Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet"— Presentationens avskrift:

1 DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08

2 Likheter Hierarkiska system Västerländsk slagsida
Samlar discipliner, sprider ämnen Nummerbyggnad, dock mer i Dewey

3 Olika typer av skillnader och likheter
Struktur och ordningsföljd Citeringsordning Prioritetsordning Klassernas omfång Grad av finfördelning Vad uttrycks?

4 Skillnader i struktur och ordningsföljd
Fbg Germanska språk Fbh Urgermanska Fbk Gotiska Fbn Nordiska språk Fc Svenska Fd Övriga nordiska språk Fda Danska Fdb Norska Fdc Isländska Fe Engelska Ff Tyska Ffl Lågtyska Ffo Jiddish Fg Nederländska 420 Engelska 430 Tyska & germanska språk Jiddisch Frisiska Nederländska språk Lågtyska (plattyska) Nordiska språk Isländska och färöiska Färöiska Svenska Danska Norska Östgermanska språk

5 Skillnader i citeringsordning
Undervisning i särskilt ämne allmänt, på sekundär nivå, på högskolenivå SAB: Eab/Epab + ämne Dewey: ämne + 071(1/2) utbildning Juridik SAB: Oe-Oet juridiskt omårde + land eller Ämne + :oe + land Dewey: juridiskt område + land + specifikt juridiskt ämne

6 Skillnader i prioritetsordning
Lz motsvaras av Biografier över män Biografier över kvinnor Men ämne för biografier föredras när det är möjligt, t.ex. en biografi över en kvinnlig kemist

7 Skillnader i klassernas omfång
360 Sociala problem & sociala tjänster Sociala problem och tjänster 361 Allmänt Särskilda sociala problem och tjänster 364 Kriminologi 365 Kriminalvårdsanstalter och liknande inrättningar 366 Hemliga föreningar och sällskap 367 Allmänna föreningar 368 Försäkring 369 Föreningar Oh Sociala frågor och socialpolitik Oha Arbete och arbetsmarknad Ohc Bostäder Ohd Emigration och immigration Ohe Minoriteter Ohf Social omsorg Ohg Frivillig hjälpverksamhet Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor Ohj Genusfrågor Ohk Fritidsverksamhet Ohm Allmänna samlingslokaler

8 Vad uttrycks? Generellt uttrycks mer i Dewey, t.ex. tillägg förolika typer av grupper Kvinnliga poliser Judars läsvanor och läsintresse Museiverksamhet för synskadade

9 Vad uttrycks? (2) Inga tillägg av klartexter i Dewey som i SAB efter z och bf Ämnesord används Sverige indelas ned till kommunnivå T.ex. så hamnar orten Märsta på klassningen på Sigtuna kommun och inget mera görs i klassningen.

10 Vad uttrycks? (3) I Dewey uttrycks i regel inte målgrupp & medieform
Ingen motsvarighet i deweykoden för t.ex. /LC Ljudupptagninga, optiska skivor /T Talböcker u Barn Kodas i katalogposten, viktigt att koda korrekt OBS att andra historiska indelningar gäller när ämnet går till 900 historia. Alltså motsvarande K. T.ex. blir Jordbruk i Sverige under 1700-talet enligt SAB Qd-c:k.43. Det gör att indelningarna blir bredare i DDK än de är i SAB. Det går inte att uttrycka ett ämne som Jordbruk i Sverige under gustaviansk tid med DDK-klassning. DDK-perioderna är ofta bara århundraden

11

12 Vad uttrycks? (4) Inga språkliga tilläggsbeteckningar i Dewey
Skönlitteratur i översättning (t.ex. He.01=c/ Hcee.01) får samma nummer som skönlitteratur på originalspråk i Dewey Språkkoder anges i katalogposten, viktigt att de är korrekta

13 Länsbibliotek Sydost

14 Vad uttrycks? (5) Ingen skillnad i Dewey mellan böcker om och av enskilda författare (G och H) Ingen skillnad mellan litteratur, noter, inspelningar (Ij, X, Y) Kodas i katalogposten, viktigt att det görs korrekt.

15 Sökning litteraturvetenskap/skönlitteratur
I Libris Skönlitteratur NOT stil:0 Litteraturvetenskap DDCT:8 stil:0

16 Sammanfattning Att klassificera kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning Lokalhistoria går till historia och inte geografi Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur Musik, musikinspelningar och noter har samma klassifikation


Ladda ner ppt "DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet"

Liknande presentationer


Google-annonser