Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: 400-409 410-419 420-499 Kunna bygga nummer med 420-499 som använder: Tabell 4 Tabell 6

3 Sidnummer 3 Översikt 400 400-418 Allmänna och övergripande verk om språk och språkvetenskap 401-409 Standardindelningar med en del språkspecifika utbyggnader 410-418 Språkvetenskap (lingvistik) 419-499 Särskilda språk 419 Teckenspråk 420-480 Indoeuropeiska språk 490 Övriga språk

4 Sidnummer Språk på andra ställen i schemat - exempel •Datalingvistik 006.35 men, datalingvistik för särskilt språk: Språket + 0285635 från tabell 1 •Språksociologi 306.44 •Personnamn 929.4 •Ortnamnsforskning 910.014 Ortnamn i ett särskilt område: 91 + plats från tabell 2 + 0014 4

5 Sidnummer Språk inom särskilda ämnen •För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. juridiskt språk 340.014 34Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under 340 014 Språk och kommunikation (från tabell 1) 5

6 Sidnummer Lexikon inom särskilda ämnen •Ämnet + 03 från tabell 1 •Gäller även tvåspråkiga lexikon inom ett ämne Svenskt-engelskt juridiskt lexikon 340.03 34Juridik 0Extra nolla enligt anvisning under 340 03 Lexikon från tabell 1 6

7 Sidnummer 7 Särskilda språk •Det särskilda språket uttrycks alltid i numret •De allra flesta nummer för språk finns färdiga i schemat Engelska420 Svenska439.7 Kinesiska495.1 Swahili496.392

8 Sidnummer 8 420-490, 810-890, tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Tyska och besläktade germanska språk 830 Tysk litteratur och litteraturer på besläktade språk T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska

9 Sidnummer Bygga nummer för särskilda språk •För vissa språk, särskilt inom 490 Övriga språk, behöver man bygga nummer med hjälp av tabell 6. •Exempel: Umbriska •Indexingång: Umbriska T6—799 •Anvisning under 479.4-479.9 om att tillfoga från tabell 6  479.9 Umbriska 9

10 Sidnummer Särskilt språk + särskild språklig aspekt •Språket + tabell 4 •De allra flesta språk kan byggas ut med särskild språklig aspekt från tabell 4 •Visas på tre olika sätt –Med * som leder till tillfogningsanvisning under 420-490 –Med tillfogningsanvisning under det specifika språket –Med anvisning om att tillfoga både från tabell 6 och 4 10

11 Sidnummer 11 Språk märkt med * - exempel 439.7*Svenska *Tillfoga till basnummer enligt anvisningar under 420-490420-490 420-490 Särskilda språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer för varje språk märkta med * enligt anvisningar i början av T4--0 t.ex. japansk grammatik 495.65. Basnumret är det nummer som anges för språket, om inte schemat hänvisar till ett annat nummerT4--0

12 Sidnummer 12 Tillfogningsanvisning vid språket 421-428 Indelningar av engelska Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 42 notation T4--1-T4--8 från tabell 4, t.ex. engelskans fonologi 421.5 Basnumret för engelska är 42

13 Sidnummer 13 Med anvisning om både tabell 6 och 4 496.391-496.399 Särskilda bantuspråk och familjer av bantuspråk Tillfoga till basnummer 496.39 de nummer som följer T6--9639 i notation T6--96391-T6--96399 från tabell 6, t.ex. ewondo 496.396, zulu 496.3986; tillfoga därefter till de nummer som angetts för varje språk nedan enligt anvisningar i inledningen till T4--0, t.ex. zulus grammatik 496.39865496.39496.396496.3986T4--0 496.39 T6—963986 Zulu 496.3986 Basnummer för Zulu 496.39865 Grammatik på Zulu

14 Sidnummer 14 Översikt tabell 4 T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk —1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik)

15 Sidnummer 15 Språkliga element från tabell 4 SpråkBasnummerEtymologiLexikonGrammatik —2—2—3—3—5—5 Engelska42422423425 Svenska439.7439.72439.73439.75 Kinesiska495.1495.12495.13495.15 Swahili496.392496.3922496.3923496.3925

16 Sidnummer Val av nummer (1) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk •Bara standardspråk •Beskrivning och analys av varianter av ett språk, t.ex. dialekter, klassificeras under T4—7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter •T4—7 kan för många språk byggas ut geografiskt, utfört i schemat

17 Sidnummer Val av nummer (1) - exempel Ordbildning i svenskt slang 439.77 Svenska439.7 SlangT4—7 OrdbildningT4—592

18 Sidnummer Val av nummer (2) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk Deskriptiv lingvistik, beskriver hur människor faktiskt talar och skriver T4—8 Standardspråk (preskriptiv lingvistik) Alla verk som har som syfte att lära ut korrekt språkbruk, hur man bör tala och skriva

19 Sidnummer Val av nummer (2) - exempel 1 Functions of passive and impersonal constructions : a case study from Swedish 439.75 Svenska439.7 Opersonliga konstruktionerT4--5

20 Sidnummer Val av nummer (2) - exempel 1 Konstruktioner i interaktion : de e som resurs i samtal 439.75 ÄO: Svenska språket -- opersonliga konstruktioner Svenska439.7 Opersonliga konstruktionerT4--5

21 Sidnummer Val av nummer (2) – exempel 2 Respons : svenska för gymnasiet 439.78 ÄO: Svenska språket -- läromedel Svenska439.7 SpråkbrukT4--8

22 Sidnummer Teckenspråk 419 + land från tabell 2 + 0 + tabell 4 Exempel: •Verb i svenskt teckenspråk 419.485056 419Teckenspråk 485Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under 419.4-419.9) 0Fasettindikator (enligt anvisning under 419.4-419.9) 56Verb (från tabell 4 enligt anvisning under 419.4-419.9

23 Sidnummer Vissa språk kan inte byggas ut •Historiska varianter Exempel: Fornsvenska •Språkgrupper Exempel: Nordiska språk •Vissa ovanliga språk och språk med ståplats Exempel: Umbriska

24 Sidnummer Tabell 6 Språk •Innehåller språk och språkfamiljer •Används för att bygga nummer för vissa ovanliga språk •Används för att lägga till ytterligare ett språk i ett nummer •Används inom andra delar av schemat för att uttrycka att något gäller ett visst språk •Används endast enligt anvisning

25 Sidnummer Ytterligare ett språk i ett nummer •Engelska lånord i franskan 442.421 44Franska 24Språkliga element från särskilda främmande språk (från tabell 4, Lånord i index) 21Engelska (från tabell 6, enligt anvisning under T4--241-T4—249)

26 Sidnummer Inom andra delar av schemat – exempel (1) •Svenska bibelöversättningar 220.5397 220.5Bibelöversättningar 397Svenska (från tabell 6, enligt anvisning under 220.53-220.59)

27 Sidnummer Inom andra delar av schemat - exempel (2) •Allmänna uppslagsverk på svenska 033.97 03 Uppslagsverk 397Svenska (tabell 6) •Allmänna tidskrifter på franska 054.1 05 Allmänna seriella resurser 41Franska (tabell 6) •Kinesiska ordspråk 398.9951 398.9 Ordspråk 951Kinesiska (tabell 6)

28 Sidnummer 28 Lexikon (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian Indexingångar: Lexikon413, T4—3 Tvåspråkiga lexikonT4—32–T4—39 Engelska420, T6—21 Hawaiiska499.42, T6—9942

29 Sidnummer 29 Lexikon(2) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under 423.41. Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i 420-490, t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon 443.31

30 Sidnummer 30 Lexikon (3) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499.42321 499Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42Språk på Marquesasöarna (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4)

31 Sidnummer Sammanfattning •Under 400-418 klassificeras allmänna och övergripande verk om språk •Under 419-499 klassificeras särskilda språk •Språklig aspekt uttrycks med tabell 4, som kan tillfogas till de flesta nummer för språk •Tabell 6 används för att bygga nummer för vissa språk, och för att tillfoga språk till andra ämnen •I DDK görs en skillnad mellan beskrivning och analys av standardspråket (1-5 i tabell 4), varianter av språket (7 i tabell 4) och preskriptiv lingvistik (8 i tabell 4), som lär ut hur ett språk bör talas och skrivas.


Ladda ner ppt "Sidnummer1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser