Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÄRARE Bygg- och Anläggningsprogrammet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÄRARE Bygg- och Anläggningsprogrammet"— Presentationens avskrift:

1 LÄRARE Bygg- och Anläggningsprogrammet
Branschens viktigaste verktyg för att säkerställa branschens kompetensförsörjning

2 VAD GÖR BYN? BYN arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och genom att samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

3 Sveriges Byggindustrier Byggnads Maskinentreprenörerna SEKO Väg&Ban
VEM ÄR BYN? Sveriges Byggindustrier Byggnads Maskinentreprenörerna SEKO Väg&Ban

4 HUR JOBBAR BYN BYNs verksamhet styrs av parternas yrkesutbildningsavtal. Verksamheten leds av en styrelse med representanter för BYNs fyra parter. Yrkesutbildningsavtalet, BYNs verksamhetsplan som styrelsens övriga beslut styr verksamheten och utvecklingen av den. Kansli i Stockholm BYN-Regioner runt om i landet

5 HUR FINANSIERAS BYN GENOM FORA (obligatoriska försäkringar och pensioner) Bygg - Särskilt tillägg på avgiften Medlen används för gruppförsäkring, SBUF, Galaxen, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och BYN regionalt (lokala stödet). Avgiften är 0,25 procent av lönesumman för arbetare. BYN Dalarna erhåller årligt lokalt stöd om ca :- BYN Dalarna lägger resurser i form av tid (sammantaget ca en heltidstjänst).

6 BYN DALARNA Byggnads Anders Ax Byggnads Daniel Larsson BI Teresa Bergkvist SEKO Bo Hedin ME Mats Otterborn Skanska Katarina Andersson Peab Anläggning Erika Johansson Byggpartner Mats Eriksson BBM Per Schönbeck

7 STAR och BYN Star jobbar på uppdrag av BYN
Star är BYNs representant ute på skolorna När ni träffar STAR företräder de Dalarnas byggföretag.

8 VAD VILL BYN DALARNA? BYN Dalarna ska verka för att länets bygg- och anläggningsföretag har en rekryteringsbas för yrkesarbetare som motsvarar dess behov både gällande antal och kompetens.

9 RÄTT ANTAL! Antalet elever som går ut från gymnasieskolans Bygg- och Anläggningsprogram bör motsvara antalet pensionsavgångar + prognostiserad tillväxt + procentsats som förväntas gå vidare till högskola eller alternativ byggkarriär + procentsats som förväntas hoppa av utbildningen – prognostiserat antal valideringar. Avgångselevernas fördelning per yrkesinriktning bör spegla branschens behov. Söktrycket till BA-programmet bör vara så högt som möjligt med syfte att få så många sökande som möjligt per plats. Det leder till en hög lägstanivå hos eleverna gällande motivation och potential. Antalet avhopp från Bygg- och Anläggningsprogrammet ska vara så lågt som möjligt och eventuella avhopp bör ske så tidigt som möjligt i utbildningen; innan de går ut på APL. Antalet kvinnor och personer med utländsk härkomst som söker, antas och examineras från Dalarnas bygg- och anläggningsprogram ska öka.

10 DALARNA 2013 Antagna till Bygg- Anläggningsprogrammet
285 Prognostiserat behov av nyrekrytering 120(Husbyggare)

11 RÄTT KOMPETENS Teoretisk yrkeskunskap (bygg- och programgemensamma ämnen) Praktisk yrkeskunskap Personliga egenskaper – inställning sträva efter att alltid göra ett så bra jobb som möjligt kunna ta till sig ny information och nya sätt att jobba se sin roll i ett större perspektiv vara självgående och vara duktig på att samverka se på säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet som en självklarhet det är en självklarhet att följa avtal och regler ta ansvar för sin kropp och sin hälsa

12 PRIORITERINGAR BYN DALARNA
Nära kontakt med företagen Löpande kontakt med det lokala näringslivet Branschråd Rektors-/Lärarkonferenser Bredd och Spets Alla ämnen är viktiga Motivation till att bli riktigt bra Fortbildade lärare Byggkultur ska befästas i skolan Säkerhet Serva din hjärna och kropp Arbetsmiljö Ren byggbransch Branschrekommenderad Skola Ett verktyg för konstant förbättring

13 Gruppdiskussion 1 Vad är det för kultur och attityd på BA-programmet idag? Vem skapar och påverkar kulturen på skolan och på BA-programmet? Varför ser det ut som det gör idag?

14 säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet - en självklarhet
Vad betyder det att säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet är en SJÄLVKLARHET? Behöver man ha ”nolltolerans” för att markera att det är självklart? Eller är det OK att man gör undantag? I yrkeslivet vet vi tyvärr att man ibland slarvar inom de här områdena. Ska man eftersträva att skolmiljön liknar yrkeslivet eller är det rimligt att man har ”ännu strängare regler” i skolmiljön. Varför eller varför inte? Antag att ni som skola bestämmer att hjälmen ALLTID ska vara på i bygglokalen. Vad gör ni om en elev ändå inte har den på sig, trots tjat och gnat? Vilka konsekvenser kan era åtgärder få och hur kan man hantera dessa? Hur visar jag som lärare att det här självklara frågor? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att förstärka den här inställningen i skolan. Behöver du som lärare något stöd, hjälp eller utbildning för att förstärka det här arbetet?

15 Följa avtal och regler - en självklarhet
Vad menar vi med att det ska vara en SJÄLVKLARHET att följa avtal och regler? Behöver man ha ”nolltolerans” för att markera att det är självklart? Eller är det OK att man gör undantag? I yrkeslivet vet vi tyvärr att man ibland slarvar inom de här områdena. Ska man eftersträva att skolmiljön liknar yrkeslivet eller är det rimligt att man har ”ännu strängare regler” i skolmiljön. Varför eller varför inte? Antag att ni får veta att en av era elever jobbar svart på helger och lov. Hur hanterar ni situationen? Vilka konsekvenser kan era åtgärder få och hur kan man hantera dessa? Hur visar jag som lärare att det här självklara frågor? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att förstärka den här inställningen i skolan. Behöver du som lärare något stöd, hjälp eller utbildning för att förstärka det här arbetet?

16 alltid vilja göra ett bra jobb
Vad betyder det att alltid vilja göra ett så bra jobb som möjligt. Ge exempel från yrkeslivet och från skolmiljön Hur visar jag som lärare att det här är viktigt? Vad gör vi i skolan idag gör att förstärka den här inställningen hos eleverna? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka den här inställningen hos era elever.

17 kunna ta till sig ny information och nya sätt att jobba
Är det viktigt att kunna ta till sig ny information och nya sätt att jobba? Ge exempel från yrkeslivet. Hur visar jag som lärare att det här är viktigt? Vad gör vi i skolan idag gör att förstärka den här förmågan hos eleverna? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka den här förmågan hos eleverna.

18 se sin roll i ett större perspektiv
Vad betyder det att se sin roll i ett större perspektiv och varför är det viktigt. Ge exempel från yrkeslivet. Hur visar jag som lärare att det här är viktigt? Vad gör vi i skolan idag gör att förstärka den här förmågan hos eleverna? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka den här förmågan hos eleverna.

19 vara självgående och vara duktig på att samverka
Varför är det viktigt att vara självgående och samtidigt vara duktig på att samverka? Är det en motsättning? Ge exempel från yrkeslivet och från skolmiljön. Hur visar jag som lärare att det här är viktigt? Vad gör vi i skolan idag gör att förstärka de här egenskaperna hos eleverna? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att ytterligare förstärka de här förmågorna hos eleverna.

20 ta ansvar för sin kropp och sin hälsa
Vad betyder det att ta ansvar för sin kropp och sin hälsa. Ge exempel på varför det är viktigt i yrkeslivet och i skolmiljön. Hur visar jag som lärare att det här är viktigt? Vad gör vi i skolan idag gör att förstärka de här egenskaperna hos eleverna? Brainstorma fram ideér på konkreta åtgärder för att förstärka den här inställningen i skolan.


Ladda ner ppt "LÄRARE Bygg- och Anläggningsprogrammet"

Liknande presentationer


Google-annonser