Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin Jan Beskow Suicidprevention i Väst Uddevalla, 21 maj 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin Jan Beskow Suicidprevention i Väst Uddevalla, 21 maj 2010."— Presentationens avskrift:

1 1 Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin Jan Beskow Suicidprevention i Väst Uddevalla, 21 maj 2010

2 2 De efterlevandes erfarenhet av psykiatrin •Ger starka känslor som driver suicidpreventionen framåt •Skapar vilja att åstadkomma förbättringar: ”Skriv en bok om mig och min sjukdom” •Personalen vänlig, professionell, gör så gott dom kan •Ändå: Fruktansvärd besvikelse: Får ingen hjälp! • Bara tom förvaring • För lite samtalsterapi • Ingen eller för lite anhörigkontakt

3 3 Suicidpreventionen är en gåva till dig (och andra i VG-regionen) •Troligen sprattlar du i tabueringens garn. Vakna upp! Slå dig fri! Samtala om existentiella frågor! •Öppna dig för SPES och Mikaels erfarenheter. Se det som ett etiskt problem. Bli moraliskt indignerad! •Våga se att döden är en del av livet! Insikten om livets korthet ger dig ökad livsintensitet och bättre prioriteringar! •Patologisk suicidalitet skall behandlas som alla andra medicinska problem! •Det krävs stora och långvariga insatser för att på sikt rädda många från död och lidande. Börja därför NU!

4 4 Vad göra? Ofta upprepade förslag •Verka för förbättrat status för psykiskt sjuka och psykiatrin! •Tilldela mer resurser! •Bättre organisation och ledarskap! •Slutsats: Fungerar inte – blir ingen förbättring

5 5 Vad göra? Historiskt perspektiv •Varför fortfarande så hög suicidfrekvens, trots högsta välstånd, högsta kunskapsnivå, största valfrihet? •Välståndssamhällets kris, se nästa bild

6 6 R Wilkinsson, K Pickett, The spirit level, Penguin books 2010

7 7 Vad göra? Använd den kunskap som finns! •Arbeta aktivt mot tabuering •Utveckla kognitiv suicidprevention! •Skilj suicidalitet från depression. Suicidalitet är en kognitiv problem- lösningsprocess utan annan utväg •Inse nyttan av suicidalitet •Inse faran med patologisk suicidalitet •Förskjut fokus till tidiga stadier av den suicidala processen

8 8 Vad göra? Praktiska åtgärder •Använd brukarinflytandet! •Öka utbildningen i kognitivt förhållningssätt och kognitiv suicidprevention! •Två forskare – patienten som aktör i sitt eget liv! •Utveckla pedagogiken kring psykisk funktion och psykiska störningar •Skapa regionala suicidpreventiva centra!

9 9 Suicidprevention Nationellt perspektiv

10 10 Regering: Lagstiftning Folkhälsoprop mars 2008 Nollvisionen: •Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord •Regeringen har som sin vision att ingen som varit i kontakt med hälso- och sjukvården ska behöva ta sitt liv

11 11 Folkhälsopropositionen •Generella åtgärder •Barriärer mot suicidala handlingar •Händelseanalyser •Kompetensökning

12 12 Socialstyrelsens riktlinjer för vård av ångest och depression, 2010, 265 rekommendationer •KBT rekommenderas som förstahandsval vid ångesttillstånd och lindriga depressioner •KBT eller antidepressiva rekommenderas vid måttligt svåra depressioner •Antidepressiva och Elbehandling rekommenderas vid svåra depressioner •Case-management, collaborativ vård samt patient- och anhörigutbildning •18 kriterier vid uppföljning av god vård

13 13 Självmordspreventionsutredningen Delförslag april 2010, Gun-Marie Pettersson •QPR. Question – Persuade – Refer, USA •ASSIST. Applied Suicide Interventions Skills Training, Canada, Norge •MHFH. The Mental Health First Aid Training and Research Program, Australien

14 14 Evidensbaserade metoder Statens folkhälsoinstitut, www sfi.se • Förebygga alkohol- och droger • Familjestöd • Social och emotionell träning, • SET, Birgitta Kimber • Motiverande samtal • Kognitiv terapi

15 15 Nationell Värdegrund för äldreomsorgen Att leva efter sin identitet och personlighet • Värdigt liv: - Privatliv och kroppslig integritet - Självbestämmande - Individanpassning och delaktighet - Insatser av god kvalitet - Gott bemötande • Välbefinnande: - Trygghet - Meningsfullhet

16 16 Vårdkvalitet Vården av suicidala patienter skall ha •Samma kvalitet, •personellt och tekniskt, •som hjärtintensivvården

17 17 Folkbildning Alla skall kunna: •Tala om liv, död och självmord •Grunderna om ångest, depression och suicidalitet •Veta hur man möter personer med sådana problem samt •Vem man hänvisar till om man inte klarar det själv

18 18 Regional och lokal organisation Strategier och taktik: Stödja regionalt, äga lokalt!

19 19 Vad kan region/landstingskansli bidra med? •Suicidstatistik baserad på dödsorsaker respektive enkäter, t ex om självmordsförsök och psykisk hälsa •FoU-utvärderingar av suicidpreventiva projekt •Tryckning av dokumentationer •Gemensamma utbildningar för de som arbetar aktivt med suicidprevention •Skapa utbildningsmaterial eller införskaffa sådant som redan finns, gemensamt för hela regionen/landstinget •Skapa regionala centra för suicidprevention •Arrangera gemensamma events, t ex Suicide Prevention Day och Psykiatrins dag samt kontakter med media, pressreleaser mm.

20 20 Hälso- och sjukvården •Kompetensutveckling – Primärvård, akutmottagningar, intensivvård, psykiatri •Folkbildning, Avtabuering, Psykisk livräddning •Evenemang: Suicide Prevention Day, Psykiatrins dag •Händelseanalyser •Metodutveckling med internationell inspiration, Psykiatriska laboratorier •Brukarinflytande, NSPH

21 21 Kommunal Suicidprevention Principer •Följa Nationella Programmet •Beslutas av kommunstyrelsen •Tvärsektoriellt arbete •Handlingsprogram Evidensbaserat Målinriktat, välplanerat med Uppföljningar och revisioner • Brukarinflytande

22 22 Säker och trygg kommun •Internationell rörelse – nu 180 kommuner över hela världen •Mariestad certifierad 1999 re-certifierad 2008 •Systematiskt och uthålligt arbete •Riktat mot olyckor, våld, suicid •Tvärsektoriellt •Evidensbaserat, uppföljningar,revisioner

23 23 Kommunal Suicidprevention Innehåll •Folkbildning, Avtabuering, Psykisk livräddning •Kompetensutveckling, professionella, lekmän Kunskaper, rutiner Målgrupper: Barn- och ungdom, Äldre, Företag • Specialprogram för suicidkluster •Händelseanalyser •Barriärer mot självmordsmedel •SOS-Alarm •Evenemang: Suicide Prevention Day

24 24 Mål för kompetensutveckling Behärska Suicidalitetens språk •Kunna tala om liv, död och självmord Avtabuering, Hantering av rädsla •Kunna grunderna av Ångest, depression Kränkning och suicidalitet •Veta hur man möter personer med sådana problem; och •Veta vem man hänvisar till om man inte klarar det själv

25 25 Taktisk och operativ nivå Suicidpreventiva team: • Utbilda sig själva • Utbilda kollegor • Skapa handlingsprogram • Utveckla nätverk Kompetensökning: • Kognitivt förhållningssätt • Kognitiv handledning • Specialsjuksköterskor

26 26 Suicidprevention i skolan •Införa rutiner vid suicidförsök eller suicid; sorgearbete •Bekämpa mobbning •Införa livskunskap •Fånga upp elever i riskzonen •Utveckla handlingsprogram för suicidprevention i samarbete med andra organisationer för barn och ungdom, bl a mot ”nätsuicidalitet” •Skapa kommunalt handlingsprogram för ev suicidkluster

27 27 Beredskap för suicidkluster Före: Värdegrund, infrastruktur Under: Positiv potential? • Händelseanalyser • Identifiera personer i riskzonen • Nätkontroll • Kollektiva motåtgärder • Minneshögtider Efteråt: Vad lärde vi oss nu av detta?

28 28 TAGE DANIELSSONS DROPPE • En droppe, droppad i livets älv, • har ingen kraft att flyta själv. • Det ställs ett krav på varenda droppe: • Hjälp till att hålla de andra oppe!

29 29 •Suicidprevention: •Intressanta utmaningar •Skapar mening •Skapar glädje •Gör nyttta!

30 30 Hemsidor •Västsvenska Nätverket för Suicidprevention www.suicidprev.comwww.suicidprev.com •NASP, www ki.se/suicid •SPES, www spes.nu •Suicidforskning,Oslo www.selvmord.nowww.selvmord.no •Community Suicide Prevention www.phs.ki.se/csp Klicka Publikationer www.phs.ki.se/csp


Ladda ner ppt "1 Hur förhindrar vi självmord genom att utveckla psykiatrin Jan Beskow Suicidprevention i Väst Uddevalla, 21 maj 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser