Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKF University Technology Center - Advanced Condition Monitoring Per-Erik Larsson, Chef – Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå 2013-09-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKF University Technology Center - Advanced Condition Monitoring Per-Erik Larsson, Chef – Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå 2013-09-25."— Presentationens avskrift:

1 SKF University Technology Center - Advanced Condition Monitoring Per-Erik Larsson, Chef – Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå 2013-09-25

2 23 juni 2014 © SKF Group Slide 1 SKF University Technology Center Hur mår min maskin? Vad kan man göra redan idag? Vad är SKF University Technology Center?

3 Bestämning av maskiners kondition Ljud Temperatur Lukt Vibration 23 juni 2014 © SKF Group Slide 2 Maskinens ljud och vibrationsmönster kan avslöja vad som är fel

4 Tillståndskontroll med dagens teknik June 23, 2014 © SKF Group Slide 3

5 Mönsterigenkänning ’Softfoot' Mekaniskt glapp Obalans Flödesrelaterade problem Kuggskador/Ingreppsfel Stavbrott Uppriktningsfel Lagerfel Fasobalans 23 juni 2014 © SKF Group Slide 4

6 Obalans 1x 2x3x Hög 1X Låga övertoner av 1X 23 juni 2014 © SKF Group Slide 5

7 Defektfrekvenser i ett rullningslager BPFO = Ytterringsfrekvens (Ball Pass Frequency Outer race) BPFI = Innerringsfrekven ( Ball Pass Frequency Inner race) BSF = Rullkroppsfrekvens (Ball Spin Frequency (x2)) FTF = Hållarfrekvens (Cage Frequency) 23 juni 2014 © SKF Group Slide 6

8 Ytterringsfel 23 juni 2014 © SKF Group Slide 7

9 Innerringsfel 23 juni 2014 © SKF Group Slide 8

10 Rullkroppsfel 23 juni 2014 © SKF Group Slide 9

11 Order Tracking • Till vänster används Order Tracking och till höger fast samplingsfrekvens • Båda mätningarna är gjorda vid samma tillfälle vid en varvtalsändring från 900 till 1100 rpm. Varvtalsändringen tog 5 sekunder 23 juni 2014 © SKF Group Slide 10

12 Underhållsstrategier Haveristyrt underhåll: • Åtgärda när det går sönder….. • Men vad har det för konsekvenser? Tidsbaserat underhåll • Åtgärda när det är dags • Men när är det då dags? Tillståndsbaserat underhåll • Åtgärda när det är dags • Ta reda på när det är dags med hjälp av tillståndskontroll De flesta mekaniska komponenter havererar under starkt slumpmässiga processer “90% av lagren är fortfarande fungerande när maskinen skrotas Av de 10% som havererat gör det därför att någon gjort något eller att något annat hänt! Den rätta strategin för 90% av produktionskritisk utrustning 23 juni 2014 © SKF Group Slide 11

13 Exempel: Vindturbin 1 MW Underhåll styrt av maskinkondition Lagerbyte 2.220 € Stilleståndstid31 timmar Jämförelse om maskinen havererat Byte av komplett växellåda82.000 € Stilleståndstid600 timmar Besparing tack vare tillståndskontroll Maskinskada79.780 € Stilleståndstid569 timmar, vilket motsvarar ca 30.000 € 23 juni 2014 © SKF Group Slide 12

14 Om man saknar övervakning… 23 juni 2014 © SKF Group Slide 13

15 Tågolyckan i Eschede, Tyskland 3 juni 1998 I en fart av 200 km/h spårade ett höghastighetståg ur och rammade en betongbro Vid olyckan dödades 101 personer och 88 skadades Ca 6 km innan bron gick ett hjul sönder men utan att tåget spårade ur Ca 200 m innan bron passerade det skadade hjulet en växel vilket fick till följd att tåget spårade ur och kolliderade med en av bropelarna vilket gjorde att bron rasade 23 juni 2014 © SKF Group Slide 14

16 23 juni 2014 © SKF Group Slide 15

17 Övervakning av en tågboggi Bestämning av hjulprofil Detektering av hjulplattor June 23, 2014 © SKF Group Slide 16

18 Kuggskada i en växellåda June 23, 2014 © SKF Group Slide 17

19 Exempel på vad vi gör idag Vibration Varvtal Temperatur 23 juni 2014 © SKF Group Slide 18 Säkerhetsklassad SIL2

20 Lagerlivslängd Angiven last - för 10 6 rotationsvarv innan haveri Medelvärdet av den uppskattade lasten = 10/3 för rullager Livslängdsfaktor • Utmattningsgräns • Smörjning • Renhet MEN Den verkliga lasten kan avvika från den beräknade lasten Smörjningen kan fallera Smuts eller partiklar kan ta sig in i lagret Installationen kan vara felaktigt gjord Etc. 23 juni 2014 © SKF Group Slide 19

21 Prognos över återstående livslängd 23 juni 2014 © SKF Group Slide 20

22 October 30, 2007 © SKF Group Slide 21 SKF University Technology Center (UTC) • Stål och värmebehandling • Icke-metalliska material • Givarteknologi / Tillståndskontroll • Tribologi • Modellering och simulering • Smörjning • Tätningar • Hållbarhet / Miljö Cambridge Tsinghua Luleå Imperial College Chalmers

23 October 30, 2007 © SKF Group Slide 22 SKF UTC i Luleå •SKF har samarbetat med LTU inom områdena Tribologi och Tillståndskontroll i många år –Bygger ett mer formell relation –Skapar ett långsiktigt partnerskap med LTU •Partnersskap för att ta TK till en ny nivå –Lager är en ideal plats för givare –SKF är världsledande både på lager och tillståndskontroll –Kunder vill ha tillförlitlighet – vill veta vad som händer Stor möjlighet för teknisk och affärsmässig utveckling

24 October 30, 2007 © SKF Group Slide 23 Tekniska och affärsmässiga möjligheter •Teknologiska landvinningar som utvecklas snabbt –Trådlös kommunikation –Kraftgenerering –Förminskning av givare –Programvaruutveckling •Stora applikationer med högt värde –Processindustrin har höga kostnader för stillestånd såväl som reparationer och reservdelar –Dessa applikationer kan bära högre kostnader för avancerad tillståndskontroll –Kunderna vill ha hög tillförlitlighet samt tidig varning om något är på väg att haverera

25 Några trender inom tillståndskontroll • Trådlöst och uppkopplingsbarhet • Göra vad vi kan med dagens teknik på ett mer effektivt sätt • Göra vad vi inte kan med dagens teknik • Fjärrdiagnostik • Inbyggd intelligens och beslutsstöd • Avancerad modellering och prognostisering • Data mining • Självlärande system • Modellbaserad analys • Integration med styr- och ledningssystem • Tillförlitlighetsdriven styrning 23 juni 2014 © SKF Group Slide 24 + = MätningBeräkning Prognos över återstående drifttid

26 Inbyggda sensorer – utmaningar och möjligheter Trådlös teknik är mycket viktig för att inbyggda sensorer skall vara framgångsrika! Underhållspersonalen hanterar mekaniska komponenter – systemet tar hand om resten! Viktigt att förstå mekanismen vid fel samt hur den informationen kan utnyttjas! Kraftkällan, mängden mätdata och systemets livslängd bestämmer hur systemet skall utformas! 23 juni 2014 © SKF Group Slide 25

27 Inbyggda sensorer i pågående industriella pilotprojekt Stål Tillstånds- och processkontroll i tuffa miljöer Järnväg Tidig felupptäckt med minimalt manuellt arbete Vindkraft Avancerad tillståndskontroll med tillhörande beräkning av återstående livslängd för lågvarviga lager 23 juni 2014 © SKF Group Slide 26

28 Smarta lager - Vision I framtiden kommer rullninglager inte enbart att bära roterande komponenter utan även att övervaka sitt eget tillstånd samt fungera som bärare av information om maskinens kondition. Denna funktionalitet kommer att användas av system som ser till att informationen överförs från givaren till företagets ledningssystem. Utöver detta kommar lagret att kunna initiera åtgärder när ett fel detekterats. Lagret blir maskinens hjärta! 23 juni 2014 © SKF Group Slide 27

29 Smart maskin – Vision 23 juni 2014 © SKF Group Slide 28

30 The End 23 juni 2014 © SKF Group Slide 29


Ladda ner ppt "SKF University Technology Center - Advanced Condition Monitoring Per-Erik Larsson, Chef – Ny Teknologi SKF Condition Monitoring Center Luleå 2013-09-25."

Liknande presentationer


Google-annonser