Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: Kunna bygga nummer med som använder: Tabell 4 Tabell 6

3 Sidnummer 3 Översikt Allmänna och övergripande verk om språk och språkvetenskap Standardindelningar med en del språkspecifika utbyggnader Språkvetenskap (lingvistik) Särskilda språk 419 Teckenspråk Indoeuropeiska språk 490 Övriga språk

4 Sidnummer Språk på andra ställen i schemat - exempel •Datalingvistik men, datalingvistik för särskilt språk: Språket från tabell 1 •Språksociologi •Personnamn •Ortnamnsforskning Ortnamn i ett särskilt område: 91 + plats från tabell

5 Sidnummer Språk inom särskilda ämnen •För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. juridiskt språk Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under Språk och kommunikation (från tabell 1) 5

6 Sidnummer Lexikon inom särskilda ämnen •Ämnet + 03 från tabell 1 •Gäller även tvåspråkiga lexikon inom ett ämne Svenskt-engelskt juridiskt lexikon Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under Lexikon från tabell 1 6

7 Sidnummer 7 Särskilda språk •Det särskilda språket uttrycks alltid i numret •De allra flesta nummer för språk finns färdiga i schemat Engelska420 Svenska439.7 Kinesiska495.1 Swahili

8 Sidnummer , , tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Tyska och besläktade germanska språk 830 Tysk litteratur och litteraturer på besläktade språk T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska

9 Sidnummer Bygga nummer för särskilda språk •För vissa språk, särskilt inom 490 Övriga språk, behöver man bygga nummer med hjälp av tabell 6. •Exempel: Umbriska •Indexingång: Umbriska T6—799 •Anvisning under om att tillfoga från tabell 6  Umbriska 9

10 Sidnummer Särskilt språk + särskild språklig aspekt •Språket + tabell 4 •De allra flesta språk kan byggas ut med särskild språklig aspekt från tabell 4 •Visas på tre olika sätt –Med * som leder till tillfogningsanvisning under –Med tillfogningsanvisning under det specifika språket –Med anvisning om att tillfoga både från tabell 6 och 4 10

11 Sidnummer 11 Språk märkt med * - exempel 439.7*Svenska *Tillfoga till basnummer enligt anvisningar under Särskilda språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer för varje språk märkta med * enligt anvisningar i början av T4--0 t.ex. japansk grammatik Basnumret är det nummer som anges för språket, om inte schemat hänvisar till ett annat nummerT4--0

12 Sidnummer 12 Tillfogningsanvisning vid språket Indelningar av engelska Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 42 notation T4--1-T4--8 från tabell 4, t.ex. engelskans fonologi Basnumret för engelska är 42

13 Sidnummer 13 Med anvisning om både tabell 6 och Särskilda bantuspråk och familjer av bantuspråk Tillfoga till basnummer de nummer som följer T i notation T T från tabell 6, t.ex. ewondo , zulu ; tillfoga därefter till de nummer som angetts för varje språk nedan enligt anvisningar i inledningen till T4--0, t.ex. zulus grammatik T T6— Zulu Basnummer för Zulu Grammatik på Zulu

14 Sidnummer 14 Översikt tabell 4 T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

15 Sidnummer 15 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska Svenska Kinesiska Swahili

16 Sidnummer Val av nummer (1) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk •Bara standardspråk •Beskrivning och analys av varianter av ett språk, t.ex. dialekter, klassificeras under T4—7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter •T4—7 kan för många språk byggas ut geografiskt, utfört i schemat

17 Sidnummer Val av nummer (1) - exempel Ordbildning i svenskt slang Svenska439.7 SlangT4—7 OrdbildningT4—592

18 Sidnummer Val av nummer (2) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Deskriptiv lingvistik, beskriver hur människor faktiskt talar och skriver T4—8 Standardspråk (preskriptiv lingvistik) Alla verk som har som syfte att lära ut korrekt språkbruk, hur man bör tala och skriva

19 Sidnummer Val av nummer (2) - exempel 1 Functions of passive and impersonal constructions : a case study from Swedish Svenska439.7 Opersonliga konstruktionerT4--5

20 Sidnummer Val av nummer (2) - exempel 1 Konstruktioner i interaktion : de e som resurs i samtal ÄO: Svenska språket -- opersonliga konstruktioner Svenska439.7 Opersonliga konstruktionerT4--5

21 Sidnummer Val av nummer (2) – exempel 2 Respons : svenska för gymnasiet ÄO: Svenska språket -- läromedel Svenska439.7 SpråkbrukT4--8

22 Sidnummer Teckenspråk land från tabell tabell 4 Exempel: •Verb i svenskt teckenspråk Teckenspråk 485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under ) 0Fasettindikator (enligt anvisning under ) 56Verb (från tabell 4 enligt anvisning under

23 Sidnummer Vissa språk kan inte byggas ut •Historiska varianter Exempel: Fornsvenska •Språkgrupper Exempel: Nordiska språk •Vissa ovanliga språk och språk med ståplats Exempel: Umbriska

24 Sidnummer Tabell 6 Språk •Innehåller språk och språkfamiljer •Används för att bygga nummer för vissa ovanliga språk •Används för att lägga till ytterligare ett språk i ett nummer •Används inom andra delar av schemat för att uttrycka att något gäller ett visst språk •Används endast enligt anvisning

25 Sidnummer Ytterligare ett språk i ett nummer •Engelska lånord i franskan Franska 24Språkliga element från särskilda främmande språk (från tabell 4, Lånord i index) 21Engelska (från tabell 6, enligt anvisning under T T4—249)

26 Sidnummer Inom andra delar av schemat – exempel (1) •Svenska bibelöversättningar Bibelöversättningar 397Svenska (från tabell 6, enligt anvisning under )

27 Sidnummer Inom andra delar av schemat - exempel (2) •Allmänna uppslagsverk på svenska Uppslagsverk 397Svenska (tabell 6) •Allmänna tidskrifter på franska Allmänna seriella resurser 41Franska (tabell 6) •Kinesiska ordspråk Ordspråk 951Kinesiska (tabell 6)

28 Sidnummer 28 Lexikon (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian Indexingångar: Lexikon413, T4—3 Tvåspråkiga lexikonT4—32–T4—39 Engelska420, T6—21 Hawaiiska499.42, T6—9942

29 Sidnummer 29 Lexikon(2) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i , t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon

30 Sidnummer 30 Lexikon (3) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42Språk på Marquesasöarna (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4)

31 Sidnummer Sammanfattning •Under klassificeras allmänna och övergripande verk om språk •Under klassificeras särskilda språk •Språklig aspekt uttrycks med tabell 4, som kan tillfogas till de flesta nummer för språk •Tabell 6 används för att bygga nummer för vissa språk, och för att tillfoga språk till andra ämnen •I DDK görs en skillnad mellan beskrivning och analys av standardspråket (1-5 i tabell 4), varianter av språket (7 i tabell 4) och preskriptiv lingvistik (8 i tabell 4), som lär ut hur ett språk bör talas och skrivas.


Ladda ner ppt "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser