Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i ämnesordsindexering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i ämnesordsindexering"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i ämnesordsindexering
Presentation av grundläggande principer för ämnesanalys och principer för SAO Genomgång och demonstration av de verktyg som används vid ämnesordskatalogisering. Genomgång av SAO och ämnesordsfasetter – användning och konstruktion Övningar och diskussion

2 Cutters regler (ändamålen med en bibliotekskatalog)
1. Att göra det möjligt att återfinna en bok där: a. författaren är känd b. titeln är känd c. ämnet är känt 2. Visa vad ett bibliotek har: d. av en viss författare e. om ett visst ämne 3. Att handleda i urvalet av en bok vad gäller: g. upplaga h. karaktär

3 Klassifikation - Ämnesord
Hierarkiskt Direkt ingång Uttömmande Litteraturbaserat Koder Naturligt språk Ofta disciplinbaserat Det konkreta, specifika ämnet Högre återvinningsgrad - lägre specificitet Högre specificitet – lägre återvinningsgrad

4 Klassifikation - Ämnesord
245 1 #a Att bryta ny marc : #b LIBRIS 40 : en jubileumsskrift Dewey-kod: Svenska ämnesord: Onlinekataloger ; Biblioteksautomatisering 245 1 #a E-arkivera rätt : #b sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS Dewey-kod: Svenska ämnesord: Dokumenthantering ; Arkivteknik

5 Förhållandet precision – återvinning 1
025.04 Onlinekataloger

6 Förhållandet precision – återvinning 2
ETIKETT Engagement and weddings Bröllop - etikett SEDER Bröllopsseder och äktenskaps-seder Bröllop - seder Friarseder Hemgift Vigsel RELIGION 203.85 Äktenskaps-riter Bröllopsriter Bröllopstjänster MUSIK Bröllop och äktenskap Bröllopsmusik Bröllop

7 Ämnesanalys - principer
Ämnesanalys är den del av katalogiseringen som behandlar den begreppsmässiga analysen av ett verk: Vad handlar det om? Vad är verket? Vilken är genren/formen? Översätter den analysen till ett särskilt ämnesordssystem. Ämnesord: en term eller fras använt i en ämnesordslista för att representera ett begrepp, händelse eller namn

8 Att bestämma ämnesinnehållet
Undersök de ämnesbeskrivande delarna av det verk som ska katalogiseras för att identifiera nyckelord och begrepp. Titel Innehållsförteckning Introduktion eller förord Författarintention eller förord Abstrakt och sammanfattning Index Illustrationer, diagram Bärare Internet

9 Vad ska man identifiera?
Ämnen Namn på: personer, institutioner, geografiska områden Tidsperioder Verktitlar Verkets form

10 Ämne vs. genre/form Ämne: Vad verket handlar om.
Form: Vad verket är, snarare än vad det handlar om. Fysisk form (video, karta, miniatyrbok) Typ av data som verket innehåller (statistik) Hur informationen är ordnad (dagböcker, index) Genre: Kategorier av verk som karaktäriseras av likartade intriger, teman, miljöer, situationer och karaktärer. (Filmkomedier, deckare)

11 Att identifiera Ämnet (Vad) t.ex. Svenska språket; Symaskiner; Miljövård Aspekt (Synvinkel) t.ex. Historia; Forskning; Miljöaspekter Genre/Form (Är) t.ex. Lexikon; Bilder; Handböcker, manualer etc.

12 Viktiga faktorer: Objektivitet
Katalogisatörer måste ge en riktig och objektiv indikation av innehållet i verket. Ta fram innehållet på ett objektivt sätt och vara fördomsfria. Ta hänsyn till författarens avsikt och målgrupp. Ämneskatalogisatören ska ge lika stor uppmärksamhet åt verk som behandlar ämnen som: - hen anser vara bagatellartade. - innehåller åsikter vilka inte delas av hen.

13 Katalogisatörens omdöme
Vad är viktigt att ta fram i verket? Ger de valda termerna en bra och rättvis beskrivning av verket? Konsekvens Konsekvens vid bestämning av verkets ämne leder till större konsekvens vid tilldelandet av ämnesord

14 Övning: ämnesanalys Agrarhistoria / Agrarhistoriens etablering som universitetsdisciplin Halvtid : från framgångsrik karriär till meningsfull framtid Leveransplikt för elektroniska dokument

15 Översätta nyckelord och begrepp till ämnesord
Kontrollerade vokabulärer Tesaurer Exempel: Art & Architecture Thesaurus (AAT) Thesaurus of ERIC Descriptors Ämnesordslistor Exempel: Library of Congress Subject Headings (LCSH) Medical Subject Headings (MeSH)

16 Varför kontrollerad vokabulär?
Kontrollerade vokabulärer: - identifierar ett föredraget sätt att uttrycka ett begrepp - ger många sökingångar som leder till den föredragna termen - kan påvisa termens relationer mellan termer - bredare, smalare och relaterade termer

17 Relationer mellan termer
Hierarkiska relationer En semantisk relation som anger överordnade och underordnade termer Överordnad term (bredare term): Mödrar Underordnad term (smalare term): Unga mödrar Ekvivalenta relationer (Se-hänvisningar) Anger termer som är synonymer, nästan-synonymer eller termer som är för smala för ämnesordindexeringen. Ekvivalenta termer hänvisar till en föredragen term Används ej: Mammor

18 Relationer mellan termer forts.
Associativa relationer(Se även-hänvisningar) Termer som är besläktade men som inte är synonymer och inte ingår i samma ämneshierarki Mödrar Se även: Gravida kvinnor Ornitologi Se även: Fåglar Läkare Se även: Medicin Vävning Se även: Tyger

19 Allmänna anmärkningar Arkeologi anm: Hit verk om arkeologi som disciplin. Verk om särsk regioners, länders och platsers fornlämningar får ämnesord för platsen och ämnesordet Fornlämningar eller annat mer specifikt ämnesord för typen av fornlämning. Tillämpningshistorik Tidigare även Fornforskning. Ändrat

20 Mappningar till andra listor
LCSH: Archaeology LCSH: Mothers

21 Nyckelord – fria ämnesord - taggar
Fördelar: Ger sökingångar på de ord som används i den bibliografiska beskrivningen och ligger nära verkets egen terminologi. Nackdelar: Kan inte ersätta sammanhang som finns i en kontrollerad lista. Fritextsökning förbättras genom att en kontrollerad vokabulär används!

22 Sammanfattning Ämnesanalys är bestämningen och sammanfattningen av vad ett verk handlar om. Två-stegs process: - fastställa ämnet - översätta ämnet till en kontrollerad vokabulär Viktigt att ta hänsyn till när ämnet fastställs: katalogisatörens objektivitet, omdöme, bakgrund, kunskap och konsekvens vid ämnesanalysen. Viktigt med katalogisatörens omdöme!

23 Sammanfattning forts. Fråga dig själv när du har bestämt ämnesorden: Uttrycker ämnesorden vad verket handlar om? Är det begripligt för användare? Behövs underindelningen? Vad säger följande ämnesbeskrivningar egentligen? 650 7 #a Romer # x religiösa aspekter # 2 sao #a Äldre #x ekonomiska aspekter #2 sao #a Gudstjänsten #x religiösa aspekter #2 sao #a Sorg #x psykologiska aspekter #2 sao

24 IFLA:s/LCSH:s grundläggande principer för ämnesord
Användarnas behov (User needs) Aktuella termer (Current usage) Litteraturbaserat (Literary warrant) Ett ämnesord per ämne (Uniform heading) Giftfri odling; Naturlig odling; Ekologisk odling Ett ämne per ämnesord (Unique heading) Venus (planet); Venus (romersk gudinna)

25 IFLA:s/LCSH:s principer forts.
Specifik och direkt ingång (Specific and direct entry) Schäfer – inte Hundar – Brukshundar – Schäfer Stabilitet (Stability) Inte Charmkurs Konsekvens (Consistency) Dramatik – Religiös dramatik, inte Religiöst drama

26 Hur börjar man? 1. Sök i LIBRIS Sök i andra bibliotekskataloger

27 Samarbete Varje verk ämnesordsindexeras bara en gång.
Gäller verk som katalogiseras första gången. Gäller översättningar – följ hur verkets indexerats i andra kataloger och översätt det till Svenska ämnesord och dess syntax.

28 Utländska ämnesord LCSH: SAO: 245 1
#a Reading sex in the eighteenth century : #b body and gender in English erotic culture LCSH: 650 #a English literature #y 18th century #x History and criticism. #a Erotic literature, English #x History and criticism. #a Gender identity in literature. #a Body, Human, in literature. #a Sex in literature. SAO: 648 7 #a 1700-talet #2 sao 650 #a Engelsk erotisk litteratur #x historia #2 sao #a Könsidentitet i litteraturen #2 sao #a Människokroppen i litteraturen #2 sao #a Sexualitet i litteraturen #2 sao

29 Hur börjar man? 2. Ögna (titelsida, innehållsförteckning, förord, index etc.) Leta efter (nyckelord, verkets form, författarintention, aspekt etc.) Fråga dig själv (vad handlar resursen om, hur många ämnen, är ämnena relaterade till varandra, plats, tid, person?) Formulera för dig själv (denna resurs handlar om…)

30 Översätt till Svenska ämnesord
Sök i databasen. Följ se-hänvisningar och se-även hänvisningar, undersök hierarkierna och läs anmärkningarna. Sök i katalogen för att hitta liknande poster Fråga dig själv: Visar dessa ämnesord vad verket handlar om?

31 Katalogisatörens verktygslåda
Svenska ämnesords webbplats: Databasen Svenska ämnesord Riktlinjer Särskilda listor för underindelningar och genrer Formulär för ämnesordsförslag

32 Databasen Svenska ämnesord

33 Auktoritetsdatabasen

34 Auktoritetsdatabasen forts.

35 Voyager

36 Fem snabba övningar Campingkökets receptbok
The Arab revolution : ten lessons from the democratic uprising City walls Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid Verklighetsbilder? : om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation

37 Pre- och postkoordinering
Prekoordinering: 650 #a Rökning #x historia #z Förenta staterna #y 1900-talet #v bibliografi Postkoordinering: 648 #a 1900-talet 650 #a Rökning #a Historia 651 #a Förenta staterna 655 #a Bibliografi

38 Svenska ämnesord Både prekoordinerat och postkoordinerat system 650 7
#a Rökning #x historia # 2 sao #a Kvinnor och politik #2 sao #a Svensk litteratur #2 sao #a Grekiska bronsskulpturer #2 sao 651 #a Sverige #z Småland #z Vimmerby #2 sao

39 Indexeringsdjup Ämnesorden ska sammanfatta verkets ämne/ämnen i stort.
245 1 #a Östergötlands trädgårdar Indexering på verkets nivå: 650 7 #a Trädgårdar #2 sao 651 #a Sverige #z Östergötland #2 sao Utömmande indexering: 600 1 4 #a Tessin, Nicodemus #c d.y.,#d #a Piper, Fredrik Magnus, #d 650 7 #a Slottsparker och slottsträdgårdar #2 sao #a Klosterträdgårdar #2 sao #a Köksträdgårdar #2 sao #a Trädgårdskonst #2 sao 651 #a Sverige #z Östergötland #2 sao

40 20%-regeln Minst 20% av ett verk ska behandla ett ämne som beskrivs med ett ämnesord.

41 Ämnesorden ska vara specifika
245 1 #a Crème brulée 650 7 #a Brylepudding # 2 sao [inte t.ex. Efterrätter]

42 Över- och underordnade termer på samma post?
245 1 #a Halloween : #b from pagan ritual to party night 650 7 #a Halloween #2 sao [inte t.ex. Högtider]

43 men… 245 1 #a Ansökningsboken : #b om konsten att marknadsföra dig och skriva ansökningsbrev som väcker intresse 650 7 #a Curriculum vitae #2 sao #a Söka arbete #2 sao

44 Disciplin och ämne Handlar verket om disciplinen eller det som behandlas inom disciplinen? 245 1 #a Arkeologi i Vadstena : #b nya resultat med utgångspunkt I undersökningarna i stadsdelen Sanden 650 7 #a Fornlämningar #2 sao 651 #a Sverige #z Östergötland #z Vadstena #2 sao

45 men… 245 1 #a Naturvetenskapliga analyser av arkeologiskt material 650 7 #a Arkeologi #x metodik #2 sao

46 Verk om två eller tre ämnen
245 1 #a Medeltida stavkyrkor och stenkyrkor 648 7 #a Medeltiden #2 sao 650 #a Stavkyrkor #2 sao #a Stenkyrkor #2 sao 651 4 #a Sverige

47 Verk om fyra eller fler ämnen
245 1 #a Sticka till barnen : #b tröjor, mössor, vantar och sockor för barn upp till 12 år : beskrivningar, mönsterdiagram, stickråd 650 7 #a Stickning #2 sao #a Barnkläder #2 sao 655 #a Mönster #2 saogf

48 Flera underindelningar
245 1 #a Internetgalaxen : #b reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle 650 7 #a Internet #x sociala aspekter #2 sao #a Internet #x ekonomiska aspekter #2 sao

49 Striktare bedömning för allmänna underindelningar
245 1 #a Root causes of terrorism : #b myths, reality and ways forward 650 7 #a Terrorism #2 sao inte: #a Terrorism #x politiska aspekter #2 sao #a Terrorism #x ekonomiska aspekter #2 sao #a Terrorism #x sociala aspekter #2 sao #a Terrorism #x religiösa aspekter #2 sao

50 Förhållanden mellan ämnen
1. Ämnesord utan underindelning 245 1 #a Slam från avloppsreningsverk : #b en resurs i ett fungerande kretsloppssamhälle 650 7 #a Avloppsslam som gödselmedel #2 sao 245 1 4 #a Ett fördrivet folk : #b antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande 650 7 #a Diskriminering av romer #2 sao

51 Förhållanden mellan ämnen
2. Allmänt ämnesord med underindelning 245 1 #a Undvik idrottsskador : #b preventionsinsatser vid träning och tävling 650 7 #a Idrottsskador #x prevention #2 sao

52 Förhållanden mellan ämnen
3. Flera ämnesord eller ämnesordssträngar 245 1 #a Benskörhet hos kvinnor : #b en statistisk analys av sambanden mellan riskmarkörer och benmineralmängd 650 7 #a Benskörhet #2 sao #a Kvinnor #2 sao

53 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för
1. En överordnad term 245 1 #a Svan-tvätt : #b tidskrift för Sveriges andels- och brukstvättstugor 650 7 #a Tvättstugor #2 sao [inte Andelstvättstugor eller Brukstvättstugor] 651 4 #a Sverige 655 #a Periodika #2 saogf

54 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för
2. Flera ämnesord 245 1 #a Myndighetschefers villkor : #b betänkande 650 7 #a Chefer #2 sao #a Myndigheter #2 sao #a Anställningsvillkor #2 sao 651 4 #a Sverige

55 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för
3. Ämnesordsförslag 245 1 #a Malinowski among the magi : #b the natives of Mailu 600 4 #a Malinowski, Bronislaw, #d  653 #a Mailu (folk) (prel/GLBL)

56 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för
4. Innehållsanmärkning 245 1 #a Svenskarna dansa : #b en undersökning av den moderna dansen och dess följder 520 #a Tidigt inlägg mot dansbanor i debatten om ”dansbaneeländet”.

57 Fasetter – typer av ämnesord
En fasett består av en homogen klass med begrepp där medlemmarna i fasetten har samma egenskaper vilka också skiljer dem från medlemmar i andra fasetter. Ämnesorden i Svenska ämnesord kategoriseras i åtta fasetter, sju ämnesfasetter och en fasett för genre/form. Ämnesord kan enbart kombineras med ämnesord som tillhör samma fasett.

58 Fasetter i SAO Fasett Marc-fält Personnamn 600 Institutioner 610
Händelser m formellt namn 611 Titlar 630 Tid 648 Allmänna ämnesord 650 Platser 651 Genre/form 655

59 Allmänna ämnesord (650) Till allmänna ämnesord räknas t. ex. saker, handlingar, egenskaper, händelser, fiktiva gestalter, händelser utan formellt namn, forntida kulturer.

60 Allmänna ämnesord (650) De allmänna ämnesordens form Enkla ämnesord
Sammansatta (prekoordinerade) ämnesord Kvinnor Kemi Demokrati Ekonomisk politik Kyrkan och staten Barn till missbrukare

61 Allmänna ämnesord (650) Exempel på allmänna ämnesord: Barn
Mars (planet) Matematikundervisning Stolar Joggning Jämlikhet Matlagning i mikrovågsugn Svensk poesi Krikelin, Dagobert (fiktiv gestalt) Robin Hood (mytisk gestalt) Zeus (grekisk gud) Lassie (hund) Narnia (fantasivärld) Stenåldern Orkanen Katrina 2005 Andra världskriget

62 Allmänna ämnesord (650) Allmänna ämnesord kan underindelas med allmänna underindelningar, som finns på en särskild lista. 650 7 #a Brottslighet #x sociala aspekter #2 sao #a Ryska revolutionen 1917 i läromedel #2 sao #a Svensk litteratur #x mottagande #2 sao #a Romer #x attityder till #x historia #2 sao

63 Allmänna ämnesord (650) Specificering av ämnen med hjälp av en underindelning görs endast under allmänna ämnesord och geografiska ämnesord. 650 #a [Allmänt ämnesord] #x [allmän underindelning] 651 #a [Geografiskt ämnesord] #z [geografisk underindelning]

64 Allmänna ämnesord (650) Ett huvudord underindelas endast med en (1) allmän underindelning. Flera aspekter på samma ämne ger två ämnesordsträngar. Exempel: 650 7 #a Flygteknik #x miljöaspekter #2 sao #a Flygteknik #x ekonomiska aspekter #2 sao

65 Allmänna ämnesord (650) Med undantag för…
De allmänna underindelningarna – historia, - forskning och - metodik får även användas som underindelning under andra allmänna underindelningar. 650 7 #a [Allmänt ämnesord] #x ekonomiska aspekter #x historia #2 sao #a [Allmänt ämnesord] #x medicinska aspekter #x forskning #2 sao #a [Allmänt ämnesord] #x forskning #x metodik #2 sao

66 Ämnesord med implicit innehåll
Använd inte underindelningar för att uttrycka en betydelse som redan finns implicit i huvudordet. 650 7 #a Känslor #2 sao inte: 650 7 #a Känslor #x psykologiska aspekter #2 sao 650 7 #a Vattkoppor #2 sao inte: 650 7 #a Vattkoppor #x medicinska aspekter #2 sao

67 Personnamn som ämnesord (600)
För personnamn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 600 4 #a Kristina, #c drottning av Sverige, #d 1 #a Kallifatides, Theodor, #d 1938- 3 #a De Geer, #c släkt #a Ester, #c (biblisk gestalt)

68 Personnamn som ämnesord (600)
Biografiska verk fokuserar på personliga aspekter av individens liv. Indexeras alltid med genre/formtermen Biografi. 655 7 #a Biografi #2 saogf Kritiska verk behandlar resultatet av personens yrkesverksamhet, intellektuella prestationer eller artistiska prestationer. Indexeras alltid med genre/formtermen Analys och tolkning. 655 7 #a Analys och tolkning #2 saogf

69 Personnamn som ämnesord (600)
245 1 #a När guldet blev till järn : #b brukspatronen Jean Bedoire 600 4 #a Bedoire, Jean, #d 648 7 #a 1700-talet #2 sao #a 1800-talet #2 sao 650 #a Brukspatroner #2 sao 651 #a Sverige 655 #a Biografi #2 saogf 69

70 Personnamn som ämnesord (600)
245 1 #a Lacan and the political 600 4 #a Lacan, Jacques, #d 650 7 #a Psykoanalys #x politiska aspekter #2 sao 655 #a Analys och tolkning # 2 saogf inte: #a Psykoanalytiker

71 Institutionsnamn som ämnesord (610)
För institutionsnamn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 610 2 4 #a Drottningholms slott #a Mittuniversitetet 1 #a Sverige. #b Riksdagen

72 Händelser m formellt namn (611)
För namn på händelser med formellt namn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 611 2 4 #a Stockholmsutställningen 1897 #a Olympiska spelen #n (5: #d 1912: #c Stockholm) #a Melodifestivalen

73 Titlar som ämnesord (630, 600 och 610 #a + #t)
För titlar som ämnesord används endast delfält som specificerar titeln. Delfält x, y, z och v används ej. 630 4 #a Bibeln. #p G.T. #p Rut 610 1 #a Sverige. #t Jämställdhetslagen 600 #a Ibsen, Henrik, #d #t Gengangere

74 Kronologiska ämnesord (648)
Kronologiska ämnesord specificeras inte med några underindelningar. Tre typer av kronologiska ämnesord:

75 Kronologiska ämnesord (648)
1. Allmänna kronologiska ämnesord Auktoriserade termer för århundraden, decennier, vanliga tidsperioder 648 7 #a 1900-talet #2 sao #a 1960-talet #2 sao #a Medeltiden #2 sao #a #2 sao

76 Kronologiska ämnesord (648)
2. Auktoriserade kronologiska ämnesord för särskilda länder 648 7 #a (stormaktstiden) #2 sao #a (frihetstiden) #2 sao Dessa ämnesord återfinns i särskilda listor på SAO:s webbplats.

77 Kronologiska ämnesord (648)
3. Fritt formulerade kronologiska ämnesord. Välj passande periodbeskrivning utifrån det verk som katalogiseras. Dessa ämnesord auktoriseras inte. 648 4 #a

78 Geografiska ämnesord (651)
Namnform: Hämta namnform från Lantmäteriets ortsnamnslista eller NE eller annan geografisk databas. Finns svensk namnform så föredras den Lissabon [inte Lisboa] Civitavecchia Bois de Boulogne [inte Boulogneskogen]

79 Geografiska ämnesord (651)
Namnbyte Senaste namnform används när samma landområde avses: Oslo [inte Kristiania (namnet )] Territoriella ändringar ger olika ämnesord: Tjeckoslovakien Tjeckien Slovakien

80 Geografiska ämnesord (651)
Geografiska ämnesord specificeras med hjälp av underindelningar Ett geografiskt huvudord är alltid ett namn på ett land eller annan större enhet Områden inom ett land anges med hjälp av geografisk underindelning Sverige: kan ha tre underordnade nivåer i en geografisk ämnesordssträng Andra länder: kan endast ha två underordnade nivåer i en geografisk ämnesordssträng

81 Geografiska ämnesord (651)
Exempel: 651 7 #a Sverige #z Småland #2 sao #a Sverige #z Småland #z Vimmerby #2 sao #a Sverige #z Småland #z Vimmerby #z Storgatan #2 sao #a Sverige #z Småland #z Djursdala #2 sao

82 Geografiska ämnesord (651)
Exempel: 651 7 #a Europa #z Rehn #2 sao #a Frankrike #z Paris #2 sao #a Frankrike #z Paris #z Montmartre #2 sao OBS! I databasen Svenska ämnesord är geografiska ämnesord inte formaterade på detta sätt ännu.

83 Genre/formtermer (655) Genre/form-termer representerar vad ett verk är, inte vad det handlar om. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Genrer är kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman, miljöer, situationer och karaktärer. Det finns flera genrelistor på Svenska ämnesords sidor. Formtermer; periodikatermer; skönlitterära genre/formtermer; databaser, rörlig bild och ljud Genre/formtermer kodas med egen listbeteckning: saogf

84 Vad är det som utgör en genre eller en form?
Flytande gränser Exempel: Skräckfilm Skräck = genre ; film = form Varje område har sina egna perspektiv Genre/form termer ersätter inte ämnesord Genre/form termer dubblerar inte deskriptiva element

85 Termerna beskriver verkets uttryck, inte verkets manifestation
Katalogisera det intellektuella eller konstnärliga uttrycket inte den fysiska bäraren – vhs, dvd, elektronisk, textbaserat, ljudkassetter etc Möjliggör sammanställning av alla manifestationer av ett verk inom en katalog eller mellan kataloger

86 Genre/formtermer (655) Genre/formtermer på KB:s webbplats
Flera listor 

87 Genre/formtermer (655) #a Countrymusik #2 sao
Exempel: Bok om countrymusik 650 7 #a Countrymusik #2 sao

88 Genre/formtermer (655) #a 1930-talet #2 sao #a Countrymusik #2 saogf
Exempel: Musikinspelning 648 7 #a 1930-talet #2 sao 655 #a Countrymusik #2 saogf

89 Genrer/Form forts. 610 24 #a Titanic (fartyg)
# a Katastroffilm #2 saogf

90 Genre/formtermer (655) #a Damtidningar #2 saogf Exempel: Tidskrift 655
7 #a Damtidningar #2 saogf

91 Genrer/Form forts. 650 7 #a Biafrakriget 1967-1970 #2 sao
651 4 #a Nigeria 655 7 #a Historiska romaner #2 saogf 655 7 #a Samhällsskildringar #2 saogf

92 Genre/formtermer (655) #a Döden #2 sao #a Marsvin #2 sao
Exempel: Bok 650 7 #a Döden #2 sao #a Marsvin #2 sao 655 #a Bilderböcker #2 barn #a Barn- och ungdomslitteratur #2 barn

93 Exempel: Kartor 651 #a [Geografisk term] 655 7 #a Stjärnkartor #2 gmgpc/swe

94 Genre/formtermer (655) Fler exempel: 245 1 2
#a A dictionary of statistics 650 7 #a Statistik_2 sao 655 #a Lexikon #2 saogf 245 1 #a Fencing : #b a bibliography 650 7 #a Fäktning #2 sao 655 #a Bibliografi #2 saogf 245 1 #a Karnov #h [Elektronisk resurs] 650 7 #a Juridik #2 sao 651 4 #a Sverige 655 #a Fulltextdatabaser #2 saogf

95 Ytterligare riktlinjer för särskilda ämnen
Det finns ytterligare riktlinjer för särskilda ämnesområden, t. ex arkeologi, litteratur och konst. Se dokumentet Riktlinjer för Svenska ämnesord Använd med fördel innehållsförteckningen och indexet för att navigera i dokumentet.


Ladda ner ppt "Utbildning i ämnesordsindexering"

Liknande presentationer


Google-annonser