Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Trender i de nya bibliotekskatalogerna - vad innebär det för auktoritetsarbetet Ingrid Berg och Pia Leth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Trender i de nya bibliotekskatalogerna - vad innebär det för auktoritetsarbetet Ingrid Berg och Pia Leth."— Presentationens avskrift:

1 Trender i de nya bibliotekskatalogerna - vad innebär det för auktoritetsarbetet Ingrid Berg och Pia Leth

2 9 juni •1. Vad är bibliografisk kontroll? •2. Nya katalogerna •3. Samarbete •4. Andra aktörer

3 9 juni Bibliografisk kontroll •Vad menar man med bibliografisk kontroll - jo, det är samma sak som kunskapsorganisation •Innefattar katalogisering, klassifikation, ämnesbeskrivning, auktoritetskontroll av sökingångar

4 9 juni Katalogens funktioner •Cutter •Syftet med en katalog enligt Cutter Att göra det möjligt att finna en bok när man känner till: a. författaren b. titeln c. ämnet att man ska se vad ett bibliotek har d. av en viss författare e. om ett visst ämne f. i en bestämd sorts litteratur •Enligt FRBR: hitta, identifiera, välja, få tag i, navigera och upptäcka

5 9 juni Maxwell´s guide to authority work •För att hjälpa användaren har namn och andra uppslag som är sökingångar till bibliografiska poster fått en och bara en namnform •Exempelvis har Mark Twain fått den auktoriserade sökingången Twain, Mark, oavsett vad som stått i de olika manifestationerna. Maria, Jesu moder oavsett vilket namn som finns i olika manifestationer. •De grundläggande syftena med katalogen har varit av två slag; att hjälpa användarna att hitta ett verk som de känner till och att ge en intellektuell översikt över vad biblioteket har.

6 9 juni Maxwell forts •Att hitta ett känt verk är den lätta delen men att ge en samlad översikt av litteraturen kräver att sökingångarna är konsekventa och unika

7 9 juni Kortkatalogerna hade en struktur som inte följde med vid datoriseringen •Online katalogerna gav visserligen många andra nya sökmöjligheter •Fanns i stort sett ingen kontroll av namnformer eller ingen gemensam kontroll utan katalogen byggde på de olika deltagande bibliotekens praxis, där nationalbibliografin svarade för svenska namnformer, bland annat genom att svenska personer hade födelseår. Det var liksom ett sätt att skilja på svenskar och utlänningar.

8 9 juni Uppbygget av en katalog med auktoritetskontroll •Först senare insåg man behovet av gemensamma kontrollerade sökingångar •När LIBRIS övergick till Voyager 2002 fick man stöd för auktoritetskontroll och ett samarbete kring detta påbörjades •Sverige följde inte internationell standard •Ett auktoritetsregister började byggas upp i början av 2000-talet grundat på AACR2 snarare än de svenska katalogreglerna KRS. •Startade med de stora svenska författarskapet utifrån författarlexikon •Sedan de utländska på samma sätt

9 9 juni Varför ifrågasätts bibliografisk kontroll? •1. Bibliografiskt arbete dyrt! Bibliografiskt arbete tar tid Pengarna behövs till annat Framför allt är kontrollerade ämnesbeskrivningar med klassifikation och ämnesord tidsödande Behövs överhuvudtaget bibliografiskt kontrollerat arbete? Vad är viktigt i det bibliografiska arbetet?

10 9 juni Ämnesbeskrivningar i blåsväder •Klassifikation – eget nationellt system •Behövs klassifikation idag? •I Sverige har vi sedan år 2000 ett nationellt ämnesordssystem Svenska ämnesord kopplat till ett internationellt system - LCSH som är en de facto standard i hela världen •Koppling mellan svenska och engelska termer är extra viktig när katalogerna måste sättas in i ett globalt perspektiv

11 9 juni •2. Katalogerna inte användarvänliga. Användarna använder andra söktjänster i första hand •3. Biblioteken inte ensamma om att producera metadata

12 9 juni Vad fyller bibliotekskatalogerna för funktion när andra söktjänster har så mycket mer? •Google books •Amazon •LibraryThing

13 9 juni

14 9 juni

15 9 juni

16 9 juni

17 9 juni utredningar •On the record Initierad av Library of Congress •Katalogutredningen För LIBRIS-biblioteken

18 9 juni On the record •Present findings on how bibliographic control and other descriptive practices can effectively support management of and access to library materials in the evolving information and technology environment •Recommend ways in which the library community can collectively move toward achieving this vision •Advise the Library of Congress on its role and priorities

19 9 juni Katalogutredningen i Sverige 1.Förslag till effektivisering av katalogiseringsarbetet baserat på kvantitativa uppgifter och analys av postflödet inom LIBRIS- biblioteken 2.Skjut inte på katalogisatören! Rationell kommunikations- och beslutsprocess för nationell katalogisering 3.Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära? •Därtill kom en sammanställning: Hur söker användarna i katalogen? Litteratur- och kunskapsöversikt. Januari Men den var inte en del av utredningen utan gjordes efteråt. •Men ingenting om syftet med katalogiseringen och med bibliografiskt arbete förutom att det skulle rationaliseras.

20 9 juni Hur ser man på framtiden för kataloger och bibliografiskt arbete internationellt? •On the Record •”The future of bibliographic control will be collaborated, decentralized, international in scope, and Web-based” • •Auktoritetskontroll och ämnesord viktiga även i fortsättningen

21 9 juni Ljuv musik för den som gillar kontrollerad vokabulär •Det har spekulerats i att man inte längre behöver kontroll av namn, titlar och ämnesord, att fritextsökning räcker •Fritextsökning eller keyword-sökning är extremt bra men kan aldrig ersätta kontrollerade vokabulärer •Tvärtom är det så att många automatiska söktjänster är beroende av att det finns kontrollerad vokabulär även om det inte visas explicit. •Detta slår man fast i On the Record

22 9 juni Bra sökingångar bättre kataloger •Nya typer av kataloger med mycket bättre sökmöjligheter och bättre överblick över litteraturen •LIBRIS har blivit mycket bättre! •Dessa nya kataloger bygger på att det finns kontrollerade sökingångar

23 9 juni

24 9 juni

25 9 juni

26 9 juni

27 9 juni

28 9 juni Samarbete nationellt - Sverige •Nationalbibliografin – Btj •Förlagen?

29 9 juni ABM-samarbete •Namn på nätet (Kulturnät Sverige - IT-utredningen) ”Arbete med att ta fram auktoriteter för personnamn, juridiska personer, geografiska platser, bilder, fotografier och brevskrivare pågår.” •Institutionsnamn (KB och RA) •Bilddatabaser och digitalisering (Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet) Rapport 2003 Objekkategorier, personnamn, ämnesbeskrivningar •TGM – tesaurus för grafiskt material (2007) •2008 – vad händer nu?

30 9 juni Internationellt samarbete •VIAF Library of Congress, det tyska nationalbiblioteket och alldeles nyligen även det franska nationalbiblioteket samarbetar om denna tjänst. •Målet är en virtuell tjänst för alla länders namnformer, så att man kan välja den form som gäller för det egna landet eller språkområdet

31 9 juni •SACO (Subject Authority Cooperative Program of the PCC) •NACO (Name Authority Cooperative Program of the PCC) •TEL/EDL •MACS •KB - WorldCat

32 9 juni •Arbetet går från att ha varit - lokalt (egna katalogen) - till nationellt (LIBRIS samkatalog) - och nu globalt (KB:s poster i WorldCat)

33 9 juni Andra trender •Användarna kan själva bidra med metadata •Taggning och recensioner till exempel •E-pliktlagen – producenterna producerar metadata •Innehållsbeskrivningar •Koppling till fulltexter – annars förlorar katalogerna sin mening

34 9 juni Semantiska webben och auktoritetsarbete •Mer om detta 17 september

35 9 juni Google och WorldCat •Med auktoritetsposter får man strukturerade kataloger •Även för fulltexter är den bibliografiska informationen viktig •Nyligen ett samarbete mellan WorldCat och Google där WorldCat får tillgång till fulltexterna som Google skannat in och Google får metadata från WorldCat •Har Google förstått värdet av metadata bättre än biblioteken?

36 9 juni

37 9 juni Vad gör vi nu? •Bättre verktyg för auktoritetsarbetet I Sverige har vi auktoritetsposterna fritt tillgängliga på nätet sedan detta år. Katalogisatörens verktygslåda •Referensgruppsmöten varje år •Utbildning •Alla hjälper till – alla tar ansvar! •Kontakta KB


Ladda ner ppt "Www.kb.se Trender i de nya bibliotekskatalogerna - vad innebär det för auktoritetsarbetet Ingrid Berg och Pia Leth."

Liknande presentationer


Google-annonser