Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En viktig del av Sveriges krisberedskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En viktig del av Sveriges krisberedskap"— Presentationens avskrift:

1 En viktig del av Sveriges krisberedskap

2 Välkommen Ledningskonferens 2012 Ledningskonferens 2012

3 Program Ledningskonferens 2012

4 Söndag Ledningskonferens 2012

5 Ekonomi Ledningskonferens 2012

6 MSB FM/FRIV Vi har fått 6 963 011 kr av äskade 11 238 142
Vi har fått kr av äskade C:a 4 milj. Av detta är kr för ungdomsverksamhet. FM/FRIV Ledningskonferens 2012

7 Länsekonomin Generellt har länen god ekonomi. Det finns några län som har förbrukat sina medel. Viktigt att länsflygchefen fökjer upp hur mycket som förbrukats och vilka övningar som är på gång. Ledningskonferens 2012

8 Kårstabens ekonomi FFK:s centrala ekonomi har också god likviditet.
Räknar med ökade lönekostnader för fler personal på KS. Ledningskonferens 2012

9 Tidigare organisation Krisberedskapsflyget
Länsflygavdelningen HV flyg SIG Sjö- infogrupp KB flyggrupp FIG Flyg- Insatsgrupp Alla för uppgiften utbildade medlemmar Ungdom Young pilots Uppdrag från FM Uppdrag från Marinen Uppdragsflyg Skogsbrand Sjöbevakning m m Akuta Uppdrag från Civila myndigheter TV SjV SvKN Lsty SSM m.fl

10 Länsflygavdelnings förändrade struktur inom KB flyget
Flyginsatsgrupp FIG MSB ger inte längre medel för flygtid åt KB flyggruppen KB flyggruppen ersätts med ”Resursgrupp” som bl a finansieras med org- och verksamhetsstöd KB-flyggrupp

11 Organisations- och verksamhetsstöd
Länsflygavdelningens nya struktur från 2012 med avseende på utveckling och rekrytering FM Organisations- och verksamhetsstöd MSB SIG SjöInfgrupp 32p FIG Flygin-satsgrupp Skarpa insatser för civila myndigheter HV- HVUND 263 p Ekonomi: Årligt belopp, ? Kr RESURSGRUPP Nya medlemmar Ungdom Young pilots Övriga medlemmar Medlemmar Utbildade för uppdragsflyg

12 Utbildningsaktiviteter 2012
Ledningskonferens 2012

13 Beslutade uppdragsvolymer: MSB, (civila uppdrag), 6 963 011 kr
FM, (HV, SIG), kr Ledningskonferens 2012

14 Uppdrag för MSB 2012 Ledningskonferens 2012

15 Utbildning i kraftnätsövervakning Grundutbildning, teori och praktik
Kompletteringsutbildning i 6 län Repetitionsutbildning i 6 län Ledningskonferens 2012

16 Grundutbildning i SAR, 6 elever i Nyköping. Vecka 19
Ledningskonferens 2012

17 Grundutbildning i Y län Repetitionsutbildning i N, O, R -län
Utbildning i rekognosering och fotografering av skador på infrastruktur : Grundutbildning i Y län Repetitionsutbildning i N, O, R -län Ledningskonferens 2012

18 Grundutbildning i strålningsmätning för 8 piloter i H län:
Teori en dag Flygutbildning en dag Ledningskonferens 2012

19 Grundutbildning i Nyköping. 2 kurser à 4 dagar
Lågflyg: Grundutbildning i Nyköping. 2 kurser à 4 dagar med sammanlagt 24 elever Kompletteringsutbildning, 1-2 dagar för 48 elever VAC aircrafts Through agreements with the flying clubs, VAC has access to a large number of single-engine aeroplanes suitable for a variety of tasks. Privately owned aircraft are used to supplement this resource. The planes are based at a large number of large and small airfields in all counties. About 400 airplanes are contracted to VAC for use. Ledningskonferens 2012

20 Utbildning för länen i att använda ny utrustning
Ledningskonferens 2012

21 Totalförsvarsutbildning: 2 kurser á 14 elever, 2 dagar
Flygsäkerhet, introduktion till lågflyg: 2 kurser á 14 elever, 1dag. Kurserna går samtidigt i Nyköping Ledningskonferens 2012

22 Plats: Hagshults flygplats Tid; 30maj-3 juni
Regional samövning 2012. Plats: Hagshults flygplats Tid; 30maj-3 juni Deltagande län: F, H, I, K Ledningskonferens 2012

23 FIG repetitionsutbildning, reducerat anslag.
Räcker till ca 6 timmar per FIG pilot Recruiting of pilots The pilots are recruited on regional basis mostly from the local flying clubs. The pilots have different backgrounds, some are PPL pilots, and others are Airline pilots or former Air force pilots. The minimum requirement for starting low level flight training is 200 hours experience. Many of the commissions require low level flying certificate. In a year VAC produces about 7000 hours of flying. Ledningskonferens 2012

24 Instruktörsutbildning. 1 kurs under 2 dagar, 40 elever
Ledningskonferens 2012

25 Varför utbildning och övning??
Svar: För att kunna göra effektiva insatser Varför utbildning och övning?? Ledningskonferens 2012

26 Myndigheternas kontakt med FFK går via jourtelefon numret
Det måste alltid finnas en person med ansvaret för att svara Förvarningstiden för naturolyckor är oftast 12 timmar, Bevaka väderutvecklingen i ditt område. Var beredd på att det kan komma en insats-beställning Ta gärna kontakt med befattningshavare som kanske annars glömmer att FFK-resursen finns att tillgå! Ledningskonferens 2012

27 Alltid viktigt att svara i jourtelefonen
Anspänningstiden för livräddande insatser är kort, vi har målsättningen ca 2 timmar Om det går att komma i luften det beror på flera faktorer Alltid viktigt att svara i jourtelefonen Ledningskonferens 2012

28 MSB bekostar 50 % av flygchefskostnaden
samt kostnaden för att genomföra 50 st kontrollflygningar av FIG piloter (FFK-PFT) MSB bekostar utveckling av TBOS programvara samt serverfunktionen Ledningskonferens 2012

29 Utbildningar för försvarsmakten 2012
Ledningskonferens 2012

30 HV,Grundutbildning i lågflyg: Kurs i 5 dagar och 15 elever. I Nyköping
VAC, the Volunteer Air Corps was founded in 1961 for the purpose of organizing General Aviation pilots to be a service during Civil Defence preparedness. Since that time the threat scenario has changed and today VAC is the main asset in Sweden to support the society with flying resources, during disasters and other major public emergencies. Furthermore VAC is also through their HV, (Home Guard flying group), and SIG, (Sea information flying group), assisting both the Army and the Navy in their surveillance work and other tasks. VAC is a non profit voluntarily organization under the auspices of the Department of Defence, which through the Army and the Navy and the Swedish Emergency Management Agency contributes to the funding of VAC. By performing commisson flights to different authorities VAC is itself earning about 50 % of its turnover. All these flights have been granted by the Swedish Civil Aviation Inspectorate as non commercial commissions. The VAC shall not compete with commercial operators. VAC believe that well coordinated General Aviation volunteer pilots and support personnel can contribute significantly to emergency relief efforts, supplementing and complementing existing resources by using the fleet of airplanes and the highly trained pilots involved in General Aviation. Ledningskonferens 2012

31 HV. Utbildning av instruktörer för
Instrument check, Rote check och spaningsflyg, samt CRI utbildning, sammanlagt 3+ 3 elever, plats Nyköping Ledningskonferens 2012

32 HV. Grundutbildning spaning, 10 elever
Tasks for the Navy The SIG groups, (Sea information groups), shall provide the Navy with information about the ships that moves along the Swedish coast. They shall also take part in NATO exercises to identify different vessels. There will be groups when the organization is ready. Ledningskonferens 2012

33 HV. Stridsledningskommunikation. 40 elever
Tasks for the Army The HV groups, (Home Guard flying group), shall support the Home Guard with surveillance, intelligence information, transportation and target spotting. In all there are about groups consisting of 8 pilots. The groups are supported by the Army with equipment and provisions. Ledningskonferens 2012

34 HV. Grundläggande mekanikerutbildning. 10 elever
Ledningskonferens 2012

35 Överlevnad i vatten, nödlandning
HV. Ungdomsutbildning. 440 Elever Materiel anskaffning Säkerhetsutrustning, dräkter, båtar, nödluft, kamror Överlevnad i vatten, nödlandning Central utbildning Ledningskonferens 2012

36 HV. Under Water Escape. 30 Elever
Ledningskonferens 2012

37 Marin B. Utbildningskonferens. 60 Elever
Ledningskonferens 2012

38 Störningsrapporter Under har vi haft 41 inrapporterade störningsrapporter. HV piloterna har varit bäst på att rapportera in störningar Vid VK gjordes en avstämning från TS om de rapporter som de fått fanns hos oss. Ni var 100%-iga!!! Ledningskonferens 2012

39 2 haverier Ledningskonferens 2012

40 Allvarliga incidenter
Luftrumsintrång i Arlanda 2 gånger Hamnade i väntläge och under tiden försämras vädret dramatiskt. Återgår till startflygplats! Läckage i bränslesystemet Besättning fick uppdrag att flyga i ett område där man övade att skjuta med skarp ammunition Ledningskonferens 2012

41 Åtgärder FV-kartor behöver bättre markeringar för kontrollzonsgränser. FC har tagit kontakt med kartleverantören. FV-kartorna kommer att bli mer NATO-anpassade och få tydligare gränser Dialog med FM förs löpande för att se vad vi kan förbättra. Så sker även i HV-grupperna. Uppmana er att stressa mindre inför uppdrag! Ledningskonferens 2012

42 Hasses Minne Bästa län blev: Jämtland
Bästa enskilda pilot blev: Daniel Hedström 0 prickar Ledningskonferens 2012

43 Hasses Minne Hur vill ni göra med det inslag. Ska vi fortsätta i samma spår? Ledningskonferens 2012

44 Young Pilots Ledningskonferens 2012

45 Kvalitetssystemet en viktig del av FFK:s organisation
Ledningskonferens 2012

46 FFK organisation 23 st. länsflygavdelningar Riksstämma Styrelse
Kårstab FFK har, i enlighet med sina ursprungligen av regeringen fastställda stadgar, en demokratisk struktur. Högsta beslutande organ är ”Riksstämman” med representanter från alla län. Riksstämman sammanträder vartannat år och tillsätter FFK:s styrelse. Styrelsen med ordförande Roine Carlsson i spetsen sammanträder ggr. per år. Styrelsen tillsätter Kårchef och fastställer budget. Kårstaben består idag av 4 heltidsanställda och 2 deltidsanställda medarbetare med placering i Nyköping. Dessutom medverkar ett 20 tal flyginstruktörer och andra timanställda specialister inom olika kompetensområden. FFK finns i varje län. Totalt 23 st länsflygavdelningar. 23 st. länsflygavdelningar

47 FFK organisation Länsflygavdelning Länsflygchef Chefspilot (Cpil)
FFK-medlemmar placerade i KB-org FFK-medlemmar ej placerade FFK-medlemmar krigsplacerade i FM Länsflygavdelningen är hjärtat i FFK:s verksamhet och den aktiva delen där allt händer. FFK har således 23 pulserande Hjärtan! Länsflygavdelningen leds av Länsflygchefen som har det administrativa ansvaret motsvarande en VD i ett dotterbolag, Den Operative flygchefen har flygsäkerhetsansvaret för flygverksamheten, och är att likna vid Flygchefen vid ett civilt företag. Som FFK-medlem kan man placeras i en: MD-flyggrupp. Detta innebär en krigsplacering i ett förband, MD-piloten får militär utbildning genom sin grupp och räknas som kombattant. Medlemmen kan även placeras i en KB-rote, vilket innebär att medlemmen övas för och hjälper till vid påfrestningar i vårt samhälle. Piloten är ej kombattant och har därför ingen vapenutbildning. Man kan givetvis även vara medlem i FFK utan att vara placerad, man behöver inte ens vara pilot. Det räcker med att vara bosatt i Sverige och ha ett flygintresse och ställa upp på FFK stadgar. Rekryteringen sker främst genom landets flygklubbar. Det är dock inte krav på att vara medlem i någon flygklubb. Länets flygklubbar Länets flygklubbar Länets flygklubbar Länets flygklubbar

48 (Verksamhetsansvarig)
FFK organisation Kårstab Kårchef (Verksamhetsansvarig) Kvalitets-chef QC Utbild- ning Flyg-chef FC Länsflygavdelning Länsflygchef (Lfch) Chefspilot (Cpil) Länsflygchefen utses av kårchefen efter förslag från länsflygavd. Chefspilot utses/förordnas av flygchefen efter förslag från lfch. Länsflygchefen (Lfch) utses av Kårchefen efter förslag från länsflygavd. Lfch är ytterst administrativt ansvarig för ”sin” länsflygavdelning, KB-grupp, MD-grupp och övriga medlemmar Operativ flygchef (Op. f. ch.) utses/förordnas av chef för flygavdelningen efter förslag från lfch. Op. f. ch. är operativt ansvarig för att verksamheten bedrives enligt FFK-Drifthandbok, -Organisationshandbok och med behörig och för uppgiften lämplig besättning. Cpil är operativt ansvarig för att verksamheten bedrives enligt FFK-DHB och UHB med behöriga och för uppgiften lämpliga besättning Lfch är övergripande ansvarig för ”sin” länsflygavdelning, KB-org Hv-flyggrupp och ev SIG.

49 Kvalitet – FFK FFK 28 – 29 januari 2012
Sven-Inge Ander / Roger Axelsson FFK 28 – 29 januari 2012

50 FFK liksom allt annat lever i en föränderlig värld och
dagens FFK skiljer sig från FFK för 10 – 15 – 20 år sedan! Idag ett ”flygbolag” som flyger 7 – timmar per år! Ett fortlöpande förändringsarbete …… Våra piloter kommer från olika miljöer och har varierande erfarenhet. Denna Cinderella-tur kan vi se som ett stöd för att skapa ett enhetligt, proffsigt och effektivt agerande bland våra besättningar/piloter. FFK 28 – 29 januari 2012

51 Ledningssystem Viktiga delar i FFK´s ledningssystem beskrivs i handböcker och på hemsidan. Systemet är hur det hela fungerar i praktiken!! I vårt fall hur väl FFK leder och utför sina uppgifter på ett effektivt sätt, dvs alla medlemmar skall agera på ett överenskommet och effektivt sätt. Även om vi är ”frivilliga” så vill vi utvecklas och agera professionellt! Våra uppdragsgivare, tillsynsmyndigheten och vi själva accepterar inte något annat! FFK 28 – 29 januari 2012

52 2011 ”Genomgång av flygplan” Flyglärarna har gjort 50 kontroller.
Blanketten används för att styrka att nödvändiga handlingar finns i flygplanet under FFK-uppdrag. 2011 Flyglärarna har gjort 50 kontroller. Kvalitetschef har gjort 20 kontroller. Resultat Samtliga kontrollerade flygplan var godkända för FFK-uppdrag vid kontrolltillfället! FFK 28 – 29 januari 2012

53 Handböcker Används handböckerna … i arbetet ute i länen? TBOS
SAR-handbok Utbildningshandbok Används handböckerna … i arbetet ute i länen? Övervakning av kraftledningar Övningshandbok Handböcker Kvalitetshandbok Drifthandbok Brandflyg- handboken Organisations- handbok KB-handboken FFK 28 – 29 januari 2012

54 Det skadar inte att använda handböckerna mer än vi gör!
TBOS SAR-handbok Utbildningshandbok Används handböckerna … i arbetet ute i länen? Övervakning av kraftledningar Övningshandbok Handböcker Kvalitetshandbok Ja och Nej! Stor spridning …. Det skadar inte att använda handböckerna mer än vi gör! Drifthandbok Brandflyg- handboken Organisations- handbok KB-handboken FFK 28 – 29 januari 2012

55 Intern-revision av verksamhet i länen
Länsflygchefer och chefspiloter har fått frågor och lämnat svar. Län: BD, F, G, LM, N, O, P, R och X län. Sammanfattningsvis kan sägas att det är relativt stor spridning i svaren vid vissa frågor. Ett stort och generellt bekymmer är tillgången på flygplan. Driftfärdplaner görs men arkiveras alltför sällan på föreskrivet sätt. Delegeringar sker men är inte alltid dokumenterade på ett tydligt och känt sätt. Riskanalyser genomförs men borde kunna görs mer enhetliga, exempelvis genomföras utifrån några mallar. FFK 28 – 29 januari 2012

56 Internrevision av verksamhet vid Kårstaben
2011har kännetecknats av intensiva insatser för att förbereda tillståndsansökningar men också av arbeten som är kopplade till att få fler och fler flygplan in i så kallad ”kontrollerad miljö”. Stora samverkansövningar och en mängd utbildningsinsatser. Det löpande mer administrativa arbetet sköts på ett förtjänstfullt sätt av 3 duktiga medarbetare. Tack Hannele, Helene och Lotta! Sammanfattningsvis: Delegeringar sker men är inte alltid dokumenterade på ett tydligt och känt sätt. Medlemsregistret sköts på ett bra sätt men det kräver att alla lämnar in korrekta uppgifter! Arbetet med flygplansregistret pågår för fullt. Snabbare tillgång till korrekta uppgifter kommer att gillas av länsflygledningarna och av Transportstyrelsen! Strategifrågor har möjligen inte fått den belysning de förtjänar. FFK 28 – 29 januari 2012

57 Transportstyrelsens verksamhetskontroll 2012-01-24
En konsekvens av en av avvikelserna innebär: All personal skall ges utbildning i kvalitetsstyrning och dess tillämpning i verksamheten. Kravet finns i LFS 2007:19 Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetsstyrning av flygsäkerhetsarbete i bruksflygverksamhet. FFK 28 – 29 januari 2012

58 Transportstyrelsens verksamhetskontroll 2012-01-24
All personal ska ges utbildning i kvalitetsstyrning och dess tillämpning i verksamheten. Arbetsidé….. Länen får ett utbildningsmaterial om ”FFK´s Kvalitetsledningssystem” som skall studeras av de medlemmar som genomför uppdrag inom bruksflygtillståndet. Utbildningsunderlaget kopplas till ett (enkelt) prov och/eller grupparbete. Resultatet av grupparbetet förvaras hos respektive län. Vid internrevision ska länsflygchef kunna styrka att slumpmässigt valda piloter har fått utbildning. Kvalitetschefen svarar för att ta fram utbildningsmaterial. Länsflygchef svarar för att se till att medlemmarna studerar, tar till sig och använder materialet. Länsflygchef svarar för att utbildningen journalförs. Utbildningen ska genomföras under 2012 FFK 28 – 29 januari 2012

59 Förbättringsområden:
Driftfärdplaner enligt krav i Drifthandbok och LFS 2001:47 – arkivera 3 månader Delegeringar – skriftligt! Riskbedömningar (kanske enligt några mallar beroende på uppdrag) Förbättringskraven har inte bara att göra med myndigheternas krav utan framförallt gäller det FLYGSÄKERHET! FFK 28 – 29 januari 2012

60 flygsäkerhet! Jag är övertygad om vi alla vill och
kan bidra till att vårt kvalitetsarbete leder till god flygsäkerhet! Tack! Frågor, synpunkter, idéer…?? FFK 28 – 29 januari 2012

61 Operativa förändringar
Ledningskonferens 2012

62 Nya regler De nya reglerna kommer INTE att implementeras Det blir antagligen 80-90% är detsamma som idag. SESP räcker att göra en PC om man missat datumet. > 3mån måste man ha extra utbildning via en ATO. Ledningskonferens 2012

63 EASA ATO ersätter RF och FTO
Tillkommer en ny möjlighet SPO – Special operations. Ersätter bruksflyg? Remiss ute och ska besvaras innan 31 januari. Ledningskonferens 2012

64 Bruksflygreglerna PFT Start och landning TSFS 2011-114
Kontrollerad miljö Utbildningshandboken Tillståndet Ledningskonferens 2012

65 PFT FFK-PFT PC (IFR/ME …) Lärartimme
Gör man en PC vill vi ha in första sidan på PC-protokollet Lärartimme Ledningskonferens 2012

66 FFK-PFT Ska utföras av FFK Flygchef godkänd instruktör
Ska innefatta relevanta delar av pilotens uppdragstyper, ex lågflyg, spaning… Centrala kurser ersätter en FFK-PFT En FFK-PFT är giltig i 12 månader . Ledningskonferens 2012

67 Start & landning TSFS Tillägg på 25% på startsträckan för bruksflyg Notera 10% tillägg för start på grässtråk Landning samma regler som tidigare. Ledningskonferens 2012

68 Driftfärdplan Driftfärdplan SKA upprättas och SKA förvaras i minst 3 månader för varje flygning. Driftfärdplanen SKA vara undertecknad av befälhavaren. Vid lokal flygning ska en bränsleberäkning göras. Då räcker det med att fylla i Flygdagboken innan start. Ledningskonferens 2012

