Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!. Förväntningar ? Innehåll ► Inledning ► Golfens framtid – idrott m.m. ► Bättre Golf för Alla ► Bygga för framtiden ► Bidrag – närvarokort –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!. Förväntningar ? Innehåll ► Inledning ► Golfens framtid – idrott m.m. ► Bättre Golf för Alla ► Bygga för framtiden ► Bidrag – närvarokort –"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Förväntningar ?

3 Innehåll ► Inledning ► Golfens framtid – idrott m.m. ► Bättre Golf för Alla ► Bygga för framtiden ► Bidrag – närvarokort – Handslaget ► Ung Livsstil + kulfaktorn ► Fritidsforskare fick rätt ► Kommunikation – kanalisering

4 Innehåll ► Hemsida/service ► Service och bemötande ► Förändringsprocessen ► Mål – Bättre Golf för Alla ► Framtida målgrupper ► PGA - pros ► ”Bästa Bättre Golfklubb” ► Sammanfattning

5 Golfens framtid ?

6 ► Lokala föreningar över hela landet har tagit Idrotten vill som utgångspunkt för sina policyskrivningar. ► Idrottsrörelsen präglas av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring. ► Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen utveckla människor positivt i alla avseenden. Det är vår ambition att härigenom medverka till att utveckla ett bra samhälle. Grunddokumentet för all idrott i Sverige Idrotten vill – RF:s plattform

7 …en skrift med riktlinjer för hur idrott bör bedrivas, beslutad av idrotts-Sverige på RIM. ► Har Du läst den? Inte, gör det! Mycket tänkvärt om att bedriva verksamhet för alla åldersgrupper.

8 Bättre Golf för Alla ► Öka klubbens attraktionskraft, vara förberedd inför framtiden, lättare sätta nya i arbete, tydlig och samma information till medlemmarna ► Utvecklingsarbete – är för klubbens bästa ► Planering = fokus på rätt saker ► Kort sagt, viktigt med dokumenterad strategi för verksamheten. Snabbare omställning, ledarrekrytering, vid information etc.

9 ► Trenden har under flera år varit, fler uppgifter görs av färre personer. ► Men nu måste fler göra färre uppgifter/person, men tillsammans mer. Mindre belastning och slipper tappa pga. utbrändhet. Ta vara på kunskap och kompetens i klubben. Bättre Golf för Alla

10 ► Utan spaning – ingen aning ► Din klubb 2010, hur ser den ut då? ► Tror det finns medlemmar som vill göra en insats, men aldrig blivit tillfrågade. Eller hur många kommer och frågar om ni har något de kan hjälpa till med? ► Ideellt engagerade drivna, enkelt. Men om man ska lyckas engagera nya är det viktigt att de inte känner för stor belastning. Handlar snarare om många bäckar små… ► Viktigt våga diskutera frågorna för att komma framåt. Alla tjänar på om klubben är välmående, levande och välskött. Bygga för framtiden

11 Bidrag - ekonomi ► LOK-stöd ► Kommunala bidrag (flera typer, skilda regler) ► Riksidrottsförbundet (investering, fonder) ► Studiecirklar, kurser, support (SISU) ► Handslaget (RF, DF, SGF) Det pratas ofta ekonomi idag, ändå söker inte alla klubbar bidrag de är berättigade till. OROANDE!

12 LOK-stöd (regler) ► 7-20 år ► 60 min. ► Ledarledd ► Min. 3 delt. – max 30 delt. ► 7.20 kr/delt./sk. - 21.60 kr/sk. ► Planerad och genomförd av föreningen

13 LOK-stöd (aktiviteter) (Nästan) all verksamhet planerad av föreningen ► Träning ► Annan gemensam träff ► Tävling ► Upptaktsträff/avslutning ► Ungdomsrådsträff ► ”Gröna kortetutbildning” Ytterligare information hittar du här http://www.rf.se http://www.rf.se eller kontakta ditt DF

14 297 x 7.20 kr = 2 138 kr 30 x 21.60 kr = 648 kr Totalt 2 786 kr Medelvärde 10 delt. = 93.60 kr/sk. ► Ev. kom. bidr. medelvärde = 4.34 kr/ deltagare/sk. (1 289 kr) ► Stor reservation, kommunen suverän besluta sina regler Närvarokort LOK-stöd Vågar DU gissa?

15 Kommunala bidrag ► Kontakta Din hemkommun för förutsättningar ► Ex. på bidragsarter verksamhets-, lokal-, investerings-, anläggnings-, drift- och ledarutbildningsbidrag m.fl.

16 Handslaget ► Gå in på Svenska Golfförbundets hemsida via golf.se ► Klicka in på – Bättre Golf för Alla – i mittkolunmen. På denna sida hittar du information om Handslaget och mycket, mycket annat som hjälp i utvecklingsarbetet på klubben.

17 Ung Livsstil Medlem i idrottsförening i % MellanstadietHögstadietGymnasiet 1994 81 – 60 67 – 46 55 – 48 1997 73 – 64 71 – 45 49 – 37 2000 69 – 65 64 – 52 51 – 34 2003 76 – 65 58 – 46 46 – 42 2006 72 – 58 58 – 54 38 – 38 Pojkar/Flickor Orangefärgade siffror = högsta notering Första siffran i rutan gäller pojkar & andra flickor. Undersökningen genomförd i kommunerna Haninge, Stockholm, Helsingborg, Lidingö och Jönköping. Dessa siffror gäller Jönköping.

18 Ung Livsstil Medlem i specialidrott (golf) MellanstadietHögstadietGymnasiet 1994565 1997365 2000766 2003656 2006333 Siffrorna gäller både pojkar och flickor. Procent av svarande.

19 Ung Livsstil Hur viktigt tycker du det är att få göra följande saker när du idrottar på fritiden? Mycket viktigt Att ha kul 93 % Att lära mig nya saker 77 % Att träna 71 % Att få bra kondition 71 % Att tävla 23 % Att vinna 15 % Att bli bäst 13 %

20 Fritidsforskare fick rätt ► Fritiden värderas högre ► Fritiden allt mer differentierad ► Individualiseringen ökar ► Fritid i allt högre tempo ► Fritidsaktiviteter barnifieras ► Strävan mot fritid med hög grad av frihet ► Större klasskillnader ► Större könsskillnader Undersökningen gjord bland ungdomar, men mycket börjar redan visa sig överförbart på yngre vuxna och vuxna. Mycket av detta kan passa in på golf, vi avgör.

21 Kommunikation ”Män får lättare förkylning än kvinnor!” Hur tolkar Du det? Män drar lättare på sig förkylning än vad kvinnor gör! Mäns förkylningar är inte lika kraftiga som kvinnors! Män har lättare att få en förkylning än att träffa kvinnor! Säger en del om…

22 Kommunikation …svårigheten med kommunikation ► Tolkas utifrån betraktarens erfarenhet och referenser ► Tydlig och begriplig, A&O vid förmedling av information ► Viktigt ALLA får information som ger svar ► Annars risk för motstånd/motreaktioner ► Hur kommunicerar ni ut i klubben det ni kommer till insikt om vid t.ex. en helg som denna?

23 Hemsida - service ► Är en del kommunikation/information ► Allt viktigare ► Användarvänlig, mycket viktigt ► Uppdaterad och aktiv ändå viktigare

24 Service - bemötande BYGGA UPP ETT RYKTE/ RENOMMÉ TAR OFTA MYCKET LÅNG TID ATT RASERA DET GÅR PÅ NOLLTID

25 Förändringsprocessen …hur förändringsbenägna är vi, för att ”marknadsanpassa” oss och möta morgondagens framgång?

26 Mål – Bättre Golf för Alla ► Att varje golfspelare erbjuds möjlighet att utvecklas inom golfidrotten ► Att ha engagerade och fler ledare/funktionärer i verksamheten ► Att öka attraktionskraften för klubben och verksamheten ► Investeringsvärdena inte längre lika viktiga för ungdomar eller vuxna, handlar mer om egenvärdet. Hur förhåller vi oss till det? KUL, KUL, KUL, KUL

27 Framtida målgrupper ► Kvinnor 37-50 år ► Nysvenskar ► Barn och ungdomar ► Eller ?

28 Från PGA:s hemsida ► i hur stor utsträckning tas Prons kompetens till vara (liten) ► har klubbarna vetskap om den breda kompetens Pron besitter (det kommer bara fram om ni samarbetar med klubben, hur ska de annars få reda på vad ni går för) ► hur vill klubbarna se Prons roll i framtiden (det hänger delvis på er) ► finns det önskemål om ytterligare kompetenser som bör tillföras (gemensamt ställningstagande)

29 Bästa Bättre Golfklubb Stipendiet -----

30 Hur ska vi driva klubben i framtiden? - attraktionskraften - kommunicera/informera - service/bemötande inkl. hemsida - förberedd - bygg för framtiden - bidrag - behålla, utveckla, rekrytera - en välmående och attraktiv klubb genererar!!! Sammanfattning

31 TACK FÖR OSS! LYCKA TILL!


Ladda ner ppt "Välkomna!. Förväntningar ? Innehåll ► Inledning ► Golfens framtid – idrott m.m. ► Bättre Golf för Alla ► Bygga för framtiden ► Bidrag – närvarokort –"

Liknande presentationer


Google-annonser