Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna

2 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek

3 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör folkbiblioteken i Sigtuna kommun DDK-implementering med stöd från Axiell DDK-implementering med stöd från BTJ Bibliografisk service DDK-implementering med stöd från KB (start)

4 Varför vi ? Back to basics Medieplaner 2003 – 2006 Biblioteksplaner 2005 – 2012 Dewey

5 Sigtuna invånare Befolkningen ökar mest i landet + 3,35 % sedan årsskiftet 4 kommunala folkbibliotek 2 gymnasiebibliotek – Arlandagymnasiet - kommunalt – SSHL Sigtunastiftelsens bibliotek En databas – BOOK-IT

6 Deltagare Axiell AB: Magdalena Olofsson, Maria Kleiman BTJ AB: Carina Hellborg, Elisabet Viktorsson KB : Harriet Aagaard Sigtuna kommuns folkbibliotek: – all personal – bibliotekschefen projektledare

7 Axiell AB Införa DDK i bibliotekssystemet BOOK-IT Testar detta i 7.0 går sedan till alla Sökbarhet – fält 082 är sökbart med kvalifikator/kl – Infört delfält 082 h februari 2012 Hyllistor – göra DDK-hyllsignatur synlig i träfflistor – Version 7.0 Möjliggöra prioriteringsordning i Expertsök/OPAC/ARENA om träfflistor – Version 7.0

8 BTJ AB Intentionen är att leverera DDK-klassifikation till biblioteken i Sigtuna med användande av bibliografisk service. Målet är att även leverera katalogposterna med hyllsigna i posten. Införa DDK i bibliotekskatalogen i följande prioriteringsordning: Vuxenfack Vuxenskön Barn- och ungdom

9 Sigtuna kommuns folkbibliotek Utgångspunkt: Start med böcker utgivna 2012 Bibliografisk service en nödvändighet 082h en nödvändighet Mjukstart med egen hyllmärkning i katalog och på bok Hyllista från BTJ

10 Att säkerställa innan beslut Övergripande frågor Nyttan för invånare/företagare Nyttan för förvaltningen Vilka verksamhetsmål uppfylls? Prioritet jämfört med andra projekt Process-/informationsbehov? När ska projektet vara klart?

11 Att säkerställa innan beslut Övergripande frågor Nyttan för invånare/företagare – Tydligare information Nyttan för förvaltningen – Utvecklingsprojekt inom ämnet Vilka verksamhetsmål uppfylls? Prioritet jämfört med andra projekt – Nr 1 Process-/informationsbehov? – Intern, extern, sociala medier, konferenser När ska projektet vara klart? – Våren 2014

12 Att säkerställa innan beslut Kostnad - nytta Kostnad för införande – Inom ram Kostnad för drift av systemet – Inom ram Hur ska det finansieras? – Inom ram Finns det någon tydlig besparing/intäkt? – På sikt ja

13 Att säkerställa innan beslut Projektgenomförande Vilka beroenden finns? – Leverantörerna Vilka är de största riskerna? – Leverantörerna klarar inte sina åtaganden Finns möjlighet att samverka med andra aktörer? – Absolut

14 Vad har vi gjort ? En tanke från 2008 Beslut i november 2011 Utbildning januari 2012 Start januari 2012 Arbete januari 2012 – april 2012

15 Utbildning för all personal

16 Att sätta ihop en kod Folkbiblioteket i Sigtuna Folkbibliotek (Sigtuna) från tabell 2 = Folkbibliotek i Sverige En kod ska bestå av minst 3 siffror Det ska alltid finnas en punkt efter 3:e siffran

17 Projektgrupp Anne Edeborg Conny Odengrund Iréne Vallström Jerker Eriksson Olga Komarova Ulrika Salenborg Monica Dahlgren

18 Vad har vi gjort ? Katalog Utbildning Hämtat DDK från Nationalbibliografin – delfält 082a Lagt in 200- hyllsignaturer i delfält 082h Hyllsignum övergripande t.ex Lagt in samma som i 082h Ändras efter varje ny lista över Hyllsignum

19

20

21

22

23 Ibland blir det fel…

24

25 Vad har vi gjort ? Hyllor Nyhylla 2012 Skapat Hylla DDK – 000 till 900 Vi följer 000 till 900 – skön inbegripen Även utländsk skön i samma svit Vissa temporära utbrytningar

26

27 Det blir inte så mycket till att börja med

28 Mervärde Kompetensutveckling av personal Större intresse för klassifikation över huvud taget Sigtuna kommun bidrar till destinationsutvecklingen Utveckling Axiell Utveckling BTJ Nationellt pilotprojekt

29 Organisk process

30 Hur går vi vidare? Alla vuxenböcker hanteras Bibliografisk service överlagrar våra egna poster när de kommer 082h-fältet skyddas inte Beslut fattats om placering av 2012 års vuxenböcker 2012 höst vissa katalogposter från BTJ levereras med DDK 2013 beslut fattas om andra medier 2014Invigning av nytt huvudbibliotek – Böckerna enligt DDK/DEWEY och SAB ?

31

32 Revolution Detta revolutionerar vårt tänkande!


Ladda ner ppt "Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser