Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 2014-08-19 1 Dewey decimalklassifikation DDK i Sverige - från början 025.431 48509.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 2014-08-19 1 Dewey decimalklassifikation DDK i Sverige - från början 025.431 48509."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Dewey decimalklassifikation DDK i Sverige - från början

2 Sidnummer Dewey i Sverige - bakgrund 2008 KB beslutar sig för att byta från SAB till Dewey Deweyprojektet startar. Bättre samarbete internationellt – slippa omklassificera utländska poster KB (Nationalbibliografin) börjar klassificera i Dewey Ca 30 forskningsbibliotek klassificerar i Dewey Maskinell konvertering från Dewey till SAB + SAB till Dewey i Libris KB får ansvar för folk- och skolbibliotek Projektet Dewey för folk- och skolbibliotek (3 mån)

3 Sidnummer Dewey decimalklassifikation Dewey decimalklassifikation används i 138 länder 1:a upplagan kom :e 2011 – 4 volymer samt webb 14:e 2004 – 1 volym samt webb 15:e 2012 – (under tryckning) Webb uppdateras löpande Svensk WebDewey är delvis översatt

4 Sidnummer Deweys schema: 10 huvudklasser 000 Datavetenskap, information & allmänna verk 100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi

5 Sidnummer avdelningar - exempel 700 Konst 710 Landskapskonst & fysisk planering 720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning

6 Sidnummer sektioner - exempel 720 Arkitektur 721 Arkitektonisk struktur 722 Arkitektur före ca Arkitektur från ca 300 till Arkitektur från Offentliga anläggningar 726 Byggnader för religiösa ändamål 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning

7 Sidnummer Längre ner i systemet 720Arkitektur Ancient Persian architecture General hospital and sanatorium buildings 727.8Biblioteksbyggnader En kod ska bestå av minst 3 siffror Det ska alltid finnas en punkt efter 3:e siffran om koden är längre än 3 siffror

8 Sidnummer Tabeller 1. Standardindelningar 2. Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C. Indelningar för konstarterna, särskilda litteraturer, särskilda litteraturformer 4. Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5. Etniska och nationella grupper 6. Språk

9 Sidnummer Kan användas i hela systemet – 01 Filosofi och teori – 02 Diverse – 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser – 04 Särskilda ämnen – 05 Seriella resurser – 06 Organisationer och ledning (management) – 07 Utbildning, forskning, liknande ämnen – 08 Grupper – 09 Historia, geografisk aspekt, biografi Tabell 1 – standardindelningar

10 Sidnummer Att sätta ihop en kod Fotboll T1 -092Personer Zlatan 720Arkitektur T1 -09Historia, geografisk aspekt, biografi T2 -485Sverige Arkitektur Sverige (slutnollan tas bort från 720 )

11 Sidnummer Att sätta ihop en kod 2 Folkbiblioteket i Sigtuna Folkbibliotek (Sigtuna) från tabell 2 = Folkbibliotek i Sverige Anvisning vid om att använda tabell 2

12 Sidnummer Att sätta ihop en kod Journalistik Specific subjects Tillfoga till basnummer notation , t ex., verk om journalistiska aspekter på läkarspalter Uppsökande biblioteksverksamhet Journalistik om uppsökande biblioteksverksamhet 12

13 Sidnummer Val av nummer - tillvägagångssätt Bestäm ämnet Översätt ämnet till Deweyschemat Bestäm disciplin Använd indexet som en ingång till systemet, men läs alltid i systemet också Läs anvisningarna – även uppåt i hierarkin Ta hänsyn till författarens intention Följ de grundläggande reglerna

14 Sidnummer Val av nummer - tillvägagångssätt Bestäm ämnet Översätt ämnet till Deweyschemat Bestäm disciplin Använd indexet som en ingång till systemet, men läs alltid i systemet också Läs anvisningarna – även uppåt i hierarkin Ta hänsyn till författarens intention Följ de grundläggande reglerna Det finns regler!!!

15 Sidnummer En enda kod (Numera två)

16 Sidnummer Svenska WebDewey

17 Sidnummer Hjälp i systemet Färdigbyggda nummer gör det enklare att hitta rätt! Index – sv, sv/eng, eng Mappning mot ämnesord, te x Svenska ämnesord Manual – beskriver ingående vad olika koder ska användas till Anmärkningar – Klassificera här, Tillfoga till basnummer, Använd ej ….

18 Sidnummer Mappning Jämförelse av två olika system, t ex –Dewey och SAB –Dewey och Svenska ämnesord Exakta motsvarigheter Andra motsvarigheter En mappning kan sedan användas av datorer C

19 Sidnummer Skillnader SAB - Dewey

20 Sidnummer Skillnader SAB - Dewey Dewey utrycker ämne. SAB har på ett pragmatiskt sätt lagt till: Medieform –Ljudbok: Hc/LC –Musik: Ij, X och Y Målgrupp - ålder Hcf, Hcg, uHc, uKc Målgrupp - §17 (talböcker mm) Medier med särskilda upphovsrättsliga regler för läshandikappade t ex Hc/TC Språk =sg för arabiska, Cmdd=sg

21 Sidnummer Skillnader skönlitteratur Böcker om litteratur och litteraturen i sig får samma kod medan SAB skiljer på G och H. En översättning får samma kod som originalet. Översättning anges inte i Dewey. T ex Hcema.01 Tecknade serier och grafiska romaner hamnar under Teckning i eller Ingen åldersindelning för målgrupp Folkdiktning hamnar under Etnologi i Svensk folkdiktning blir Spelfilm hamnar under film och inte skönlitteratur.

22 Sidnummer Klassificering av (skön)litteratur Svenska författare som debuterade form/genre + tid (74) Romaner och noveller Poesi Dramatik Koden gäller även om författaren också är verksam efter Svenska författare som debuterade form/genre Romaner och noveller Poesi Dramatik

23 Sidnummer August Strindberg Strindberg som dramatiker Strindberg som romanförfattare Strindberg som lyriker Strindberg som författare generellt 22:upplagan: enbart 6

24 Sidnummer

25 Ij, X & Y

26 Sidnummer

27 Ämnesord Ämnesord kompletterar Dewey –T ex musik: –SAB har Yxneda Extrem hårdrock –Dewey har Rock

28 Sidnummer Ämnesord Ämnesord kompletterar DDK. –T ex musik: –SAB har Yxneda Extrem hårdrock –DDK har Rock

29 Sidnummer Tar tid att lära sig Nytt – ”ryggmärgen” Komplext – tid att lära sig på djupet

30 Sidnummer Alla behöver inte klassificera!

31 Sidnummer Libris 2011 – KB klassificerar svensk utgivning i Dewey SAB genereras maskinellt Hämta post från Libris Kopiera klassifikation

32 Sidnummer BTJ BTJ förbereder Deweystart – datum ej klart Deweyklassning kan finnas i poster sedan 2000 Skickas till kunder om finns i posten Fortsätter att klassificera i SAB

33 Sidnummer Classify – databas från OCLC

34 Sidnummer Sammanfattning Dewey används i över 100 länder Dewey består av minst 3 siffror Vid fler siffror sätts en punkt efter 3:e siffran – för minnet Tabell 1-6 En enda kod sätts, men genom kombinationer går det att uttrycka mycket Dewey har delvis översatts till svenska WebDewey

35 Sidnummer Mer information KB:s Deweysidorhttp://www.kb.se/bibliotek/dewey/


Ladda ner ppt "Sidnummer 2014-08-19 1 Dewey decimalklassifikation DDK i Sverige - från början 025.431 48509."

Liknande presentationer


Google-annonser