69 Flygplan Ledningskonferens 2012

70 Regelverket för att få in flygplan i kontrollerad miljö
(5) Avtal FFK (6) (1) Avtal Avtal Ägare Avtal med F/145- verkstäder som täcker samtliga flygplanstyper som används inom FFKs verksamhet. Flygplan Avtal (2) (3) Avtal Kopia på samtliga handlingar skall finnas på KS. Problem när någon av ägarens handlingar uppdateras. Enkla rutiner för uppdatering från ägaren saknas. Varför måste FFK ha egna avtal med verkstäder som täcker samtliga fpl.-typer? Dessa avtal finns redan via ägarens avtal. CAMO Löpande luftvärdighet Verkstad F 145 Handlingar som krävs för varje flygplan: Avtal med ägaren. Kopia på ägarens avtal med CAMO Kopia på ägarens avtal med verkstad Kopia på försäkringsbrev FFK avtal med en verkstad som täcker den flygplanstypen. FFK-avtal med samma CAMO (4) FÖRSÄKRING Specificerande FFK-verksamhet/Lågflyg 70

71 Fpl. I kontrollerad miljö (2012-01-01)
Antal flygplan i kontrollerad miljö som kan disponeras av FFK 3 1 4 10 2 15 5 7 Län Fpl. I kontrollerad miljö ( ) BD – Norrbotten AC – Västerbotten 1 Z – Jämtland 3 Y – Västernorrland X – Gävleborg 4 W – Dalarna 10 S – Värmland T – Örebro 2 U – Västmanland C – Uppsala AB – Stockholm 15 D – Södermanland O – Västra Götaland 5 E – Östergötland F – Jönköping H – Kalmar I – Gotland G – Kronoberg K – Blekinge N – Halland LM– Skåne 7 Summa

72 Behov av disponibla flygplan, 2012-01-01
9(18) 3(6) 15(30) 6(12) 12(24) Län Krav på antal flygplan Krav(Behov för tillgänglighet) BD – Norrbotten 9(18) AC – Västerbotten 3(6) Z – Jämtland Y – Västernorrland X – Gävleborg W – Dalarna S – Värmland T – Örebro 3(9) U – Västmanland C – Uppsala AB – Stockholm 15(30) D – Södermanland O – Västra Götaland 12(24) E – Östergötland 6(12) F – Jönköping H – Kalmar I – Gotland G – Kronoberg K – Blekinge N – Halland M – Skåne Behovet = HV:s behov med blå siffra. (Grön siffra) = antal fpl för att fylla behovet Flygplanskravet baseras endast på behovet för HV. 3 fpl/HV-grupp med behovet av 3 tillgängliga för att ha 1 tillgänglig Summa (192) 72

73 Flygplansbristen = disponibla fpl – behovet för tillgänglighet
Län Flygplansbrist (Behov för tillgänglighet) BD – Norrbotten Saknas 18 AC – Västerbotten Saknas 5 Z – Jämtland Saknas 3 Y – Västernorrland Saknas 6 X – Gävleborg Saknas 2 W – Dalarna S – Värmland T – Örebro Saknas 4 U – Västmanland C – Uppsala AB – Stockholm Saknas15 D – Södermanland O – Västra Götaland Saknas 19 E – Östergötland Saknas 8 F – Jönköping H – Kalmar I – Gotland G – Kronoberg K – Blekinge N – Halland Saknas 1 M – Skåne -18 -5 -3 -6 -2 -6 -6 -6 -15 -4 -5 -8 -19 -6 -6 -2 -1 -6 -5 -5 Summa

74 Flygplan 2012 Vi jobbar löpande med att få till fler F-verkstäder
Vi skriver avtal med alla CAMO som finns med plan i FFK:s verksamhet. Vi ska försöka få en dispens i det nya tillståndet. ( vilket inte är troligt att vi lyckas) Vi ser över finansieringen när vi lånar in flygplan i FFK:s verksamhet. Ledningskonferens 2012

75 Utbildningshandboken
FFK-UHB Ledningskonferens 2012

76 Utbildningsstegen Ledningskonferens 2012

77 Ledningskonferens 2012

78 Tillstånd FFK:s Tillstånd går ut 31 mars 2012
Vi avser söka förlängning av tillstånd med de dispenser vi har idag. Ledningskonferens 2012

