Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete vid terminologiutveckling - ger kvalitet i vården Kaija Saranto, professor, Social och hälsovårds informatik, ACENDIOs President SSNs konferanse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete vid terminologiutveckling - ger kvalitet i vården Kaija Saranto, professor, Social och hälsovårds informatik, ACENDIOs President SSNs konferanse."— Presentationens avskrift:

1 Samarbete vid terminologiutveckling - ger kvalitet i vården Kaija Saranto, professor, Social och hälsovårds informatik, ACENDIOs President SSNs konferanse om kvalitetsindikatorer og terminologi Stockholm 24112010

2 2 Innehåll •Kontinuum från data till vishet •Datasystemens mål i vårdpraktiken •"Nursing Reference Information Model" •Exempel på dataanvändning •Varför behöver vi benchmarking i patientvården?

3 Informationens värdekedja: Nelson & Joos Kontinuum från data till vishet Ökande komplexitet Ökad interaktion och mellanmänskliga relationer data: namngivning, insamling, organisering information: organisering tolkning kunskap: tolkning integrering förståelse vishet: förstående tillämpning

4 Englebardt& Nelson 2002

5 Nursing Information Reference Model Epping & Goossen 1997

6 6 Benchmarking •Översättning •jämförelseutveckling •jämförelseledning •Innehåll •jämförelse = jämförelse av behörighetskod •att lära sig av sin jämlike

7 7 Varför behöver vi benchmarking i patientvården? –Vårdpersonalen är den största gruppen inom hälsovården –för verksamhetens resultat eller för mätning av verkningsfullheten finns få standardiserade verktyg –Metoderna och kvaliteten varierar i vården och därför behöver man förenhetliga praktiken –Den bästa praxisen sprider sig långsamt, vi måste fokusera på preciserad utbredning. –Benchmarking – Jämförelse stöder ledarna i beslutsfattning samt i kontinuerlig kvalitetskontroll och utveckling –Befolkningen förväntar sig att servicens kvalitet är transparent –Vi har redan hjälpmedel så som elektronisk patientjournal som gör utveckling av benchmarking i patientvården möjlig

8 Olika modeller att nyttja data för jämförelse

9 Anneli Ensio 9 FinCC:s struktur; behovs- och funktions- klassifikationer 2.01, Vårdresultat 1.0

10 Finländsk klassifikation av vård, komponenter version 2.01 •Aktivitet •Andning •Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster •Circulation •Dagliga funktioner •Fortsatt vård •Förmöga att klara sig •Hälsobeteende •Livscykel •Läkemedelsbehandling •Nutrition •Psykisk balans •Sinnesfunktioner •Säkerhet •Umgänge •Utsöndring •Vätskebalans •Vävnadsintegritet •Ämnesomsättning 10

11 Systematisk vårddocumentationen KYS (84 avd.) statisk 4.1.-1.8.2010 Kooste: Minna Mykkänen ja Henna Huovinen 19.11.2010

12 KYS Kardiologiska avdelningen 25.2.-2.8.09 h ankepäällikkö Päivi Hoffren Vårdfunktioner KYS Kardiologiska avdelningen 25.2.-2.8.09 h ankepäällikkö Päivi Hoffren

13 Hela materialet från KYS Vårdbehov Vårdfunktioner

14 Vårdbehov Hela materialet från KYSKardiologiska avd.

15 Hela materialet från KYS Vårdbehov Bedömning av vård

16 16 Benchmarking- Information produktion Tiedon määrittely Information behov Tiedon keruu Tiedon vastaanotto Tiedon varastointi Tiedon käsittely SSN?Användare Automatiserad datainsamling Information product Defienerad begrepp/ indikatorer Information behov Data motagning Arkivering av data Data behandling Slutanvändare

17 17 Sammanfattning –Jämförelseverksamhet är en viktig del av systematisk kvalitetskontroll på alla nivåer – lokal, nationell och internationell. –Den elektroniska databasen gör det möjligt att värdera vårdens resultat och resurser –Speciellt jämförelseverksamhet i patientvården ökar information om hälsovårdens funktioner –Jämförelseverksamheten baserar sig på datan, som måste vara användbar och lätt tillhands så att ingen extra data insamling behövs –Verksamheten skall vara nationell men också nordisk och internationell jämförelseverksamhet behövs.

18 Acendio konferens på Madeira 24.- 26.3.2011 http://www.acendio.net

19 Tack! kaija.saranto@uef.fi www.uef.fi


Ladda ner ppt "Samarbete vid terminologiutveckling - ger kvalitet i vården Kaija Saranto, professor, Social och hälsovårds informatik, ACENDIOs President SSNs konferanse."

Liknande presentationer


Google-annonser