Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUS-process 2012-2013 Översiktlig presentation. Förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete 7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUS-process 2012-2013 Översiktlig presentation. Förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete 7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en."— Presentationens avskrift:

1 RUS-process 2012-2013 Översiktlig presentation

2 Förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete 7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en samlad strategi för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammet binder samman planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och underlättar samverkan mellan länen. Det regionala utvecklingsprogrammet ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. 8 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska upprättas utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna i länen. 9 § I det regionala utvecklingsprogrammet ska mål, inriktningar och prioriteringar i arbetet anges. Programmet ska innehålla en plan för uppföljning och utvärdering. 10 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utarbetas i samråd med kommuner och landsting. Samråd bör också ske med näringsliv och organisationer. Programmet ska ligga till grund för samverkan mellan kommuner, landsting, statliga myndigheter, näringsliv och organisationer. Alla län skall ha en regional strategi/program för hållbar tillväxt

3 www.regionvasterbotten.se • …RUS styr också indirekt användningen av det projektmedel som förvaltas av Region Västerbotten och Länsstyrelsen. • …RUS är också det dokument som utgör grunden för samtal med regeringen och EU om Västerbottens läns behov och möjligheter

4 LST Regionförbund Kommun A Universitet VLL Kommun B Kommun C Regionala myndigheter Nationella myndigheter Näringsliv Civila samhället STRATEGI FÖR REGIONAL UTVECKLING

5 www.regionvasterbotten.se • Europas utmaningar är också Västerbottens! – …även om de prioriteringar och insatser som behövs i Västerbotten kan se annorlunda ut – Västerbotten har mycket att bidra med! • Starka forskningsmiljöer • Förnybar energi • Viktiga mineraler • m.m.

6 Övergripande mål – Europa 2020 målen • Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. • Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi. • Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning.

7 De svenska Europa 2020-målen • Mer än 80 procent av kvinnorna och männen i åldrarna 20-64 skall vara sysselsatta till 2020. Detta skall göras framförallt genom att öka sysselsättningen för grupper som idag har svårare att komma in på arbetsmarknaden såsom unga och utrikes födda, men också genom att motverka långtidsarbetslöshet. Vi skall också minska skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och män genom att öka kvinnors sysselsättning • Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020. • Andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar ska vara mindre än 10 procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 40-45 procent 2020. • Investeringar från företag och offentliga institutioner i forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP år 2020. • Våra utsläpp av koldioxid skall vara 40 procent lägre 2020 jämfört med utsläppen 1990. • Andelen förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det nationella målet är satt till minst 50 procent av den totala energianvändningen 2020. • Effektivare användning av energin. Mängden energi(KWh) per krona(BNP) skall minska med 20 procent till 2020 jämfört med 2008

8 www.regionvasterbotten.se Vad har processen för syfte? Hitta det regionala mervärdet Europeiska prioriteringar KommunerMyndigheterOrganisationerFöretag Olika perspektiv och prioriteringar möts för att hitta de insatser som behöv göras på en regional nivå för att skapa hållbar tillväxt. Produkten är inte en summering av allas prioriteringar, utan är regionala prioriteringar som kan sammanfalla eller inte med andras prioriteringar

9 Hur skapar vi genomslagskraft för vårt arbete? Lokala strategier RUS Nationella program Östersjöstrategin Europeiska program RUS:en är ett verktyg för att samordna och skapa genomslagskraft för tillväxtarbetet. Många utmaningar på lokal nivå måste angripas på regional, nationell eller europeisk nivå för att lösas, samtidigt som t.ex. europeiska utmaningar inte kan lösas utan att det sker något på lokal nivå Strategier och program skall förstärka varandra och angripa utmaningarna på olika nivåer

10 Arbetsgrupperna SMART TILLVÄXT HÅLLBAR TILLVÄXT TILLVÄXT FÖR ALLA Innovationskraft Digital utveckling Trafik & Infrastruktur Näringslivsutveckling Kultur och livsmiljöer Sysselsättning & kompetensförsörjning Regionalt och internationellt samarbete Miljö, energi & klimat

11 www.regionvasterbotten.se • Varför arbetsgrupper? – För att nå ut bredare • Gruppmedlemmarna för ut diskussionen i sina nätverk – För att konkretisera • Gruppen har ett ansvar att bli tydliga och prioritera – För att skapa ett gemensamt ägande • RUS: en är länets gemensamma strategidokument Arbetsgrupperna ansvarar för att föra dialog, att förhålla sig till andra gruppers arbete och att lämna in ett förslag på prioriteringar och insatser till Regionförbundet den 15 februari 2013.

12 Gruppens roll? Förslag till prioriteringar och insatser Kunskap från andra arbetsgrupper Kunskap från aktörer utanför arbetsgrupperna Gruppmedlemmarnas kunskap

13 RUS-processplan för 2012-2013 Kick-off Sammanställning förslag till prioriteringar 12/6 26/9 Arbetsprocesser- dialog 28/2 Prioriteringar fastställs 28/4 Delning av förslag till prioriteringar Beslut November Politisk beredning inom regionförbundet Politisk beredning inom Regionförbundet Oktober Remiss Arbetsgrupperna lämnar in förslag till RV 15/2

14 Information finns samlat på: www.rus2014.se

15 Ordinarie gruppmedlemmar Sysselsättning och kompetensförsörjning Barbro LundmarkRegion Västerbotten Camilla FahlanderUMU Anna WiklundArbetsförmedlingen Örjan JohanssonTillväxtverket Lars-Göran BrandtLänsstyrelsen AC Ann-Christin ThunehedBolidenkoncernen/Trekom Mikael HolmlundSamordningsförbundet Eva WibergRegion 8 Stig RenströmTrekom Carina LindbergUmeåregionen Alf SöderlundUnionen

16 www.regionvasterbotten.se Innovationskraft* Jörgen NiemannRegion Västerbotten Mats FalkUMU Lena ForsbergLTU Lars WikmanNorth Sweden Roland LindkvistInnovation Västerbotten Nisse ForsgrenUminova innovation Åsa FällmanUmeåregionen Gunnar LandsellTrekom Mona OlofssonRegion 8 * Gruppen Innovationskraft är även motorgrupp till arbetet med innovationsstrategin. Knutet till motorgruppen finns en större arbetsgrupp

17 www.regionvasterbotten.se Näringslivsutveckling Anders AlmbergRegion Västerbotten Maria BahlenbergUmeåregionen Ingrid Thylin, Ulrika GranströmTrekom Anne-Louise LindqvistLänsstyrelsen AC Anna JonssonFöretagarna Lena ForsbergLuleå tekniska universitet Mats FalkUmeå Universitet Robert Borgén, Christer StaafRegion 8 Ingrid Lindelöw-BerntsonLeia Accelerator Roland CarlssonUmeå Kommun Sten-Anders GustafssonAlmi Marie Sandström-ÖbergSocial ekonomi Övre norrland

18 www.regionvasterbotten.se Digital utveckling* Magnus RudehällRegion Västerbotten Pierre SandströmRegion 8 Anders HenrikssonUmeåregionen Marie LarssonTrekom Anders EdströmVästerbottens läns landsting Mikael BergströmLänsstyrelsen AC Sören BerglundUmeå Universitet Per LevénProcess IT Innovation Ann KlefbohmDigitala affärsmodeller Emanuel DohiDohi Sweden Christer ÅlundLTU * Arbetsgruppen är också kopplad till arbetet med den digitala agendan.

19 www.regionvasterbotten.se Energi, miljö, klimat Eva FridmanRegion Västerbotten Mats AnderssonSvensk Energi Eva MikaelssonLänsstyrelsen AC Anders NordinUmeå Universitet Roland LundqvistMaxR Consult Eva-Liisa MynttiReinDear Kajsa Hedberg, Anders JärveläSkellefteåkraft Christer NyhlénBostaden Johan BergSLU Alnarp Jamal MounaimeRegion 8 Jan Tarras WahlbergTrekom Albert EdmanUmeåregionen Roger FredrikssonApoidea

20 www.regionvasterbotten.se Trafik och infrastruktur Bianca ByringRegion Västerbotten Harriet SöderLänstrafiken Ralph JohanssonRegion 8 Elin Pietroni,Umeåregionen Hans AnderssonTrekom Jan BergmarkHandelskammaren Hans WeinehallSvenska Taxiförbundet norr Stefan LöfgrenTrafikverket Karolina FilipssonVästerbottens läns landsting

21 www.regionvasterbotten.se Kultur och livsmiljöer Petra RantataloRegion Västerbotten Roger FilipssonVästerbottens idrottsförbund Ann-Marie LindgrenLänsbildningsförbundet Anne WoulabLänsbygderådet Maria FalkVästerbottens läns landsting Ulrika GranströmTrekom Inger JohanssonRegion 8 Ulrika GustafssonUmeåregionen Rolf HugossonCERUM Susanne FahlgrenLänsstyrelsen AC

22 www.regionvasterbotten.se Internationellt samarbete Jenny MozgovoyRegion Västerbotten David LidströmTrekom Aurora LindbergUmeåregionen Alexander JonssonRegion 8 Sofia MörtlundFöreningen Norden / Ungdomsambassadör RV Mikael JanssonNorth Sweden Mikael Bergström, Anneli Nilsson Länsstyrelsen AC Katti LundströmMittskandia Mathias LindströmKvarkenrådet Ulf SavbäckTillväxtverket


Ladda ner ppt "RUS-process 2012-2013 Översiktlig presentation. Förordning 2007:713 om regionalt tillväxtarbete 7 § Det regionala utvecklingsprogrammet ska utgöra en."

Liknande presentationer


Google-annonser