Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22

2 Sidnummer 2 Svensk historia under Gustav III 948.50381Kc.451 2013-01-22

3 Sidnummer 3 Allmänt •DDK bygger på siffror •SAB bygger på bokstäver •DDK är indelat i 10 huvudklasser, därefter vidareuppdelning. •SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar, därefter vidareuppdelning. •I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner 2013-01-22

4 Sidnummer 4 Antal klassningar •I DDK väljs en enda klassning •I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk •Child abuse 362.76 Misshandlade och försummade unga personer Vnam Misshandel och vanvård Ohfb Barn- och ungdomsvård 2013-01-22

5 Sidnummer 5 Fasettering •Både DDK och SAB är fasetterade – det går att bygga koder •DDK har många fler möjligheter till utbyggnad! •och många fler anvisningar om hur 2013-01-22

6 Sidnummer 6 Tabeller och tilläggstabeller DDK •I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –6 generella tabeller –Tilläggstabeller (Add tables) i schemat under vissa ämnen – Ofta används en fasettindikator före tabellen. I DDK är det en nolla 796.334092 Fotbollspelare - biografi 796.334 + 0 + 92 2013-01-22

7 Sidnummer 7 Tabeller och tilläggstabeller SAB •I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Generella hjälptabeller –Särskilda tilläggsbeteckningar i schemat under vissa ämnen –Aspekten uttrycks oftast med en fasettindikator : kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v. –Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för seriella resurser 2013-01-22

8 Sidnummer 8 Tabeller och tilläggstabeller (forts) En medicinsk tidskrift •SAB V(p) •DDK 610.5 Läkarlexikon •SAB V(x) •DDK 610.3 2013-01-22

9 Sidnummer 9 Tabeller och tilläggstabeller (forts) •I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett ämne •I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga till aspekt •Ex: utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön, historia, geografisk aspekt, biografi 2013-01-22

10 Sidnummer 10 Tabeller för grupper •Tabell 1 -08 Grupper kan läggas till ett ämne –Kvinnliga poliser 363.2082 –Bisexuella lärare 371.108663 •Tabell 5 Etniska och nationella grupper –305.89240485 Judar i Sverige (sociologi) –948.5004924 Judarnas historia i Sverige 2013-01-22

11 Sidnummer 11 Klartexter och ämnesord •I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort, namn) och :bf (institution) •Det görs inte alls i DDK. •Ämnesord används istället och i Libris är namnformerna kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och :bf 2013-01-22

12 Sidnummer 12 Historiska perioder • I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på ämnet -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell Jordbruk : Sverige : 1700-talet -Qd-c:k.43 - 630.948509033 2013-01-22

13 Sidnummer 13 Språkliga tilläggsbeteckningar •DDK lägger inte till språk •SAB lägger till språkkod •Cmdd=sg •Svensk skönlitteratur –SAB ger information om översättning He.01=c / Hcee.01 –DDK anger kod för originalspråket – inte det översatta – 823.X Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på andra sätt i katalogposten i Marc-formatet 2013-01-22

14 Sidnummer 14 2013-01-22

15 Sidnummer Målgrupp som genre SBI använder •Bilderböcker (0-5), •Kapitelböcker (6-9), •Mellanåldersböcker (10-12) och •Ungdomsböcker (13-17). •655 7 $a Bilderböcker $2 Barn •Talböcker - 655 7 $a Talböcker $2 saogf 15 2013-01-22

16 Sidnummer 16 000 Datavetenskap, information, allmänna verk 000 = A Bok- och biblioteksväsen B Allmänt och blandat Pu Datorer och databehandling Exempel 030 Allmänna samlingsverk 020 Biblioteks- och informationsvetenskap 004-006 Datavetenskap 2013-01-22

17 Sidnummer 17 100 Filosofi & psykologi 100 = D •Men inte 130 Parapsykologi och ockultism. – Parapsykologi ligger under Dop – Ockultism ligger i SAB under Bl Exempel 130 Parapsykologi & ockultism 150 Psykologi 170 Etik 2013-01-22

18 Sidnummer 18 200 Religion 200 = C •Men, olika indelning – i SAB är Svenska kyrkan norm •Båda har tyngd på kristendom •DDK utvecklas – internationellt system Exempel 284.1485 Svenska kyrkan 294.3 Buddhism 297 Islam 2013-01-22

19 Sidnummer 19 300 Samhällsvetenskaper 300 = O Samhälls- och rättsvetenskap S Militärväsen E Undervisning Delar av •Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi •M Etnografi, bl. a seder, etikettfrågor och folktro •Vp Hälso- och sjukvård •Tvärvetenskapliga nummer 2013-01-22

20 Sidnummer 20 300 Samhällsvetenskaper (forts.) •Etniska grupper 305.8 i DDK om gruppen är ämnet •Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. T.ex. Romer – medborgerliga rättigheter - Europa 323.119149704 •398.2 Folkdiktning =.07 i SAB för G och H 2013-01-22

21 Sidnummer 21 300 Samhällsvetenskaper (forts.) 300 Sociologi, etnologi 330Nationalekonomi 340 Juridik 360 Sociala problem och tjänster 370 Utbildning 390 Seder, etikett, folklore 2013-01-22

22 Sidnummer 22 300 Samhällsvetenskaper (forts.) •I DDK hamnar all juridik under 340 •I SAB förs ofta juridik ut på ämnet •Exempel Skollagstiftning 344.48507 Em-c:oe •330 Nationalekonomi även industri och näringsliv, bara rent företagsekonomiska och tekniska verk förs till 600 Teknik 2013-01-22

23 Sidnummer 23 400 Språk + tabell 4 + tabell 6 400 = F •Tabell 4 jämför tilläggsbeteckningar för F •Tabell 6 innehåller alla språk. Används för språk som en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) •Exempel 420 Engelska220.5397 Bibeln på svenska 439.7 Svenska 492.83 Tigrinska 2013-01-22

24 Sidnummer 24 500 Naturvetenskap 500 = U Naturvetenskap T Matematik •Uh 363.7 och 333.7 •Exempel 510 Matematik 540 Kemi 570 Biologi 590 Djur (biologi) 2013-01-22

25 Sidnummer 500 Naturvetenskap (forts) 570 Biologi •Biologi är olika i systemen –DDK utgår från biologiska processer –SAB efter typ av organism 572 BiokemiUe.3 Anatomi 572.86 DNAUe.03916 DNA 25 2013-01-22

26 Sidnummer 26 600 Teknik (tillämpade vetenskaper) 600 = P Teknik, industri och kommunikationer •Q delar: lantbruk, skogsbruk, jakt och fiske •Pu - 004-006 •Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300 •Exempel 610 Medicin 641-642 Matlagning, kokböcker 650 Företagsekonomi 2013-01-22

27 Sidnummer 27 700 Konstarterna & fritid 700 = I Konst, musik, teater, film och fotokonst och R Idrott, lek och spel •Exempel 750 Målarkonst & målningar 791.4 Film, radio, television 796.334 Fotboll 791.1 Fiske (fritid) 2013-01-22

28 Sidnummer 28 780 Musik 780 = Ij, X, Y •DDK gör inte skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar • Att något är noter eller en inspelning uttrycks på annat sätt i katalogposten 2013-01-22

29 Sidnummer 780 = Ij, X & Y 12-02-02 29 2013-01-22 29

30 Sidnummer 30 800 Litteratur + tabell 3 800 = G Litteraturvetenskap H Skönlitteratur •Systemen liknar varandra med språk som huvudsaklig indelningsgrund •Verk om och av en författare får samma klassning. Verk som handlar om t.ex. Röda rummet får samma nummer som själva boken. •398.2 Folkdiktning •745.1 Tecknade serier, grafiska romaner 2013-01-22

31 Sidnummer 2013-01-22 31 Exempel: August Strindberg 839.7267Strindbergs dramatik, Strindberg som dramatiker 839.7367Strindbergs romaner och noveller, Strindberg som romanförfattare 839.7167Strindbergs poesi, Strindberg som poet 839.7267Strindberg som författare allmänt 839.7Svensk litteratur 1-3Form 671879-1909

32 Sidnummer 2013-01-22 32 839.7267

33 Sidnummer 2013-01-22 33 839.7367

34 Sidnummer 34 2013-01-22

35 Sidnummer 35 800 Litteratur + tabell 3 (forts.) •Även skönlittur får alltid samma kod oavsett om det är verket på originalspråk eller en översättning •Tabell 3 motsvarar tilläggsbeteckningar för G –aspekter på litteratur som särskilda former av litteratur, genrer, teman och ämnen. 839.53087209 Skandinavisk deckarlitteratur (historisk analys) 839.509 Svensk litteraturhistoria 2013-01-22

36 Sidnummer 36 900 Historia & geografi + tabell 2 900 = J Arkeologi, K Historia L Genealogi N Geografi •Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig indelningsgrund •900 innehåller alla länder med kronologisk indelning, många städer och viktiga områden •Tabell 2 för vidareindelning. Innehåller världsdelar, länder, städer m fl. andra områden. 2013-01-22

37 Sidnummer 37 900 Historia, lokalhistoria och arkeologi •900, 930-990 Historia - även lokalhistoria •910 Geografi: resehandböcker, reseskildringar •930 Forntidens historia – men inte alla länder •Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats under en viss tid görs inte i DDK •Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia 2013-01-22

38 Sidnummer 38 920 Biografier •Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex Berömda svenskar genom tiderna 920.009485 •Biografi över kemist 540.92Biografi över arkeolog 930.1092 Carl Wilhelm ScheeleHoward Carter 2013-01-22

39 Sidnummer 39 900 Typer av områden och platser •Tabell 2 – vidarindelning efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet. Det kan inte göras i SAB. T.ex. u- länder, öknar, stäpper, kustområden •Nationalparker - tropikerna •333.720913 2013-01-22

40 Sidnummer 40 Sammanfattning •Att klassificera är roligt! Det kräver kunskap och omdöme oavsett klassifikationssystem •Det är mycket som är likt mellan DDK och SAB Viktiga skillnader i förhållande till SAB •Skönlitteratur och litteraturhistoria har samma klassning •Lokalhistoria går till historia och inte geografi •Barn- och ungdomslitteratur har samma klassning som vuxenlitteratur •Musik, musikinspelningar och noter har samma klassning 2013-01-22


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna 025.431 Abdc 2013-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser