Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Servicemannaskap Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Servicemannaskap Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB."— Presentationens avskrift:

1 Servicemannaskap Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB

2 Matteus 7: 12, 1917 års översättning
Den gyllene regeln… Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem.. Matteus 7: 12, 1917 års översättning

3 Agenda Service och bemötande som begrepp Målgrupper och servicebehov
Kommunikation och service Produktkännedom och service Marknadsföring och service Kultur och kulturkrockar Missnöjda gäster och service Service och kvalitet

4 Begreppet service Skillnaden mellan varor och tjänster
Skillnaden mellan olika typer av service Betydelsen av gott värdskap Hur service uppfattas Service = ett konkurrensmedel De personliga egenskaperna vid service och bemötande

5 Kunden Vad förväntar sig en kund? Hur bemöter vi våra kunder?
Om inte vi tar hand om vår kund gör någon annan det

6 Vad är service? Kommer från latinet (servitum) och kan betyda
Kundtjänst Betjäning Tillsyn Översyn Här i betydelsen, tjänsteförsäljning, som ställer krav på Omtanke Respekt Attityd mot kunder med flera

7 Varor och tjänster Det är skillnad mellan varor och tjänster
Olika slags service skiljer sig åt ”Gott värdskap” Service kan uppfattas olika Service är ett konkurrensmedel Vikten av goda personliga egenskaper vid service

8 Varor och tjänster Varor = prylar Tillverkade Förädlade
Lätta att se och ta på Tjänster Kan inte kännas, smakas, höras eller luktas på innan köp Kan inte separeras från den som ger tjänsten Köper man och förbrukar samtidigt Det är själva servicen, tjänsten, som är produkten

9 Teknisk service Service kan också vara opersonlig
Service utan att en människa som du ser som är inblandad Exempel Sedelautomat som ger dig fel belopp En buss som inte kommer

10 Service i vår bransch? Vad är det? Diskussion i grupp
Vad är karaktäristiskt för ”vår produkt”? Hur byggs paketet av tjänster upp? På vilket sätt skiljer sig begreppet service i fastighetbranschen från annan tjänsteförsäljning, till exempel besöksnäringarna? Hur kan förvaltaren arbeta?

11 Service i fastighetsbranschen
En kombination av hårda och mjuka faktorer Fastigheten och dess skick är en väsentlig del av produkten Service och underhåll spelar en viktig roll Angränsande verksamheter eller hyresgäster är också en del av produkten

12 Gott värdskap Tjänande före egennytta Ansvar före ignorans
Helhet före delar Omtanke före likgiltighet Kunskap för arrogans Dialog före konflikt

13 Gott värdskap, är att Få människor att känna sig välkomna
Se dem vi möter - kunder, klienter, patienter, studenter Gott värdskap Service Bemötande Kvalitet Vänskap Gästfrihet Välkomnande och öppet föhållningssätt till människor och de situationer vi möter

14 Kund Leverantör Extern kommun. Personlig Kommun. Gap 4
Personliga behov Förväntad service Upplevd service Service- leverans Service specif. Ledning. bild Gap 5 Gap 3 Gap 2 Senaste upp-levelsen Gap 1

15 Servicekvalitet ”Bra service är att leverera den service kunden förväntar sig. Fantastisk service är att överträffa kundens förväntningar!”

16 Personliga egenskaper
Artig Effektiv Engagerad Finkänslig Flexibel Kommunikativ Kunnig Lyssnande Lugn Lyhörd Noggrann Positiv Pålitlig Tillgänglig Tjänstvillig Trovärdig Ödmjuk

17 Service sammanfattning
Service är en tjänst Teknisk service är opersonlig Personligt bemötande är att ta hand om en person Bemötande är viktig Ett gott värdskap är en förutsättning för att ta hand om kunder Service är något du kan konkurrera med De personliga egenskaperna för att ge bra service är viktiga

18 DLX = Det lilla extra Oväntad service Mer service än du förväntar dig
”Walk the extra mile”

19 Målgrupper/servicebehov
Vad är en målgrupp? Vilket servicebehov har olika målgrupper? Vilka förväntningar har olika grupper av kunder? Vad är rutinmässig service? Vad är icke-rutinmässig service?

20 Målgrupp Varje företag måste känna sin målgrupp
Med målgrupp menas olika grupper av kunder Ett marknadssegment är en ytterligare indelning av kunder Rutinmässig service – ges till alla kunder Icke-rutinmässig service – ges när det oväntade händer

21 Exempel på målgrupper F & B = Food & Beverage
SVH = Mat, service, handel SV = Sällanköpsvaror/handel Service = Till exempel penningväxling m m Andra dimensioner Grad av exklusivitet Image Unikt?

22 Förväntan/upplevelse
Förväntad servicenivå Upplevd servicenivå Bra bemötande Missuppfattningar Det lilla extra Otillräckliga resurser Oväntad service Dåligt genomförd tjänst Bra värdskap Överdrivna löften

23 Kommunikation och service
Kommunikation sker bland annat med Det talade ordet Det skrivna orget Kroppsspråk – hållning, gester och miner Kläder och attityder Grad av närhet/kommunikationszoner

24 Det talade ordet Telefon Bilden av företaget Telefonregler, svarstider
Hur talar man i telefon Viktigt kommunikationsmedel, sparar resurser Det personliga mötet

25 Kroppsspråk Säker på sig själv Osäker på sig själv
God balans genom att stå med båda fötterna stadigt på marken Står med tyngden på ena foten eller benen i kors God kroppshållning, rak i ryggen Kroppen är ihopsjunken Lugna smidiga rörelser som man lätt kan följa Ryckiga och plötsliga rörelser Kraftfull röst Talar tyst

26 Det skrivna ordet Anpassa meddelandet till mottagaren Tydlighet
Bekräfta beställning skriftligt Dokumentation!

27 Kläder och attityder ”Det handlar om vilka signaler man sänder ut. Kläder har man inte bara för sin egen skull” Magdalena Ribbing

28 Uniform med mera Kläder kommunicerar med omgivningen Uniform, varför?
Förstärka yrkesrollen Lätta att känna igen Olika slags uniformer? Kostym Halsduk Slips Andra kläd- eller utseendekoder? Hur göra med inhyrd personal? Till exempel driftpersonal?

29 Kommunikationszoner Intima zonen – kärleks- och familjerelationer
Personliga zonen – för personer som känner varandra (vänner/arbetskamrater Sociala zonen – möte med främmande människor, t ex första mötet med en kund Offentliga zonen – större sammanhang (teater/föreläsning)

30 Produktkännedom/service
Den som ger service måste ha kännedom om sin produkt Vad är produktkännedom i vårt företag? Kännedom om kontraktet och dess innehåll Byggnadens tekniska egenskaper Förvaltningskonceptet, struktur Förvaltningens organisation Ekonomiska spelregler Spelregler för tekniska förändringar Servicemandat

31 Marknadsföring och service
Vad menas med marknadsföring En marknadsföringsmodell Vikten av att ”känna sin marknad” Olika marknadsföringsmodeller

32 Marknadsföringens grunder
All marknadsföring bygger på att förstå kunden och sin marknad Alla som arbetar i ett företag är också marknadsförare Det finns ett brett spektrum av kanaler för marknadsföring – från traditionell reklam till sociala medier Marknadsföring är en service till eventuella kunder för att dessa snabbt ska förstå företagets produkter/tjänster

33 Marknadsföringens mål
Marknadsföringen har fyra viktiga mål Hitta nya kunder Behålla och sälja mer till gamla kunder Ge information och bygga upp en positiv bild av företaget Öka försäljning och lönsamhet

34 Alla är marknadsförare!
Alla anställda arbetar som marknadsförare, genom God service Trevligt bemötanade, och att Skapa förtroende för företaget

35 5P-modellen Produkt = Vilken vara eller tjänst ska erbjudas?
Pris = Vilket pris ska varan eller tjänsten ha? Plats = Var ska varan eller tjänsten säljas? Påverkan = Hur ska varan eller tjänsten marknadsföras? Personal = Vilken kundservice ska finnas? Hur ska kunderna bemötas?

36 Service/andra kulturer
Globalisering Kulturkrockar Fördomar Skrivna och oskrivna regler

37 Globalisering Företagen blir mer och mer internationella
Företagen ställer upp sina egna standarder för till exempel FM-tjänster Koncernspråket är allt oftare engelska Men Glöm inte ”All business is local”

38 Kulturkrockar Olika förväntningar i olika kulturer
Vilka koncept fungerar i en annan kultur? Hur fungerar ett svenskt café? Hur fungerar ett franskt café?

39 Missnöjd kund Vikten av att göra rätt Vad är värdeskapande?
Hanteras en missnöjd Missnöjda kunder Servicemandat Det handlar inte om att göra det mesta möjliga för kunden – det handlar om att göra det bästa möjliga för kunden!

40 Vad är bra service? Service finns när den upplevs av kunden
Servicekvalitet finns bara när kundens förväntningar uppfylls eller överträffas ”Bra service är inte att bjuda på det som kostar – det är att bjuda på det som inte kostar”

41 Hantera missnöjd kund Behåll lugnet – lägg dig inte på försvar!
Skyll inte på någon annan även om du är ”oskyldig”! Tagga ner! Låt dig inte drass med i ett högt aggressivt tonläge! Låt kunden berätta! Bekräfta kunden med ditt kroppsspråk! Be om ursäkta och visa förståelse! Tala om att du tänker se till att det inte händer igen! Fråga vad du kan göra för att kompensera missnöjet!

42 Kvalitet = Att överträffa förväntningar! Ständig förbättring!

43 Vad är kvalitet? Enligt Wikipedia
”En produkts (vara eller tjänst) förmåga att tillfredsställa lagstiftarens krav och helst överträffa, kundernas framtida behov och förväntningar i ett bestämt sammanhang”. eller Kvalitetssystemens definition ”Alla sammantagna karaktärdrag hos ett objekt eller en företeelse ( t ex en verksamhet) som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov”

44 Kvalitetsvariabler Materiella förutsättningar, objektet Pålitlighet
Svarsbenägenhet Kompetens Artighet Trovärdighet Trygghetskänsla Tillgänglighet Kommunikation Förståelse för kunden

45 Kvalitet innebär Nöjd ägare Nöjd kund Nöjd personal

46

47 PDCA - Utvecklingscirkeln
Planera Verkställ Kontrollera Agera

48 ”Plan” – Planera! Identifiera problemet! Analysera problemet!
Föreslå en eller flera lösningar! Identifiera viktiga parametrar och planera lösningarna!

49 ”Do” – Utför! Genomför lösningen!
Gör en stabil process och samla mätvärden!

50 ”Check” – Kontrollera! Samla in data! Utvärdera data!
Om lösningen är bra vidare till ACT annars åter till PLAN! Skatta processens duglighet!

51 ”Act” – Verkställ! Implementera och standardisera lösningen!
Åter till PLAN för att ständigt förbättra processen!

52 Demings 14 punkter 1 [2] Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring! Övergå till det nya kvalitetstänkandet! Sluta försöka kontrollera in kvalitet! Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris! Förbättra ständigt varje process! Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete! Betona ledarskap!

53 Demings 14 punkter 2 [2] Fördriv rädslan!
Riv ner barriärerna mellan avdelningarna! Sluta med slogans! Vidta åtgärder istället! Avskaffa ackord! Ta bort hindren för yrkesstolthet! Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling! Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen!

54 De åtta slöserierna Överproduktion. Det värsta! Orsakar flera andra!
Väntan - på att någonting ska hända Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver Transporter - onödiga transporter Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

55

56 Ständig förbättring!


Ladda ner ppt "Servicemannaskap Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB."

Liknande presentationer


Google-annonser