Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Presentation av grundläggande principer för ämnesanalys och principer för SAO Genomgång och demonstration av de verktyg som används vid ämnesordskatalogisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Presentation av grundläggande principer för ämnesanalys och principer för SAO Genomgång och demonstration av de verktyg som används vid ämnesordskatalogisering."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Presentation av grundläggande principer för ämnesanalys och principer för SAO Genomgång och demonstration av de verktyg som används vid ämnesordskatalogisering. Genomgång av SAO och ämnesordsfasetter – användning och konstruktion Övningar och diskussion 1 Utbildning i ämnesordsindexering

2 Sidnummer Cutters regler (ändamålen med en bibliotekskatalog) 2 1. Att göra det möjligt att återfinna en bok där: a. författaren är känd b. titeln är känd 2. Visa vad ett bibliotek har: d. av en viss författare 3. Att handleda i urvalet av en bok vad gäller: g. upplaga h. karaktär c. ämnet är känt e. om ett visst ämne

3 Sidnummer Klassifikation - Ämnesord 3 KlassifikationÄmnesord HierarkisktDirekt ingång UttömmandeLitteraturbaserat KoderNaturligt språk Ofta disciplinbaseratDet konkreta, specifika ämnet Högre återvinningsgrad - lägre specificitet Högre specificitet – lägre återvinningsgrad

4 Sidnummer 4 24510#a Att bryta ny marc : #b LIBRIS 40 : en jubileumsskrift Dewey-kod: 025.04 Svenska ämnesord: Onlinekataloger ; Biblioteksautomatisering 24510#a E-arkivera rätt : #b sju perspektiv på hantering av digital information med hjälp av OAIS Dewey-kod: 025.04 Svenska ämnesord: Dokumenthantering ; Arkivteknik Klassifikation - Ämnesord

5 Sidnummer Förhållandet precision – återvinning 1 025.04 Onlinekataloger 5

6 Sidnummer Förhållandet precision – återvinning 2 MUSIK 781.587 Bröllop och äktenskap Bröllopsmusik ETIKETT 395.22 Engagement and weddings Bröllop - etikett RELIGION 203.85 Äktenskaps- riter Bröllopsriter Bröllopstjänster SEDER 392.5 Bröllopsseder och äktenskaps- seder Bröllop - seder Friarseder Hemgift Vigsel Bröllop 6

7 Sidnummer Ämnesanalys - principer 7 Ämnesanalys är den del av katalogiseringen som behandlar den begreppsmässiga analysen av ett verk: Vad handlar det om? Vad är verket? Vilken är genren/formen? Översätter den analysen till ett särskilt ämnesordssystem. Ämnesord: en term eller fras använt i en ämnesordslista för att representera ett begrepp, händelse eller namn

8 Sidnummer Att bestämma ämnesinnehållet 8 Undersök de ämnesbeskrivande delarna av det verk som ska katalogiseras för att identifiera nyckelord och begrepp. Titel Innehållsförteckning Introduktion eller förord Författarintention eller förord Abstrakt och sammanfattning Index Illustrationer, diagram Bärare Internet

9 Sidnummer Vad ska man identifiera? 9 Ämnen Namn på: personer, institutioner, geografiska områden Tidsperioder Verktitlar Verkets form

10 Sidnummer Ämne vs. genre/form 10 Ämne: Vad verket handlar om. Form: Vad verket är, snarare än vad det handlar om. Fysisk form (video, karta, miniatyrbok) Typ av data som verket innehåller (statistik) Hur informationen är ordnad (dagböcker, index) Genre: Kategorier av verk som karaktäriseras av likartade intriger, teman, miljöer, situationer och karaktärer. (Filmkomedier, deckare)

11 Sidnummer 11 Ämnet (Vad) t.ex. Svenska språket; Symaskiner; Miljövård Aspekt (Synvinkel) t.ex. Historia; Forskning; Miljöaspekter Genre/Form (Är) t.ex. Lexikon; Bilder; Handböcker, manualer etc. Att identifiera

12 Sidnummer Viktiga faktorer: Objektivitet 12 Katalogisatörer måste ge en riktig och objektiv indikation av innehållet i verket. Ta fram innehållet på ett objektivt sätt och vara fördomsfria. Ta hänsyn till författarens avsikt och målgrupp. Ämneskatalogisatören ska ge lika stor uppmärksamhet åt verk som behandlar ämnen som: - hen anser vara bagatellartade. - innehåller åsikter vilka inte delas av hen.

13 Sidnummer Katalogisatörens omdöme 13 Vad är viktigt att ta fram i verket? Ger de valda termerna en bra och rättvis beskrivning av verket? Konsekvens Konsekvens vid bestämning av verkets ämne leder till större konsekvens vid tilldelandet av ämnesord

14 Sidnummer Övning: ämnesanalys Agrarhistoria / Agrarhistoriens etablering som universitetsdisciplin Halvtid : från framgångsrik karriär till meningsfull framtid Leveransplikt för elektroniska dokument 14

15 Sidnummer Översätta nyckelord och begrepp till ämnesord Kontrollerade vokabulärer Tesaurer Exempel: Art & Architecture Thesaurus (AAT) Thesaurus of ERIC Descriptors Ämnesordslistor Exempel: Library of Congress Subject Headings (LCSH) Medical Subject Headings (MeSH) 15

16 Sidnummer Varför kontrollerad vokabulär? 16 Kontrollerade vokabulärer: - identifierar ett föredraget sätt att uttrycka ett begrepp - ger många sökingångar som leder till den föredragna termen - kan påvisa termens relationer mellan termer - bredare, smalare och relaterade termer

17 Sidnummer Relationer mellan termer 17 Hierarkiska relationer En semantisk relation som anger överordnade och underordnade termer Överordnad term (bredare term): Mödrar Underordnad term (smalare term): Unga mödrar Ekvivalenta relationer (Se-hänvisningar) Anger termer som är synonymer, nästan-synonymer eller termer som är för smala för ämnesordindexeringen. Ekvivalenta termer hänvisar till en föredragen term Används ej: Mammor

18 Sidnummer Relationer mellan termer forts. 18 Associativa relationer(Se även-hänvisningar) Termer som är besläktade men som inte är synonymer och inte ingår i samma ämneshierarki Mödrar Se även: Gravida kvinnor Ornitologi Se även: Fåglar Läkare Se även: Medicin Vävning Se även: Tyger

19 Sidnummer 19 Allmänna anmärkningar Arkeologi anm: Hit verk om arkeologi som disciplin. Verk om särsk regioners, länders och platsers fornlämningar får ämnesord för platsen och ämnesordet Fornlämningar eller annat mer specifikt ämnesord för typen av fornlämning. Tillämpningshistorik Tidigare även Fornforskning. Ändrat 2007-10-25.

20 Sidnummer Mappningar till andra listor LCSH: Archaeology LCSH: Mothers 20

21 Sidnummer Nyckelord – fria ämnesord - taggar 21 Fördelar: Ger sökingångar på de ord som används i den bibliografiska beskrivningen och ligger nära verkets egen terminologi. Nackdelar: Kan inte ersätta sammanhang som finns i en kontrollerad lista. Fritextsökning förbättras genom att en kontrollerad vokabulär används!

22 Sidnummer Sammanfattning 22 Ämnesanalys är bestämningen och sammanfattningen av vad ett verk handlar om. Två-stegs process: - fastställa ämnet - översätta ämnet till en kontrollerad vokabulär Viktigt att ta hänsyn till när ämnet fastställs: katalogisatörens objektivitet, omdöme, bakgrund, kunskap och konsekvens vid ämnesanalysen. Viktigt med katalogisatörens omdöme!

23 Sidnummer Sammanfattning forts. 23 Fråga dig själv när du har bestämt ämnesorden: Uttrycker ämnesorden vad verket handlar om? Är det begripligt för användare? Behövs underindelningen? Vad säger följande ämnesbeskrivningar egentligen? 6507#a Romer # x religiösa aspekter # 2 sao 6507#a Äldre #x ekonomiska aspekter #2 sao 6507#a Gudstjänsten #x religiösa aspekter #2 sao 6507#a Sorg #x psykologiska aspekter #2 sao

24 Sidnummer IFLA:s/LCSH:s grundläggande principer för ämnesord 24 Användarnas behov (User needs) Aktuella termer (Current usage) Litteraturbaserat (Literary warrant) Ett ämnesord per ämne (Uniform heading) Giftfri odling; Naturlig odling; Ekologisk odling Ett ämne per ämnesord (Unique heading) Venus (planet); Venus (romersk gudinna)

25 Sidnummer IFLA:s/LCSH:s principer forts. Specifik och direkt ingång (Specific and direct entry) Schäfer – inte Hundar – Brukshundar – Schäfer Stabilitet (Stability) Inte Charmkurs Konsekvens (Consistency) Dramatik – Religiös dramatik, inte Religiöst drama 25

26 Sidnummer Hur börjar man? 1. 26 Sök i LIBRIS Sök i andra bibliotekskataloger

27 Sidnummer Samarbete 27 Varje verk ämnesordsindexeras bara en gång. Gäller verk som katalogiseras första gången. Gäller översättningar – följ hur verkets indexerats i andra kataloger och översätt det till Svenska ämnesord och dess syntax.

28 Sidnummer Utländska ämnesord 28 24510#a Reading sex in the eighteenth century : #b body and gender in English erotic culture 6500#a English literature #y 18th century #x History and criticism. 6500#a Erotic literature, English #x History and criticism. 6500#a Gender identity in literature. 6500#a Body, Human, in literature. 6500#a Sex in literature. 6487#a 1700-talet #2 sao 6507#a Engelsk erotisk litteratur #x historia #2 sao 6507#a Könsidentitet i litteraturen #2 sao 6507#a Människokroppen i litteraturen #2 sao 6507#a Sexualitet i litteraturen #2 sao LCSH: SAO:

29 Sidnummer Hur börjar man? 2. 29 Ögna (titelsida, innehållsförteckning, förord, index etc.) Leta efter (nyckelord, verkets form, författarintention, aspekt etc.) Fråga dig själv (vad handlar resursen om, hur många ämnen, är ämnena relaterade till varandra, plats, tid, person?) Formulera för dig själv (denna resurs handlar om…)

30 Sidnummer Översätt till Svenska ämnesord 30 Sök i databasen. Följ se-hänvisningar och se-även hänvisningar, undersök hierarkierna och läs anmärkningarna. Sök i katalogen för att hitta liknande poster Fråga dig själv: Visar dessa ämnesord vad verket handlar om?

31 Sidnummer Katalogisatörens verktygslåda 31 Svenska ämnesords webbplats: http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/ Databasen Svenska ämnesord Riktlinjer Särskilda listor för underindelningar och genrer Formulär för ämnesordsförslag

32 Sidnummer Databasen Svenska ämnesord 32

33 Sidnummer Auktoritetsdatabasen 33

34 Sidnummer Auktoritetsdatabasen forts. 34

35 Sidnummer Voyager 35

36 Sidnummer Fem snabba övningar Campingkökets receptbok The Arab revolution : ten lessons from the democratic uprising City walls Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid Verklighetsbilder? : om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation 36

37 Sidnummer Pre- och postkoordinering 37 650#a Rökning #x historia #z Förenta staterna #y 1900-talet #v bibliografi 648#a 1900-talet 650#a Rökning 650#a Historia 651#a Förenta staterna 655#a Bibliografi Prekoordinering: Postkoordinering:

38 Sidnummer Svenska ämnesord 38 6507#a Rökning #x historia # 2 sao 6507#a Kvinnor och politik #2 sao 6507#a Svensk litteratur #2 sao 6507#a Grekiska bronsskulpturer #2 sao 6517#a Sverige #z Småland #z Vimmerby #2 sao Både prekoordinerat och postkoordinerat system

39 Sidnummer Indexeringsdjup Ämnesorden ska sammanfatta verkets ämne/ämnen i stort. 24510#a Östergötlands trädgårdar 6507#a Trädgårdar #2 sao 6517#a Sverige #z Östergötland #2 sao 60014#a Tessin, Nicodemus #c d.y.,#d 1654-1728 60014#a Piper, Fredrik Magnus, #d 1746-1824 6507#a Slottsparker och slottsträdgårdar #2 sao 6507#a Klosterträdgårdar #2 sao 6507#a Köksträdgårdar #2 sao 6507#a Trädgårdskonst #2 sao 6517#a Sverige #z Östergötland #2 sao Indexering på verkets nivå: Utömmande indexering : 39

40 Sidnummer 20%-regeln Minst 20% av ett verk ska behandla ett ämne som beskrivs med ett ämnesord. 40

41 Sidnummer Ämnesorden ska vara specifika 24510#a Crème brulée 6507#a Brylepudding # 2 sao [inte t.ex. Efterrätter] 41

42 Sidnummer Över- och underordnade termer på samma post? 24510#a Halloween : #b from pagan ritual to party night 6507#a Halloween #2 sao [inte t.ex. Högtider] 42

43 Sidnummer 24510 #a Ansökningsboken : #b om konsten att marknadsföra dig och skriva ansökningsbrev som väcker intresse 6507#a Curriculum vitae #2 sao 6507#a Söka arbete #2 sao men… 43

44 Sidnummer Disciplin och ämne Handlar verket om disciplinen eller det som behandlas inom disciplinen? 24510 #a Arkeologi i Vadstena : #b nya resultat med utgångspunkt I undersökningarna i stadsdelen Sanden 6507#a Fornlämningar #2 sao 6517#a Sverige #z Östergötland #z Vadstena #2 sao 44

45 Sidnummer 24510#a Naturvetenskapliga analyser av arkeologiskt material 6507#a Arkeologi #x metodik #2 sao men… 45

46 Sidnummer Verk om två eller tre ämnen 24510#a Medeltida stavkyrkor och stenkyrkor 6487#a Medeltiden #2 sao 6507#a Stavkyrkor #2 sao 6507#a Stenkyrkor #2 sao 6514#a Sverige 46

47 Sidnummer Verk om fyra eller fler ämnen 24510 #a Sticka till barnen : #b tröjor, mössor, vantar och sockor för barn upp till 12 år : beskrivningar, mönsterdiagram, stickråd 6507#a Stickning #2 sao 6507#a Barnkläder #2 sao 6557#a Mönster #2 saogf 47

48 Sidnummer Flera underindelningar 24510 #a Internetgalaxen : #b reflektioner om Internet, ekonomi och samhälle 6507#a Internet #x sociala aspekter #2 sao 6507#a Internet #x ekonomiska aspekter #2 sao 48

49 Sidnummer Striktare bedömning för allmänna underindelningar 24510#a Root causes of terrorism : #b myths, reality and ways forward 6507#a Terrorism #2 sao inte: 6507#a Terrorism #x politiska aspekter #2 sao 6507#a Terrorism #x ekonomiska aspekter #2 sao 6507#a Terrorism #x sociala aspekter #2 sao 6507#a Terrorism #x religiösa aspekter #2 sao 49

50 Sidnummer Förhållanden mellan ämnen 24510 #a Slam från avloppsreningsverk : #b en resurs i ett fungerande kretsloppssamhälle 6507#a Avloppsslam som gödselmedel #2 sao 24514 #a Ett fördrivet folk : #b antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande 6507#a Diskriminering av romer #2 sao 1. Ämnesord utan underindelning 50

51 Sidnummer 24510 #a Undvik idrottsskador : #b preventionsinsatser vid träning och tävling 6507#a Idrottsskador #x prevention #2 sao 2. Allmänt ämnesord med underindelning Förhållanden mellan ämnen 51

52 Sidnummer 24510 #a Benskörhet hos kvinnor : #b en statistisk analys av sambanden mellan riskmarkörer och benmineralmängd 6507#a Benskörhet #2 sao 6507#a Kvinnor #2 sao 3. Flera ämnesord eller ämnesordssträngar Förhållanden mellan ämnen 52

53 Sidnummer Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för 24510 #a Svan-tvätt : #b tidskrift för Sveriges andels- och brukstvättstugor 6507 #a Tvättstugor #2 sao [inte Andelstvättstugor eller Brukstvättstugor] 6514#a Sverige 6557#a Periodika #2 saogf 1. En överordnad term 53

54 Sidnummer 24510#a Myndighetschefers villkor : #b betänkande 6507#a Chefer #2 sao 6507#a Myndigheter #2 sao 6507#a Anställningsvillkor #2 sao 6514#a Sverige 2. Flera ämnesord 54 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för

