Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Svenska ämnesord” Skapandet av ett nationellt ämnesordssystem Pia Leth Kungl biblioteket - BUS 28 november 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Svenska ämnesord” Skapandet av ett nationellt ämnesordssystem Pia Leth Kungl biblioteket - BUS 28 november 2003."— Presentationens avskrift:

1 ”Svenska ämnesord” Skapandet av ett nationellt ämnesordssystem Pia Leth Kungl biblioteket - BUS 28 november 2003

2 2 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Vad är ”Svenska ämnesord”? •Allmänt nationellt ämnesordssystem inklusive riktlinjer och regler •Auktoritetsfiler i Libris katalogiseringsklient •Databas fritt tillgänglig •MARC 21 kod: sao

3 3 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Example: LIBRIS Cataloguing

4 4 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Example: www.amnesord.kb.se

5 5 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Mer om ”Svenska ämnesord” •Kontinuerligt underhåll och uppdatering av BUS •Möjlighet att föreslå nya ord eller ändringar •Används också av söktjänster och ämnesportaler

6 6 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Svenska ämnesord och ämnesorden i Libris •Databasen Svenska ämnesord och ämnesorden i Libris bibliografiska databas fyller olika funktioner •Databasen Svenska ämnesord ger möjlighet till navigering och överblick •Ger användarna idéer om sökningar som de inte själva skulle kunna komma på

7 7 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Ämnesorden i Libris •Ger stöd för att konstruera ämnesorden på rätt sätt •Till exempel vilka underavdelningar som får användas tillsammans med olika ämnesord •Gör att sökning på ämnesord har bra kvalitet och utformas konsekvent

8 8 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Ämnesord på svenska forskningsbibliotek - kort tillbakablick •Stort intresse för ämnesord inom biblioteken •Men ingen nationell samordning •Inga riktlinjer för hur man skulle göra •Betraktades som varje biblioteks ensak •Skillnaderna mellan biblioteken och deras respektive låntagare betonades

9 9 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Ämnesord på KB •Från 1920-talet: ämnesord på alla publikationer •Från 1950-talet: ämnesord på utländska publikationer •1960-talet - 1980-talet: tynade intresse •Från 1980-talet: ämnesord mest på svenska publikationer

10 10 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Ämnesord på KB forts •KB har alltid haft ämnesordskatalog •Samma principer som vi arbetar med idag •Datoriseringen ledde till att börja med till minskat intresse för kontrollerade ämnesord •Fritextsökning gällde

11 11 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Ämnesord på KB forts •Byggde på enskilda katalogisatörers engagemang •Klassifikationssystemet SAB genererade rubrikerna i klartext i Libris sedan början av 1990-talet (Kc = Historia Sverige) •Klassifikationen skulle se ut som ämnesord •Stor oreda - skapade en ohållbar situation

12 12 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Kontakter med IFLA •IFLA avgörande för att få till stånd projektet •Tillgång till andra länders kataloger där vi kunde se hur sökningar på ämnesord fungerade och hur bra det var!

13 13 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Steg 1: en databas över ämnesord •Extra pengar gjorde det möjligt att först skapa en databas över ämnesord •Databasens ämnesord hämtades dels ur indexet till det svenska klassifikationssystemet, SAB, dels från de ämnesord KB använt under senare år

14 14 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Steg 2: ”LCSH-projektet” initieras på BUS år 2000-2001 •Syfte: att höja kvaliteten på ämnessökningarna i Libris •Underlätta och stödja nationellt och internationellt samarbete •För att på så sätt rationalisera arbetet •Målet: att ge användarna bättre sökresultat

15 15 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Vägledande principer •Varje bok (resurs) skulle indexeras bara en gång av ett bibliotek •Redan existerande ämnesord på utländska katalogposter skulle översättas (för att detta skulle vara möjligt måste ämnesordssystemet vara anpassat till internationell standard)

16 16 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Förutsättningar för att projektet skulle lyckas •Nytt Libris (Marc21) med auktoritetskontroll och möjlighet att göra globala ändringar •Databasen Svenska ämnesord •Bibliotek som insett värdet och fördelarna med samarbete

17 17 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Hur gick vi tillväga? •Utgångspunkt: databasen Svenska ämnesord •Samarbete mellan tre bibliotek •Överensstämmelse med internationella principer (IFLA och LCSH) •Mappning av Svenska ämnesord mot LCSH •Utbildning och föreläsningar

18 18 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Föreläsningar och utbildning med Lois Mai Chan •Under två tillfällen 2001 bjöds Lois Mai Chan från USA in för att hålla föreläsningar om Library of Congress Subject Heading •Efter det vidtog ett stort arbete för att få till stånd svenska riktlinjer som gjordes tillgängliga på BUS hemsida under 2002

19 19 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Lägesrapport •Ca 35 bibliotek och bibliografier i LIBRIS använder Svenska ämnesord •I princip har alla de nationalbibliografiska katalogposterna ämnesord enligt Svenska ämnesord •Plus ca 40-50 % av de återstående katalogposterna i LIBRIS

20 20 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Lägesrapport forts •Ungefär 25 % får ämnesord enligt andra system såsom MeSH och Agrovoc. •800 bibliotekarier vid 90 bibliotek har deltagit i utbildning •Kvaliteten är överlag bra och blir bättre och bättre...

21 21 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Framtidsplaner •Webbaserade lösningar för auktoritetsfiler för namn •Underlätta ämnesindexeringen med bättre verktyg för auktoritetskontroll •Fortsatt utbildning •Stödja samarbetsprojekt mellan biblioteken •Få ännu fler bibliotek och söktjänster att använda Svenska ämnesord •Marknadsföra Svenska ämnesord mer, bland annat ge ut en skrift •Följa den internationella utvecklingen

22 22 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Läget internationellt •Många länder har ämnesordssystem •Många bygger på internationell standard •IFLA har utarbetat vägledande principer •LCSH har en samordande roll •Många länder mappar sina ord mot LCSH

23 23 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Vad händer internationellt? •Flera projekt pågår för att underlätta för användare att söka på olika språk •Till exempel: MACS (Multilingual Access to Subjects) mappning mellan engelska, franska och tyska mellan tre system där inget av dem är överordnat de andra

24 24 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket FAST-projektet •En förenklad form av LCSH tänkt för webbresurser •Lättare att använda och förstå •Man har skapat auktoritetsposter av huvudord plus underindelningar för att underlätta för dem som ska indexera

25 25 2003-11-28Pia Leth, BUS Kungl biblioteket Framtiden •Hur ser förhållandet mellan ämnesordssystem och klassifikationssystem ut •Automatindexering av webbresurser utifrån klassifikationssystem och ämnesordssystem


Ladda ner ppt "”Svenska ämnesord” Skapandet av ett nationellt ämnesordssystem Pia Leth Kungl biblioteket - BUS 28 november 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser