Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Children’s voices on ESD Ingrid Engdahl, FD Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Ordförande i Svenska OMEP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Children’s voices on ESD Ingrid Engdahl, FD Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Ordförande i Svenska OMEP"— Presentationens avskrift:

1 Children’s voices on ESD Ingrid Engdahl, FD Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Ordförande i Svenska OMEP ingrid.engdahl@buv.su.se www.buv.su.se

2 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies OMEP – www.omep.org.gu.sewww.omep.org.gu.se Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP arbetar I mer än 65 länder för bra uppväxtvillkor och utbildning för barn i åldrarna 0 – 8 år Koordinatörer: Ingrid Engdahl, Svenska OMEP Milada Rabušicová, VP, OMEP Europa Eric Duncan, Norska OMEP

3 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Children’s voices on the state of the Earth International Journal of Early Childhood, IJEC, 2011, 43(2), 153-176. Att öka medvetenheten om lärande för hållbar utveckling bland barn, pedagoger och allmänhet Att samla information om yngre barns tankar, kommentarer och förståelse för ESD, genom att utgå från en tecknad bild och med intentionen att verkligen lyssna till vad barnen uttrycker.

4 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

5 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Vad är Hållbar utveckling? Sustainable Development (SD) is a form of development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Brundtland, 1987) SD kan därmed innebära ett försök att skapa jämlikhet med, för och till kommande generationer.

6 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Sustainable development? “Jag tror att det kanske betyder, “Enough for everyone typ, att rädda världen för framtiden” forever” (Ireland) Photo from Nicaragua Australien

7 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies ESD – Lärande för bärekraftig utvikling ETT POLITISKT BEGREPP Syftar till att vrida all utbildning mot en hållbar livsstil UTVECKLING – omdiskuterat begrepp Nord-Syd, Utveckling - underutveckling Best practices – finns de? The Majority world – the Minority world Om man bill ändra attityder och beteenden – livsstilen – så blir det lätt normativt. Vad är alternativet?

8 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Etiska principer för ECE for Sustainability Att bry sig Att lyssna Att delta Att vara hoppfull Julie Davis, 2010 Att erkänna det ömsesidiga beroendet mellan människan och naturen Gothenburg Recommendations, 2008

9 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Lärande för hållbar utveckling - ESD Miljö- Sociala och kulturella Ekonomiska perspektiv är •integrerade ESD genomförs på ett demokratiskt sätt så att alla deltagare får inflytande och utvecklar handlingskompetens – •empowerment

10 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Barnehagepedagogik och ESD - stora likheter Utgår från barns vardagsliv - integrerat och ämnesövergripande, - tema- eller projektorienterat arbete och - autentiskt innehåll Nära relationer mellan barn och pedagoger samt en strävan efter barns delaktighet och inflytande Utforskande arbetssätt, värdefrågor, kreativt tänkande, problemlösning, berättande och frågebaserat lärande

11 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

12 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Informella barnintervjuer Först tillstånd. Sedan några metodval. Sedan: Kom och titta lite på den här bilden. Berätta frö mig om bilden. Vad ser du? Vad händer? Berätta mer! Vad kan du se i den här bilden? Följdfråga: Varför gör de det tror du? Är det något mer som du vill berätta för mig om bilden? Är det något annat du vill säga som har att göra med det vi har talat om? Med några barn, när det kändes passande, ställdes även frågan: Har du hört talas om Bärekraftig utvikling? Vet du vad som menas med det?

13 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

14 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Ireland France Norway Sweden Poland Finland Czech Republic Slovakia Bulgaria Turkey S. Korea Japan China Singapore Australia New Zealand Canada USA Mexico Nicaragua Panama Brazil Uruguay Ivory Coast Benin Nigeria Cameroon DRCongo

15 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Statistik 28 nationella rapporter 9 142 barn i åldrarna 2 – 8 år 641 intervjuare 385 förskolor, skolor, m.m. 241 städer/orter

16 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Overall results Resultat Barnen tyckte om att berätta om sina tankar och idéer Deras svar inspirerade de intervjuande lärarna/vuxna, som ändrade sin syn på barnens kompetens Metoden blev snabbt accepterad, fungerade mycket bra och kan användas i fler ESD- projekt.

17 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies •Förmåga att kommentera saker, personer och handlingar i bilden •Förmåga att ange saker att göra för att skydda miljön •Förmåga att se orsaker till och konsekvenserna av en smutsig miljö •Förmåga att känna gemensamt ansvar för Jorden •Förmåga att uttrycka ett estetiskt sinne och mänskliga värden i relation till Jorden och •Förmåga att beskriva komplexiteten när det gäller hållbar utveckling Resultat - kategorier

18 De tvättar jorden. (Japan) En värld med många barn. (Mexico) Förmåga att kommentera saker, personer och handlingar i bilden

19 Jag ser vänner runt en ballong. Barnen målar en sten. Photo from Nicaragua

20 Skräp ska kastas i soptunnor (Australia) Återvinning hjälper till att hålla jorden ren. (Kanada) Teckning från Polen Förmåga att ange saker att göra för att skydda miljön Förmåga att se orsaker till och konsekvenserna av en smutsig miljö

21 People cannot live without the earth (China) So we can live well here on this earth of ours (Slovakia) Teckning från Bularien

22 Om jorden känner sig ren blir jag glad. Hordens vänner kommer att tycka om det. Jordens vänner? Solen och månen. (Korea) Förmåga att känna gemensamt ansvar för Jorden Förmåga att uttrycka ett estetiskt sinne och mänskliga värden i relation till Jorden

23 Hållbar utveckling? Se till att alla får en bättre framtid (Brasilien) Så att vi alltid har saker, vatten och mat att äta. (USA) Foto från Nicaragua Förmåga att beskriva komplexiteten när det gäller hållbar utveckling

24 Så att jorden inte dör och människkorna måste bo på en annan planet. (Turkey) Photo from Norway

25 Men varför ska ni fråga de barnen? Varför inte? Vi vet också många saker! (Australia) Photo from Nigeria

26 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Danmark ‘De tvättar jorden. När jag var ledig gick min Mamma och jag till källsorteringen med vårt skräp’ (5- åring) Pedagogerna arbetar sedan länge med miljön men uttrycker önskemål om att arbeta mer med frågor som leder till en hållbar livsstil.

27 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Finland Problem med begreppet SD Miljöfostran – på gott och ont ‘It means to test thing to work, that development lasts or to make an invention and it will become history.’

28 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Sverige Vi måste arbeta mycket mer med dessa frågor - både vi i personalen och tillsammans med barnen. (Förskollärare)

29 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Norge Barnen accepterar metaforen: ‘The picture shows the Earth.’ Förskolebarn har kompetens att arbeta med dessa frågor och kan föra komplexa resonemang.

30 Barnens ålder!! Många projektledare trodde inte att det var så stor idé att intervjua barnen om dessa frågor – DE ÄNDRADE UPPFATTNING. Korea gjorde en korsanalys av sina 350 barnintervjuer och fann inga skillnader baserade på kön eller ålder. buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

31 Språkfrågan och bildens perspektiv Ett internationellt projekt Många översättningar och tolkningar Bärekraftig tuvikling finns inte på flera språk buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

32 Nära till naturen – på gott och ont Lärande - om naturen - i naturen - för naturen Det sker inte av sig själv! buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

33 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Education for Sustainable Development Part Two- In Practice

34 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Ireland France Norway Sweden Poland Finland Czech Republic Slovakia Bulgaria Turkey S. Korea Japan China Singapore Australia New Zealand Canada USA Mexico Nicaragua Panama Brazil Uruguay Ivory Coast Benin Nigeria Cameroon DRCongo

35 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Konferensstipendium 2011 Keeper of Green Earth Yanhue Park 2011 Awards on Learning for Sustainable Development with Young Children Ewha Womans University Ewha Institute of Childhood Education and Care

36 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Instructional Strategy: Project Approach Brain- storming Investigating Extending∙ Connecting Sharing Solving ESD issues

37 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies March, 11, 2011. Earthquake in Japan Brain- storming Investigating Solving ESD issues Solving ESD issues Sharing Extending·C onnecting Project Practice Project Practice

38 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Picked Waste Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Recognizing Issue Introducing Issue Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Project Practice

39 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Classification Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Recognizing Issue Introducing Issue Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Project Practice

40 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Recognizing Issue Introducing Issue Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Drawing a map Project Practice

41 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Recognizing Issue Introducing Issue Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Project Practice

42 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Meeting with a decision maker Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Recognizing Issue Introducing Issue Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Project Practice

43 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Promotional Poster Sharing Extending· Connecting Extending· Connecting Investigating Brain- storming Brain- storming Solving ESD issues Solving ESD issues Project Practice

44 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Kongress stipendium 2010 “Learning together to inhabit our earth today and tomorrow” SPÄNNANDE INNEHÅLL som vilar på TRE ESD- PELARE Att integrera flera kurser i förskollärarutbildning under paraplynamnet ECO-literacy Att vara ecologically literate innebär att man kan läsa naturens tecken och signaler att man förstår mer om livet på jorden och kan skriva, dvs beskriva och berätta om jorden samt Att kunna handla med empati och ansvar. Mariela LOSSO, Cipolletti, Argentina

45 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies ARGENTINA PROVINCIA de RÍO NEGRO ALTO VALLE

46 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Syfte med projektet •Lyfta fram eco-literacy som innehåll för lärare och studenter •Integrera olika ämnen I en gemensam kurs •Integrerat med uppgifter under praxisperioden •Involvera lokala förskollärare, förskolebarn, deras föräldrar och det lokala samhället

47 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

48 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies The Rio Negro river

49 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Utveckla handlingskompetens genom att göra: Undersöka växter, djur och insekter i två olika miljöer: •På den torra Blå kullen •På åkrar och fält i jordbruket Undersökande och utforskande arbetssätt – hela byn blev involverad

50 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies CERRO AZUL (Blå kullen)

51 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Fälten i jordbruket

52 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Det viktiga vattnet – och konsekvenser av bevattning

53 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

54 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Från biologi till ekologi Inga enkla frågor – inga enkla svar Jämförelserna mellan de två biotoperna drev projektet vidare, vilt och odlat Människan är beroende av naturen och många växter klarar sig inte utan människan Det ekonomiska perspektivet i hållbarhet Det ekologiska, beroende av de vilda växterna för att hålla jorden på plats utan att slösa vatten Det ömsesidiga beroendet blev tydligt för alla inblandade Det var barnens kluriga frågor som drev projetet framåt och höll det vid liv …

55 Rosslyne Waiyigo Kiragu 26th OMEP World Assembly and Congress ESD award winner

56

57

58

59

60

61

62 ESD Award winner Agapi Liapaki XXVI OMEP World Congress August 11-13, 2010 Gothenburg, Sweden The Polar Bear Project

63 •Föräldrar och barn deltog i insamlingen av vattenflaskor och hjälpte til med konstruktionen •Vi lärde oss se skillnad på olika sorters flaskor, vilka som man kan använda •Vi undersökte andra sätt än att köpa vatten på flaska

64

65

66 •Barnens utställningar •Barnens faktablad •Inbjudningar •Talare från politik och företag •Barnen höll föredrag om det de kommit ram till •Infomaterial från den regionala energimyndigheten •Barns konstverk av återanvända saker • Igloo projektet och igloo- teckningar •Kompost- teckningar •

67

68 When the children feel empowered they will be able to empower others for a BETTER FUTURE. När barnen utvecklar handlingskompetens kommer de att kunna stärka andra för en bättre framtid.

69 Hållbar utveckling? Det betyder att alla gör någonting för jorden. Pojke, sex år, Polen

70 buv.su.se/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Part Two- ESD In Practice www.omep.org.gu.se ingrid.engdahl@buv.su.se


Ladda ner ppt "Children’s voices on ESD Ingrid Engdahl, FD Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Ordförande i Svenska OMEP"

Liknande presentationer


Google-annonser