Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan discipliner inom 300 och andra discipliner, både inom och utanför huvudklass 300 Kunna välja rätt basnummer utifrån prioritetstabeller, prioritetsanvisningar och andra anmärkningar i Kunna bygga korrekta nummer utifrån tillfogningsanvisningar och tilläggstabeller i och tillfogningsanvisningar som det hänvisas till i , i synnerhet tabell 2 och 5

3 Sidnummer Sociologi och antropologi 310Statistik 320Statsvetenskap 330Nationalekonomi 340Juridik 350Offentlig förvaltning & militärvetenskap 360Sociala problem & sociala tjänster 370Utbildning 380Handel, kommunikationer & transport 390Seder, etikett & folklore

4 Sidnummer 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi

5 Sidnummer 5 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (1) 300 Samhällsvetenskaper Manual vid 300 i motsats till 600 Använd 300 för verk som diskuterar de sociala konsekvenserna av en teknik, för verk om det sociala utnyttjandet, sociala kontrollen och den sociala effekten av teknik, för verk som betonar de övergripande perspektiven. Använd 300 som det tvärvetenskapliga numret för en företeelse av social betydelse, och som det sista valet för allmänna verk om ämnen som inte är disciplinbaserade Använd 600 för verk som diskuterar hur man gör, använder, underhåller och reparerar något, för verk som betonar beskrivningar av produkter och strukturer

6 Sidnummer 6 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (2) 300 Samhällsvetenskaper Klassificera här beteendevetenskaper, samhällsorienterande ämnen Klassificera en särskild beteendevetenskap med den vetenskapen, t. ex. psykologi 150 För språk se 400; för historia se Kommunikation Klassificera här tvärvetenskapliga verk om kommunikation, innehållsanalys, semiotik Verbal kommunikation För språk se 400

7 Sidnummer 7 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (3) 306 i motsats till 305, 909, Sociala grupper i motsats till kulturella och institutionella grupper i motsats till historia Använd 305 för sociala grupper, t.ex. kvinnor som en social grupp Använd 306 för sociala institutioner t.ex. familjen Använd numret för institutionen i 306, plus notation 08 från tabell 1 för sociala grupper i särskilda sociala institutioner t.ex. kvinnors roll i familjen Använd 909 och 930–990 för sociala grupper i historiska sammanhang och för beskrivningar av viktiga historiska händelser som formar historien. Framförallt använd 909 och för etniska och nationella gruppers historia. Vid tveksamhet föredra följande ordning: 306, 305, 909,

8 Sidnummer 8 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (4) 909, 930–990 i motsats till 320 Historia och politik Politisk historia Använd 909 och 930–990 för politisk historia som betonar viktiga politiska händelser som kännetecknas av historiesynen som tar fasta på “slag, kungar och årtal” Använd för politisk historia som betonar det politiska spelet. Använd 909 och 930–990 om de politiska krafterna och rörelserna kommer till makten eller åstadkommer avgörande förändringar I samhället. I tveksamma fall föredra 909 och Se också diskussionen vid 909, 930–990 vs , 321,

9 Sidnummer 9 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (5) Sociala problem och sociala tjänster Personer med fysiska sjukdomar Klassificera här tvärvetenskapliga verk om sjukdom och funktionshinder, om medicinsk vård och behandling, om medicinskt frivilligarbete, om folkhälsa För medicin se Särskilda [medicinska] tjänster Klassificera här tvärvetenskapliga verk som täcker både särskilda slags medicinska tjänster genom samhällets försorg och tekniken för särskilda slags medicinska tjänster

10 Sidnummer 10 Relationer mellan 300 och andra delar av schemat (6) 391 Kläder och utseende För modedesign, se För en särskild aspekt av klädsel och kläder, se aspekten, t.ex. scenkläder , mönsterkonstruktion Folklore Se även för religiös mytologi; se även 800 för skönlitteratur av identifierbara författare, anonyma litterära klassiker.

11 Sidnummer 11 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (1) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 301Samhället, människor 304.6Befolkning Könsroller, könen, könsidentitet; vuxna män och kvinnor Familj Städer Maktinstanser (förhållandet mellan presidenten och kongressen i USA t.ex.) Spionage, subversion, underrättelseverksamhet 331Arbete 333.7Miljö, naturresurser

12 Sidnummer 12 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (2) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… 336.2Skatter 338Industri, produktion Konsumtion Mellanstatliga organisationer (EU t.ex.) Ekonomiska och juridiska aspekter på ägande och överlåtelse av mark Statschefer (monarker, statsministrar, premiärministrar) 358.3Massförstörelsevapen 361Socioekonomisk planering och utveckling

13 Sidnummer 13 Viktiga tvärvetenskapliga nummer i 300 (3) KlassnummerKlassificera här tvärvetenskapliga verk om… Abort Drogmissbruk, drogberoende Terrorism 381Marknadsföring 384Telekommunikation 388Transporter 391Kläder, klädsel, mode 398.2Mytologi

14 Sidnummer 14 Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap GRUPP Utbildning

15 Sidnummer 15 Grupp 1 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore

16 Sidnummer 16 Grupp 1: Att välja och bygga nummer 300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore Fokus: grupper

17 Sidnummer 17 Grupp 1: Viktiga relationer inom Sociologi och antropologi Klassificera här tvärvetenskapliga verk om samhälle, människor För seder, etikett, folklore, se i motsats till Sociologi i motsats till sociala problem och tjänster Använd bara för verk om sociala fenomen som behandlar samhällsfenomenen i sin rena form Använd för verk om sociala fenomen som sociala problem tillsammans med faktiska och möjliga åtgärder

18 Sidnummer 18 Grupp 1: Sociologi och antropologi (1) i motsats till 150, T1—019 Socialpsykologi i motsats till Psykologi Använd för verk om grupper och gruppbeteende, använd 150 för verk om individer. Använd utan att lägga till notation 019 (psykologi) från tabell 1 för tillämpning av socialpsykologi på ett ämne; använd numret för ämnet plus notation 019 från tabell 1 för tillämpning av psykologi på ett ämne

19 Sidnummer 19 Grupp 1: Sociologi och antropologi (2) Särskilda ämnen inom sociologi och antropologi Förutsatt att inga andra anvisningar ges observera prioritetsordningen i tabellen nedan, t.ex. vänskap bland kvinnor (inte 305.4): Faktorer som påverkar socialt beteende304 Sociala processer303 Social interaktion302 Grupper305 Samhällen307

20 Sidnummer 302 -exempel Doing social media so it matters : a librarian’s guide ÄO: Sociala nätverk Sociala medier Bibliotek Social interaktion inom grupper + T1—0285 Datortillämpningar

21 Sidnummer 21 Grupp 1: Sociologi och antropologi (3) 305 Grupper Förutsatt att inga andra anvisningar ges, observera prioritetsordningen i tabellen nedan Personer med funktionsnedsättning och sjukdomar, specialbegåvade personer Åldersgrupper305.2 Grupper efter kön305.3–305.4 Sociala klasser305.5 Religiösa grupper305.6 Etniska och nationella grupper305.8 Språkgrupper305.7 Yrkesgrupper och övriga grupper (utom )305.9

22 Sidnummer 22 Grupp 1: Sociologi och antropologi (4) Personer utifrån social och ekonomisk nivå Överklass Överklass av födsel Upper class by economic status Upper class by political status Fattiga Hemlösa

23 Sidnummer 23 Grupp 1: Sociologi och antropologi (5) Särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer notation 1-9 från tabell 5, t.ex. allmänna verk om samer , svenskar , chilenare i Sverige T5—9457Samer T5—397Svenskar T5—6883Chilenare

24 Sidnummer 24 Tabell 5. Etniska och nationella grupper (1) Nummer från tabell 5 används aldrig ensamma, men kan användas vid behov (antingen direkt när så anges, eller genom användningen av notation 089 från tabell 1) Rasgrupper nämns i samband med ett par större etniska grupper, t.ex. klassificeras svarta av afrikanskt ursprung under 96 Afrikaner och folk av afrikanskt ursprung Om inget annat anges föredra etnicitet framför nationalitet

25 Sidnummer 25 Tabell 5 Etniska och nationella grupper (2) När inget annat anges och det inte är överflödigt, tillfoga 0 till numret från tabell 5 och lägg sedan till 1 eller 3-9 från tabell 2 för det område där en grupp finns eller har funnits. T.ex. svenskar i USA , men svenskar i Sverige -397, judar i Sverige Standardindelningar kan tillfogas när notation från tabell 5 läggs direkt till basnumret men när notation från tabell 5 används efter notation T från tabell 1 används en begränsad lista över standardindelningar (med bland annat illustrationer, lexikon, seriella resurser och historia och geografisk aspekt)

26 Sidnummer 26 Etniska och nationella grupper - exempel Romer i Sverige Särskild etnisk och nationell grupp Romer (från tabell 5, enligt anvisning under Fasettindikator (enligt anvisning vid början av tabell 5) 485Sverige (från tabell 2, enligt anvisning vid början av tabell 2)

27 Sidnummer 27 Lathund Svenskar Svenskar T Svenskar som etnisk grupp Sociala förhållande i Sverige i allmänhet lämpligt nummer under Svenskar i USA (= sociala förhållanden) Historik över svenskar i USA

28 Sidnummer 28 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (1) 361 Allmänt om sociala problem och social omsorg Social omsorg: socialt stöd, antingen utan kostnad eller helt eller delvis betalt av mottagarna, med syftet att göra det möjligt för enskilda personer att klara situationer som vanligen övergår deras egen förmåga att hantera För sociala problem som betraktas enbart som samhällsfenomen se För särskilda frågor och tjänster se

29 Sidnummer 29 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (2) 362 Sociala omsorgsproblem och sociala tjänster Problem hos och sociala tjänster till: Personer med sjukdomar och funktionsnedsättning Fattiga Äldre Ungdomar Andra grupper Historia, geografisk aspekt, biografi För samband mellan särskilt slags problem och särskild slags person tillfoga notation 08 från tabell 1 till numret för problemet

30 Sidnummer 30 Grupp 1: Sociala problem och tjänster - exempel 1 Voices of a women’s health movement (fysisk sjukdom 362.1, kvinnor 082 från tabell 1) Family background of homeless young people (Hemlösa , unga 083 från tabell 1)

31 Sidnummer 31 Grupp 1: Sociala problem och tjänster (3) 363 Övriga samhällsproblem och samhällstjänster Program för allmän säkerhet Polisarbete Övriga aspekter på allmän säkerhet Kontroversiella frågor förknippade med allmän moral och sedvänjor Bostäder Samhällsservice och liknande tjänster Miljöfrågor Livsmedelsförsörjning Befolkningsproblem

32 Sidnummer 32 Grupp 1: Sociala problem och tjänster – exempel [Problem hos och sociala tjänster till] särskilda etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer notation 1-9 från tabell 5, t.ex. sociala tjänster till irakier i Sverige Medlemmar av etniska och nationella grupper — Irakier från tabell 5 0 Fasettindikator 485 Sverige

33 Sidnummer 33 Grupp 1: Sociala problem och tjänster - exempel 3 Men: Sociala tjänster till irakier i Irak Sociala tjänster - geografisk indelning 567Irak från tabell 2

34 Sidnummer 34 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (1) 391Kläder och utseende 392Seder för livscykeln och hemmet 393Seder knutna till döden 394Allmänna seder 395Etikett 398Folklore 399Seder gällande krig och diplomati

35 Sidnummer 35 Grupp 1: Seder, etikett, folklore (2) Allmänna seder särskilda tillfällen (helgdagar) Tillfoga till basnummer notation 01-9 från tabell 2, t.ex. svenska helgdagar

36 Sidnummer 36 Grupp 2 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

37 Sidnummer 37 Grupp 2: Att välja och bygga nummer 320 Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning och militärvetenskap Fokus på jurisdiktion, plats

38 Sidnummer 38 Grupp 2: 320 Statsvetenskap och Behandling av politiska partier i särskilda länder Använd för behandling av politiska partier i världsdelar och regioner större än enskilda länder Använd för länder med tillägg av tabell 2 för länder som följs av notation för att ange parti. Använd numret inom för landet följt av notation för att ange parti, plus notation 09 från tabell 1 för att ange parti på särskild plats inom landet.

39 Sidnummer 39 Statsvetenskap - exempel 1 New Challenger Parties in Western Europe ÄO: Politiska partier -- Västeuropa Västeuropa -- politik och förvaltning Indexingångar: Politiska partier Geografiskt tilläggT1—09 Europa T2—4

40 Sidnummer 40 Statsvetenskap - exempel 2 New Challenger Parties in Western Europe Politiska partier 09[Politiska partier] Historisk, geografisk aspekt, personer 4Europa (från tabell 2, enligt instruktioner under T )

41 Sidnummer 41 Statsvetenskap - exempel 3 The rise and fall of the Swedish Green Party: LCSH: Green Party (Sweden) – History Green movement – Sweden Indexingångar: Politiska partier324.2 SverigeT2—485 Green parties talet T1—09048 ÄO:Miljöpartiet

42 Sidnummer 42 Statsvetenskap - exempel 4 The rise and fall of the Swedish Green Party: Partier i särskilda länder modern tid 485Sverige (från tabell 2, enligt anvisning vid ) 087 Miljöpartier (från tabell under ) (tabell 1: först av två mellan och ) Politiska partier Land Särskilda partier Tid

43 Sidnummer 43 Grupp 2: 340 Juridik (1) 341 Folkrätt 342 Statsrätt och förvaltningsrätt 343 Militärrätt, försvarsrätt, offentlig egendom, finansrätt, skatterätt, handelsrätt, näringsliv 344 Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 345 Straffrätt 346 Civilrätt (privaträtt) 347 Process och domstolar 348 Lagar, föreskrifter, rättsfall 349 Juridik avseende särskilda jurisdiktioner, geografiska områden, socioekonomiska områden, regionala mellanstatliga organisationer

44 Sidnummer 44 Grupp 2: 340 Juridik (2) Vanlig utbyggnad under 34x 34x Standardindelning 34x Ämnesindelningar 34x.1 Socioekonomiska regioner 34x.2 Regionala, mellanstatliga organisationer 34x.24 EU 34x.3-9. Särskilda jurisdiktioner och områden 34x.485 Sverige

45 Sidnummer 45 Grupp 2: 340 Juridik (3) Vanlig tillfogningsinstruktion under 34x.3-9 Tillfoga till basnummer 345 notation 3-9 från tabell 2, t.ex. australiensisk straffrätt (criminal law) …; lägg sedan till resultatet de nummer som följer på 345 i , t.ex. lagstiftning om bevisning (evidence) 06, i Australien Juridik Land Juridiska områden

46 Sidnummer 46 Juridik - exempel (1) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden LCSH: Collective labor agreements – Sweden Management- Employee participation- Sweden Labor unions – Law and legislation – Sweden Indexingångar: Kollektivförhandlingar Arbetsrätt Sverige T2--485

47 Sidnummer 47 Juridik - exempel (2) Die Reform des kollektiven Arbeitsrechts in Schweden Arbetsrätt, socialrätt, skoljuridik, kulturlagstiftning 485 Sverige (från tabell 2, enligt instruktioner under ) 01 Arbetsrätt (nummer efter 344 i , enligt instruktioner under Förhandlingar och konflikter mellan arbetsgivare och anställda (nummer som följer 331 i , enligt instruktion under ) Land Juridik Juridiskt område

48 Sidnummer 48 Grupp 3 : Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

49 Sidnummer 49 Grupp 3: Att välja och bygga nummer 330 Nationalekonomi 380 Handel, kommunikationer och transport med fokus på produktion och produkter

50 Sidnummer 50 Grupp 3: Viktiga relationer inom Produktion Klassificera här tvärvetenskapliga verk om industri, om produktion För handel, kommunikation, transport se Särskilda näringsgrenar För handel, kommunikation, transport se 380

51 Sidnummer 51 Grupp 3: 330 Nationalekonomi (1) 331Arbetsmarknadsekonomi 332Finansiell ekonomi 333Ekonomiska aspekter på mark och energi 334Kooperativ 335Socialism och liknande system 336Offentliga finanser 337Internationell ekonomi 338Produktion 339Makroekonomi och liknande ämnen

52 Sidnummer 52 Grupp 3: Arbetsmarknadsekonomi 331 Arbetsmarknadsekonomi Arbetslöshet Anställningsvillkor Löner Strejker Strejker Sverige Arbetslöshet Sverige

53 Sidnummer 53 Grupp 3: Särskilda näringsgrenar Primärindustri (utvinningsindustri) Jordbruk Mineralutvinning Övrig utvinningsindustri Tillverkningsindustri och tjänstesektor Finfördelas ytterligare med nummer från schemat Försvarsindustri Tjänster och särskilda produkter 355Militärvetenskap

54 Sidnummer 54 Grupp 3: Särskilda företag (1) Business enterprises in industries other than extractive, manufacturing, construction Business enterprises in extractive, manufacturing, construction industries Finfördelas ytterligare med nummer från schemat Datorföretag Business enterprises in industries other than extractive, manufacturing, construction 004Datavetenskap

55 Sidnummer 55 Grupp 3: Särskilda företag (2) Vissa företag dock under andra nummer: För finansinstitut se För fastighetsmäklare se 334 För försäkringsföretag se För företag inom handel, kommunikationer, transport se Livsmedelshandel (Food trade) Handel - Särskilda produkter och tjänster 641.3Livsmedel

56 Sidnummer 56 Grupp 4: Disciplinkluster inom 300 GRUPP 1 301–307 Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap GRUPP Utbildning

57 Sidnummer 57 Grupp 4: Att välja och bygga nummer 370 Utbildning Fokus på utbildningsnivån

58 Sidnummer 58 Grupp 4: 370 Utbildning (1) i motsats till , 378 Särskilda nivåer och ämnen inom utbildning Använd och för särskilda ämnen som är relaterade till två eller flera utbildningsnivåer, t.ex. till primär och sekundär utbildning, till sekundär och högre utbildning. Använd och 378 för ett eller alla ämnen som är relaterade till en särskild utbildningsnivå. Det finns särskilda utbyggnader på varje nivå för varje särskilt ämne under och vanligen under indelning 1 under varje nivå, t.ex. under (Organisation och verksamhet inom primärutbildning)

59 Sidnummer 59 Grupp 4: 370 Utbildning – exempel 1 Utbildningens historia i Sverige Flickskolan historia i Sverige Folkskolans historia i Sverige

60 Sidnummer 60 Grupp 4: 370 Utbildning (2) > Särskilda slags skolor Allmänna skolor Privatskolor, Friskolor Grannskapsskolor (community schools) Alternativa skolor Religiösa skolor

61 Sidnummer 61 Grupp 4: 370 Utbildning (3) > Skolor och deras aktiviteter Lärare och undervisning, och liknande verksamhet Skoladministration; administration av elevernas skolarbete Undervisningsmetoder och studiemetoder Studentvägledning och studentrådgivning Skoldisciplin och liknande verksamhet Fysiska anläggningar; materialadministration Elevvård Elever (studenter)

62 Sidnummer 62 Grupp 4: 370 Utbildning (4)  Särskilda utbildningsnivåer 372 Primärutbildning (Grundskoleutbildning t.o.m. årskurs 6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) 374 Vuxenutbildning 378 Högre utbildning

63 Sidnummer 63 Grupp 4: 370 Utbildning (5)  Primärutbildning (grundskoleutbildning) inom särskilda ämnen Datorer, naturvetenskap, teknik, hälsa Läsning Skapande verksamhet och slöjd Språkkunskaper (kommunikationsfärdigheter) Matematik Övriga ämnen Primärutbildningämne

64 Sidnummer 64 Utbildning - exempel 2 Matematik i skolår ÄO: Matematikundervisning - lågstadiet 372 Primärutbildning (grundskoleutbildning t.o.m årskurs 6) Matematik - Primärutbildning Observera: För primärutbildning i särskilda ämnen se 372 plus ämnet Primärutbildning ämne

65 Sidnummer 65 Grupp 4: 370 Utbildning (6) 373 Sekundärutbildning (fr.o.m. årskurs 7 t.o.m. gymnasiet) För sekundärutbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0712 från tabell 1, t.ex. gymnasieutbildning i lantbruk Högre utbildning För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1, t.ex. läkarutbildningar Observera: gäller för 373, 374 och 378 ämne nivå

66 Sidnummer 66 Utbildning exempel 3 Reading, writing, and proving : a closer look at mathematics ÄO: Matematikundervisning - högskolan 510Matematik 0711Högre utbildning Observera: För högre utbildning i ett särskilt ämne se ämnet plus notation 0711 från tabell 1. ämne nivå

67 Sidnummer 67 Grupp 4: 370 Utbildning (7) Från tabell 1: Utbildning Högre utbildning Sekundärutbildning (från årskurs 7) Vuxenutbildning

68 Sidnummer 68 Sammanfattning (1) 300 omfattar många beteendevetenskapliga områden Det tvärvetenskapliga numret för många ämnen finns inom har viktiga relationer till andra delar av schemat: 150, 400, 600, 610, 900 Avdelningarna inom 300 har viktiga relationer till andra avdelningar inom 300

69 Sidnummer 69 Sammanfattning (2) GRUPP Sociologi & antropologi 360 Sociala problem & sociala tjänster 390 Seder, etikett & folklore GRUPP Nationalekonomi 380 Handel, kommunikation & transport GRUPP Statsvetenskap 340 Juridik 350 Offentlig förvaltning GRUPP Utbildning


Ladda ner ppt "Sidnummer1 300 Samhällsvetenskaper Introduktion. Sidnummer 2 Mål Känna till den övergripande strukturen i huvudklass 300 Känna till relationerna mellan."

Liknande presentationer


Google-annonser