Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey decimalklassifikation i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey decimalklassifikation i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Dewey decimalklassifikation i Sverige
Harriet Aagaard Svenska Deweyredaktion

2 Dewey - DDK Dewey decimalklassifikation Dewey DDK
Dewey Decimal Classification System DDC Jag använder ofta förkortningen Dewey när jag pratar om Dewey decimalklassifikation. DDK är en annan förkortning som betyder samma sak. DDK är lätt att skriva men lite krångligt att säga. På engelska finns förkortningen DDC.

3 Dewey decimalklassifikation
Dewey decimalklassifikation används i 142 länder & 61 länders nationalbibibliografier 1:a upplagan kom 1876 23:e 2011 – 4 volymer samt webb 15:e 2012– 1 volym samt webb 2016 – slopas upplagebegreppet Svensk WebDewey är delvis översatt Dewey används i 142 länder. Första upplagan kom 1876 och nu använder vi den 23:e upplagan. För att få en förståelse av omfattningen kan man titta på den tryckta utgåvan som finns i fyra volymer, inklusive ett registerband. Det finns också en förkortad utgåva i en volym som är tänkt för små bibliotek med högst volymer. I Sverige använder vi webbutgåvan. En fördel är att den alltid är uppdaterad. Svenska WebDewey är delvis översatt, ju längre ner i systemet man kommer, desto mer är på engelska. Det är ovanligt med en blandad översättning. Andra länder har antingen översatt hela eller den förkortade utgåvan. 3

4 Utveckling och organisation
Dewey Editorial Office 4 personer på LC & OCLC EPC Editorial Policy Committee Konsulteras om ändringar EDUG European Dewey User Group

5 142 länder 142 countries Image: Michael Panzer

6 Svenska bibliotek KB. Nationalbibliografin 2011–
De flesta universitets- och högskolebibliotek Specialbibliotek Folkbibliotek: Härnösands sambibliotek Sigtuna folkbibliotek Grubbebiblioteket… 2 Skolbibliotek Kristinegymnasiet Sigtuna humanistiska läroverk… 2015 på alla bibliotek? KB bytte från SAB till Dewey Den svenska nationalbibliografin, dvs utgivning på svenska, klassificerar med Dewey. De flesta universitets- och högskolebibliotek samt en del specialbibliotek har också bytt till Dewey. Hittills har endast två folkbibliotek bytt: Härnösands sambibliotek som följde med universitetsdelen av biblioteket samt Sigtuna folkbibliotek. Sigtuna började 2012 med de nya böckerna. 2015 finns det inte några hinder för att byta till Dewey. Sigtuna har fått göra en hel del manuellt katalogarbete eftersom BTJ först 2015 fullt ut kommer att kunna leverera Deweymärkta böcker.

7

8 Fler folkbibliotek på gång
Lidingö stadsbibliotek Öppnar 29 augusti Malmö stadsbibliotek 2015 övergång Umeå regionen På gång

9 Varför Dewey? Internationellt system
Import av poster med ”färdig” klassifikation Internationell spridning – utvecklas hela tiden Samarbete internationellt Nationellt system KB. Nationalbibliografin Klassificerar all svensk utgivning Färdig att hämta Varför har egentligen svenska bibliotek bytt klassifikationssystem? Viktigt är att Dewey är ett internationell system. Det går därför att samarbeta med bibliotek över hela världen. När man importerar en post är det ofta redan Deweyklassad och behöver inte klassificeras. Dewey finns över hela världen och utvecklas hela tiden. Det gör det möjligt att samarbeta internationellt. Nu är Dewey också ett nationellt system. Nationalbibliografin på KB klassificerar den svenska utgivningen med Dewey från 2011. Från Libris kan man hämta både svenska och utländska poster med Deweyklassifikation.

10 Rationalisering Dewey är framför allt tänkt som en rationalisering för universitetsbiblioteken som slipper att klassificera alla de utländska poster de hämtar. Många medialeverantörer levererar poster med färdig Deweyklassifikation. För folk- och skolbibliotek finns inte en lika tydlig rationaliseringspotential. Men, jag tror det är bra att svenska bibliotek använder samma system,

11 KB nationellt ansvar KB tar ett nationellt ansvar för Dewey i Sverige.

12 Svenska Deweyredaktionen
Nationellt ansvar för Deweyfrågor Svenska WebDewey Konverteringstabellen SAB - DDK WebDeweySearch Information om DDK Utbildning i DDK Internationella kontakter Svenska Deweyredaktionen tar ansvar för Deweyfrågor i Sverige. Det innebär att uppdatera Svenska WebDewey. Att uppdatera konverteringstabellen SAB – Dewey Ansvara för WebDeweySearch, en extern tjänst för att söka på klassifikation i Libris. Ge information om Dewey. Ge utbildning till svenska bibliotekekarier. Hålla in internationella kontakter.

13 Konverteringstabellen Dewey/SAB
Konverteringstabellen mellan Dewey och SAB går att söka men också ladda ner som textfil, vilken kan sparas i excel. De flesta bibliotek som arbetat med en övergång till Dewey har använt sig av konverteringstabellen. Den är grunden för samsökning på klassifikation i Libris och i WebDeweySearch.

14 Sökningar på klassifikation i Libris:
DDK SAB via konverterings-tabellen WebDeweySearch är en extern tjänst för att söka på klassifikation i Libris. Du hittar den genom att klicka på Bläddra ämnesvis i Libris. Den utnyttjar konverteringstabellen och därför görs sökning både på poster med Dewey och SAB. Det går att söka via Deweykod eller på rubriktexter i klartext på svenska och engelska.

15 Information 1 Information om Dewey finns i Katalogisatörens verktygslåda på KB:s webb. Här finns länkar till Svenska WebDewey, Konverteringstabellen och mycket annat. DDK-praxis ger stöd i klassificering av svåra områden, till exempel läromedel. Här finns också utbildningsmaterial.

16 Information 2 Information finns också i Deweybloggen. Det kan vara tips om vad som händer, till exempel att Malmö stadsbibliotek började med Dewey 1905 eller att sidor i verktygslådan blivit uppdaterade. Att läsa Deweybloggen är att bra sätt att hålla sig informerad om vad som händer.

17 Utbildning 1 290 kommuner Skolbibliotek Universitet / högskolor
Nya bibliotek Ny personal Repetition Särskilda områden Juridik Litteratur Medicin & hälsa Musik etc

18 Utbildning 2 Webbkurser Allmän introduktion Grunder Deweysystemet
Bygga nummer Etc Övningar med facit

19 NB metodgrupp Stöd i klassifikation till kolleger Kvalitetshöjning
På KB har Nationalbibliografins startad olika metodgrupper, bland andra en metodgrupp i Deweyfrågor. Tanken är att ge stöd till kolleger i klassifikationsfrågor och att det ska bli en kvalitetshöjning i Nationalbibliografin. För Svenska Deweyredaktion är metodgruppen en bra samarbetspartner som har en gedigen erfarenhet av att klassificera med Dewey.

20 Arbetsgrupp Dewey Universitet / högskolor Maria Gullberg – Malmö högskola Bo Jernberg – Linköpings universitet Helene Stenman – Umeå universitet Folkbibliotek/ Skolbibliotek Lina Berglund – Malmö stadsbibliotek Astrid Wolff Feychting – Umeå stadsbibliotek BTJ Ingrid Dannberg KB. Nationalbibliografin Olof Osterman 2013 startade arbetsgruppen för Dewey. Den består av bibliotekarier från universitets- och högskolor. Från folkbibliotek, från BTJ och från Nationalbibliografin på KB. Alla medlemmar arbetar med Dewey.

21 Arbetsgruppen Mandattiden är 1 år + ”flera” förlängningsperioder
Påverka Svenska Deweyredaktionens arbete Stöd till Svenska Deweyredaktionen Prioritering Vad som ska översättas Vilka koder som bör byggas Utbildning Planering av användarmöte Behov av utveckling för svenska förhållanden Mandattiden för att delta i arbetsgruppen är ett år, men det går att förlänga till fler år. Tanken är att arbetsgruppen ska påverka det arbete som utförs på Svenska Deweyredaktionen. Men, det går att vända på det och se att arbetsgruppen ger stöd till Svenska Deweyredaktionen. Det gäller Prioritering Vad som ska översättas Vilka koder som bör byggas Hur utbildningen ska utformas Lyfta från behov av utveckling för svenska förhållanden Arbetsgruppen deltar också i planering av användarmötet. 9 april 2013 hölls det första användarmötet som samlade över 100 deltagare. Användarmöten planeras att hållas årligen.

22 Del av KB:s inflytandestruktur
Expertgruppen för Metadata Arbetsgrupp Dewey Arbetsgrupp Svenska ämnesord Folkbibliotekens deltagande i Libris Resursbeskrivning och åtkomst Tillgänglighetsfrågor Arbetsgruppen för Dewey är en del av KB:s inflytandestruktur och är en av flera arbetsgruppen under Expertgruppen för metadata.

23 Vill du veta mer? harriet.aagaard@kb.se dewey@kb.se 010-7093612
Vill du veta mer om Dewey? Här finns länkar till Katalogisatörens verktygslåda och till Deweybloggen. Du kan också kontakat mig på min personliga e-post eller på Det är ofta bättre att kontakta mig per e-post än telefon. Fotografier och illustrationer av Harriet Aagaard


Ladda ner ppt "Dewey decimalklassifikation i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser