Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08

2 Sidnummer 2 Likheter •Hierarkiska system •Västerländsk slagsida •Samlar discipliner, sprider ämnen •Nummerbyggnad, dock mer i Dewey

3 Sidnummer 3 Olika typer av skillnader och likheter •Struktur och ordningsföljd •Citeringsordning •Prioritetsordning •Klassernas omfång •Grad av finfördelning •Vad uttrycks?

4 Sidnummer 4 Skillnader i struktur och ordningsföljd Fbg Germanska språk Fbh Urgermanska Fbk Gotiska Fbn Nordiska språk Fc Svenska Fd Övriga nordiska språk Fda Danska Fdb Norska Fdc Isländska Fe Engelska Ff Tyska Ffl Lågtyska Ffo Jiddish Fg Nederländska 420 Engelska 430 Tyska & germanska språk 439.1 Jiddisch 439.2 Frisiska 439.3 Nederländska språk 439.4 Lågtyska (plattyska) 439.5 Nordiska språk 439.69 Isländska och färöiska 439.699 Färöiska 439.7 Svenska 439.81 Danska 439.82 Norska 439.9 Östgermanska språk

5 Sidnummer 5 Skillnader i citeringsordning •Undervisning i särskilt ämne allmänt, på sekundär nivå, på högskolenivå •SAB: Eab/Epab + ämne •Dewey: ämne + 071(1/2) utbildning •Juridik •SAB: Oe-Oet juridiskt omårde + land eller Ämne + :oe + land •Dewey: 342-347 juridiskt område + land + specifikt juridiskt ämne

6 Sidnummer 6 Skillnader i prioritetsordning •Lz motsvaras av 920.71 Biografier över män 920.72 Biografier över kvinnor •Men ämne + 092 för biografier föredras när det är möjligt, t.ex. en biografi över en kvinnlig kemist 540.92

7 Sidnummer 7 Skillnader i klassernas omfång 360 Sociala problem & sociala tjänster 361-365 Sociala problem och tjänster 361 Allmänt 362-363 Särskilda sociala problem och tjänster 364 Kriminologi 365 Kriminalvårdsanstalter och liknande inrättningar 366 Hemliga föreningar och sällskap 367 Allmänna föreningar 368 Försäkring 369 Föreningar Oh Sociala frågor och socialpolitik Oha Arbete och arbetsmarknad Ohc Bostäder Ohd Emigration och immigration Ohe Minoriteter Ohf Social omsorg Ohg Frivillig hjälpverksamhet Ohi Alkohol-, narkotika- och nikotinfrågor Ohj Genusfrågor Ohk Fritidsverksamhet Ohm Allmänna samlingslokaler

8 Sidnummer 8 Vad uttrycks? •Generellt uttrycks mer i Dewey, t.ex. tillägg förolika typer av grupper •Kvinnliga poliser 363.2082 •Judars läsvanor och läsintresse 028.9089924 •Museiverksamhet för synskadade 0690871

9 Sidnummer 9 Vad uttrycks? (2) •Inga tillägg av klartexter i Dewey som i SAB efter z och bf •Ämnesord används •Sverige indelas ned till kommunnivå

10 Sidnummer 10 Vad uttrycks? (3) •I Dewey uttrycks i regel inte målgrupp & medieform •Ingen motsvarighet i deweykoden för t.ex. /LC Ljudupptagninga, optiska skivor /T Talböcker uBarn •Kodas i katalogposten, viktigt att koda korrekt

11 Sidnummer 11

12 Sidnummer 12 Vad uttrycks? (4) •Inga språkliga tilläggsbeteckningar i Dewey •Skönlitteratur i översättning (t.ex. He.01=c/ Hcee.01) får samma nummer som skönlitteratur på originalspråk i Dewey •Språkkoder anges i katalogposten, viktigt att de är korrekta

13 Sidnummer 13 Länsbibliotek Sydost. 20110414

14 Sidnummer 14 Vad uttrycks? (5) •Ingen skillnad i Dewey mellan böcker om och av enskilda författare (G och H) •Ingen skillnad mellan litteratur, noter, inspelningar (Ij, X, Y) •Kodas i katalogposten, viktigt att det görs korrekt.

15 Sidnummer 15 Sökning litteraturvetenskap/skönlitteratur •I Libris •Skönlitteratur NOT stil:0 •Litteraturvetenskap •DDCT:8 stil:0

16 Sidnummer 16 Sammanfattning •Att klassificera kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem •Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB •Viktiga skillnader i förhållande till SAB •Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning •Lokalhistoria går till historia och inte geografi •Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur •Musik, musikinspelningar och noter har samma klassifikation


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB Likheter och skillnader Deweyrummet 2012-12-08."

Liknande presentationer


Google-annonser