Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering, mätare Vasa landskapsbibliotek 5.5.2009 Marjariitta Viiri / Västra Finlands länsstyrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering, mätare Vasa landskapsbibliotek 5.5.2009 Marjariitta Viiri / Västra Finlands länsstyrelse."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering, mätare Vasa landskapsbibliotek 5.5.2009 Marjariitta Viiri / Västra Finlands länsstyrelse

2 innehåll  Utvärdering som utvecklingsverktyg  Trender inom utvärdering  Olika utvärderingar  självutvärdering, statistik, utvärdering av basservice  Olika mätare  Verktyg ute i världen  Framtidens utmaningar och etiska synpunkter

3 Målbild: Hyvät kirjastot  Hur bra är vårt bibliotek?  Kvalitet  Effektivitet  Ekonomi  Vem anser det?  Vad gott får det till stånd/ producerar det?  Inverkningar och resultat  Värde

4 Man kan sträva efter det goda  Genom att utvärdera det tidigare  Utveckla det tidigare  Förhindra en oönskad utveckling  Skapa en bild av det önskade/ genom visioner  Genom verifierad evidens  Genom att uppgöra strategier och genom att välja metoder

5 Genom utvärdering  slutsatser om verksamhetens värde görs  på basen av verifierad information/material  genom användning av vissa motiveringar  fastställs förtjänster, värde och betydelse av det objekt som ska utvärderas  Till utvärderingen kopplas också förhandsutvärdering av behov och mål

6 Utvärderingstrender ute i världen  upprätthållarnas synpunkter / krav  kvalitet parallellt med kvantitet  användarenkäter/undersökningar  utvärdering av effektivitet

7 Effektivitet/slagkraft 1. Målens eller förväntningarnas förvekligandegrad  ”Att få till stånd eller förhindra förändringar” 2. Förmåga att åstadkomma påverkningar, förändringar t.ex. i kundernas verksamhet  Investering i framtiden  märks inte som prestation på årsnivå

8 Olika utväderingar och utvärderare  Självutvärdering (lagstadgat åliggande)  Kundutvärdering/ icke-användarutvärdering  Kommuninvånarutvärdering  Kamrat(vertais-)utvärdering  Nationell utvärdering  Utvärdering av basservice  Internationell utvärdering

9 Utvärderingens olika infallsvinklar och verktyg  Upprätthållare  Verksamhet  Kund/kommuninvånare  Tjänster  Personal  Statistik  Kundenkäter  Utvärderingar  Enkäter om stämning på arbetsplatsen  Kvalitetskriterier

10 Olika mätare  Prestationsmätare (output, avkastning, prestation): vad har man åstadkommit genom insatserna  T.ex. resursanvändning, leveranstid för materialet, tillgång till material, materialets cirkulation  Insatsmätare (input, resultat)  T.ex. mängden volymer, personalmängd, budgetmedel

11 Olika mätare  Mätning av inverkan (impact, outcome)  Hur inverkar biblioteksanvändningen i realiteten på kunden  Kvantitativa / kvalitativa

12 Mätaren ska vara  Lämplig  Informativ  Beprövad  Pålitlig  Jämförbar  Praktisk

13 Exempel på Personalutbildning Vad kan man mäta?  Mängden utbildningstimmar / anställd  Mängden utbildningsdagar / anställd (timmarna omräknas i dagar)  Andelen som fått utbildning av hela personalen  Mängden utbildningstillfällen / anställd  Andelen timmar som använts för utbildning i förh. till det totala antalet arbetstimmar  Kostnader för personalutbildning

14

15 Självutvärdering  Som grund för all utveckling (lagstadgat)  Som hjälp och stöd  Statistik  Kvalitetsmål  Nationell kundförfrågan  Självutvärderingsmodeller av Parkki-projekten

16 Nationell kundenkät  Bibliotekens nationella användarenkät 2008  http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordi nointi/kayttajakysely2008.html http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordi nointi/kayttajakysely2008.html

17 Bibliotekstjänsternas inverkan allmänna bibliotek, hela landet (A. Kangas)

18 Bilbiotekstjänsternas inverkan De som deltagit i de allmänna bibliotekens informationsmöten, hela landet (A. Kangas)

19 Kvalitetssystem  Allmännare på vetenskapliga bibliotek, utvecklingen hört samman med universitetens auditeringar  Landskapsbibliotekens situation?

20 Utvärdering av basservice  Utvärderingar gjorda av länsstyrelserna (i forts. Regionförvaltningsverken och Närings- trafik- och miljöcentralerna tillsammans)  2007 utv. av nät och tjänsternas tillgänglighet  2008 tjänster för de äldre (separat utredn.)  2009 bibliotekslokaler  2010 separat utredning?  2011 samlingar och materialanskaffning

21 LibQUAL  Amerikansk bibliotekstjänst som kartlägger kunderfarenheter  Erf. från mer än 1 milj. kunder  Grund för utvecklingen ServQUAL  Miniminivå, önskad nivå och uppnådd nivå på tjänster som kunden vill ha

22

23  Indikatorer library visits, circulation, program attendance and public Internet computer uses,

24 BIXBIX Bibliotheksindex  Verktyg som möjliggör jämförelser, tyskt verktyg för bibliotek (allmänna + vetenskapliga)  Egna indikatorer för  Resurser  Kundsynvinkel  Effektivitet  Arbetstagarsynvinkel

25 Benchmarking listorna som hjälp vid självutvärdering  MLA:n listat MLA:n listat

26 Framtidens utmaningar  Utveckling av statistikdatabas  Bibliotekens egen statistik som komplement till den nationella databasen  Förnyande av kvalitetsrekommendationer  Effektivitetsmätare? SoCap  Produktivitetsmätare

27 Varför utvärdera?  Biblioteken måste kunna visa sitt värde för andra  Måste kunna gå att visas yrkeskunnigt och med medel som också andra använder  Framför allt: UTVÄRDERING ÄR EN DEL AV STRATEGISK PLANERING OCH UTVECKLING, INTE SEPARAT VERKSAMHET OCH ONÖDIGT PYSSLANDE

28 Utvärderingens etik  Vem vill bli utvärderad?  Belönas de som redan fått mycket?  Hur öppet informeras om resultaten?  Hur bevarar man förtroendet hos de som ska utvärderas?  Värden: sanningsenlighet, rättvisa, jämlikhet, ansvarskänsla, ärlighet och fördragsamhet  Alla ärenden i relation till kulturell, ekonomisk och social kontext  TACK!


Ladda ner ppt "Utvärdering, mätare Vasa landskapsbibliotek 5.5.2009 Marjariitta Viiri / Västra Finlands länsstyrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser