Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna Abdc Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion

2 Sidnummer 2 Svensk historia under Gustav III Kc

3 Sidnummer 3 Allmänt DDK bygger på siffror SAB bygger på bokstäver DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner

4 Sidnummer 4 Antal koder DDK – en klassifikationskod I SAB – ofta två eller fler koder Child abuse Misshandlade och försummade unga personer Vnam Misshandel och vanvård Ohfb Barn- och ungdomsvård

5 Sidnummer 5 Fasettering Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga koder DDK har många fler möjligheter till utbyggnad! och många fler anvisningar om hur

6 Sidnummer 6 Tabeller och tilläggstabeller DDK I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –6 generella tabeller –Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen – Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK är det en nolla Fotbollspelare - biografi

7 Sidnummer 7 Tabeller och tilläggstabeller SAB I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Generella hjälptabeller –Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen –Fasettindikatorer : kolon, streck, zäta, likhetstecken m fl –Form uttrycks inom parentes. Ex: (p) för seriella resurser

8 Sidnummer 8 Tabeller och tilläggstabeller (forts) En medicinsk tidskrift SAB V(p) DDK Läkarlexikon SAB V(x) DDK

9 Sidnummer 9 Tabeller och tilläggstabeller (forts) Fler aspekter i DDK Tabell 1 (standardindelningar) ex: utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi

10 Sidnummer 10 Tabeller för grupper Tabell Grupper kan läggas till ett ämne –Kvinnliga poliser –Bisexuella lärare Tabell 5 Etniska och nationella grupper – Judar i Sverige (sociologi) – Judarnas historia i Sverige

11 Sidnummer 11 Klartexter och ämnesord SAB tillägg i klartext –z geografisk ort, namn –:bfinstitution Libris –Auktoriserade ämnesord –Kontrollerade namnformer

12 Sidnummer 12 Historiska perioder Historia inom ett ämne -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell Jordbruk : Sverige : 1700-talet -Qd-c:k

13 Sidnummer 13 Språkliga tilläggsbeteckningar SAB lägger till språkkod –Cmdd=sg Skönlitteratur –SAB ger information om översättning He.01=c / Hcee.01 DDK lägger inte till språk Skönlitteratur –DDK ger information om originalspråk Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet

14 Sidnummer

15 Sidnummer Målgrupp som genre Målgrupp läggs in som genre i Libris: Bilderböcker (0-5) Kapitelböcker (6-9) Mellanåldersböcker (10-12) Ungdomsböcker (13-17) $a Bilderböcker $2 saogf Talböcker $a Talböcker $2 saogf

16 Sidnummer Datavetenskap, information, allmänna verk 000 = A Bok- och biblioteksväsen B Allmänt och blandat Pu Datorer och databehandling Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap Datavetenskap

17 Sidnummer Filosofi & psykologi 100 = D 130 Parapsykologi och ockultism: – Parapsykologi ligger under Dop – Ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 120 Kunskapsteori 150 Psykologi 170 Etik

18 Sidnummer Religion 200 = C Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm Båda har tyngd på kristendom DDK utvecklas – internationellt system Exempel Svenska kyrkan Buddhism 297 Islam

19 Sidnummer Samhällsvetenskaper 300 = O Samhälls- och rättsvetenskap S Militärväsen E Undervisning Delar av – Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi – M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro – Vp Hälso- och sjukvård Tvärvetenskapliga nummer

20 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) Etniska grupper i DDK om gruppen är ämnet Om gruppen är en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa Folkdiktning =.07 i SAB för G och H

21 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) 300 Sociologi, etnologi 310Statistik 320Statsvetenskap 330Nationalekonomi 340 Juridik 350Offentlig förvaltning och militärvetenskap 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 380Handel, kommunikationer & transport 390 Seder, etikett, folklore

22 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) I DDK hamnar all juridik under 340 I SAB förs ofta juridik ut på ämnet Exempel Skollagstiftning Em-c:oe 330 Nationalekonomi, industri och näringsliv, Företagsekonomi och teknik förs till 600 Teknik

23 Sidnummer Språk + tabell 4 + tabell = F Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F Tabell 6 - alla språk. Språk som en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) Exempel 420 Engelska Bibeln på svenska Svenska Tigrinska

24 Sidnummer Naturvetenskap 500 = U Naturvetenskap T Matematik Uh och Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi)

25 Sidnummer 500 Naturvetenskap (forts) 570 Biologi Biologi är olika i systemen –DDK utgår från biologiska processer –SAB efter typ av organism 572 BiokemiUe.3 Anatomi DNAUe DNA

26 Sidnummer Teknik (tillämpade vetenskaper) 600 = P Teknik, industri och kommunikationer V Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske Pu Vp Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 Exempel 610 Medicin Matlagning, kokböcker 650 Företagsekonomi

27 Sidnummer Konstarterna & fritid 700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst R Idrott, lek och spel Exempel 750 Målarkonst & målningar Film, radio, television Fotboll Fiske (fritid)

28 Sidnummer Musik 780 = Ij, X, Y DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten

29 Sidnummer 780 = Ij, X & Y

30 Sidnummer Litteratur + tabell = G Litteraturvetenskap H Skönlitteratur Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund Folkdiktning Tecknade serier, grafiska romaner

31 Sidnummer 800 = G + H Samma kod för en bok om en författare som av en författare! Samma kod för en bok på olika språk

32 Sidnummer Exempel: August Strindberg Strindbergs dramatik, Strindberg som dramatiker Strindbergs romaner och noveller, Strindberg som romanförfattare Strindbergs poesi, Strindberg som poet Strindberg som författare allmänt 839.7Svensk litteratur 1-3Form

33 Sidnummer

34 Sidnummer

35 Sidnummer Litteratur + tabell 3 (forts.) Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G Aspekter på litteratur som särskilda –former –genrer –teman –ämnen Skandinaviska deckare (historisk analys) Svensk litteraturhistoria

36 Sidnummer Historia & geografi + tabell = J Arkeologi K Historia L Genealogi N Geografi Länder som huvudsaklig indelningsgrund 900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar, länder, städer m fl. andra områden

37 Sidnummer Historia, lokalhistoria och arkeologi 900, Historia - även lokalhistoria 910 Geografi - resehandböcker, reseskildringar 930 Forntidens historia – men inte alla länder Ingen skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats i DDK Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia

38 Sidnummer Biografier Biografier förs till sitt ämne. Om det inte går att föra till ett ämne hamnar de under 920. Berömda svenskar genom tiderna Bio grafi över kemist Biografi över arkeolog Carl Wilhelm ScheeleHoward Carter

39 Sidnummer Typer av områden och platser Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. T.ex. u-länder, öknar, stäpper, kustområden Nationalparker - tropikerna

40 Sidnummer 40 Sammanfattning Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB: Skön- litteratur Lokal- historia Mål- grupp Musik

41 Sidnummer Vill du veta mer?


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24."

Liknande presentationer


Google-annonser