Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan discipliner inom 300 och andra discipliner, både inom och utanför huvudklass 300 Kunna välja rätt basnummer utifrån prioritetstabeller, prioritetsanvisningar och andra anmärkningar i 300-399 Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanvisningar och tilläggstabeller i 300-399 och tillfogningsanvisningar som det hänvisas till i 300-399, i synnerhet tabell 2 och 5

3 Sidnummer 3 300 301-307Sociologi och antropologi 310Statistik 320Statsvetenskap 330Nationalekonomi 340Juridik 350Offentlig förvaltning & militärvetenskap 360Sociala problem & sociala tjänster 370Utbildning 380Handel, kommunikationer & transport 390Seder, etikett & folklore

4 Sidnummer 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi - 2011

5 Sidnummer 5 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (1) 300 Samhällsvetenskaper Manual vid 300 i motsats till 600 Använd 300 för verk som diskuterar de sociala konsekvenserna av en teknik, för verk om det sociala utnyttjandet, sociala kontrollen och den sociala effekten av teknik, för verk som betonar de övergripande perspektiven. Använd 300 som det tvärvetenskapliga numret för en företeelse av social betydelse, och som det sista valet för allmänna verk om ämnen som inte är disciplinbaserade Använd 600 för verk som diskuterar hur man gör, använder, underhåller och reparerar något, för verk som betonar beskrivningar av produkter och strukturer

6 Sidnummer 6 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (2) 300 Samhällsvetenskaper Klassificera här beteendevetenskaper, samhällsorienterande ämnen Klassificera en särskild beteendevetenskap med den vetenskapen, t. ex. psykologi 150 För språk se 400; för historia se 900 302.2 Kommunikation Klassificera här tvärvetenskapliga verk om kommunikation, innehållsanalys, semiotik 302.224 Verbal kommunikation För språk se 400

7 Sidnummer 7 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (3) 306 i motsats till 305, 909, 930-990 Sociala grupper i motsats till kulturella och institutionella grupper i motsats till historia Använd 305 för sociala grupper, t.ex. kvinnor som en social grupp 305.4. Använd 306 för sociala institutioner t.ex. familjen 306.85. Använd numret för institutionen i 306, plus notation 08 från tabell 1 för sociala grupper i särskilda sociala institutioner t.ex. kvinnors roll i familjen 306.85082. Använd 909 och 930–990 för sociala grupper i historiska sammanhang och för beskrivningar av viktiga historiska händelser som formar historien. Framförallt använd 909 och 930- 990 för etniska och nationella gruppers historia. Vid tveksamhet föredra följande ordning: 306, 305, 909, 930-990

8 Sidnummer 8 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (4) 909, 930–990 i motsats till 320 Historia och politik Politisk historia Använd 909 och 930–990 för politisk historia som betonar viktiga politiska händelser som kännetecknas av historiesynen som tar fasta på “slag, kungar och årtal” Använd 320.9 för politisk historia som betonar det politiska spelet. Använd 909 och 930–990 om de politiska krafterna och rörelserna kommer till makten eller åstadkommer avgörande förändringar I samhället. I tveksamma fall föredra 909 och 930-990. Se också diskussionen vid 909, 930–990 vs. 320.4, 321, 321.09

9 Sidnummer 9 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (5) 361-365 Sociala problem och sociala tjänster 362.1 Personer med fysiska sjukdomar Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionshinder, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicin se 610. 362.17 Särskilda [medicinska] tjänster Klassificera här tvärvetenskapliga verk som täcker både särskilda slags medicinska tjänster genom samhällets försorg och tekniken för särskilda slags medicinska tjänster

10 Sidnummer 10 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (6) 391 Kläder och utseende För modedesign, se 746.92. För en särskild aspekt av klädsel och kläder, se aspekten, t.ex. scenkläder 792.026, mönsterkonstruktion 646.4. 398 Folklore Se även 201.3 för religiös mytologi; se även 800 för skönlitteratur av identifierbara författare, anonyma litterära klassiker.

11 Sidnummer 11 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (1) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 301Samhället, människor 304.6Befolkning 305.3 Könsroller, könen, könsidentitet; vuxna män och kvinnor 306.85Familj 307.76Städer 320.404 Maktinstanser (förhållandet mellan presidenten och kongressen i USA t.ex.) 327.12Spionage, subversion, underrättelseverksamhet 331Arbete 333.7Miljö, naturresurser

12 Sidnummer 12 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (2) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 336.2Skatter 338Industri, produktion 339.47Konsumtion 341.22-341.44Mellanstatliga organisationer (EU t.ex.) 346.043 Ekonomiska och juridiska aspekter på ägande och överlåtelse av mark 352.23 Statschefer (monarker, statsministrar, premiärministrar) 358.3Massförstörelsevapen 361Socioekonomisk planering och utveckling

13 Sidnummer 13 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (3) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 362.19888Abort 362.29Drogmissbruk, drogberoende 363.325Terrorism 381Marknadsföring 384Telekommunikation 388Transporter 391Kläder, klädsel, mode 398.2Mytologi

14 Sidnummer 14 Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP 3 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP 2 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap GRUPP 4 370 Utbildning

15 Sidnummer 15 Grupp 1 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore

16 Sidnummer 16 Grupp 1: Att välja och bygga nummer 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore Fokus: grupper

17 Sidnummer 17 Grupp 1: Viktiga relationer inom 300 301 Sociologi och antropologi Klassificera här tvärvetenskapliga verk om samhälle, människor För seder, etikett, folklore, se 390 301-307 i motsats till 361-365 Sociologi i motsats till sociala problem och tjänster Använd 301-307 bara för verk om sociala fenomen som behandlar samhällsfenomenen i sin rena form Använd 361-365 för verk om sociala fenomen som sociala problem tillsammans med faktiska och möjliga åtgärder

18 Sidnummer 18 Grupp 1: Sociologi och antropologi (1) 302-307 i motsats till 150, T1—019 Socialpsykologi i motsats till Psykologi Använd 302-307 för verk om grupper och gruppbeteende, använd 150 för verk om individer. Använd 302-307 utan att lägga till notation 019 (psykologi) från tabell 1 för tillämpning av socialpsykologi på ett ämne; använd numret för ämnet plus notation 019 från tabell 1 för tillämpning av psykologi på ett ämne

19 Sidnummer 19 Grupp 1: Sociologi och antropologi (2) 302-307 Särskilda ämnen inom sociologi och antropologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. vänskap bland kvinnor 302.34082 (inte 305.4): Faktorer som påverkar socialt beteende304 Sociala processer303 Social interaktion302 Grupper305 Samhällen307

20 Sidnummer 302 -exempel Doing social media so it matters : a librarian’s guide 302.30285 ÄO: Sociala nätverk Sociala medier Bibliotek 302.3 Social interaktion inom grupper + T1—0285 Datortillämpningar 302.30285 20

21 Sidnummer 21 Grupp 1: Sociologi och antropologi (3) 305 Grupper Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan Personer med funktionsnedsättning och sjukdomar, specialbegåvade personer 305.908 Åldersgrupper305.2 Grupper efter kön305.3–305.4 Sociala klasser305.5 Religiösa grupper305.6 Etniska och nationella grupper305.8 Språkgrupper305.7 Yrkesgrupper och övriga grupper (utom 305.908)305.9

22 Sidnummer 22 Grupp 1: Sociologi och antropologi (4) 305.5 Personer utifrån social och ekonomisk nivå 305.52 Överklass 305.522 Överklass av födsel 305.523 Upper class by economic status 305.524 Upper class by political status 305.569 Fattiga 305.5692 Hemlösa

23 Sidnummer 23 Grupp 1: Sociologi och antropologi (5) 305.81-.89 Särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 305.8 notation 1-9 från tabell 5, t.ex. allmänna verk om samer 305.89457, svenskar 305.8397, chilenare i Sverige 305.868830485 T5—9457Samer T5—397Svenskar T5—6883Chilenare

24 Sidnummer 24 Tabell 5. Etniska och nationella grupper (1) Nummer från tabell 5 används aldrig ensamma, men kan användas vid behov (antingen direkt när så anges, eller genom användningen av notation 089 från tabell 1) Rasgrupper nämns i samband med ett par större etniska grupper, t.ex. klassificeras svarta av afrikanskt ursprung under 96 Afrikaner och folk av afrikanskt ursprung Om inget annat anges föredra etnicitet framför nationalitet

25 Sidnummer 25 Tabell 5 Etniska och nationella grupper (2) När inget annat anges och det inte är överflödigt, tillfoga 0 till numret från tabell 5 och lägg sedan till 1 eller 3-9 från tabell 2 för det område där en grupp finns eller har funnits. T.ex. svenskar i USA -397073, men svenskar i Sverige -397, judar i Sverige -9240485 Standardindelningar kan tillfogas när notation från tabell 5 läggs direkt till basnumret men när notation från tabell 5 används efter notation T1--089 från tabell 1 används en begränsad lista över standardindelningar (med bland annat illustrationer, lexikon, seriella resurser och historia och geografisk aspekt)

26 Sidnummer 26 Etniska och nationella grupper - exempel Romer i Sverige 305.8914970485 305.8 Särskild etnisk och nationell grupp 91497 Romer (från tabell 5, enligt anvisning under 305.805-305.89 0Fasettindikator (enligt anvisning vid början av tabell 5) 485Sverige (från tabell 2, enligt anvisning vid början av tabell 2)

27 Sidnummer 27 Lathund Svenskar Svenskar T5--397 Svenskar som etnisk grupp 305.8397 Sociala förhållande i Sverige i allmänhet lämpligt nummer under 302-307 + 09485 Svenskar i USA (= sociala förhållanden) 305.8397073 Historik över svenskar i USA 973.04397

28 Sidnummer 28 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (1) 361 Allmänt om sociala problem och social omsorg Social omsorg: socialt stöd, antingen utan kostnad eller helt eller delvis betalt av mottagarna, med syftet att göra det möjligt för enskilda personer att klara situationer som vanligen övergår deras egen förmåga att hantera För sociala problem som betraktas enbart som samhällsfenomen se 301-307 För särskilda frågor och tjänster se 362-365

29 Sidnummer 29 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (2) 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Problem hos och sociala tjänster till: 362.1-362.4 Personer med sjukdomar och funktionsnedsättning 362.5 Fattiga 362.6 Äldre 362.7 Ungdomar 362.8 Andra grupper 362.9 Historia, geografisk aspekt, biografi För samband mellan särskilt slags problem och särskild slags person tillfoga notation 08 från tabell 1 till numret för problemet

30 Sidnummer 30 Grupp 1: Sociala problem och tjänster - exempel 1 Voices of a women’s health movement 362.1082 (fysisk sjukdom 362.1, kvinnor 082 från tabell 1) Family background of homeless young people 362.59083 (Hemlösa 362.59, unga 083 från tabell 1)

31 Sidnummer 31 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (3) 363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster 363.1 Program för allmän säkerhet 363.2 Polisarbete 363.3 Övriga aspekter på allmän säkerhet 363.4 Kontroversiella frågor förknippade med allmän moral och sedvänjor 363.5 Bostäder 363.6 Samhällsservice och liknande tjänster 363.7 Miljöfrågor 363.8 Livsmedelsförsörjning 363.9 Befolkningsproblem

32 Sidnummer 32 Grupp 1: Sociala problem och tjänster – exempel 2 362.841-849 [Problem hos och sociala tjänster till] särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 362.84 notation 1-9 från tabell 5, t.ex. sociala tjänster till irakier i Sverige 362.849275670485 362.84 Medlemmar av etniska och nationella grupper —927567 Irakier från tabell 5 0 Fasettindikator 485 Sverige

33 Sidnummer 33 Grupp 1: Sociala problem och tjänster - exempel 3 Men: Sociala tjänster till irakier i Irak 362.9567 362.9Sociala tjänster - geografisk indelning 567Irak från tabell 2

34 Sidnummer 34 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (1) 391Kläder och utseende 392Seder för livscykeln och hemmet 393Seder knutna till döden 394Allmänna seder 395Etikett 398Folklore 399Seder gällande krig och diplomati

35 Sidnummer 35 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (2) Allmänna seder särskilda tillfällen (helgdagar) Tillfoga till basnummer 394.269 notation 01-9 från tabell 2, t.ex. svenska helgdagar 394.269485

36 Sidnummer 36 Grupp 2 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP 2 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

37 Sidnummer 37 Grupp 2: Att välja och bygga nummer 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Fokus på jurisdiktion, plats

38 Sidnummer 38 Grupp 2: 320 Statsvetenskap 324.2094-.2099 och 324.24-.29 Behandling av politiska partier i särskilda länder Använd 324.209 för behandling av politiska partier i världsdelar och regioner större än enskilda länder Använd 324.24-29 för länder med tillägg av tabell 2 för länder som följs av notation för att ange parti. Använd numret inom 324.24-29 för landet följt av notation för att ange parti, plus notation 09 från tabell 1 för att ange parti på särskild plats inom landet.

39 Sidnummer 39 Statsvetenskap - exempel 1 New Challenger Parties in Western Europe 324.2094 ÄO: Politiska partier -- Västeuropa Västeuropa -- politik och förvaltning Indexingångar: Politiska partier 324.2 Geografiskt tilläggT1—09 Europa T2—4

40 Sidnummer 40 Statsvetenskap - exempel 2 New Challenger Parties in Western Europe 324.2094 324.2Politiska partier 09[Politiska partier] Historisk, geografisk aspekt, personer 4Europa (från tabell 2, enligt instruktioner under T1--093-099)

41 Sidnummer 41 Statsvetenskap - exempel 3 The rise and fall of the Swedish Green Party: 1982-1997 324.248508709048 LCSH: Green Party (Sweden) – History Green movement – Sweden Indexingångar: Politiska partier324.2 SverigeT2—485 Green parties 324.2187 1900-talet T1—09048 ÄO:Miljöpartiet 324.2485087

42 Sidnummer 42 Statsvetenskap - exempel 4 The rise and fall of the Swedish Green Party: 1982-1997 324.248508709048 324.2Partier i särskilda länder modern tid 485Sverige (från tabell 2, enligt anvisning vid 324.24- 324.29) 087 Miljöpartier (från tabell under 324.24-324.29) 09048 1980-1989 (tabell 1: först av två mellan -09048 och - 09049) Politiska partier Land Särskilda partier Tid

43 Sidnummer 43 Grupp 2: 340 Juridik (1) 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 347 Process och domstolar 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer

44 Sidnummer 44 Grupp 2: 340 Juridik (2) Vanlig utbyggnad under 34x 34x.001-009 Standardindelning 34x.01-09. Ämnesindelningar 34x.1 Socioekonomiska regioner 34x.2 Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.24 EU 34x.3-9. Särskilda jurisdiktioner och områden 34x.485 Sverige

45 Sidnummer 45 Grupp 2: 340 Juridik (3) Vanlig tillfogningsinstruktion under 34x.3-9 Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från tabell 2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) 345.94…; lägg sedan till resultatet de nummer som följer på 345 i 345.001- 345.08, t.ex. lagstiftning om bevisning (evidence) 06, i Australien 345.9406 Juridik Land Juridiska områden

46 Sidnummer 46 Juridik - exempel (1) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden 344.4850189 LCSH: Collective labor agreements – Sweden Management- Employee participation- Sweden Labor unions – Law and legislation – Sweden Indexingångar: Kollektivförhandlingar 331.89 Arbetsrätt 344.01 Sverige T2--485

47 Sidnummer 47 Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden 344.4850189 344Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från tabell 2, enligt instruktioner under 344.3-344.9) 01 Arbetsrätt (nummer efter 344 i 344.01, enligt instruktioner under 344.3-344.9 89 Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i 331.89, enligt instruktion under 344.011-344.018) Land Juridik Juridiskt område

48 Sidnummer 48 Grupp 3 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP 3 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP 2 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

49 Sidnummer 49 Grupp 3: Att välja och bygga nummer 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikationer och transport med fokus på produktion och produkter

50 Sidnummer 50 Grupp 3: Viktiga relationer inom 300 338 Produktion Klassificera här tvärvetenskapliga verk om industri, om produktion För handel, kommunikation, transport se 380 338.1-338.4 Särskilda näringsgrenar För handel, kommunikation, transport se 380

51 Sidnummer 51 Grupp 3: 330 Nationalekonomi (1) 331Arbetsmarknadsekonomi 332Finansiell ekonomi 333Ekonomiska aspekter på mark och energi 334Kooperativ 335Socialism och liknande system 336Offentliga finanser 337Internationell ekonomi 338Produktion 339Makroekonomi och liknande ämnen

52 Sidnummer 52 Grupp 3: Arbetsmarknadsekonomi 331 Arbetsmarknadsekonomi 331.137Arbetslöshet 331.2 Anställningsvillkor 331.21 Löner 331.892 Strejker Strejker Sverige 331.8929485 Arbetslöshet Sverige 331.1379485

53 Sidnummer 53 Grupp 3: Särskilda näringsgrenar 338.1-338.3 Primärindustri (utvinningsindustri) 338.1 Jordbruk 338.2 Mineralutvinning 338.3 Övrig utvinningsindustri 338.4 Tillverkningsindustri och tjänstesektor Finfördelas ytterligare med nummer från schemat 338.47355 Försvarsindustri 338.47Tjänster och särskilda produkter 355Militärvetenskap

54 Sidnummer 54 Grupp 3: Särskilda företag (1) 338.761Business enterprises in industries other than extractive, manufacturing, construction 338.762-338.769Business enterprises in extractive, manufacturing, construction industries Finfördelas ytterligare med nummer från schemat 338.761004 Datorföretag 338.761Business enterprises in industries other than extractive, manufacturing, construction 004Datavetenskap

55 Sidnummer 55 Grupp 3: Särskilda företag (2) Vissa företag dock under andra nummer: För finansinstitut se 332.1-332.6 För fastighetsmäklare se 334 För försäkringsföretag se 368.0065 För företag inom handel, kommunikationer, transport se 380 381.456413Livsmedelshandel (Food trade) 381.45Handel - Särskilda produkter och tjänster 641.3Livsmedel

56 Sidnummer 56 Grupp 4: Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP 3 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP 2 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap GRUPP 4 370 Utbildning

57 Sidnummer 57 Grupp 4: Att välja och bygga nummer 370 Utbildning Fokus på utbildningsnivån

58 Sidnummer 58 Grupp 4: 370 Utbildning (1) 371.01-.8 i motsats till 372-374, 378 Särskilda nivåer och ämnen inom utbildning Använd 371.01-371.07 och 371.8 för särskilda ämnen som är relaterade till två eller flera utbildningsnivåer, t.ex. till primär och sekundär utbildning, till sekundär och högre utbildning. Använd 372-374 och 378 för ett eller alla ämnen som är relaterade till en särskild utbildningsnivå. Det finns särskilda utbyggnader på varje nivå för varje särskilt ämne under 371.01-371.07 och 371.1-371.8 vanligen under indelning 1 under varje nivå, t.ex. under 372.1 (Organisation och verksamhet inom primärutbildning)

59 Sidnummer 59 Grupp 4: 370 Utbildning – exempel 1 Utbildningens historia i Sverige 370.9485 Flickskolan historia i Sverige 371.82209485 Folkskolans historia i Sverige 372.9485

60 Sidnummer 60 Grupp 4: 370 Utbildning (2) > 371.01-371.07 Särskilda slags skolor 371.01 Allmänna skolor 371.02 Privatskolor, Friskolor 371.03 Grannskapsskolor (community schools) 371.04 Alternativa skolor 371.07 Religiösa skolor

61 Sidnummer 61 Grupp 4: 370 Utbildning (3) > 371.1-371.8 Skolor och deras aktiviteter 371.1 Lärare och undervisning, och liknande verksamhet 371.2 Skoladministration; administration av elevernas skolarbete 371.3 Undervisningsmetoder och studiemetoder 371.4 Studentvägledning och studentrådgivning 371.5 Skoldisciplin och liknande verksamhet 371.6 Fysiska anläggningar; materialadministration 371.7 Elevvård 371.8 Elever (studenter)

62 Sidnummer 62 Grupp 4: 370 Utbildning (4)  372-374 Särskilda utbildningsnivåer 372 Primärutbildning (Grundskoleutbildning t.o.m. årskurs 6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) 374 Vuxenutbildning 378 Högre utbildning

63 Sidnummer 63 Grupp 4: 370 Utbildning (5)  372.3-372.8 Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen 372.3 Datorer, naturvetenskap, teknik, hälsa 372.4 Läsning 372.5 Skapande verksamhet och slöjd 372.6 Språkkunskaper (kommunikationsfärdigheter) 372.7 Matematik 372.8 Övriga ämnen Primärutbildningämne

64 Sidnummer 64 Utbildning - exempel 2 Matematik i skolår 1 372.7 ÄO: Matematikundervisning - lågstadiet 372 Primärutbildning (grundskoleutbildning t.o.m årskurs 6) 372.7 Matematik - Primärutbildning Observera: För primärutbildning i särskilda ämnen se 372 plus ämnet Primärutbildning ämne

65 Sidnummer 65 Grupp 4: 370 Utbildning (6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) För sekundärutbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0712 från tabell 1, t.ex. gymnasieutbildning i lantbruk 630.712 378 Högre utbildning För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1, t.ex. läkarutbildningar 610.711 Observera: gäller för 373, 374 och 378 ämne nivå

66 Sidnummer 66 Utbildning exempel 3 Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics 510.711 ÄO: Matematikundervisning - högskolan 510Matematik 0711Högre utbildning Observera: För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1. ämne nivå

67 Sidnummer 67 Grupp 4: 370 Utbildning (7) Från tabell 1: --071 Utbildning -- 0711 Högre utbildning -- 0712 Sekundärutbildning (från årskurs 7) -- 0715 Vuxenutbildning

68 Sidnummer 68 Sammanfattning (1) 300 omfattar många beteendevetenskapliga områden Det tvärvetenskapliga numret för många ämnen finns inom 300 300 har viktiga relationer till andra delar av schemat: 150, 400, 600, 610, 900 Avdelningarna inom 300 har viktiga relationer till andra avdelningar inom 300

69 Sidnummer 69 Sammanfattning (2) GRUPP 1 300 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP 3 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP 2 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning GRUPP 4 370 Utbildning


Ladda ner ppt "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser