Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion

2 Mål Förstå den övergripande strukturen i 400: 400-409 410-419 420-499
Kunna bygga nummer med som använder: Tabell 4 Tabell 6

3 Översikt 400 Allmänna och övergripande verk om språk och språkvetenskap Standardindelningar med en del språkspecifika utbyggnader Språkvetenskap (lingvistik) Särskilda språk Teckenspråk Indoeuropeiska språk Övriga språk 400 är den mest facetterade klassen eftersom numret för huvudklassen 4 följs av numret för det särskilda språket. Indoeuropeiska

4 Språk på andra ställen i schemat - exempel
Datalingvistik men, datalingvistik för särskilt språk: Språket från tabell 1 Språksociologi Personnamn 929.4 Ortnamnsforskning Ortnamn i ett särskilt område: plats från tabell

5 Språk inom särskilda ämnen
För ett särskilt ämnes språk se ämnet plus notation —014 från tabell 1, t.ex. juridiskt språk 34 Juridik 0 Extra nolla enligt anvisning under Språk och kommunikation (från tabell 1)

6 Lexikon inom särskilda ämnen
Ämnet + 03 från tabell 1 Gäller även tvåspråkiga lexikon inom ett ämne Svenskt-engelskt juridiskt lexikon 34 Juridik 0 Extra nolla enligt anvisning under Lexikon från tabell 1 OBS! Det går inte att lägga på vilka språk det gäller. Använd ämnesord istället.

7 Särskilda språk Det särskilda språket uttrycks alltid i numret
De allra flesta nummer för språk finns färdiga i schemat Engelska 420 Svenska 439.7 Kinesiska 495.1 Swahili Används aldrig ensam Jämför standardindelningar tabell 1

8 , , tabell 6 Utbyggnaderna motsvarar vanligtvis varandra, men inte alltid exakt, t.ex.: 430 Tyska och besläktade germanska språk 830 Tysk litteratur och litteraturer på besläktade språk T6—3 Germanska språk T6—31 Tyska Ofta överrensstämmer numren för enskilda språk. Exempel svenska språket, svensk litteratur , och T6—397 Det finns dock undandtag, t.ex. tyska där det får –31 istället för –3 Var uppmärksam

9 Bygga nummer för särskilda språk
För vissa språk, särskilt inom 490 Övriga språk, behöver man bygga nummer med hjälp av tabell 6. Exempel: Umbriska Indexingång: Umbriska T6—799 Anvisning under om att tillfoga från tabell 6 479.9 Umbriska Särskilda språk Anmärkning: Tillfoga till basnummer 479 de nummer som följer T6--79 i notation T T från tabell 6, t.ex. umbriska 479.9

10 Särskilt språk + särskild språklig aspekt
Språket + tabell 4 De allra flesta språk kan byggas ut med särskild språklig aspekt från tabell 4 Visas på tre olika sätt Med * som leder till tillfogningsanvisning under Med tillfogningsanvisning under det specifika språket Med anvisning om att tillfoga både från tabell 6 och 4

11 Språk märkt med * - exempel
439.7 *Svenska *Tillfoga till basnummer enligt anvisningar under Särskilda språk Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer för varje språk märkta med * enligt anvisningar i början av T4--0 t.ex. japansk grammatik Basnumret är det nummer som anges för språket, om inte schemat hänvisar till ett annat nummer Exempel på anvisning vid basnummer markerat med * 495.6 Japanska T Grammatik Japanska grammatik 11 11

12 Tillfogningsanvisning vid språket
Indelningar av engelska Bortsett från de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till basnummer 42 notation T4--1-T4--8 från tabell 4, t.ex. engelskans fonologi 421.5 Basnumret för engelska är 42 Återkommande modell 12 12

13 Med anvisning om både tabell 6 och 4
Särskilda bantuspråk och familjer av bantuspråk Tillfoga till basnummer de nummer som följer T i notation T T från tabell 6, t.ex. ewondo , zulu ; tillfoga därefter till de nummer som angetts för varje språk nedan enligt anvisningar i inledningen till T4--0, t.ex. zulus grammatik T6— Zulu Basnummer för Zulu Grammatik på Zulu 13 13

14 Översikt tabell 4 T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk
—1 Skriftsystem, fonologi, fonetik —2 Etymologi —3 Lexikon, ordböcker —5 Grammatik —7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter —8 Standardspråk (normativ lingvistik) Enklaste tabellen i DDK Endast tillsammans med och 419 Innehåller språkliga aspekter -8 om man ska lära sig ett språk T—4 Anmärkning: Följande notation används aldrig ensam, men kan användas när tillfogningsanmärkning finns under indelningar av särskilda språk och språkfamiljer, eller med de basnummer för enskilda språk som är märkta med *, vilket förklaras under , t.ex. norska (basnummer ) grammatik (T4--5 i den här tabellen): Om anvisningar finns på annan plats tillfoga 0 till basnumret för språket före tillägg av notation från denna tabell, t.ex., lexikon för spanskt teckenspråk En punkt infogas alltid mellan den tredje och fjärde siffran i nummer som består av fler än tre siffror. Notation från tabell 1 tillfogas notation i tabell 4 när det är lämpligt, t.ex. T grammatikens historia, den norska grammatikens historia Se manualen under 410