79 Organisation Ledningskonferens 2012

80 Länsflygchefens roll Leder FFK:s verksamhet inom regionen.
Ansvar för länets ekonomi och upprättar budget. Ansvarar för att de medel som tilldelats används på bästa sätt. Planerar verksamheten i samråd med övriga i ledningsfunktion. Ska verka för god samverkan mellan FFK och länets flygklubbar. Ansvarar för att personalen får den utbildning som krävs. Sköter kontakter med lokala myndigheter/uppdragsgivare. Rekryterar och utbildar organisationen i länsflygavdelningen. Marknadsför FFK lokalt och regionalt. Leder verksamheten så den följer de intentioner FFK centralt har satt upp. Är en förebild för verksamheten. Ser till att det finns avtalsbundna flygplan att tillgå i verksamheten. De flygplan som först ska anlitas är klubbflygplan Samordnar med FFK:s kårstab Ledningskonferens 2012

81 Chefspilotens roll Har det operativa ansvaret för flygverksamheten i länet och ansvarar för att den bedrivs enlighet gällande tillstånd, regler och handböcker. Fördelar flyguppdrag rättvist bland länsflygavdelningens medlemmar med hänsyn till varje pilots kompetens som flygförare och uppdragets art. Bevakar att endast luftvärdiga flygplan med god standard, rätt utrustning och med skriftligt avtal, ägare - FFK användes i verksamheten. Bevakar, i samarbete med lfch, att länets samtliga flygklubbar ges möjlighet att upplåta sina flygplan för verksamheten. Ledningskonferens 2012

82 Chefspiloten forts. Anmäler behov av utbildning, personal, materiel etc till länsflygchefen. Bevakar att varje flyguppdrag planeras och utförs enligt TSFS och FFK - DHB. Ansvarar för att skriftlig störningsrapport lämnas till KS omgående oavsett störningens omfattning. Beordrar flyguppdarg, lågflyg när så krävs. Ledningskonferens 2012

83 Delegering Chefspiloten kan delegera sin uppgift att beordra flygningar och hantering av den praktiska flygsäkerheten till gruppcheferna. Viktigt att detta görs skriftligt för Chefspiloten och för gruppchefen. Kopia på delegering skickas till KS. Ledningskonferens 2012

84 Gruppchefens roll Dessa ska se till att gruppen är bemannad med den personal som bäst passar för uppgiften. Se till att ingen tar ett uppdrag som den inte klarar av. Se till att flygsäkerheten hålls vid flygningar. Ha kunskap om piloternas flygstatus. I samarbete med länsflygchef och OFC planera övningar i länet. Meddela brister i organisation eller materiel till överordnad. I egenskap av övningsledare omedelbart skriva en störningsrapport oavsett störningens storlek och skicka till KS och operativ flygchef för länet. Om han/hon fått delegering från OFC beordra lågflyg när uppdraget så kräver det. Ledningskonferens 2012

85 För alla medlemmar Vara en förebild Följa i DHB fastställda regler
Om brister upptäcks meddela uppåt i organisationen. Så alla kan ta del av det. Ledningskonferens 2012

86 Övningar När ni har övningar eller enskilda flygningar och insatser: Informera Cpil och Flygchef via mail eller telefon. FC nås via SMS Ledningskonferens 2012

87 Hur kan vi göra samövningar? Även över länsgränserna
Ledningskonferens 2012

88 Styrelsen och KS är idel öra för dina synpunkter och goda råd för FFK:s bästa i framtiden
The VAC tasks Tasks for the civil society The VAC shall have the capacity to support the authorities which have signed agreements of cooperation in emergencies. For that purpose FIG, (Flying task forces) are established in all regions. The main task for VAC is to create a common picture of the scope of the emergency for central, regional, and local –administrations, which shall enable them to take the right decisions and to allocate the resources in the best way. It shall also support the command and control in the field by transmitting information about changing situations. – 15 Lfch+YP på kårstaben

89 HV Hemvärnets avtalsorganisationer 30% av befattningarna i
Hemvärnsförbanden rekryteras av frivorg


Ladda ner ppt "En viktig del av Sveriges krisberedskap"

Liknande presentationer


Google-annonser