Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey decimalklassifikation DDK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey decimalklassifikation DDK"— Presentationens avskrift:

1 Dewey decimalklassifikation DDK
i Sverige - från början 09 485

2 Dewey i Sverige - bakgrund
2008 KB beslutar sig för att byta från SAB till Dewey Deweyprojektet startar. Bättre samarbete internationellt – slippa omklassificera utländska poster KB (Nationalbibliografin) börjar klassificera i Dewey Ca 30 forskningsbibliotek klassificerar i Dewey Maskinell konvertering från Dewey till SAB + SAB till Dewey i Libris KB får ansvar för folk- och skolbibliotek Projektet Dewey för folk- och skolbibliotek (3 mån)

3 Dewey decimalklassifikation
Dewey decimalklassifikation används i 138 länder 1:a upplagan kom 1876 23:e 2011 – 4 volymer samt webb 14:e – 1 volym samt webb 15:e 2012 – (under tryckning) Webb uppdateras löpande Svensk WebDewey är delvis översatt

4 Deweys schema: 10 huvudklasser
000 Datavetenskap, information & allmänna verk 100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi

5 100 avdelningar - exempel 700 Konst
710 Landskapskonst & fysisk planering 720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning

6 1000 sektioner - exempel 720 Arkitektur 721 Arkitektonisk struktur
722 Arkitektur före ca 300 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 724 Arkitektur från 1400 725 Offentliga anläggningar 726 Byggnader för religiösa ändamål 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning

7 Längre ner i systemet 720 Arkitektur
Ancient Persian architecture General hospital and sanatorium buildings Biblioteksbyggnader En kod ska bestå av minst 3 siffror Det ska alltid finnas en punkt efter 3:e siffran om koden är längre än 3 siffror

8 Tabeller 1. Standardindelningar
2. Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C. Indelningar för konstarterna, särskilda litteraturer, särskilda litteraturformer 4. Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5. Etniska och nationella grupper 6. Språk

9 Tabell 1 – standardindelningar
Kan användas i hela systemet – 01 Filosofi och teori – 02 Diverse – 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser – 04 Särskilda ämnen – 05 Seriella resurser – 06 Organisationer och ledning (management) – 07 Utbildning, forskning, liknande ämnen – 08 Grupper – 09 Historia, geografisk aspekt, biografi

10 Att sätta ihop en kod 1 796.334 Fotboll T1 -092 Personer
Zlatan 720 Arkitektur T Historia, geografisk aspekt, biografi T Sverige Arkitektur Sverige (slutnollan tas bort från 720)

11 Att sätta ihop en kod 2 Folkbiblioteket i Sigtuna
(Sigtuna) från tabell 2 = Folkbibliotek i Sverige Anvisning vid om att använda tabell 2

12 Att sätta ihop en kod 3 070.4 Journalistik 070.449 Specific subjects
Tillfoga till basnummer notation , t ex., verk om journalistiska aspekter på läkarspalter Uppsökande biblioteksverksamhet Journalistik om uppsökande biblioteksverksamhet

13 Val av nummer - tillvägagångssätt
Bestäm ämnet Översätt ämnet till Deweyschemat Bestäm disciplin Använd indexet som en ingång till systemet, men läs alltid i systemet också Läs anvisningarna – även uppåt i hierarkin Ta hänsyn till författarens intention Följ de grundläggande reglerna

14 Val av nummer - tillvägagångssätt
Bestäm ämnet Översätt ämnet till Deweyschemat Bestäm disciplin Använd indexet som en ingång till systemet, men läs alltid i systemet också Läs anvisningarna – även uppåt i hierarkin Ta hänsyn till författarens intention Följ de grundläggande reglerna Det finns regler!!!

15 En enda kod (Numera två)

16 Svenska WebDewey

17 Hjälp i systemet Färdigbyggda nummer gör det enklare att hitta rätt!
Index – sv, sv/eng, eng Mappning mot ämnesord, te x Svenska ämnesord Manual – beskriver ingående vad olika koder ska användas till Anmärkningar – Klassificera här, Tillfoga till basnummer, Använd ej ….

18 Mappning Jämförelse av två olika system, t ex C Exakta motsvarigheter
Dewey och SAB Dewey och Svenska ämnesord Exakta motsvarigheter Andra motsvarigheter En mappning kan sedan användas av datorer C 200

19 Skillnader SAB - Dewey

20 Skillnader SAB - Dewey Dewey utrycker ämne. SAB har på ett pragmatiskt sätt lagt till: Medieform Ljudbok: Hc/LC Musik: Ij, X och Y Målgrupp - ålder Hcf, Hcg, uHc, uKc Målgrupp - §17 (talböcker mm) Medier med särskilda upphovsrättsliga regler för läshandikappade t ex Hc/TC Språk =sg för arabiska, Cmdd=sg

21 Skillnader skönlitteratur
Böcker om litteratur och litteraturen i sig får samma kod medan SAB skiljer på G och H. En översättning får samma kod som originalet. Översättning anges inte i Dewey. T ex Hcema.01 Tecknade serier och grafiska romaner hamnar under Teckning i eller Ingen åldersindelning för målgrupp Folkdiktning hamnar under Etnologi i Svensk folkdiktning blir Spelfilm hamnar under film och inte skönlitteratur.

22 Klassificering av (skön)litteratur
Svenska författare som debuterade form/genre + tid (74)  Romaner och noveller  Poesi  Dramatik Koden gäller även om författaren också är verksam efter 1999. Svenska författare som debuterade 2000- form/genre  Romaner och noveller  Poesi  Dramatik

23 August Strindberg 839.7267 Strindberg som dramatiker
Strindberg som romanförfattare Strindberg som lyriker Strindberg som författare generellt 22:upplagan: enbart 6

24

25 Ij, X & Y 25

26

27 Ämnesord Ämnesord kompletterar Dewey T ex musik:
SAB har Yxneda Extrem hårdrock Dewey har Rock

28 Ämnesord Ämnesord kompletterar DDK. T ex musik:
SAB har Yxneda Extrem hårdrock DDK har Rock

29 Tar tid att lära sig Nytt – ”ryggmärgen” Komplext – tid att lära sig på djupet

30 Alla behöver inte klassificera!

31 Libris 2011 – KB klassificerar svensk utgivning i Dewey
SAB genereras maskinellt Hämta post från Libris Kopiera klassifikation

32 BTJ BTJ förbereder Deweystart – datum ej klart
Deweyklassning kan finnas i poster sedan 2000 Skickas till kunder om finns i posten Fortsätter att klassificera i SAB

33 Classify – databas från OCLC

34 Sammanfattning Dewey används i över 100 länder
Dewey består av minst 3 siffror Vid fler siffror sätts en punkt efter 3:e siffran – för minnet Tabell 1-6 En enda kod sätts, men genom kombinationer går det att uttrycka mycket Dewey har delvis översatts till svenska WebDewey

35 Mer information harriet.aagaard@kb.se
KB:s Deweysidor


Ladda ner ppt "Dewey decimalklassifikation DDK"

Liknande presentationer


Google-annonser