Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BTJ:s klassifikationsarbete igår, idag, imorgon, i BURK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BTJ:s klassifikationsarbete igår, idag, imorgon, i BURK"— Presentationens avskrift:

1 BTJ:s klassifikationsarbete igår, idag, imorgon, i BURK
Svepet BTJ:s klassifikationsarbete igår, idag, imorgon, i BURK

2 Igår och idag Biblioteksbesök
Deweyintroduktioner – inte bara för bibliotekarier! Samarbete med bibliotek Samarbete med KB Samarbete med leverantörer Samlar in erfarenheter Vi kommer till de bibliotek som har tagit beslut om dewey-övergång eller överväger att göra det, för att diskutera hur BTJ kan stötta med Bibliografisk service™ m.fl. tjänster. Vid dessa tillfällen delar vi med oss av vår kunskap men får också kunskap tillbaka, då vi lär oss om varje biblioteks förutsättningar. Deweyintroduktioner har hållits för bibliotekspersonal och då är det förstås mest bibliotekarier som kommer. Men när vi har gett introduktion till andra avdelningar inom BTJ, IT-folk och redaktörer m.fl., har det också varit väldigt roligt och intressant. De har fått en ökad förståelse för klassifikationen och dess användning, men vi har också fått bra frågor och skarpa analyser från nya infallsvinklar. BTJ samarbetar med biblioteken kring frågor som rör dewey-införande och hylla. BTJ deltar i arbetsgruppen för Dewey-frågor och har en väl etablerad dialog med KB. BTJ samarbetar med leverantörer av bibliotekssystem för att katalogdata från BURK ska fungera bra i bibliotekens lokala system. Inför Sigtunas deweystart hade vi möten med Axiell för att förbereda för hantering av parallella klassifikationer i bibliotekskatalogen, vilket nu finns implementerat i Book-IT 7.0. I det här arbetet samlar BTJ in kunskap och erfarenheter som kan vara till stöd för biblioteken och för våra tjänster.

3 Idag, imorgon – och framåt
Dubbelklassificering Hylla Utrustning Ämnesord Best practice Gemensamma lösningar Om biblioteken behöver få både SAB och DDK kommer BTJ att leverera båda. Hur löser vi det resursmässigt? Olika strategier för spridning av klassifikation i BURK, t.ex. mellan olika utgåvor. Visst nytta av analys av konverteringstabeller; måste dock bortse från att även vid 1:1-förhållanden finns skillnader mellan systemen vid val av ingång. Med nytt produktionssystem för BURK kommer vi att kunna rikta resurser från manuellt kopieringsarbete o.dyl. mot sådant som skapar direkt värde för biblioteken: ämnesord, klassifikation, relaterade verk m.m. BTJ håller på med utveckling av hyllistor för dewey. Detta görs i samarbete med bibliotek (nu: Umeå, Sigtuna, Härnösand, Lidingö, Malmö och Värnamo). För BTJ är hyllsignatur mer än listan: det är också den logik som används för att plocka fram rätt hyllsignatur utifrån den information som redan lagts in i BURK. Exempel 1: i 082 a ligger koden (Interpersonal relations with friends and neighbors) och hyllsignaturen kommer ut i 082 H som 158 (Tillämpad psykologi) Exempel 2: om 082 a (Drömmar) blir hyllsignaturen 150 (Psykologi). Vi kan inte generera DDK-hyllsignaturer automatiskt i vårt nuvarande system men i det nya produktionssystem vi håller på att utveckla kommer det att finnas med. Vi ska då också, på samma sätt som vi redan gör för SAB, kunna ta ut hylla specifikt per biblioteksorganisation. Vi måste också anpassa produktionen i Farsta så att biblioteken kan få medier utrustade med deweysignaturer. Med dewey kommer ett ökat behov av ämnesord i posterna, eftersom vi inte kan täcka upp med klammersignaturer på samma vis som idag. Dessutom finns det saker som idag beskrivs med SAB, t.ex. målgrupper, som inte täcks in av dewey. Eftersom ämnesord redan är efterfrågad kataloginformation, lägger BTJ redan ner mycket arbete på att få in och sprida dem i BURK. Nu kommer vi att successivt bredda indexeringen till att omfatta mer material samt förändra en del rutiner kring ämnesorden för att effektivisera och bättre sprida den information som redan finns. En del av förändringarna hänger ihop med det nya systemet. En del arbete är rent konverteringsarbete från delfält i 081 till 6XX-fält. Den kunskapsinsamling som nu görs i samband med deweyövergång kommer att ställas samman så att andra bibliotek kan dra nytta av de erfarenheter som gjorts. Byte av klassifikationssystem är resurskrävande. Det finns ett stort behov av samarbete och gemensamma lösningar. Retroaktivt införande av deweykoder i katalogen är ett exempel på ett sådant område. BTJ kommer att ta upp sådana frågor med sina kunder och i synnerhet med det bibliografiska användarrådet, som kommer att träffas senare i april.

4 Men när biblioteket i Enstad köper en bok, hur vet vi vilken hylla det ska bli?

5 BURK Dubbel-MAS Org. reg. 082 H
SAB: Dokb ; Hylla: Dok DDK: ; Hylla: 650 Dubbel-MAS Boken katalogiseras i BURK. Order görs för biblioteket i Enstad. Katalogposten är gjord i ett internt produktionsformat = BURK IV; inför export går den igenom en process för att kunna skickas i rätt format till rätt organisation. Olika organisationer har olika önskan om exportformat, BTJMARCI och MARC21 är de vanligaste. MAS (Matrikel för signaturer) är BTJ:s interna namn på den funktion som idag plockar fram rätt SAB-signatur, enligt hyll-logiken och bibliotekens inrapporterade önskemål. För att hantera dewey behöver vi en dubbel-MAS, en MAS som alltså både kan hantera de biblioteks signaturer som fortsätter vilja ha SAB och dels kan hantera signaturer för de bibliotek som föredrar DDK. Information om det mottagande bibliotekets förvalda hyllinställningar hämtas från organisationsregistret och MAS, därefter går programmet till rätt tabell och hämtar rätt hyllsignatur, som (om det är dewey som är valt) läggs i 082 H i exportposten. Den här titeln skulle kunna få DDK-hylla 650, utifrån 082 A , eller SAB-hylla Dok utifrån 081 A Dokb. Som ni ser hamnar den på väldigt olika ställen: Företagsledning & PR (650) resp. Tillämpad psykologi (Dok), beroende på att man använt olika ingångar vid ämnesanalysen. 082 H

6 Om vi kan välja mellan SAB och DDK, finns det kanske fler alternativ?
I början av 2009 tittade vi på konsekvenserna av ett dewey-införande för svenska bibliotek. Vi visste sedan gammalt att SAB är viktigt för hylluppställningen. Hyllprojektet undersökte bibliotekens hyllpraxis. Många gör utbrytningar och använder klartext men utgår ändå från klassningen. Med den insamlade informationen som stöd påbörjade vi en grund för framställning av klartext.

7 BURK Super-MAS Org. reg. 082 H? 084 H? 081 H?
Nästa steg blir då Super-MAS! Klartexten är det synliga, då den är vald, men som ni ser behövs också ett avancerat system bakom: information om klassifikationskoder och organisationsnummer matchas mot information i organisationsregistret, så att rätt hylla kan hämtas. På bilden har vi lagt klartexten i vårt 084 delf. H för hylla, som är ett fält för övrig klassifikation. Detta kan förstås diskuteras. Här återstår mycket arbete och många svåra val att göra. Vi kommer att fortsätta i samarbete med biblioteken genom det bibliografiska användarrådet. 084 H? 082 H? 081 H?

8 Tack för oss – hör gärna av er!
Elisabet Viktorsson, Klassifikation & ämnesord Anders Cato, Bibliografisk expert


Ladda ner ppt "BTJ:s klassifikationsarbete igår, idag, imorgon, i BURK"

Liknande presentationer


Google-annonser