Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄSTKOMPETENS SUICIDPREVENTION I VÄST MAJ TILL NOVEMBER 2012 Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄSTKOMPETENS SUICIDPREVENTION I VÄST MAJ TILL NOVEMBER 2012 Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv 1."— Presentationens avskrift:

1 VÄSTKOMPETENS SUICIDPREVENTION I VÄST MAJ TILL NOVEMBER 2012 Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv 1

2 KROPPEN VILL LEVA ALBERT CAMUS, MYTEN OM SISYFOS SJÄLEN RYSER FÖR TOMHETEN OCH VILL HA KONTAKT TILL VARJE PRIS! Motto 2

3  SUICIDALITET SKALL FÖRSTÅS OCH HANTERAS SOM VILKET ANNAT STORT SAMHÄLLSPROBLEM SOM HELST, T EX PSYKISK SJUKDOM. MISSBRUK ELLER TRAFIKOLYCKSFALL  DET VILL SÄGA BASERAS PÅ VETENSKAPLIG KUNSKAP, BÄSTA KÄNDA METODER, KONTINUERLIG UPPFÖLJNING OCH REVIDERING Grundläggande princip 3

4 VETENSKAPSMANNEN HAR UNDER DET SENASTE SEKLET FÖRVANDLATS FRÅN OBJEKTIV BETRAKTARE TILL MEDVETEN DELTAGARE SASKIA BENGTSSON OM HELENA GRANSTRÖM, LÄKARTIDNINGEN NR 11 2011, SID 615 Motto 4

5 Ballistik: Traditionell ©Jan Beskow, april 2011 efter en idé ur Rasmussen och Svedung 2007 5

6 ©Jan Beskow, april 2011 efter en idé ur Rasmussen och Svedung 2007 6 Ballistik: Modern 6

7 Nya perspektiv på suicidalitet  Systemteori  Normalitet, ST vanliga, ibland nyttiga  Ögonblicksfilosofi  Arousal  Suicidalt modus  Olyckshändelse  Möten med suicidalitet 7

8 Systemteori  Öppna och slutna strukturer  Organiserade i skilda nivåer  Förmåga till självorganisation  Kommunikation – Stimulus-respons, helst med feed-back  Små snabba informationsbitar 8

9 Resiliens Resiliens = elasticitet Principer – Älska normalitet Ständigt lärande Efter olyckshändelser Lära, ökad känslighet för risker Snabbt återvända till normalitet 9

10 Människans existentiella situation Grundläggande behov  Relationer (Attachment)  Lust/olust (Pleasure/Avoidance of Pain)  Orientering/Kontroll  Skapa sig själv (Self-enhancement) Klaus Grawe, Neuropsychotherapy, 2007 10

11 Suicidal episod Suicidrisk Tid ©Jan Beskow 2011 11

12 12

13 13

14 Modell av arousal Hyperarousal ______________________________________ Toleransfönster Optimal arousal __________________________________________________ Hypoarousal Källor. Siegel. The developing mind, 1999 Ogden. Trauma and the body, 2006, sid 27 14

15 15

16 Prestation-Krav-modell Ref Beskow 1983 16

17 Olyckor i ofullkomliga system Efter Reason (1990)©Jan Beskow 2011 Den schweiziska ostmodellen 17

18 Definitioner  Självmord/Suicid – en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling, som leder till döden Sui= själv, caedere = upphöra,döda  Självmordsförsök/suicidförsök – d:o som ej leder till döden  Parasuicid, Självskada/deliberate self-harm 18

19 Alternativ definition Suicidalitet:  Att tänka på, planera och genomföra ett suicidförsök eller ett suicid  är en fantiserad eller genomförd flykt  av en människa  som är så svårt plågad av livet  att hon inte längre orkar bära det 19

20 Olycksfall Kognitiv insufficiens i en ovanlig och extremt krävande situation  Fysiskt olycksfall När en person blir så överväldigad av starka, snabbt påkommande fysiska krafter, så att han inte hinner hantera dem  Psykiskt olycksfall När en person blir så överväldigad av starka, snabbt påkommande psykiska krafter, så att han inte hinner hantera dem 20

21 Möten med suicidalitet  Icke professionella  Mental Health First Aid, MHFA  Gisslandrama i fem steg  Vård efter suicidförsök  Två forskare mellan suicidala episoder 21

22 Förståelse av suicidalitet under århundraden Perspektiv  Religion  Moral  Psykisk sjukdom  Process  Olycksfall, system  Språk Konsekvenser  Tabu, inget att göra  Autonomi, ”kan själv”  Individuell behandling  Samtal, krisstöd  Public awareness, första hjälpen  Språklig nyansering 22

23 Myter om självmord  Har man bestämt sig så har man  Självmord går inte att förhindra  De som tar livet av sig talar inte om de  Tala inte om självmord – det smittar 23

24 Recurrence of Suicidal ideation (Williams, Crane, Barnhofer, van der Does & Segal, J. Affect. Dis. 2006) *** * * p <.05 ** p <.01 *** p <.001 24

25 Effectiveness of Problem-solving pre and post mood challenge ** p <.001 25

26 Epidemiologi  Mått på suicidalitet ST,SF,FS säkra/osäkra  Suicidfrekvenser  Suicidförsöksfrekvenser  Riskfaktorer 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Suicidfrekvenser  Max.värden. Män 80+, kvinnor 45-64 år  Män dubbelt så hög frekvens som kvinnor.  (Depressioner dubbelt så vanligt bland kv.)  Moderna västerländska samhället högt  Trad. kristendom, judendom, islam lågt  Variation mellan utåt- och inåtriktat våld?  Sverige sjunkit 30-40% sedan 1979 (utom ungdomar) 33

34 Riskfaktorer för suicid  Psykisk störning, missbruk  Tidigare suicidalt beteende  Somatisk sjukdom, sömnstörning  Situation: kränkning  Statistiska: man, hög ålder, frånskild/änka,änkling, ensamboende, arbetslös 34

35 TAGE DANIELSSONS DROPPE En droppe, droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe! 35

36 Hemsidesadresser  SPIV www.suicidprev.comwww.suicidprev.com  SPES www.spes.nuwww.spes.nu  NASP www.ki.se/suicidwww.ki.se/suicid  NSSF www.selvmord.no Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning, Oslowww.selvmord.no  CSP www.phs.ki.se/csp Institutionen för folkhälsovetenskap, KI, direktlänk till Säker och trygg kommunwww.phs.ki.se/csp 36


Ladda ner ppt "VÄSTKOMPETENS SUICIDPREVENTION I VÄST MAJ TILL NOVEMBER 2012 Suicidprevention ur kognitivt systemiskt perspektiv 1."

Liknande presentationer


Google-annonser