Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsbibliotek Sydost. 20110414 Dewey vad innebär det för folkbiblioteken? Länsbibliotek Sydost 2011-04-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsbibliotek Sydost. 20110414 Dewey vad innebär det för folkbiblioteken? Länsbibliotek Sydost 2011-04-14."— Presentationens avskrift:

1 Länsbibliotek Sydost. 20110414 Dewey vad innebär det för folkbiblioteken? Länsbibliotek Sydost 2011-04-14

2 Bakgrund • Biblioteksföreningen förordar övergång 2008 • Motion årsmöte 2009 om att: – Grundligare beskriva, analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbibliotek – Anlägga ett barnbiblioteksperspektiv Länsbibliotek Sydost. 20110414

3 DDK Dewey decimalklassifikation DDC Dewey Decimal Classification Länsbibliotek Sydost. 20110414

4 Utgångspunkter • Hypotes om att det var möjligt att samlokalisera SAB och DDK på hyllorna • Lyfta fram frågor av betydelse – Skillnader SAB-DDK, biblioteksstatistik, bibliotekssystem, sökning på klassifikation, ämnesord, utbildning, hyllor etc Länsbibliotek Sydost. 20110414

5 Skillnader SAB - DDK DDK utrycker ämne och inget annat. SAB har på ett pragmatiskt sätt lagt till: • Medieform – Ljudbok: Hc/LC – Musik: Ij, X och Y • Målgrupp - ålder Hcf, Hcg, uHc, uKc • Målgrupp - §17 (talböcker mm) Medier med särskilda upphovsrättsliga regler för läshandikappade t ex Hc/TC • Språk =sg för arabiska, Cmdd=sg Länsbibliotek Sydost. 20110414

6 Skillnader skönlitteratur • Böcker om litteratur och litteraturen i sig får samma kod medan SAB skiljer på G och H. • En översättning får samma språkkod som originalet. • Översättning anges inte i DDK. T ex Hcema.01 • Tecknade serier och grafiska romaner hamnar under Teckning i 741.5 eller 741.56. • Ingen åldersindelning för målgrupp • Folkdiktning hamnar under Etnologi i 398.2. Svensk folkdiktning blir 398.209485, Finlandssvensk folkdiktning 398.204397094897. • Spelfilm hamnar under film och inte skönlitteratur. Länsbibliotek Sydost. 20110414

7

8

9 Skönlitteratur, film, musik • Folkbibliotek bör fortsätta placera skönlitteratur efter – Språk – Målgruppens ålder • Film och andra format – Fortsatt separat placering • Musik – Separat placering av noter, musik-cd mm Länsbibliotek Sydost. 20110414

10 Ämnesord • Ämnesord kompletterar DDK. – T ex musik: – SAB har Yxneda Extrem hårdrock – DDK har 781.66 - Rock Länsbibliotek Sydost. 20110414

11 Andra skillnader

12 Hyllalternativ • Uppställning efter DDK – Hela DDK-numret – Förkortat DDK-nummer • Uppställning efter SAB • Blandad uppställning – Otydligt, måste märkas • Klartext – Märkning Länsbibliotek Sydost. 20110414

13 Vad ska man välja? Beror på: • Beståndsstorlek • Målgrupp • Bibliotekslokalens utformning Länsbibliotek Sydost. 20110414

14 Hylluppställningar exempel Länsbibliotek Sydost. 20110414 Norge: Norsk skönlitteratur märks inte alls. Svensk skönlitteratur får flagga.

15 Norge: Engelsk skönlitteratur märks med 82 + första bokstav i författarens efternamn Länsbibliotek Sydost. 20110414

16 Norge: Thailändska mm får utskrivna titlar och namn

17 Länsbibliotek Sydost. 20110414 Norge: Tyska – form och format separeras

18 Länsbibliotek Sydost. 20110414 Norge: Biografier bland litteraturvetenskapen.

19 Länsbibliotek Sydost. 20110414 Norge: Strikt DDK ordning på hyllan

20 Länsbibliotek Sydost. 20110414 Norge: Kategorier för att samla – men uppställt i enligt DDK

21 Hur fungerar DDK i andra länder? Hyllperspektiv • Korta DDK-koder på barnavdelningar • Skiljer ut skönlitteratur – Språk, ålder, genrer, form • Separerar olika medietyper • Folkbibliotek månar om användaren! Länsbibliotek Sydost. 20110414

22 Problemet är inte DDK Utan att vi ska byta från ett system till ett annat Länsbibliotek Sydost. 20110414

23 Gemensamt Bra att • Göra gemensam klartextlista för vuxna och för barn • Gemensamma beslut om hantering av – Målgruppens ålder, ”talböcker”, språkmärkning Länsbibliotek Sydost. 20110414

24 Vad händer? • 1 folkbibliotek har övergått till DDK • BTJ arbetar med klartextlistor • Länsbiblioteken börjar att… – Regionbibliotek Stockholm har bildat grupper för hyllplaceringsfrågor. • Undervisning i DDK • Mycket annat händer samtidigt! Länsbibliotek Sydost. 20110414

25 Vad händer med bibliotekssystemen? • Utländska system klarar DDK • Svenska system vet att de måste klara DDK • Hyllsignum som grund för statistik • Samsökning • Vi måste ställa krav! Länsbibliotek Sydost. 20110414

26 Kostnader ? Länsbibliotek Sydost. 20110414

27 När? • Bra med gemensam tidpunkt • Tar tid att planera • Gemensamma beslut – vem, hur, när? • Köp av märkning – automatik • Nationell katalog Länsbibliotek Sydost. 20110414

28 Se Dewey som en möjlighet att göra biblioteket mer användarvänligt!

29 Konverteringstabell - jämförelse • Likhet – likartad uppbyggnad • Exakthet – en exakt motsvarighet (#1) • Möjlighet & problem – Samlokalisering på hyllor – Samsökning & mappning – kvalitet? • Excelfil rekvireras från Biblioteksföreningen Länsbibliotek Sydost. 20110414

30

31 Kontakt: harriet.aagaard@stockholm.se Mer information: • Rapporten finns på Biblioteksföreningens hemsida • KB har information och länkar om Dewey: http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/ Läroboken Dewey decimalklassifikation: http://www.kb.se/bibliotek/dewey/Nyheter/Larobok-pa-gang2/ Länsbibliotek Sydost. 20110414


Ladda ner ppt "Länsbibliotek Sydost. 20110414 Dewey vad innebär det för folkbiblioteken? Länsbibliotek Sydost 2011-04-14."

Liknande presentationer


Google-annonser