Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna Abdc

2 Sidnummer 2 Svensk historia under Gustav III Kc

3 Sidnummer 3 Allmänt •DDK bygger på siffror •SAB bygger på bokstäver •DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. •SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. •I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner

4 Sidnummer 4 Antal klassningar •I DDK väljs en enda klassning •I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk •Child abuse Misshandlade och försummade unga personer Vnam Misshandel och vanvård Ohfb Barn- och ungdomsvård

5 Sidnummer 5 Fasettering •Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga koder •DDK har många fler möjligheter till utbyggnad! •och många fler anvisningar om hur

6 Sidnummer 6 Tabeller och tilläggstabeller DDK •I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –6 generella tabeller –Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen – Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK är det en nolla Fotbollspelare - biografi

7 Sidnummer 7 Tabeller och tilläggstabeller SAB •I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Generella hjälptabeller –Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen –Aspekten uttrycks oftast med en fasettindikator : kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v. –Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för seriella resurser

8 Sidnummer 8 Tabeller och tilläggstabeller (forts) En medicinsk tidskrift •SAB V(p) •DDK Läkarlexikon •SAB V(x) •DDK

9 Sidnummer 9 Tabeller och tilläggstabeller (forts) •I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett ämne •I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga till aspekt •Ex: utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi

10 Sidnummer 10 Tabeller för grupper •Tabell Grupper kan läggas till ett ämne –Kvinnliga poliser –Bisexuella lärare •Tabell 5 Etniska och nationella grupper – Judar i Sverige (sociologi) – Judarnas historia i Sverige

11 Sidnummer 11 Klartexter och ämnesord •I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort, namn) och :bf (institution) •Det görs inte alls i DDK. •Ämnesord används istället och i Libris är namnformerna kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och :bf

12 Sidnummer 12 Historiska perioder • I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på ämnet -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell Jordbruk : Sverige : 1700-talet -Qd-c:k

13 Sidnummer 13 Språkliga tilläggsbeteckningar •DDK lägger inte till språk •SAB lägger till språkkod •Cmdd=sg •Svensk skönlitteratur –SAB ger information om översättning He.01=c / Hcee.01 –DDK anger kod för originalspråket – inte det översatta – 823.X Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet

14 Sidnummer

15 Sidnummer Målgrupp som genre SBI använder •Bilderböcker (0-5), •Kapitelböcker (6-9), •Mellanåldersböcker (10-12) och •Ungdomsböcker (13-17). •655 7 $a Bilderböcker $2 Barn •Talböcker $a Talböcker $2 saogf

16 Sidnummer Datavetenskap, information, allmänna verk 000 = A Bok- och biblioteksväsen B Allmänt och blandat Pu Datorer och databehandling Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap Datavetenskap

17 Sidnummer Filosofi & psykologi 100 = D •Men inte 130 Parapsykologi och ockultism. – Parapsykologi ligger under Dop – Ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 130 Parapsykologi & ockultism 150 Psykologi 170 Etik

18 Sidnummer Religion 200 = C •Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm •Båda har tyngd på kristendom •DDK utvecklas – internationellt system Exempel Svenska kyrkan Buddhism 297 Islam

19 Sidnummer Samhällsvetenskaper 300 = O Samhälls- och rättsvetenskap S Militärväsen E Undervisning Delar av •Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi •M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro •Vp Hälso- och sjukvård •Tvärvetenskapliga nummer

20 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) •Etniska grupper i DDK om gruppen är ämnet •Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa •398.2 Folkdiktning =.07 i SAB för G och H

21 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) 300 Sociologi, etnologi 330Nationalekonomi 340 Juridik 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 390 Seder, etikett, folklore

22 Sidnummer Samhällsvetenskaper (forts.) •I DDK hamnar all juridik under 340 •I SAB förs ofta juridik ut på ämnet •Exempel Skollagstiftning Em-c:oe •330 Nationalekonomi även industri och näringsliv, bara rent företagsekonomiska och tekniska verk förs till 600 Teknik

23 Sidnummer Språk + tabell 4 + tabell = F •Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F •Tabell 6 innehåller alla språk. Används för språk som en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) •Exempel 420 Engelska Bibeln på svenska Svenska Tigrinska

24 Sidnummer Naturvetenskap 500 = U Naturvetenskap T Matematik •Uh och •Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi)

25 Sidnummer 500 Naturvetenskap (forts) 570 Biologi •Biologi är olika i systemen –DDK utgår från biologiska processer –SAB efter typ av organism 572 BiokemiUe.3 Anatomi DNAUe DNA

26 Sidnummer Teknik (tillämpade vetenskaper) 600 = P Teknik, industri och kommunikationer •Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske •Pu •Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 •Exempel 610 Medicin Matlagning, kokböcker 650 Företagsekonomi

27 Sidnummer Konstarterna & fritid 700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst och R Idrott, lek och spel •Exempel 750 Målarkonst & målningar Film, radio, television Fotboll Fiske (fritid)

28 Sidnummer Musik 780 = Ij, X, Y •DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar • Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten

29 Sidnummer 780 = Ij, X & Y

30 Sidnummer Litteratur + tabell = G Litteraturvetenskap H Skönlitteratur •Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund •Verk om och av en författare får samma klassning. Verk som handlar om t.ex. Röda rummet får samma nummer som själva boken. •398.2 Folkdiktning •745.1 Tecknade serier, grafiska romaner

31 Sidnummer Exempel: August Strindberg Strindbergs dramatik, Strindberg som dramatiker Strindbergs romaner och noveller, Strindberg som romanförfattare Strindbergs poesi, Strindberg som poet Strindberg som författare allmänt 839.7Svensk litteratur 1-3Form

32 Sidnummer

33 Sidnummer

34 Sidnummer

35 Sidnummer Litteratur + tabell 3 (forts.) •Även skönlittur får alltid samma kod oavsett om det är verket på originalspråk eller en översättning •Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G –aspekter på litteratur som särskilda former av litteratur, genrer, teman och ämnen Skandinavisk deckarlitteratur (historisk analys) Svensk litteraturhistoria

36 Sidnummer Historia & geografi + tabell = J Arkeologi, K Historia L Genealogi N Geografi •Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig indelningsgrund •900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden •Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar, länder, städer m fl. andra områden

37 Sidnummer Historia, lokalhistoria och arkeologi •900, Historia - även lokalhistoria •910 Geografi: resehandböcker, reseskildringar •930 Forntidens historia – men inte alla länder •Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats under en viss tid görs inte i DDK •Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia

38 Sidnummer Biografier •Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex Berömda svenskar genom tiderna •Biografi över kemist Biografi över arkeolog Carl Wilhelm ScheeleHoward Carter

39 Sidnummer Typer av områden och platser •Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. Det kan inte göras i SAB. T.ex. u- länder, öknar, stäpper, kustområden •Nationalparker - tropikerna •

40 Sidnummer 40 Sammanfattning •Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem •Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB •Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning •Lokalhistoria går till historia och inte geografi •Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur •Musik, musikinspelningar och noter har samma klassning


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser