Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några nedslag i LIBRIS historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några nedslag i LIBRIS historia"— Presentationens avskrift:

1 Några nedslag i LIBRIS historia
Christer Larsson,

2 Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl
Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl. biblioteket (Ur LIBRIS-meddelanden, 1992:63, s. 25)

3 (Ur LIBRIS-meddelanden, 1992:63, s. 25)
@prefix owl: < . @prefix rdf: < . @prefix foaf: < . @prefix dc: < . @prefix dbpedia: < . @prefix skos: < . < rdf:type < . < foaf:name "Konstantin den store, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Konstantin den store" . < foaf:title "romersk kejsare" . < dbpedia:birthYear "ca 272" . < dbpedia:deathYear "337" . < foaf:name "Konstantin I, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Konstantin I" . < foaf:name "Constantinus I, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Constantinus I" . < foaf:name "Flavius Valerius Constantinus, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Flavius Valerius Constantinus" . < foaf:name "Kōnstantinos ho Megas, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Kōnstantinos ho Megas" . < foaf:name "Kostandianos, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Kostandianos" . < foaf:name "Constantine I, Emperor of Rome, ca " . < foaf:name "Constantine I" . < foaf:title "Emperor of Rome" . < foaf:name "Constantine the Great, Emperor of Rome, ca " . < foaf:name "Constantine the Great" . < foaf:name "Costantino, romersk kejsare, ca " . < foaf:name "Costantino" . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:creator < . < dc:subject < . < dc:creator < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:creator < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . < dc:subject < . Auktoritetspost upprättad av registervårdsenheten vid Kungl. biblioteket (Ur LIBRIS-meddelanden, 1992:63, s. 25)

4 Fyrtio år i en föränderlig omvärld
Kvantitet eller kvalitet (eller både och) Inte längre bara tryckta böcker och tidskrifter Inte längre bara de stora forskningsbiblioteken Från sluten till öppen miljö (mash-ups) Från katalogkortsmaskin till verktyg för användarna

5 Visionen (1972) LIBRIS som det totalintegrerade systemet
”Den blygsamma starten i Linköping kommer inom kort att växa ut till ett finmaskigt nät, som kontrollerar böcker, tidskrifter och annat material vid samtliga forskningsbibliotek i Sverige. På längre sikt kopplas också folkbiblioteken in. […] På Datasaabs dator i Linköping lagras nu högskolans bokkartotek. Genom direktkontakt med datorn över bildskärmsterminaler sköts uppdatering av kartoteket, registreras låntagare, lån och öppettider. Datorn sköter återkallandet av böcker, varnar om låntagaren är spärrad, reserverar böcker och håller reda på lånetider. […] En bok behöver i fortsättningen bara registreras en enda gång. […] I framtiden skall den centrala datorn också sköta inköp av böcker på order från biblioteken. […]” Svenska Dagbladet [citerat ur Olsson, Lena (1995). Det datoriserade biblioteket : maskindrömmar på 70-talet. Diss. Linköping : Univ., s. 104f]

6 Statskontorets LIBRIS-rapport (1972) Katalogiseringsrutiner och katalogframställning prioriteras
Tonvikt på framställning av accessionskatalogen (AK). På sikt även Svensk bokförteckning. Utnyttja utländsk bibliografisk information som katalogiserings- och förvärvsstöd (Library of Congress, British Library …) Enhetliga katalogregler utarbetas, Svenska katalogiseringsregler (SKR), 1974 Anpassning till internationella regler (AACR) med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), 1983 Egentligt IR-system (fritextsökning) först 1985 med IMDOC Första versionen av LIBRIS webbsök 1997

7 Produkter och kvantitet i tidiga LIBRIS
Hänsyn till produktuttag Framställning av AK (mikrofiche) var det centrala i tidiga LIBRIS Produkthänsyn länge styrande för formattillämpningar (AK, Svensk bokförteckning, katalogkort …) Inläsning av utländska katalogposter Upphörde ca Oövertagna poster utrensade Stora centrala retrospektiva projekt Huvudsakligen fr.o.m talet Svensk bokkatalog (NBR), Accessionskatalogen (AKR), Äldre svensktryck (SB17, Collijn, SOT …)

8 Före Voyager … Ingen egentlig auktoritetskontroll
Men ändå visst arbete med auktoriserade namnformer Auktoritetsregister utformat som flerbandsverk Hänvisningsformer även i de bibliografiska posternas 9XX-fält (jfr dagens webbsök) Svenska institutionsnamn även som tryckt förteckning (fr.o.m. sent 1970-tal) ”Svåra” personnamn (fr.o.m. 1985) Överföring av VTLS-bibliotekens auktoriserade personnamn (tidigt 1990-tal) Automatgenererade SAB-rubriker i klartext (1990-tal)

9 Inför övergången till Voyager 2002
Befintliga auktoritetsposter över personnamn konverterades till MARC21 Preliminära auktoritetsposter skapades av hänvisningsformer (person- och institutionsnamn, uniforma titlar) Auktoritetsposter för Svenska ämnesord skapades med utgångspunkt från SAB:s ämnesordsregister

10 Vad behöver dagens LIBRIS?
Balans mellan kvantitet och kvalitet Kritisk mängd för att spegla bibliotekens bestånd – användarna förväntar sig ”allt” Tillräcklig kvalitet på den bibliografiska kärnan för en katalog med mervärde Balans mellan manuella och maskinella insatser Allt mer metadata från externa producenter (externa bibliografiska databaser, förlag, universitet …) Allt större behov av maskinell mängdhantering (t.ex. e-resurser) LIBRIS-katalogisatören fortfarande nyckelperson – fokus på mervärdesskapande insatser


Ladda ner ppt "Några nedslag i LIBRIS historia"

Liknande presentationer


Google-annonser