Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin
Jan Beskow Suicidprevention i Väst Uddevalla, 21 maj 2010

2 De efterlevandes erfarenhet av psykiatrin
Ger starka känslor som driver suicidpreventionen framåt Skapar vilja att åstadkomma förbättringar: ”Skriv en bok om mig och min sjukdom” Personalen vänlig, professionell, gör så gott dom kan Ändå: Fruktansvärd besvikelse: Får ingen hjälp! Bara tom förvaring För lite samtalsterapi Ingen eller för lite anhörigkontakt

3 Suicidpreventionen är en gåva till dig (och andra i VG-regionen)
Troligen sprattlar du i tabueringens garn. Vakna upp! Slå dig fri! Samtala om existentiella frågor! Öppna dig för SPES och Mikaels erfarenheter. Se det som ett etiskt problem. Bli moraliskt indignerad! Våga se att döden är en del av livet! Insikten om livets korthet ger dig ökad livsintensitet och bättre prioriteringar! Patologisk suicidalitet skall behandlas som alla andra medicinska problem! Det krävs stora och långvariga insatser för att på sikt rädda många från död och lidande. Börja därför NU!

4 Vad göra? Ofta upprepade förslag
Verka för förbättrat status för psykiskt sjuka och psykiatrin! Tilldela mer resurser! Bättre organisation och ledarskap! Slutsats: Fungerar inte – blir ingen förbättring

5 Vad göra? Historiskt perspektiv
Varför fortfarande så hög suicidfrekvens, trots högsta välstånd, högsta kunskapsnivå, största valfrihet? Välståndssamhällets kris, se nästa bild

6 R Wilkinsson, K Pickett, The spirit level, Penguin books 2010

7 Vad göra? Använd den kunskap som finns!
Arbeta aktivt mot tabuering Utveckla kognitiv suicidprevention! Skilj suicidalitet från depression. Suicidalitet är en kognitiv problem-lösningsprocess utan annan utväg Inse nyttan av suicidalitet Inse faran med patologisk suicidalitet Förskjut fokus till tidiga stadier av den suicidala processen

8 Vad göra? Praktiska åtgärder
Använd brukarinflytandet! Öka utbildningen i kognitivt förhållningssätt och kognitiv suicidprevention! Två forskare – patienten som aktör i sitt eget liv! Utveckla pedagogiken kring psykisk funktion och psykiska störningar Skapa regionala suicidpreventiva centra!

9 Suicidprevention Nationellt perspektiv

10 Regering: Lagstiftning Folkhälsoprop mars 2008
Nollvisionen: Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord Regeringen har som sin vision att ingen som varit i kontakt med hälso- och sjukvården ska behöva ta sitt liv

11 Folkhälsopropositionen
Generella åtgärder Barriärer mot suicidala handlingar Händelseanalyser Kompetensökning

12 Socialstyrelsens riktlinjer för vård av ångest och depression, 2010, 265 rekommendationer
KBT rekommenderas som förstahandsval vid ångesttillstånd och lindriga depressioner KBT eller antidepressiva rekommenderas vid måttligt svåra depressioner Antidepressiva och Elbehandling rekommenderas vid svåra depressioner Case-management, collaborativ vård samt patient- och anhörigutbildning 18 kriterier vid uppföljning av god vård

13 QPR. Question – Persuade – Refer, USA
Självmordspreventionsutredningen Delförslag april 2010, Gun-Marie Pettersson QPR. Question – Persuade – Refer, USA ASSIST. Applied Suicide Interventions Skills Training, Canada, Norge MHFH. The Mental Health First Aid Training and Research Program, Australien

14 Evidensbaserade metoder Statens folkhälsoinstitut, www sfi.se
Förebygga alkohol- och droger Familjestöd Social och emotionell träning, SET, Birgitta Kimber Motiverande samtal Kognitiv terapi

15 Nationell Värdegrund för äldreomsorgen Att leva efter sin identitet och personlighet
• Värdigt liv: - Privatliv och kroppslig integritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet - Gott bemötande • Välbefinnande: - Trygghet - Meningsfullhet

