Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering Presentation av delstudie 2 i Kungl bibliotekets katalogiseringsutredning vid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering Presentation av delstudie 2 i Kungl bibliotekets katalogiseringsutredning vid."— Presentationens avskrift:

1 Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering Presentation av delstudie 2 i Kungl bibliotekets katalogiseringsutredning vid referensgruppsmöte den 28 mars 2006 Gunilla Lilie Bauer och Christine Lindmark Stockholms universitetsbibliotek

2 Bakgrund  Diskussion bland katalogchefer, 2004  Skrivelse till riksbibliotekarien från nio bibliotekschefer, februari 2005  Diskussioner inom KB pågår samtidigt om att tillsätta en katalogiseringsutredning, 2005  Utformning av uppdrag, andra halvåret 2005  Beslut om finansiering och uppdrag, december 2005  Delstudie 2 av 3 i KB:s Katalogiseringsutredning

3 Syfte  Förbättra besluts- och kommunikationsprocess för den kooperativa katalogiseringsverksamheten  Föreslå förändringar som kan rationalisera och förbättra katalogiseringssamspelet mellan KB och universitets- och högskolebiblioteken, UH-biblioteken

4 Mål  Berörda parter ska anse att samarbete och kommunikation om katalogiseringsfrågor mellan central och lokal nivå har förbättrats på ett påtagligt sätt.  I slutet av 2006 ska nya avtal mellan berörda parter tas fram. I avtalen ska framgå var, när, hur och av vem beslut om ändrade katalogiseringsrutiner tas samt hur förslag till förändringar och utvecklingsarbete kommuniceras och förankras.

5 Metod och arbetssätt  Att i projektform och med processanalys som metod analysera kommunikation och beslutsstruktur för katalogiseringsarbetet  Analysen görs vid SUB  Analysresultatet sprids och stäms av med andra UH-bibliotek  Lokala kompletteringar görs av dem som vill delta

6 Projektorganisation  Styrgrupp och referensgrupper, samma som för övriga delstudier  Projektledare och projektgrupp  Gunilla Lilie Bauer, Bodil Gustavsson och Christine Lindmark Stockholms universitetsbibliotek  Expertpanel  Katalogchefer/-ansvariga vid UH-biblioteken  Katalogchefer/-ansvariga vid KB: Pia Leth, Anders Cato, Agneta Holmenmark, Sara Gube- Josefsson och Christer Larsson  Projektledare för övriga delstudier: Susanne Sellei och Magdalena Svanberg

7 Projektplan i sammandrag  Startfas: kvartal 1  Lägga fast projektets ramar, planera och starta det praktiska arbetet  Genomförandefas: kvartal 2 och 3  http://www.kb.se/ku/del_2.htm http://www.kb.se/ku/del_2.htm  Slutfas: november – december  Slutrapport med konkreta förslag till nya avtal som styrgrupp och uppdragsgivare kan ta beslut om  Avslutningsseminarium den 16 november 2006

8 Projektfaser, delmål, huvudaktiviteter  Genomförandefas: april – november 2006  När processanalys och kompletteringar är gjorda.  När resultaten av processanalysen är beskrivna och spridda och problembilden har blivit bekräftad.  När resultaten är analyserade, förändringar är föreslagna av projektgruppen, avstämda med expertpanelen och godkända av styrgruppen.  Huvudaktivitet: Förslag till förändrad beslutsprocess och riktlinjer för kommunikation samt avtalstexter utarbetas och förankras.  När det finns konkreta förslag till förändringar i beslutsprocessen och ändrade riktlinjer för kommunikation.  När det finns ett förslag till ändrad avtalstext.  Slutfas: december 2006  När förslagen är avstämda i referensgrupperna och godkända av uppdragsgivaren.

9 Kommunikationsmål  Alla målgrupper  Ha kännedom om projektets existens, dess övergripande syfte, webbadress och veta hur och vilka de kan kontakta för att påverka och bidra i projektet  Katalogrådet/katalogchefer/-ansvariga  känna delaktighet  vilja bidra i analysarbetet och förslagsställandet  vilja medverka till att förändringarna genomförs i praktiken

10 Kommunikationsmål, forts  Bibliotekschefer/överbibliotekarier och Libris ledningsgrupp  Känna delaktighet  Vilja medverka till att förändringarna genomförs i praktiken  Delprojektledare i katalogiseringsutredningen  Utnyttja processanalysen för sina respektive delstudier  Vilja prova de nya kommunikationssätt som föreslås

11 Kommunikationskanaler  Webbplats: http://www.kb.se/ku/default.htm http://www.kb.se/ku/default.htm  E-post  Muntligt vid möten och intervjuer

12 Aktiviteter just nu  Identifiera huvudaktörerna i beslutsprocessen  Libris ledningsgrupp  Libris katalogråd  KB:s avdelningar (BUS, Libris, IDA...)  Svensk Biblioteksförenings kommittéer för katalogisering och klassifikation  ”Formatet”  Studera dokumentation och kommunikationsvägar  Protokoll, utredningar, rapporter, e-postlistor m m

13 Aktiviteter just nu, forts  Kartläggning av besluts- och kommunikationsprocessen för fyra ärenden/typfall 1998 - 2006  E-resurser  Utländska poster  Auktoritetsposter  Ämnesord/SAB-rubriker

14

15 Våra frågor till er här idag  Har vi valt rätt ärenden/typfall?  Har ni andra förslag?  Vilka bibliotek är intresserade av att bidra med lokala kompletteringar?  + allt annat som ni vill tillföra?


Ladda ner ppt "Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering Presentation av delstudie 2 i Kungl bibliotekets katalogiseringsutredning vid."

Liknande presentationer


Google-annonser