Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Children’s voices on ESD

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Children’s voices on ESD"— Presentationens avskrift:

1 Children’s voices on ESD
Ingrid Engdahl, FD Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Ordförande i Svenska OMEP

2 OMEP – Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire World Organisation for Early Childhood Education Organización Mundial para la Educación Preescolar OMEP arbetar I mer än 65 länder för bra uppväxtvillkor och utbildning för barn i åldrarna 0 – 8 år Koordinatörer: Ingrid Engdahl, Svenska OMEP Milada Rabušicová , VP, OMEP Europa Eric Duncan, Norska OMEP buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

3 Children’s voices on the state of the Earth International Journal of Early Childhood, IJEC, 2011, 43(2), Att öka medvetenheten om lärande för hållbar utveckling bland barn, pedagoger och allmänhet Att samla information om yngre barns tankar, kommentarer och förståelse för ESD, genom att utgå från en tecknad bild och med intentionen att verkligen lyssna till vad barnen uttrycker. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

4 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

5 Vad är Hållbar utveckling?
Sustainable Development (SD) is a form of development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs (Brundtland, 1987) SD kan därmed innebära ett försök att skapa jämlikhet med, för och till kommande generationer. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

6 Sustainable development?
“Jag tror att det kanske betyder, “Enough for everyone typ, att rädda världen för framtiden” forever” (Ireland) Photo from Nicaragua Australien buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

7 ESD – Lärande för bärekraftig utvikling ETT POLITISKT BEGREPP
Syftar till att vrida all utbildning mot en hållbar livsstil UTVECKLING – omdiskuterat begrepp Nord-Syd, Utveckling - underutveckling Best practices – finns de? The Majority world – the Minority world Om man bill ändra attityder och beteenden – livsstilen – så blir det lätt normativt. Vad är alternativet? buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

8 ECE for Sustainability
Etiska principer för ECE for Sustainability Att bry sig Att lyssna Att delta Att vara hoppfull Julie Davis, 2010 Att erkänna det ömsesidiga beroendet mellan människan och naturen Gothenburg Recommendations, 2008 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

9 Lärande för hållbar utveckling - ESD
Miljö- Sociala och kulturella Ekonomiska perspektiv är integrerade ESD genomförs på ett demokratiskt sätt så att alla deltagare får inflytande och utvecklar handlingskompetens – empowerment buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

10 Barnehagepedagogik och ESD - stora likheter
Utgår från barns vardagsliv - integrerat och ämnesövergripande, - tema- eller projektorienterat arbete och - autentiskt innehåll Nära relationer mellan barn och pedagoger samt en strävan efter barns delaktighet och inflytande Utforskande arbetssätt, värdefrågor, kreativt tänkande, problemlösning, berättande och frågebaserat lärande buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

11 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

12 Informella barnintervjuer
Först tillstånd. Sedan några metodval. Sedan: Kom och titta lite på den här bilden. Berätta frö mig om bilden. Vad ser du? Vad händer? Berätta mer! Vad kan du se i den här bilden? Följdfråga: Varför gör de det tror du? Är det något mer som du vill berätta för mig om bilden? Är det något annat du vill säga som har att göra med det vi har talat om? Med några barn, när det kändes passande, ställdes även frågan: Har du hört talas om Bärekraftig utvikling? Vet du vad som menas med det? buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

13 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

14 Ireland France Norway Sweden Poland Finland Czech Republic
Canada USA Mexico Nicaragua Panama Brazil Uruguay Slovakia Bulgaria Turkey S. Korea Japan China Singapore Australia New Zealand Ivory Coast Benin Nigeria Cameroon DRCongo buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

15 Statistik 28 nationella rapporter 9 142 barn i åldrarna 2 – 8 år
641 intervjuare 385 förskolor, skolor, m.m. 241 städer/orter buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

16 Overall results Resultat
Barnen tyckte om att berätta om sina tankar och idéer Deras svar inspirerade de intervjuande lärarna/vuxna, som ändrade sin syn på barnens kompetens Metoden blev snabbt accepterad, fungerade mycket bra och kan användas i fler ESD- projekt. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

17 Resultat - kategorier Förmåga att kommentera saker, personer och handlingar i bilden Förmåga att ange saker att göra för att skydda miljön Förmåga att se orsaker till och konsekvenserna av en smutsig miljö Förmåga att känna gemensamt ansvar för Jorden Förmåga att uttrycka ett estetiskt sinne och mänskliga värden i relation till Jorden och Förmåga att beskriva komplexiteten när det gäller hållbar utveckling 1) ability of children to register their environment by commenting on objectives, people and actions, buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

18 De tvättar jorden. (Japan)
Förmåga att kommentera saker, personer och handlingar i bilden De tvättar jorden. (Japan) En värld med många barn. (Mexico)

19 Jag ser vänner runt en ballong.
Barnen målar en sten. Photo from Nicaragua

20 Skräp ska kastas i soptunnor (Australia)
Förmåga att ange saker att göra för att skydda miljön Förmåga att se orsaker till och konsekvenserna av en smutsig miljö Skräp ska kastas i soptunnor (Australia) Återvinning hjälper till att hålla jorden ren (Kanada) Teckning från Polen

21 People cannot live without the earth (China)
So we can live well here on this earth of ours (Slovakia) Teckning från Bularien

22 Förmåga att känna gemensamt ansvar
för Jorden Förmåga att uttrycka ett estetiskt sinne och mänskliga värden i relation till Jorden Om jorden känner sig ren blir jag glad. Hordens vänner kommer att tycka om det. Jordens vänner? Solen och månen (Korea)

23 Förmåga att beskriva komplexiteten när det gäller hållbar utveckling
Se till att alla får en bättre framtid (Brasilien) Så att vi alltid har saker, vatten och mat att äta. (USA) Foto från Nicaragua

24 Så att jorden inte dör och människkorna måste bo på en annan planet.
Photo from Norway Så att jorden inte dör och människkorna måste bo på en annan planet. (Turkey)

25 Men varför ska ni fråga de barnen?
Varför inte? Vi vet också många saker! (Australia) Photo from Nigeria

26 Danmark ‘De tvättar jorden. När jag var ledig gick min Mamma och jag till källsorteringen med vårt skräp’ (5- åring) Pedagogerna arbetar sedan länge med miljön men uttrycker önskemål om att arbeta mer med frågor som leder till en hållbar livsstil. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

27 Finland Problem med begreppet SD Miljöfostran – på gott och ont
‘It means to test thing to work, that development lasts or to make an invention and it will become history.’ buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

28 Sverige Vi måste arbeta mycket mer med dessa frågor -
både vi i personalen och tillsammans med barnen. (Förskollärare) buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

29 Norge Barnen accepterar metaforen: ‘The picture shows the Earth.’
Förskolebarn har kompetens att arbeta med dessa frågor och kan föra komplexa resonemang. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

30 Barnens ålder!! Många projektledare trodde inte att det var så stor idé att intervjua barnen om dessa frågor – DE ÄNDRADE UPPFATTNING. Korea gjorde en korsanalys av sina 350 barnintervjuer och fann inga skillnader baserade på kön eller ålder. buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

31 Språkfrågan och bildens perspektiv
Ett internationellt projekt Många översättningar och tolkningar Bärekraftig tuvikling finns inte på flera språk buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

32 Nära till naturen – på gott och ont
Lärande - om naturen - i naturen - för naturen Det sker inte av sig själv! buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

33 Education for Sustainable Development
Part Two- In Practice buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

34 Ireland France Norway Sweden Poland Finland Czech Republic
Canada USA Mexico Nicaragua Panama Brazil Uruguay Slovakia Bulgaria Turkey S. Korea Japan China Singapore Australia New Zealand Ivory Coast Benin Nigeria Cameroon DRCongo buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

35 Konferensstipendium 2011 Keeper of Green Earth Yanhue Park
2011 Awards on Learning for Sustainable Development with Young Children Konferensstipendium 2011 Keeper of Green Earth Yanhue Park Ewha Womans University Ewha Institute of Childhood Education and Care buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

36 Instructional Strategy: Project Approach
Brain- storming Investigating Extending∙ Connecting Sharing Solving ESD issues buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

37 Extending·Connecting
Project Practice Brain-storming Investigating Solving ESD issues Sharing Extending·Connecting March, 11, Earthquake in Japan buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

38 Project Practice Picked Waste
Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Project Practice Recognizing Issue Introducing Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Picked Waste

39 Classification <Classifying Waste>
Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Project Practice Recognizing Issue Introducing Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Classification <Classifying Waste> buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

40 Project Practice Drawing a map <The hill of wastes>
Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Project Practice Recognizing Issue Introducing Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies Drawing a map <The hill of wastes>

41 <Writing a letter to the president asking to place a trash can>
Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Project Practice Recognizing Issue Introducing Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker buv.su.se <Writing a letter to the president asking to place a trash can> / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

42 Project Practice Meeting with a decision maker
Solving ESD issues – Experiencing the process of establishing public policy Project Practice Recognizing Issue Introducing Surveying Field Gathering Proofs Analyzing Evidence Providing Alternatives Recommending Polices to Decision Maker Meeting with a decision maker <Meeting with the President of Ewha Womans University > buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

43 Promotional Poster <Stop using paper cups, Start using tumblers>
Project Practice Sharing Extending· Connecting Investigating Brain- storming Solving ESD issues Promotional Poster <Stop using paper cups, Start using tumblers> buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

44 “Learning together to inhabit our earth today and tomorrow”
Kongress stipendium 2010 “Learning together to inhabit our earth today and tomorrow” SPÄNNANDE INNEHÅLL som vilar på TRE ESD- PELARE Att integrera flera kurser i förskollärarutbildning under paraplynamnet ECO-literacy Att vara ecologically literate innebär att man kan läsa naturens tecken och signaler att man förstår mer om livet på jorden och kan skriva, dvs beskriva och berätta om jorden samt Att kunna handla med empati och ansvar. Mariela LOSSO, Cipolletti, Argentina buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

45 PROVINCIA de RÍO NEGRO ALTO VALLE ARGENTINA
buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

46 Syfte med projektet Lyfta fram eco-literacy som innehåll för lärare och studenter Integrera olika ämnen I en gemensam kurs Integrerat med uppgifter under praxisperioden Involvera lokala förskollärare, förskolebarn, deras föräldrar och det lokala samhället buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

47 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

48 The Rio Negro river buv.su.se
/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

49 Utveckla handlingskompetens genom att göra:
Undersöka växter, djur och insekter i två olika miljöer: På den torra Blå kullen På åkrar och fält i jordbruket Undersökande och utforskande arbetssätt – hela byn blev involverad buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

50 CERRO AZUL (Blå kullen)
buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

51 Fälten i jordbruket buv.su.se
/ Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

52 Det viktiga vattnet – och konsekvenser av bevattning
buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

53 buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

54 Från biologi till ekologi
Inga enkla frågor – inga enkla svar Jämförelserna mellan de två biotoperna drev projektet vidare, vilt och odlat Människan är beroende av naturen och många växter klarar sig inte utan människan Det ekonomiska perspektivet i hållbarhet Det ekologiska, beroende av de vilda växterna för att hålla jorden på plats utan att slösa vatten Det ömsesidiga beroendet blev tydligt för alla inblandade Det var barnens kluriga frågor som drev projetet framåt och höll det vid liv … buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies

55 Rosslyne Waiyigo Kiragu
26th OMEP World Assembly and Congress ESD award winner

56 Filtering the decantedwater

57 Muddy water. 57

58 Aluminium sulphate

59 Ginger cloth

60 Clean water

61 thank YOU

62 The Polar Bear Project ESD Award winner Agapi Liapaki
XXVI OMEP World Congress August 11-13, 2010 Gothenburg, Sweden

63 Igloo Föräldrar och barn deltog i insamlingen av vattenflaskor och hjälpte til med konstruktionen Vi lärde oss se skillnad på olika sorters flaskor, vilka som man kan använda Vi undersökte andra sätt än att köpa vatten på flaska

64 Giving a shape to the igloo

65

66 En temadag för miljön Barnens utställningar Barnens faktablad
Inbjudningar Talare från politik och företag Barnen höll föredrag om det de kommit ram till Infomaterial från den regionala energimyndigheten Barns konstverk av återanvända saker Igloo projektet och igloo- teckningar Kompost- teckningar

67 Related projects

68 When the children feel empowered they will be able to empower others for a
BETTER FUTURE. När barnen utvecklar handlingskompetens kommer de att kunna stärka andra för en bättre framtid.

69 Det betyder att alla gör någonting för jorden.
Hållbar utveckling? Det betyder att alla gör någonting för jorden. Pojke, sex år, Polen

70 Part Two- ESD In Practice
buv.su.se / Ingrid Engdahl, Dep of Child and Youth Studies


Ladda ner ppt "Children’s voices on ESD"

Liknande presentationer


Google-annonser