16 Vårdkvalitet Vården av suicidala patienter skall ha Samma kvalitet,
personellt och tekniskt, som hjärtintensivvården

17 Folkbildning Alla skall kunna: Tala om liv, död och självmord
Grunderna om ångest, depression och suicidalitet Veta hur man möter personer med sådana problem samt Vem man hänvisar till om man inte klarar det själv

18 Regional och lokal organisation
Strategier och taktik: Stödja regionalt, äga lokalt!

19 Vad kan region/landstingskansli bidra med?
Suicidstatistik baserad på dödsorsaker respektive enkäter, t ex om självmordsförsök och psykisk hälsa FoU-utvärderingar av suicidpreventiva projekt Tryckning av dokumentationer Gemensamma utbildningar för de som arbetar aktivt med suicidprevention Skapa utbildningsmaterial eller införskaffa sådant som redan finns, gemensamt för hela regionen/landstinget Skapa regionala centra för suicidprevention Arrangera gemensamma events, t ex Suicide Prevention Day och Psykiatrins dag samt kontakter med media, pressreleaser mm.

20 Hälso- och sjukvården Kompetensutveckling – Primärvård, akutmottagningar, intensivvård, psykiatri Folkbildning, Avtabuering, Psykisk livräddning Evenemang: Suicide Prevention Day, Psykiatrins dag Händelseanalyser Metodutveckling med internationell inspiration, Psykiatriska laboratorier Brukarinflytande, NSPH

21 Kommunal Suicidprevention Principer
Följa Nationella Programmet Beslutas av kommunstyrelsen Tvärsektoriellt arbete Handlingsprogram Evidensbaserat Målinriktat, välplanerat med Uppföljningar och revisioner • Brukarinflytande

22 Säker och trygg kommun Internationell rörelse – nu 180 kommuner över hela världen Mariestad certifierad 1999 re-certifierad 2008 Systematiskt och uthålligt arbete Riktat mot olyckor, våld, suicid Tvärsektoriellt Evidensbaserat, uppföljningar,revisioner

23 Kommunal Suicidprevention Innehåll
Folkbildning, Avtabuering, Psykisk livräddning Kompetensutveckling, professionella, lekmän Kunskaper, rutiner Målgrupper: Barn- och ungdom, Äldre, Företag • Specialprogram för suicidkluster Händelseanalyser Barriärer mot självmordsmedel SOS-Alarm Evenemang: Suicide Prevention Day

24 Mål för kompetensutveckling Behärska Suicidalitetens språk
Kunna tala om liv, död och självmord Avtabuering, Hantering av rädsla Kunna grunderna av Ångest, depression Kränkning och suicidalitet Veta hur man möter personer med sådana problem; och Veta vem man hänvisar till om man inte klarar det själv

25 Taktisk och operativ nivå
Suicidpreventiva team: Utbilda sig själva Utbilda kollegor Skapa handlingsprogram Utveckla nätverk Kompetensökning: • Kognitivt förhållningssätt • Kognitiv handledning • Specialsjuksköterskor

26 Suicidprevention i skolan
Införa rutiner vid suicidförsök eller suicid; sorgearbete Bekämpa mobbning Införa livskunskap Fånga upp elever i riskzonen Utveckla handlingsprogram för suicidprevention i samarbete med andra organisationer för barn och ungdom, bl a mot ”nätsuicidalitet” Skapa kommunalt handlingsprogram för ev suicidkluster

27 Beredskap för suicidkluster
Före: Värdegrund, infrastruktur Under: Positiv potential? Händelseanalyser Identifiera personer i riskzonen Nätkontroll Kollektiva motåtgärder Minneshögtider Efteråt: Vad lärde vi oss nu av detta?

28 TAGE DANIELSSONS DROPPE
En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!

29 Suicidprevention: Intressanta utmaningar Skapar mening Skapar glädje Gör nyttta!

30 Hemsidor Västsvenska Nätverket för Suicidprevention www.suicidprev.com
NASP, www ki.se/suicid SPES, www spes.nu Suicidforskning,Oslo Community Suicide Prevention Klicka Publikationer


Ladda ner ppt "Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser