Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey Dewey decimalklassifikation - en introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey Dewey decimalklassifikation - en introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Dewey Dewey decimalklassifikation - en introduktion

2

3 725.1809485 725.18 Militära byggnader 09 T-1 485 Sverige 725.1809485

4 Mål introduktion Varför? - vi har Dewey Hur? - man hittar information
Vad? - grundläggande om Deweysystemet

5 Varför klassifikation och ämnesord? (1)
Cutters principer, 1876: Göra det möjligt att finna en bok utifrån: - författarens namn - titeln - ämnet Redovisa vad som finns - av en viss författare - inom ett visst ämne - inom en viss typ av litteratur Charles Ammi Cutter gav ut sina regler 1876 och uppdaterade dem, 1889, 1891 och 1904 Rules for a dictionary catalog, 4:e uppl

6 Varför klassifikation och ämnesord? (2)
FRBR, 1997 (Functional Requirements for Bibliographic Records): Identifiera Hitta Välja Få tag i Navigera Upptäcka

7 Klassifikation och ämnesord
Hierarkiskt Uttömmande Koder Ofta disciplinbaserat Högre återvinningsgrad – lägre specificitet 636.7 Ämnesord Direkt ingång Litteraturbaserat Naturligt språk Det specifika ämnet Högre specificitet – lägre återvinningsgrad Hundar

8 Dewey decimalklassifikation
Dewey decimalklassifikation används i 138 länder 1:a upplagan kom 1876 23:e 2011 – 4 volymer samt webb 15:e 2012– 1 volym samt webb Webb uppdateras löpande Svensk WebDewey är delvis översatt 8

9 Dewey - DDK Dewey decimalsystem - klassifikation Dewey DDK
Dewey Decimal Classification System DDC

10 Utveckling och organisation
Utveckling och underhåll sköts av fyra redaktörer som finns vid Library of Congress. Rådgivande organ: Editorial Policy Committee med tio medlemmar som representerar användarna av den engelskspråkiga DDC. Europeisk användargrupp, EDUG (European DDC Users’ Group). Svensk användargrupp - snart

11 KB betalar en licens för Sverige
Gratis abonnemang KB betalar en licens för Sverige

12 Varför Dewey? Internationellt system
Import av poster med ”klar” klassifikation Internationell spridning – utvecklas hela tiden Samarbete internationellt KB. Nationalbibliografin Klassificerar all svensk utgivning Klar att hämta

13 Internationalisering
SAB Medical Subject Headings Svenska ämnesord Dewey Library of Congress Classification LCSH SWD RAMEAU

14 Rationalisering

15 Svenska bibliotek KB. Nationalbibliografin 2011–
De flesta universitets- och högskolebibliotek Specialbibliotek 2 Folkbibliotek: Härnösands sambibliotek Sigtuna folkbibliotek 2013 på alla bibliotek?

16 tabeller

17 Dewey består också av I Verktygslådan Introduktion Ordlista I WebDewey
Manual Relativt index I WebDewey dessutom mappad terminologi, t.ex. SAO och LCSH samt byggda koder.

18 10 huvudklasser 000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi 200 Religion 300 Samhällsvetenskaper 400 Språk 500 Naturvetenskap 600 Teknik 700 Konst & fritid 800 Litteratur 900 Historia & geografi 18 18

19 100 avdelningar - exempel 700 Konst
710 Landskapskonst & fysisk planering 720 Arkitektur 730 Skulptur, keramik & smideskonst 740 Teckning & konsthantverk 750 Måleri 760 Grafisk konst 770 Fotografi & datorkonst 780 Musik 790 Idrott, spel & underhållning 19

20 1000 sektioner - exempel 720 Arkitektur 721 Arkitektonisk struktur
722 Arkitektur före ca 300 723 Arkitektur från ca 300 till 1399 724 Arkitektur från 1400 725 Offentliga anläggningar 726 Byggnader för religiösa ändamål 727 Byggnader för utbildning & forskning 728 Bostadshus & liknande byggnader 729 Formgivning & utsmyckning 20

21 Längre ner i systemet 720 Arkitektur
Forntida persisk arkitektur General hospital and sanatorium buildings Biblioteksbyggnader En kod ska bestå av minst 3 siffror Det ska alltid finnas en punkt efter 3:e siffran om koden är längre än 3 siffror

22 En enda kod

23 Tabeller 1. Standardindelningar
2. Geografiska områden, historiska perioder, personer 3A-C. Indelningar för konstarterna, särskilda litteraturer, särskilda litteraturformer 4. Indelningar för särskilda språk och språkfamiljer 5. Etniska och nationella grupper 6. Språk 23

24 Tabell 1 – standardindelningar
Kan användas i hela systemet – 01 Filosofi och teori – 02 Diverse – 03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser – 04 Särskilda ämnen – 05 Seriella resurser – 06 Organisationer och ledning (management) – 07 Utbildning, forskning, liknande ämnen – 08 Grupper – 09 Historia, geografisk aspekt, biografi 24 24

25 Tabellerna - exempel T1—03 Lexikon, uppslagsverk, konkordanser
T1—05 Seriella resurser T1—0811 Män T1—092 Biografi T2—485 Sverige T5—397 Svenskar T5—9457 Samer

26 Tabellerna Tabellerna användas aldrig ensamma, utan tillsammans med nummer från schemat för att bygga mer specifika nummer Tabell 1 får alltid användas (om det inte uttryckligen står något annat) Tabell 2 kan användas via kod –09 från tabell 1 Tabell 5 kan användas via kod –089 från tabell 1. Tabell 3, 4 och 6 används efter anvisning i schemat. Man kan bara använda tabell 1 en gång – om man inte får en anvisning om något annat

27 Tre sätt att bygga nummer
Med tabellerna 1-6 Genom att nummer eller delar av nummer från andra delar av schemat tillfogas basnumret Med tilläggstabeller (interna tabeller) som finns i schemat Nummerbyggnad med tilläggstabeller och nummer från andra delar av schemat kan bara göras när det finns en anvisning Läs anvisningarna!

28 Att sätta ihop en kod 1 796.334 Fotboll T1 -092 Biografi
Zlatan 720 Arkitektur T Historia, geografisk aspekt, biografi T Sverige Arkitektur Sverige (slutnollan tas bort från 720) 28

29 Att sätta ihop en kod 2:a Folkbiblioteket i Lidingö
(Lidingö) från tabell 2 = Folkbibliotek i Sverige Anvisning vid om att använda tabell 2 29

30 Att sätta ihop en kod 2:b 070.4 Journalistik 070.449 Specific subjects
Tillfoga till basnummer notation , t ex., verk om journalistiska aspekter på läkarspalter Uppsökande biblioteksverksamhet Journalistik om uppsökande biblioteksverksamhet 30

31 Att sätta ihop en kod 3 - tilläggstabeller
Stickade tröjor Stickning 0432 Kläder Omfattar tröjor Från tilläggstabell under 746 Bok om stickade tröjor

32 Tilläggstabell - exempel

33 En enda kod

34 En kod uttrycker flera aspekter - exempel
Bröllopssånger för en röst DDK: 783.2 Soloröst Bröllop och äktenskap (från : Typer av musik) SAB: Yöbb / Xöbb Bröllopsmusik Yoaba / Xoaba 1 röst + piano Yoabb / Xoabb 1 röst + orgel Boken i exemplet är för piano, orgel och röst I Dewey uttrycks enbart röst om det är sång. Resten – dvs piano och orgel - får uttryckas med ämnesord.

35 Generella regler Tillämpningsregeln Utförligast behandlat
Först av två-regeln Tvärvetenskapliga och allmänna nummer Treregeln Nollregeln Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller Sista utvägens tabell Beröra bara några idag

36 Det finns regler!!! Generella regler Tillämpningsregeln
Utförligast behandlat Först av två-regeln Tvärvetenskapliga och allmänna nummer Treregeln Nollregeln Prioritetsanvisningar och Prioritetstabeller Sista utvägens tabell Det finns regler!!! Beröra bara några idag

37 Läs anvisningar!

38 Dewey är ordnat efter disciplin
Deweys struktur Dewey är ordnat efter disciplin Ett ämne kan behandlas i mer än en disciplin ett ämne kan finnas på mer än ett ställe Disciplin[1] (från latinets disciplina - uppfostran, handledning, som i sin tur kommer från discipulus - lärjunge, elev[2]). Uppfattas som synonymt med upprätthållande av ordning och regelföljande. Det kan också vara en beteckning för en vetenskapsgren alternativt en sportgren. kunskapsområde, vetenskapsgren, fack, läroämne, ämne, lära

39 Disciplin – exempel från relativa indexet
Kläder Kläder—hemsömnad Kläder—kommersiell tillverkning 687 Kläder—konst Kläder – produktsäkerhet Kläder—seder Därför indexet heter relativt

40 Disciplin – exempel från relativa indexet
Kläder tvärvetenskapligt nr Kläder—hemsömnad Kläder—kommersiell tillverkning 687 Kläder—konst Kläder—produktsäkerhet Kläder—seder Därför indexet heter relativt

41 Tvärvetenskapliga nummer
746 Textil konst Kläder 0222 T1 Bilder och liknande illustrationer Accesoarer 09 T1 Historia, geografisk aspekt, biografi 41 Brittiska öarna talet

42 Dewey är ett hierarkiskt system
men 948 Skandinavien 948.1 Norge 948.5 Sverige 948.6 Götaland 948.7 Svealand 948.8 Norrland 948.9 Danmark och Finland

43 Sammanfattning (1) Dewey består av
ett schema som är grunden för nummerbyggnad sex tabeller med nummer som kan läggas till en manual ett relativt index. Notationen består av siffror med en decimalpunkt efter den tredje siffran. DDK har 10 huvudklasser ( ) som delas in i 100 avdelningar ( ) och 1000 sektioner ( ) och vidare i klasser/kategorier Numren är alltid minst tre siffor långa och nollor används för att fylla ut kortare nummer.

44 Sammanfattning (2) Dewey är hierarkiskt, men ibland avspeglas inte den strukturella hierarkin i numren. Ett nummer per verk används. DDK innehåller många regler och anvisningar som har syftet att klassifikationen ska bli konsekvent.

45 Kontakt dewey@kb.se harriet.aagaard@kb.se 010-7093612 pia.leth@kb.se


Ladda ner ppt "Dewey Dewey decimalklassifikation - en introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser