Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholm 2011-12-15 Förenkling av Svenska ämnesord.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholm 2011-12-15 Förenkling av Svenska ämnesord."— Presentationens avskrift:

1 Stockholm 2011-12-15 Förenkling av Svenska ämnesord

2 Bakgrund •Svenska ämnesord Sedan 2002 Databas med ämnesord Riktlinjer Internationella principer Koppling till Library of Congress Subject Headings Prekoordinerat ämnesordssystem

3 Utveckling •Användare söker som på Google Postkoordinering •Kritik mot komplicerade regler Krånglig syntax Kräver utbildning av indexerarna •On the record (2007)

4 I KB •SWOT-analys •Förstudie •Remisssvaren

5 SWOT •konsensus kring värdet av att använda en kontrollerad vokabulär vid ämnesbeskrivning samt att vi bör tillämpa ett ämnesordssystem som följer internationella principer. •gruppen överens om att stödet för ämnessökningar i LIBRIS bör förbättras, liksom stödet för ämnesbeskrivning i katalogiseringsklienten.

6 •rådde delade uppfattningar om värdet av prekoordinering. Särskilt omdiskuterade blev de s.k. allmänna underindelningarna där flertalet i gruppen ansåg att de var för många och krångliga att tillämpa. •mycket av den funktionalitet som prekoordineringen är avsedd att möjliggöra kan uppnås ändå i dagens sofistikerade sökgränssnitt med stora möjligheter att hjälpa användaren att begränsa en vid sökning.

7 Förstudien •Föreslår en reducerad lista av underindelningar. Dessa underindelningar kan kombineras fritt och får användas under alla typer av ämnesord. 37 stycken •Föreslår även att syntaxen för hur ämnesorden ska skrivas förenklas. Säger ingenting om användning av strängar

8 •Exempel på underindelningar attityder till, historia, ekonomiska aspekter, sociala aspekter, i litteraturen, miljöaspekter, juridik och lagstiftning, genusaspekter etc. •Förstudien http://www.kb.se/katalogisering/Svenska- amnesord/Forstudie-forenkling-SAO/

9 Remissvaren •41 svar •De flesta positiva till förstudiens förslag •Ej positiva Tappar kopplingen till LCSH och internationellt samarbete

10 Projektet •Startade i slutat av augusti •Slutdatum 29/2 2012 •Projektgrupp från KB •Styrgrupp från KB •Referensgrupp – KB och andra bibliotek

11 Projektet forts. •Arbetsgruppen gått igenom alla underindelningar •Föreslår en förenklad syntax byggd på de fasetter som finns i MARC21

12 Fasettering •Enskilda termer i en kontrollerad vokabulär delas in i särskilda kategorier •Termerna i en kategori har samma egenskap(er) •Skiljer dem från andra kategorier med andra egenskaper •Kategorierna bestäms av vokabulärens syfte

13 FAST Facetted application of subject terminology •Projekt mellan OCLC och Library of Congess •Avslutat 2011 •Finns som databas •Tillämpas i Classify

14 •Ska vara enkel i strukturen och enkel att använda •Ska vara enkel att underhålla •Ska tillhandahålla optimalt med sökingångar •Ska vara kompatibel med MARC •Ska vara anpassad för postkoordinerad sökning

15 FAST forts- •Grunden är LCSH (de facto-standard) – vokabulären men inte indexeringsprinciperna •Semantik Följer de allmänna principerna för konstruktion av termer och kontrollerade vokabulärer •Syntaxen både pre- och postkoordinerad •Termer från olika fasetter kombineras inte ihop utan läggs i olika fält. Strängar kan göras med termer från samma fasett

16 FAST forts •I FAST sju ämnesfasetter + en genre/form-fasett Allmänna ämnen (650) Personnamn (600) Institutionsnamn (610) Händelser (611, bl.a. alla krig) Titlar (630) Tid (648) Geografiska namn (651) Genre/form (655)

17 •Förslag Vi använder de ämnesfasetter som finns i MARC-formatet Använd allmänna underindelningar endast under allmänna ämnesord (med vissa undantag) Använd geografisk underindelning endast under geografiska namn

18 •Använd kronologiska begrepp endast i 648 •Underindelningar omvandlas till huvudord. •Vi kommer inte att följa FAST i allt, t.ex. konstruktion av författare+ titel och händelser.

19 Underindelningar grav  Gravar Kvinnor – våld mot  Våld mot kvinnor böcker och läsning  Läsvanor emigration och immigration  Emigration; Immigration

20 Genre/form •Stor utökning av genre/form-termer •Sammanföra de olika listorna som finns idag till en enda •Genre/form har en särskild listkod - SAOGF

21 Exempel 1 •Shakespeare in the victorian periodicals 600 a Shakespeare, William, d 1564-1616 x Criticism and interpretation x History y 19th century 600 a Shakespeare, William, d 1564-1616 x Appreciation z Great Britain 600 a Shakespeare, William, d 1564-1616 x Influence 650 a Periodicals x Publishing z Great Britain x History y 19th century 650 a Criticism x Great Britain x History y 19th century

22 Exempel 1 •Shakespeare in the victorian periodicals 600 a Shakespeare, William, d 1564-1616 648 a 1800-1899 650 a Periodicals x Publishing 650 a Literature x Appreciation 651 a Great Britain 655 a Criticism, interpretation, etc. 655 a History

23 Exempel 2 •The making of Swedish tax law •650 a Skatterätt x historia z Sverige y 1945-_2 sao

24 Exempel 2 •The making of Swedish tax law •648 a 1945- _2 sao •650 a Skatterätt x historia _2 sao •651 a Sverige

25 Exempel 3 •245 a Kvinnekamp : en historia om norske motstandskvinner : minnen •650 a Andra världskriget 1939-1945 x kvinnor z Norge v personliga berättelser_2 sao •650 a Andra världskriget 1939-1945 x motståndsrörelser z Norge v personliga berättelser_2 sao

26 Exempel 3 •245 a Kvinnekamp : en historia om norske motstandskvinner : minnen •650 a Andra världskriget 1939-1945_2 sao •650 a Kvinnor 2 sao •650 a Motståndsrörelser_2 sao •651 a Norge •655 a Personliga berättelser_2 saogf

27

28


Ladda ner ppt "Stockholm 2011-12-15 Förenkling av Svenska ämnesord."

Liknande presentationer


Google-annonser