55 Sidnummer 24510#a Malinowski among the magi : #b the natives of Mailu 60014#a Malinowski, Bronislaw, #d 1884-1942 653#a Mailu (folk) (prel/GLBL) 3. Ämnesordsförslag 55 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för

56 Sidnummer 24510 #a Svenskarna dansa : #b en undersökning av den moderna dansen och dess följder 520#a Tidigt inlägg mot dansbanor i debatten om ”dansbaneeländet”. 4. Innehållsanmärkning 56 Verk om ämnen som det inte finns ämnesord för

57 Sidnummer Fasetter – typer av ämnesord En fasett består av en homogen klass med begrepp där medlemmarna i fasetten har samma egenskaper vilka också skiljer dem från medlemmar i andra fasetter. Ämnesorden i Svenska ämnesord kategoriseras i åtta fasetter, sju ämnesfasetter och en fasett för genre/form. Ämnesord kan enbart kombineras med ämnesord som tillhör samma fasett. 57

58 Sidnummer Fasetter i SAO FasettMarc-fält Personnamn600 Institutioner610 Händelser m formellt namn611 Titlar630 Tid648 Allmänna ämnesord650 Platser651 Genre/form655 58

59 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Till allmänna ämnesord räknas t. ex. saker, handlingar, egenskaper, händelser, fiktiva gestalter, händelser utan formellt namn, forntida kulturer. 59

60 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) De allmänna ämnesordens form Enkla ämnesord Sammansatta (prekoordinerade) ämnesord Kvinnor Kemi Demokrati Ekonomisk politik Kyrkan och staten Barn till missbrukare 60

61 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Exempel på allmänna ämnesord: Barn Mars (planet) Matematikundervisning Stolar Joggning Jämlikhet Matlagning i mikrovågsugn Svensk poesi Krikelin, Dagobert (fiktiv gestalt) Robin Hood (mytisk gestalt) Zeus (grekisk gud) Lassie (hund) Narnia (fantasivärld) Stenåldern Orkanen Katrina 2005 Andra världskriget 1939-1945 61

62 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Allmänna ämnesord kan underindelas med allmänna underindelningar, som finns på en särskild lista. 6507#a Brottslighet #x sociala aspekter #2 sao 6507#a Ryska revolutionen 1917 i läromedel #2 sao 6507#a Svensk litteratur #x mottagande #2 sao 6507#a Romer #x attityder till #x historia #2 sao 62

63 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Specificering av ämnen med hjälp av en underindelning görs endast under allmänna ämnesord och geografiska ämnesord. 650#a [Allmänt ämnesord] #x [allmän underindelning] 651#a [Geografiskt ämnesord] #z [geografisk underindelning] 63

64 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Ett huvudord underindelas endast med en (1) allmän underindelning. Flera aspekter på samma ämne ger två ämnesordsträngar. Exempel: 6507#a Flygteknik #x miljöaspekter #2 sao 6507#a Flygteknik #x ekonomiska aspekter #2 sao 64

65 Sidnummer Allmänna ämnesord (650) Med undantag för… De allmänna underindelningarna – historia, - forskning och - metodik får även användas som underindelning under andra allmänna underindelningar. 6507#a [Allmänt ämnesord] #x ekonomiska aspekter #x historia #2 sao 6507#a [Allmänt ämnesord] #x medicinska aspekter #x forskning #2 sao 6507#a [Allmänt ämnesord] #x forskning #x metodik #2 sao 65

66 Sidnummer Ämnesord med implicit innehåll 6507#a Känslor #2 sao 6507#a Känslor #x psykologiska aspekter #2 sao 6507#a Vattkoppor #x medicinska aspekter #2 sao Använd inte underindelningar för att uttrycka en betydelse som redan finns implicit i huvudordet. 6507#a Vattkoppor #2 sao inte: 66

67 Sidnummer Personnamn som ämnesord (600) För personnamn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 60004#a Kristina, #c drottning av Sverige, #d 1626-1689 60014#a Kallifatides, Theodor, #d 1938- 60034#a De Geer, #c släkt 60004#a Ester, #c (biblisk gestalt) 67

68 Sidnummer Personnamn som ämnesord (600) 68 Biografiska verk fokuserar på personliga aspekter av individens liv. Indexeras alltid med genre/formtermen Biografi. 6557 #a Biografi #2 saogf Kritiska verk behandlar resultatet av personens yrkesverksamhet, intellektuella prestationer eller artistiska prestationer. Indexeras alltid med genre/formtermen Analys och tolkning. 6557 #a Analys och tolkning #2 saogf

69 Sidnummer Personnamn som ämnesord (600) 69 24510#a När guldet blev till järn : #b brukspatronen Jean Bedoire 60014#a Bedoire, Jean, #d 1747-1830 6487#a 1700-talet #2 sao 6487#a 1800-talet #2 sao 6507#a Brukspatroner #2 sao 6514#a Sverige 6557#a Biografi #2 saogf

70 Sidnummer Personnamn som ämnesord (600) 70 24510#a Lacan and the political 60014#a Lacan, Jacques, #d 1901-1981 6507#a Psykoanalys #x politiska aspekter #2 sao 6557#a Analys och tolkning # 2 saogf inte: 6507#a Psykoanalytiker

71 Sidnummer Institutionsnamn som ämnesord (610) För institutionsnamn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 610 24 #a Drottningholms slott 61024 #a Mittuniversitetet 61014#a Sverige. #b Riksdagen 71

72 Sidnummer Händelser m formellt namn (611) För namn på händelser med formellt namn som ämnesord används endast delfält som specificerar namnet. Delfält x, y, z och v används ej. 61124 #a Stockholmsutställningen 1897 61124 #a Olympiska spelen #n (5: #d 1912: #c Stockholm) 61124#a Melodifestivalen 72

73 Sidnummer Titlar som ämnesord (630, 600 och 610 #a + #t) För titlar som ämnesord används endast delfält som specificerar titeln. Delfält x, y, z och v används ej. 63004 #a Bibeln. #p G.T. #p Rut 61014 #a Sverige. #t Jämställdhetslagen 60014 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906. #t Gengangere 73

74 Sidnummer Kronologiska ämnesord (648) Kronologiska ämnesord specificeras inte med några underindelningar. Tre typer av kronologiska ämnesord: 74

75 Sidnummer Kronologiska ämnesord (648) 1. Allmänna kronologiska ämnesord Auktoriserade termer för århundraden, decennier, vanliga tidsperioder 6487 #a 1900-talet #2 sao 6487 #a 1960-talet #2 sao 6487 #a Medeltiden #2 sao 6487 #a 1945- #2 sao 75

76 Sidnummer Kronologiska ämnesord (648) 2. Auktoriserade kronologiska ämnesord för särskilda länder 6487 #a 1611-1718 (stormaktstiden) #2 sao 6487 #a 1718-1772 (frihetstiden) #2 sao Dessa ämnesord återfinns i särskilda listor på SAO:s webbplats. 76

77 Sidnummer Kronologiska ämnesord (648) 3. Fritt formulerade kronologiska ämnesord. Välj passande periodbeskrivning utifrån det verk som katalogiseras. Dessa ämnesord auktoriseras inte. 6484 #a 1500-1900 77

78 Sidnummer Geografiska ämnesord (651) Namnform: Hämta namnform från Lantmäteriets ortsnamnslista eller NE eller annan geografisk databas. Finns svensk namnform så föredras den Lissabon [inte Lisboa] Civitavecchia Bois de Boulogne [inte Boulogneskogen] 78

79 Sidnummer Geografiska ämnesord (651) Namnbyte Senaste namnform används när samma landområde avses: Oslo [inte Kristiania (namnet 1624-1925)] Territoriella ändringar ger olika ämnesord: Tjeckoslovakien Tjeckien Slovakien 79

80 Sidnummer Geografiska ämnesord (651) Geografiska ämnesord specificeras med hjälp av underindelningar Ett geografiskt huvudord är alltid ett namn på ett land eller annan större enhet Områden inom ett land anges med hjälp av geografisk underindelning Sverige: kan ha tre underordnade nivåer i en geografisk ämnesordssträng Andra länder: kan endast ha två underordnade nivåer i en geografisk ämnesordssträng 80

81 Sidnummer Geografiska ämnesord (651) Exempel: 6517 #a Sverige #z Småland #2 sao 6517 #a Sverige #z Småland #z Vimmerby #2 sao 6517 #a Sverige #z Småland #z Vimmerby #z Storgatan #2 sao 6517 #a Sverige #z Småland #z Djursdala #2 sao 81

82 Sidnummer Geografiska ämnesord (651) Exempel: 6517 #a Europa #z Rehn #2 sao 6517 #a Frankrike #z Paris #2 sao 6517 #a Frankrike #z Paris #z Montmartre #2 sao OBS! I databasen Svenska ämnesord är geografiska ämnesord inte formaterade på detta sätt ännu. 82

83 Sidnummer Genre/formtermer (655) Genre/form-termer representerar vad ett verk är, inte vad det handlar om. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Genrer är kategorier som karaktäriseras av liknande handlingar, teman, miljöer, situationer och karaktärer. Det finns flera genrelistor på Svenska ämnesords sidor. Formtermer; periodikatermer; skönlitterära genre/formtermer; databaser, rörlig bild och ljud Genre/formtermer kodas med egen listbeteckning: saogf 83

84 Sidnummer 84 Vad är det som utgör en genre eller en form? –Flytande gränser Exempel: Skräckfilm Skräck = genre ; film = form –Varje område har sina egna perspektiv –Genre/form termer ersätter inte ämnesord –Genre/form termer dubblerar inte deskriptiva element

85 Sidnummer 85 Termerna beskriver verkets uttryck, inte verkets manifestation Katalogisera det intellektuella eller konstnärliga uttrycket inte den fysiska bäraren – vhs, dvd, elektronisk, textbaserat, ljudkassetter etc Möjliggör sammanställning av alla manifestationer av ett verk inom en katalog eller mellan kataloger

86 Sidnummer Genre/formtermer (655) Genre/formtermer på KB:s webbplats Flera listor  86

87 Sidnummer Genre/formtermer (655) 6507 #a Countrymusik #2 sao Exempel: Bok om countrymusik 87

88 Sidnummer Genre/formtermer (655) 6487 #a 1930-talet #2 sao 6557 #a Countrymusik #2 saogf Exempel: Musikinspelning 88

89 Sidnummer Genrer/Form forts. 610 24 #a Titanic (fartyg) 655 7 # a Katastroffilm #2 saogf

90 Sidnummer Genre/formtermer (655) Exempel: Tidskrift 6557 #a Damtidningar #2 saogf 90

91 Sidnummer Genrer/Form forts. 650 7 #a Biafrakriget 1967-1970 #2 sao 651 4 #a Nigeria 655 7 #a Historiska romaner #2 saogf 655 7 #a Samhällsskildringar #2 saogf

92 Sidnummer Genre/formtermer (655) Exempel: Bok 6507 #a Döden #2 sao 6507 #a Marsvin #2 sao 6557 #a Bilderböcker #2 barn 6557 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 barn 92

93 Sidnummer Exempel: Kartor 651 #a [Geografisk term] 655 7 #a Stjärnkartor #2 gmgpc/swe 93

94 Sidnummer Genre/formtermer (655) 24512#a A dictionary of statistics 6507#a Statistik_2 sao 6557#a Lexikon #2 saogf 24510#a Fencing : #b a bibliography 6507#a Fäktning #2 sao 6557#a Bibliografi #2 saogf Fler exempel: 24510#a Karnov #h [Elektronisk resurs] 6507#a Juridik #2 sao 6514#a Sverige 6557#a Fulltextdatabaser #2 saogf 94

95 Sidnummer Ytterligare riktlinjer för särskilda ämnen Det finns ytterligare riktlinjer för särskilda ämnesområden, t. ex arkeologi, litteratur och konst. Se dokumentet Riktlinjer för Svenska ämnesord Använd med fördel innehållsförteckningen och indexet för att navigera i dokumentet. 95


Ladda ner ppt "Sidnummer Presentation av grundläggande principer för ämnesanalys och principer för SAO Genomgång och demonstration av de verktyg som används vid ämnesordskatalogisering."

Liknande presentationer


Google-annonser