Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna

2 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek

3 2014-08-193 Syfte Stegvis DDK-införande i olika delar som berör folkbiblioteken i Sigtuna kommun DDK-implementering med stöd från Axiell DDK-implementering med stöd från BTJ Bibliografisk service DDK-implementering med stöd från KB (start)

4 2014-08-194 Varför vi ? Back to basics Medieplaner 2003 – 2006 Biblioteksplaner 2005 – 2012 Dewey 2008 -2012

5 2014-08-195 Sigtuna 41 329 invånare 20111231 Befolkningen ökar mest i landet + 3,35 % sedan årsskiftet 4 kommunala folkbibliotek 2 gymnasiebibliotek – Arlandagymnasiet - kommunalt – SSHL Sigtunastiftelsens bibliotek En databas – BOOK-IT

6 2014-08-196 Deltagare Axiell AB: Magdalena Olofsson, Maria Kleiman BTJ AB: Carina Hellborg, Elisabet Viktorsson KB : Harriet Aagaard Sigtuna kommuns folkbibliotek: – all personal – bibliotekschefen projektledare

7 2014-08-197 Axiell AB Införa DDK i bibliotekssystemet BOOK-IT Testar detta i 7.0 går sedan till alla Sökbarhet – fält 082 är sökbart med kvalifikator/kl – Infört delfält 082 h februari 2012 Hyllistor – göra DDK-hyllsignatur synlig i träfflistor – Version 7.0 Möjliggöra prioriteringsordning i Expertsök/OPAC/ARENA om träfflistor – Version 7.0

8 2014-08-198 BTJ AB Intentionen är att leverera DDK-klassifikation till biblioteken i Sigtuna med användande av bibliografisk service. Målet är att även leverera katalogposterna med hyllsigna i posten. Införa DDK i bibliotekskatalogen i följande prioriteringsordning: Vuxenfack Vuxenskön Barn- och ungdom

9 2014-08-199 Sigtuna kommuns folkbibliotek Utgångspunkt: Start med böcker utgivna 2012 Bibliografisk service en nödvändighet 082h en nödvändighet Mjukstart med egen hyllmärkning i katalog och på bok Hyllista från BTJ

10 2014-08-1910 Att säkerställa innan beslut Övergripande frågor Nyttan för invånare/företagare Nyttan för förvaltningen Vilka verksamhetsmål uppfylls? Prioritet jämfört med andra projekt Process-/informationsbehov? När ska projektet vara klart?

11 2014-08-1911 Att säkerställa innan beslut Övergripande frågor Nyttan för invånare/företagare – Tydligare information Nyttan för förvaltningen – Utvecklingsprojekt inom ämnet Vilka verksamhetsmål uppfylls? Prioritet jämfört med andra projekt – Nr 1 Process-/informationsbehov? – Intern, extern, sociala medier, konferenser När ska projektet vara klart? – Våren 2014

12 2014-08-1912 Att säkerställa innan beslut Kostnad - nytta Kostnad för införande – Inom ram Kostnad för drift av systemet – Inom ram Hur ska det finansieras? – Inom ram Finns det någon tydlig besparing/intäkt? – På sikt ja

13 2014-08-1913 Att säkerställa innan beslut Projektgenomförande Vilka beroenden finns? – Leverantörerna Vilka är de största riskerna? – Leverantörerna klarar inte sina åtaganden Finns möjlighet att samverka med andra aktörer? – Absolut

14 2014-08-1914 Vad har vi gjort ? En tanke från 2008 Beslut i november 2011 Utbildning januari 2012 Start januari 2012 Arbete januari 2012 – april 2012

15 2014-08-1915 Utbildning för all personal 2014-08-19 15

16 2014-08-1916 2014-08-19 16 Att sätta ihop en kod Folkbiblioteket i Sigtuna 027.4 - Folkbibliotek -487359 - (Sigtuna) från tabell 2 = 027.4487359 027.4485 Folkbibliotek i Sverige En kod ska bestå av minst 3 siffror Det ska alltid finnas en punkt efter 3:e siffran

17 2014-08-1917 Projektgrupp Anne Edeborg Conny Odengrund Iréne Vallström Jerker Eriksson Olga Komarova Ulrika Salenborg Monica Dahlgren

18 2014-08-1918 Vad har vi gjort ? Katalog Utbildning Hämtat DDK från Nationalbibliografin – delfält 082a Lagt in 200- hyllsignaturer i delfält 082h Hyllsignum övergripande t.ex. 300 -Lagt in samma som i 082h Ändras efter varje ny lista över Hyllsignum

19 2014-08-1919

20 2014-08-1920

21 2014-08-1921

22 2014-08-1922

23 2014-08-1923 Ibland blir det fel…

24 2014-08-1924

25 2014-08-1925 Vad har vi gjort ? Hyllor Nyhylla 2012 Skapat Hylla DDK – 000 till 900 Vi följer 000 till 900 – skön inbegripen Även utländsk skön i samma svit Vissa temporära utbrytningar

26 2014-08-1926

27 2014-08-1927 Det blir inte så mycket till att börja med

28 2014-08-1928 Mervärde Kompetensutveckling av personal Större intresse för klassifikation över huvud taget Sigtuna kommun bidrar till destinationsutvecklingen http://www.sigtunaturism.se/ Utveckling Axiell Utveckling BTJ Nationellt pilotprojekt

29 2014-08-1929 Organisk process

30 2014-08-1930 Hur går vi vidare? Alla vuxenböcker hanteras Bibliografisk service överlagrar våra egna poster när de kommer 082h-fältet skyddas inte Beslut fattats om placering av 2012 års vuxenböcker 2012 höst vissa katalogposter från BTJ levereras med DDK 2013 beslut fattas om andra medier 2014Invigning av nytt huvudbibliotek – Böckerna enligt DDK/DEWEY och SAB ?

31 2014-08-1931

32 2014-08-1932 Revolution Detta revolutionerar vårt tänkande!


Ladda ner ppt "Www.sigtuna.se Vad väntar vi på? DDK i Sigtuna. 2014-08-192 Mål Att gå över från SAB till DDK inom Sigtuna kommuns folkbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser