Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24

2 Sidnummer 2 Svensk historia under Gustav III 948.50381Kc.451 2014-09-24

3 Sidnummer 3 Allmänt DDK bygger på siffror SAB bygger på bokstäver DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner 2014-09-24

4 Sidnummer 4 Antal koder DDK – en klassifikationskod I SAB – ofta två eller fler koder Child abuse 362.76 Misshandlade och försummade unga personer Vnam Misshandel och vanvård Ohfb Barn- och ungdomsvård 2014-09-24

5 Sidnummer 5 Fasettering Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga koder DDK har många fler möjligheter till utbyggnad! och många fler anvisningar om hur 2014-09-24

6 Sidnummer 6 Tabeller och tilläggstabeller DDK I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –6 generella tabeller –Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen – Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK är det en nolla 796.334092 Fotbollspelare - biografi 796.334 + 0 + 92 2014-09-24

7 Sidnummer 7 Tabeller och tilläggstabeller SAB I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Generella hjälptabeller –Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen –Fasettindikatorer : kolon, streck, zäta, likhetstecken m fl –Form uttrycks inom parentes. Ex: (p) för seriella resurser 2014-09-24

8 Sidnummer 8 Tabeller och tilläggstabeller (forts) En medicinsk tidskrift SAB V(p) DDK 610.5 Läkarlexikon SAB V(x) DDK 610.3 2014-09-24

9 Sidnummer 9 Tabeller och tilläggstabeller (forts) Fler aspekter i DDK Tabell 1 (standardindelningar) ex: utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi 2014-09-24

10 Sidnummer 10 Tabeller för grupper Tabell 1 -08 Grupper kan läggas till ett ämne –Kvinnliga poliser 363.2082 –Bisexuella lärare 371.108663 Tabell 5 Etniska och nationella grupper –305.89240485 Judar i Sverige (sociologi) –948.5004924 Judarnas historia i Sverige 2014-09-24

11 Sidnummer 11 Klartexter och ämnesord SAB tillägg i klartext –z geografisk ort, namn –:bfinstitution Libris –Auktoriserade ämnesord –Kontrollerade namnformer 2014-09-24

12 Sidnummer 12 Historiska perioder Historia inom ett ämne -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell Jordbruk : Sverige : 1700-talet -Qd-c:k.43 - 630.948509033 2014-09-24

13 Sidnummer 13 Språkliga tilläggsbeteckningar SAB lägger till språkkod –Cmdd=sg Skönlitteratur –SAB ger information om översättning He.01=c / Hcee.01 DDK lägger inte till språk Skönlitteratur –DDK ger information om originalspråk Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet 2014-09-24

14 Sidnummer 2014-09-24 14

15 Sidnummer Målgrupp som genre Målgrupp läggs in som genre i Libris: Bilderböcker (0-5) Kapitelböcker (6-9) Mellanåldersböcker (10-12) Ungdomsböcker (13-17) 655 7 $a Bilderböcker $2 saogf Talböcker - 655 7 $a Talböcker $2 saogf 2014-09-24 15

16 Sidnummer 16 000 Datavetenskap, information, allmänna verk 000 = A Bok- och biblioteksväsen B Allmänt och blandat Pu Datorer och databehandling Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap 004-006 Datavetenskap 2014-09-24

17 Sidnummer 17 100 Filosofi & psykologi 100 = D 130 Parapsykologi och ockultism: – Parapsykologi ligger under Dop – Ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 120 Kunskapsteori 150 Psykologi 170 Etik 2014-09-24

18 Sidnummer 18 200 Religion 200 = C Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm Båda har tyngd på kristendom DDK utvecklas – internationellt system Exempel 284.1485 Svenska kyrkan 294.3 Buddhism 297 Islam 2014-09-24

19 Sidnummer 19 300 Samhällsvetenskaper 300 = O Samhälls- och rättsvetenskap S Militärväsen E Undervisning Delar av – Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi – M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro – Vp Hälso- och sjukvård Tvärvetenskapliga nummer 2014-09-24

20 Sidnummer 20 300 Samhällsvetenskaper (forts.) Etniska grupper 305.8 i DDK om gruppen är ämnet Om gruppen är en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa 323.119149704 398.2 Folkdiktning =.07 i SAB för G och H 2014-09-24

21 Sidnummer 21 300 Samhällsvetenskaper (forts.) 300 Sociologi, etnologi 310Statistik 320Statsvetenskap 330Nationalekonomi 340 Juridik 350Offentlig förvaltning och militärvetenskap 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 380Handel, kommunikationer & transport 390 Seder, etikett, folklore 2014-09-24

22 Sidnummer 22 300 Samhällsvetenskaper (forts.) I DDK hamnar all juridik under 340 I SAB förs ofta juridik ut på ämnet Exempel Skollagstiftning 344.48507 Em-c:oe 330 Nationalekonomi, industri och näringsliv, Företagsekonomi och teknik förs till 600 Teknik 2014-09-24

23 Sidnummer 23 400 Språk + tabell 4 + tabell 6 400 = F Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F Tabell 6 - alla språk. Språk som en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) Exempel 420 Engelska220.5397 Bibeln på svenska 439.7 Svenska 492.83 Tigrinska 2014-09-24

24 Sidnummer 24 500 Naturvetenskap 500 = U Naturvetenskap T Matematik Uh 363.7 och 333.7 Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi) 2014-09-24

25 Sidnummer 500 Naturvetenskap (forts) 570 Biologi Biologi är olika i systemen –DDK utgår från biologiska processer –SAB efter typ av organism 572 BiokemiUe.3 Anatomi 572.86 DNAUe.03916 DNA 25 2014-09-24

26 Sidnummer 26 600 Teknik (tillämpade vetenskaper) 600 = P Teknik, industri och kommunikationer V Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske Pu - 004-006 Vp - 362.11-362.19 Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 Exempel 610 Medicin 641-642 Matlagning, kokböcker 650 Företagsekonomi 2014-09-24

27 Sidnummer 27 700 Konstarterna & fritid 700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst R Idrott, lek och spel Exempel 750 Målarkonst & målningar 791.4 Film, radio, television 796.334 Fotboll 791.1 Fiske (fritid) 2014-09-24

28 Sidnummer 28 780 Musik 780 = Ij, X, Y DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten 2014-09-24

29 Sidnummer 780 = Ij, X & Y 2014-09-24 29

30 Sidnummer 30 800 Litteratur + tabell 3 800 = G Litteraturvetenskap H Skönlitteratur Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund 398.2 Folkdiktning 745.1 Tecknade serier, grafiska romaner 2014-09-24

31 Sidnummer 800 = G + H Samma kod för en bok om en författare som av en författare! Samma kod för en bok på olika språk 2014-09-24 31

32 Sidnummer 2014-09-24 32 Exempel: August Strindberg 839.7267Strindbergs dramatik, Strindberg som dramatiker 839.7367Strindbergs romaner och noveller, Strindberg som romanförfattare 839.7167Strindbergs poesi, Strindberg som poet 839.7267Strindberg som författare allmänt 839.7Svensk litteratur 1-3Form 671879-1909

33 Sidnummer 2014-09-24 33 839.7267

34 Sidnummer 2014-09-24 34 839.7367

35 Sidnummer 35 800 Litteratur + tabell 3 (forts.) Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G Aspekter på litteratur som särskilda –former –genrer –teman –ämnen 839.53087209 Skandinaviska deckare (historisk analys) 839.709 Svensk litteraturhistoria 2014-09-24

36 Sidnummer 36 900 Historia & geografi + tabell 2 900 = J Arkeologi K Historia L Genealogi N Geografi Länder som huvudsaklig indelningsgrund 900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar, länder, städer m fl. andra områden 2014-09-24

37 Sidnummer 37 900 Historia, lokalhistoria och arkeologi 900, 930-990 Historia - även lokalhistoria 910 Geografi - resehandböcker, reseskildringar 930 Forntidens historia – men inte alla länder Ingen skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats i DDK Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia 2014-09-24

38 Sidnummer 38 920 Biografier Biografier förs till sitt ämne. Om det inte går att föra till ett ämne hamnar de under 920. Berömda svenskar genom tiderna 920.0485 Bio grafi över kemist 540.92Biografi över arkeolog 930.1092 Carl Wilhelm ScheeleHoward Carter 2014-09-24

39 Sidnummer 39 900 Typer av områden och platser Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. T.ex. u-länder, öknar, stäpper, kustområden Nationalparker - tropikerna 333.720913 2014-09-24

40 Sidnummer 40 Sammanfattning Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB: 2014-09-24 Skön- litteratur Lokal- historia Mål- grupp Musik

41 Sidnummer harriet.aagaard@kb.se dewey@kb.se 010-7093612 Vill du veta mer? 2014-09-24 41 http://www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK/ http://deweybloggen.kb.se/


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2014-09-24 Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion 2014-09-24."

Liknande presentationer


Google-annonser