Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 IPCC R K Pachauri Ordförande, IPCC Generaldirektör, TERI Översatt till svenska av Jonas Norberg, Björn Isberg & Per-Anders Jande Global Varning! Effekten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 IPCC R K Pachauri Ordförande, IPCC Generaldirektör, TERI Översatt till svenska av Jonas Norberg, Björn Isberg & Per-Anders Jande Global Varning! Effekten."— Presentationens avskrift:

1 1 IPCC R K Pachauri Ordförande, IPCC Generaldirektör, TERI Översatt till svenska av Jonas Norberg, Björn Isberg & Per-Anders Jande Global Varning! Effekten av produktion och konsumtion Global Varning! Effekten av produktion och konsumtion av kött på klimatförändringarna

2 2 IPCC

3 3

4 4

5 5 Utmaningar för jordbruket Under de senaste 40 åren har jordbruksland tagit nästan 5 Miljoner kvadratkilometer (500 Mha) från skogen osv. Ytterligare lika mycket mark planeras att omvandlas till jordbruksmark under åren 1997-2020, mestadels i Latin- Amerika och Afrika söder om Sahara (dvs nästan dubbla takten!)‏ Tillväxten av det totala intaget av kalorier i världen:  Har inte löst problemen med svält och undernäring i fattiga länder (svälten ökar i många länder)‏  Har lett till ökad negativ påverkan på vår miljö

6 6 IPCC Utsläpp av växthusgaser från djuruppfödning  Utgör 80 % av utsläppen från jordbruket  Utgör 18 % av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser:  9% av koldioxidutsläppen  37% av metanutsläppen, som har 23 gånger starkare växthuseffekt jämfört med koldioxid under 100 år.  65% av lustgasutsläppen, som har 296 gånger starkare växthuseffekt jämfört med koldioxid under 100 år Källa: FAO, 2006

7 7 IPCC Fördelning av utsläpp av växthusgaser från olika delar av djurindustrin Källa: The Lancet, 2007

8 8 IPCC

9 9 Ytterligare växthusgaserkällor från köttindustrin Animaliska produkter kräver normalt mycket mer förpackningar jämfört med annan mat Kött kräver tillagning vid hög temperatur under lång tid En stor del av köttet blir sopor (ben, fett, utgångna datum), som ofta används till landutfyllnad och avfallsförbränning Kött kräver kylning under transport och förvaring

10 10 IPCC

11 11 IPCC Djurindustrins påverkan på marken Djurindustrin är den utan jämförelse största användaren av mark av alla mänskliga aktiviteter  Djurindustrin använder 70 % av all jordbruksmark och 30 % av jordens totala landyta Källa: FAO, 2006; Goodland R. et al,1999 20% av jordens betesmark har förstörts genom överbetning, sammanpressning av jorden och erosion 70% av den tidigare regnskogsmarken i Amazonas används som betesmark och en stor del av den resterande marken används för odling av djurfoder

12 12 IPCC Boskapsuppfödningen svarar för 64 % av ammoniakutsläppen, som bidrar till surt regn. Boskapssektorn är bland de största källorna till mark- och vattenförorening med nitrat- och fosforutsläpp från flytgödsel och ensilageavrinning samt genom användningen av kvävegödselmedel. Andra miljökonsekvenser av djuruppfödning Mängd vatten som behövs för att producera 1 kg:  Majs………….. 900 l  Ris……………. 3 000 l  Kyckling……….3 900 l  Fläsk…………. 4 900 l  Biff…………. 15 500 l Källa FAO, 2006; A.K. Chapagain and A.Y. Hoekstra 2004

13 13 IPCC Djuruppfödningens inverkan på tillgången till mat • En jordbrukare kan föda 30 personer under ett år på 1 hektar med grönsaker, frukt, bär, spannmål och vegetabiliska fetter • Om samma område används för produktion av ägg, mjölk eller kött, är antalet som kan födas mellan 5 och 10 personer 1/3 av världens spannmålsskörd och över 90% av all soja används som djurfoder, trots att det är ineffektivt :  Det krävs över 10 kg foder för att producera 1 kg nötkött  Det krävs 4 till 5,5 kg spannmål för 1 kg griskött  Det krävs 2,1 till 3 kg spannmål för 1 kg kycklingkött Källa: FAO, 2006; CAST 1999; B. Parmentier, 2007

14 14 IPCC

15 15 IPCC

16 16 IPCC

17 17 IPCC

18 18 IPCC

19 19 IPCC Behovet av förändringar i konsumtionsmönster En minskning av boskapsindustrin genom minskad konsumtion är det mest effektiva sättet att minska växthusgasutsläppen från animalieproduktionen  En person som lever 70 år som vegan släpper ut 100 ton CO 2 -ekvivalenter mindre Källa: Eshel & Martin, 2006; Waste & Resources Action Programme, 2008 Brittiska och amerikanska hushåll slänger c:a 1/3 av den mat de köper En förändring av konsumtionsmönstren krävs för att uppnå ett hållbart samhälle med låga CO 2 -utsläpp

20 20 IPCC Kraften hos de brittiska konsumenterna Det genomsnittliga hushållet skulle minska CO 2 -utsläppen mer om de halverade sin köttkonsumtion än om de halverade sin bilanvändning (1,80 ton CO 2 per år mot 1,56 ton CO 2 per år)‏ En familj på fyra som äter en 250-grams nötköttsburgare var släpper ut lika många CO 2 -ekvivalenter som en bilist som kör från London till Cambridge (16 kg CO 2 )‏ Om alla i Storbritannien avstod från att äta kött en dag i veckan, skulle detta spara 13 miljoner ton CO 2 -ekvivalenter Detta skulle minska koldioxidutsläppen mer än att ta bort 5 miljoner bilar från vägarna i Storbritannien (10,4 milj. ton CO 2 )‏ Detta skulle motsvara att nästan en 1 miljard glödlampor ersätts av lågenergilampor. Källa: Compassion in World Farming, Ogino et al, 2007, Pieter van Beukering et al, 2008

21 21 IPCC Hur kan förändringar ske? Genom makthavares beslut: • Främja en livsmedelspolitik som är friskare, mer hållbar och mer mänsklig. Genom kraften hos konsumenter och medborgare: • M inska köttkonsumtionen • Välj ekologiska produkter • Verka för ökad medvetenhet

22 22 IPCC Några av de allvarligaste hoten mot mänsklighetens långsiktiga överlevnad ignoreras fortfarande. Jag menar att en överdriven konsumtion av kött tillhör denna kategori. Jonathon Porritt, Ordförande, UK Sustainable Development Commission, Director, Forum for the Future

23 23 IPCC Var själv den förändring du vill se i värden


Ladda ner ppt "1 IPCC R K Pachauri Ordförande, IPCC Generaldirektör, TERI Översatt till svenska av Jonas Norberg, Björn Isberg & Per-Anders Jande Global Varning! Effekten."

Liknande presentationer


Google-annonser