Att lära mig nya saker 77 % Att träna 71 % Att få bra kondition Att tävla 23 % Att vinna 15 % Att bli bäst 13 %

20 Fritidsforskare fick rätt
Fritiden värderas högre Fritiden allt mer differentierad Individualiseringen ökar Fritid i allt högre tempo Fritidsaktiviteter barnifieras Strävan mot fritid med hög grad av frihet Större klasskillnader Större könsskillnader Undersökningen gjord bland ungdomar, men mycket börjar redan visa sig överförbart på yngre vuxna och vuxna. Mycket av detta kan passa in på golf, vi avgör.

21 Kommunikation ”Män får lättare förkylning än kvinnor!”
Hur tolkar Du det? Män drar lättare på sig förkylning än vad kvinnor gör! Mäns förkylningar är inte lika kraftiga som kvinnors! Män har lättare att få en förkylning än att träffa kvinnor! Säger en del om…

22 …svårigheten med kommunikation
Tolkas utifrån betraktarens erfarenhet och referenser Tydlig och begriplig, A&O vid förmedling av information Viktigt ALLA får information som ger svar Annars risk för motstånd/motreaktioner Hur kommunicerar ni ut i klubben det ni kommer till insikt om vid t.ex. en helg som denna?

23 Hemsida - service Är en del kommunikation/information Allt viktigare
Användarvänlig, mycket viktigt Uppdaterad och aktiv ändå viktigare

24 Service - bemötande BYGGA UPP ETT RYKTE/ RENOMMÉ TAR OFTA MYCKET LÅNG TID ATT RASERA DET GÅR PÅ NOLLTID

25 Förändringsprocessen
…hur förändringsbenägna är vi, för att ”marknadsanpassa” oss och möta morgondagens framgång?

26 Mål – Bättre Golf för Alla
Att varje golfspelare erbjuds möjlighet att utvecklas inom golfidrotten Att ha engagerade och fler ledare/funktionärer i verksamheten Att öka attraktionskraften för klubben och verksamheten Investeringsvärdena inte längre lika viktiga för ungdomar eller vuxna, handlar mer om egenvärdet. Hur förhåller vi oss till det? KUL, KUL, KUL, KUL

27 Framtida målgrupper Kvinnor 37-50 år Nysvenskar Barn och ungdomar
Eller ?

28 Från PGA:s hemsida i hur stor utsträckning tas Prons kompetens till vara (liten) har klubbarna vetskap om den breda kompetens Pron besitter (det kommer bara fram om ni samarbetar med klubben, hur ska de annars få reda på vad ni går för) hur vill klubbarna se Prons roll i framtiden (det hänger delvis på er) finns det önskemål om ytterligare kompetenser som bör tillföras (gemensamt ställningstagande)

29 Bästa Bättre Golfklubb
Stipendiet Bästa Bättre Golfklubb -

30 Hur ska vi driva klubben i framtiden?
Sammanfattning Hur ska vi driva klubben i framtiden? attraktionskraften kommunicera/informera service/bemötande inkl. hemsida förberedd bygg för framtiden bidrag behålla, utveckla, rekrytera en välmående och attraktiv klubb genererar!!!

31 TACK FÖR OSS! LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser