Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid referensgruppsmöte 2006-05-08 Magdalena Svanberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid referensgruppsmöte 2006-05-08 Magdalena Svanberg"— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid referensgruppsmöte 2006-05-08 Magdalena Svanberg magdalena.svanberg@kb.se

2 www.kb.se Syfte Vad skulle en övergång till Dewey Decimal Classification innebära för KB och andra svenska bibliotek? Del 1: –Vilka argument finns för en övergång till DDC? Del 2: –Vilka insatser skulle krävas vid en övergång till DDC? –Kostnader för dem?

3 www.kb.se Projektorganisation Gemensam styrgrupp med delstudie 1 och 2. Referensgrupp 1 (gemensam med delstudie 1 och 2) –Libris katalogråd + Libris ledningsgrupp Referensgrupp 2 –Representanter från universitets- och högskolebibliotek –Representanter från folkbibliotek –Representant från utbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap –BTJ –Representanter från bokförlag och bokhandlar

4 www.kb.se Del 1. Vad skulle en övergång innebära?

5 www.kb.se Klassifikation Vad är klassifikation? Vad ska vi ha klassifikation till? SAB. Kort historik och beskrivning av systemet. DDC. Kort historik och beskrivning av systemet. Jämförelse mellan systemen. –För- och nackdelar med SAB resp DDC. Metod. –Litteraturstudier –Referensgrupperna

6 www.kb.se Vad är klassifikation? Klassifikation är ett sätt att ordna begrepp eller information genom indelning i klasser. En klass är en grupp begrepp eller informationsenheter som har minst en gemensam egenskap. Denna gemensamma egenskap utgör klassens identitet. Klasser kan vidareindelas i underklasser, vilket gör klassifikationen hierarkisk.

7 www.kb.se Vad ska vi ha klassifikation till? Hylluppställning Sökning Analys av samlingarna med olika syften

8 www.kb.se Jämförelse SAB-DDC – några exempel Allmän bok om döden: –SAB Dhb Liv och död Dokc Människan inför döden Ue Biologi Vpm Palliativ vård

9 www.kb.se

10

11 Jämförelse SAB-DDC forts. Socialism –SAB Ocgd Socialism –OcgddReformistisk socialism och socialdemokrati –OcgdeRevolutionär socialism och kommunism –OcgdfFrihetlig socialism

12 www.kb.se

13

14

15

16 Jämförelse SAB-DDC forts. Renskötsel –SAB Qd Lantbruk –Qdf Husdjurslära »Qdff Renar

17 www.kb.se

18 Jämförelse SAB-DDC forts. Hjortfarmar –SAB Qd Lantbruk –Qdf Husdjurslära »Qdfö Övriga husdjur (Hit t.ex. brevduvor, jakar, kameler som husdjur)

19 www.kb.se Kostnader för klassifikation Kostnader för klassifikation idag? Beräknade kostnader för klassifikation med DDC? Antal verk som behöver klassificeras idag/efter en övergång? Metod –Tidmätning och enkät tillsammans med delstudie 1. –Uppgifter om tidsåtgång och kostnader från länder som använder DDC. –Statistik ur Libris på hur bibliotekens förvärv fördelar sig på länder och språk. –Referensgrupperna.

20 www.kb.se Folkbiblioteken Vad skulle en övergång innebära för folkbiblioteken? Hur skulle en övergång på forskningsbiblioteken påverka folkbiblioteken? Hylluppställning Sökning Katalogisering Underhåll av SAB-systemet Metod. –Referensgrupperna.

21 www.kb.se Slutsatser del 1 Vad skulle en övergång innebära? Förändring av kostnader?

22 www.kb.se Del 2. Vilka insatser krävs vid en övergång? Kostnader för dessa?

23 www.kb.se Insatser för… klassifikation

24 www.kb.se Översättning av DDC Behövs en översättning? Den fullständiga, den förkortade eller en egen förkortning? Tryckt, webbversion eller bådadera? Egna anpassningar och utbyggnader? Behövs särskild programvara? Hur ska översättningsarbetet organiseras? Hur ska översättningen underhållas? Kostnader. Metod –Andra länders erfarenheter. –Referensgrupperna.

25 www.kb.se Fullständig eller förkortad? 1. Ingen översättning. 2. Översättning av den förkortade engelskspråkiga utgåvan (Abridged). 3. Egen förkortning. 4. Översättning av den fullständiga DDC. 5. Integrerad svensk/engelsk version. Kriterier: –Kostnader. –Interoperabilitet. –Svensk terminologi och svenska exempel. –Grad av utbyggnad. –Nytta. –Vidareindelningar möjliga.

26 www.kb.se Tryckt eller webbversion? 1. Webbversion 2. Tryckt utgåva. 3. Bådadera. Kriterier: –Kostnader –Användarvänlighet –Underhåll och uppdateringar –Integrering med ämnesordsystem, konkordanser och sökverktyg.

27 www.kb.se Egna anpassningar och utbyggnader? Alternativ när DDC ej passar för svenska biblioteks behov: –Välja svenska exempel och ge instruktioner för hur svenska förhållanden ska behandlas med bibehållande av DDC-klassernas innehåll. –Påverka engelskspråkiga DDC till revisioner och utbyggnader. –Göra utbyggnader. Utbyggnad = nummer i en översättning som är längre än i den engelskspråkiga DDC. –Välja alternativa lösningar (Options) i DDC i stället för standardlösningen. Rekommenderas ej pga att det leder till sämre interoperabilitet. –Att göra egna anpassningar är ej tillåtet. Anpassning = förändring som gör att ett DDC-nummer återfinns i flera språkversioner med olika innebörd.

28 www.kb.se Utbildning och annat Vid övergången och löpande. Kostnader Metod –Andra länders erfarenheter. –Referensgrupperna.

29 www.kb.se Tillgång till bibliografiska poster med DDC-kod Tillgången till bibliotekskataloger och databaser där det är lätt att hämta DDC-kod. DDC i förlagsdata (t.ex. Dawson, Blackwells, Coutts Information Services, Nielsen BookData) och i andra källor. Verktyg för automatisk klassifikation av fulltextdokument. Är det ett realistiskt komplement? Kostnader

30 www.kb.se Insatser för… sökning

31 www.kb.se Verktyg för användaren Libris ämnesträd. http://websok.libris.kb.se/websearch/subject?limit=false http://websok.libris.kb.se/websearch/subject?limit=false DeweyBrowser http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat http://deweyresearch.oclc.org/ddcbrowser/wcat MelvilSearch (Tyskland) http://services.ddc-deutsch.de/melvilsearch?bs=gbv http://services.ddc-deutsch.de/melvilsearch?bs=gbv Kostnader

32 www.kb.se Samsökning Behovet att samsöka gamla och nya poster. Möjliga lösningar: –DDC-koder hämtade från WorldCat eller andra databaser förs in i Libris. –Libris in i WorldCat eller annan databas. –Konkordanser SAB-DDC Svenska ämnesord-LCSH + LCSH-DDC  Svenska ämnesord-DDC Revision, utarbetande och underhåll av konkordanserna. Tekniska lösningar för samsökning Kostnader.

33 www.kb.se Hylluppställning 1. Behålla SAB som hylluppställning även i fortsättningen. 2. SAB-uppställning för redan SAB-klassad litteratur, DDC-uppställning för nyförvärv. 3. DDC-uppställning. Kostnader.

34 www.kb.se Slutsatser del 2 Vilka insatser krävs? Kostnader för dessa insatser.

35 www.kb.se Tidplan Utredning januari-maj 2006 Rapportskrivning juni-oktober 2006 Presentationer –Katalogiseringsansvariga vid universitets- och högskolebibliotek 2006-02-21 –Libris katalogråd 2006-03-28 –Libris ledningsgrupp 2006-04-21 –Referensgruppsmöte 2006-05-08 –Svensk biblioteksförenings konferens om klassifikation 2006-10-27 –Slutseminarium 16 november 2006


Ladda ner ppt "Övergång till DDC Katalogutredningen delstudie 3. Presentation vid referensgruppsmöte 2006-05-08 Magdalena Svanberg"

Liknande presentationer


Google-annonser