15 Språkliga element från tabell 4
Basnummer Etymologi Lexikon Grammatik —2 —3 —5 Engelska 42 422 423 425 Svenska 439.7 439.72 439.73 439.75 Kinesiska 495.1 495.12 495.13 495.15 Swahili

16 Val av nummer (1) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk
Bara standardspråk Beskrivning och analys av varianter av ett språk, t.ex. dialekter, klassificeras under T4—7 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter T4—7 kan för många språk byggas ut geografiskt, utfört i schemat

17 Val av nummer (1) - exempel
Ordbildning i svenskt slang Svenska Slang T4—7 Ordbildning T4—592 Slang är inte standardspråk => T4—7 Anmärkning vid T4--7: Verk om skriftsystem, etymologi, lexikon, fonologi, fonetik, grammatik, tillämpad språkvetenskap klassificeras här i de fall det aktuella ämnet tillämpas på historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter, t.ex. paleografi och epigrafik gällande en tidig form av språket, en specifik dialekts utmärkande grammatiska drag

18 Val av nummer (2) T4--1-T4—5 Beskrivning och analys av standardspråk
Deskriptiv lingvistik, beskriver hur människor faktiskt talar och skriver T4—8 Standardspråk (preskriptiv lingvistik) Alla verk som har som syfte att lära ut korrekt språkbruk, hur man bör tala och skriva T4—8 Standardspråk (normativ lingvistik) T T4—8009 Standardindelningar T4—802 Översättning till och från övriga språk T4—803 Översättning av material om särskilda ämnen [tidigare T4--802] T4—804 Översättning av skönlitteratur och retorik [tidigare T4--802] T4—81 Ord T4—82 Strukturellt förhållningssätt till språkfärdighet T4—83 Audiolingualt förhållningssätt till språkfärdighet T4—84 Läsning T4—86 Text- och läseböcker T4—89 Bruket av talat språk eller återgivning av talat språk för kommunikation mellan döva

19 Val av nummer (2) - exempel 1
Functions of passive and impersonal constructions : a case study from Swedish Svenska Opersonliga konstruktioner T4--5 T4—5 Grammatik. Många fler indextermer

20 Val av nummer (2) - exempel 1
Konstruktioner i interaktion : de e som resurs i samtal ÄO: Svenska språket -- opersonliga konstruktioner Svenska Opersonliga konstruktioner T4--5 T4—5 Grammatik. Många fler indextermer

21 Val av nummer (2) – exempel 2
Respons : svenska för gymnasiet ÄO: Svenska språket -- läromedel Svenska Språkbruk T4--8 Anmärkning Klassificera här tillämpad språkvetenskap, verk för andraspråksinlärning, verk om korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet

22 Teckenspråk 419 + land från tabell 2 + 0 + tabell 4 Exempel:
Verb i svenskt teckenspråk 419 Teckenspråk 485 Sverige (från tabell 2 enligt anvisning under ) 0 Fasettindikator (enligt anvisning under ) 56 Verb (från tabell 4 enligt anvisning under Klassificera här teckenspråk som förstaspråk i dövsamhällen, övergripande verk om olika kommunikationssätt för dövblinda Tillfoga till basnummer 419 notation från tabell 2, t.ex. svenskt teckenspråk , spanskt teckenspråk , katalanskt teckenspråk , amerikanskt teckenspråk 419.7; tillfoga därefter 0 för ett särskilt teckenspråk och tillfoga till resultatet enligt anvisiningar i inledningen till T4--0, t.ex. svenskt teckenspråks grammatik , spanskt teckenspråks grammatik , katalanskt teckenspråks grammatik , amerikanskt teckenspråks grammatik Klassificera teckenspråk som huvudsakligen används i andra syften än som kommunikation mellan döva under 419.1 För punktskrift se 411

23 Vissa språk kan inte byggas ut
Historiska varianter Exempel: Fornsvenska Språkgrupper Exempel: Nordiska språk Vissa ovanliga språk och språk med ståplats Exempel: Umbriska

24 Tabell 6 Språk Innehåller språk och språkfamiljer
Används för att bygga nummer för vissa ovanliga språk Används för att lägga till ytterligare ett språk i ett nummer Används inom andra delar av schemat för att uttrycka att något gäller ett visst språk Används endast enligt anvisning Uppräkning av alla språk

25 Ytterligare ett språk i ett nummer
Engelska lånord i franskan 44 Franska 24 Språkliga element från särskilda främmande språk (från tabell 4, Lånord i index) 21 Engelska (från tabell 6, enligt anvisning under T T4—249)

26 Inom andra delar av schemat – exempel (1)
Svenska bibelöversättningar Bibelöversättningar 397 Svenska (från tabell 6, enligt anvisning under ) Tillfoga till basnummer notation T6--3-T6--9 från tabell 6, t.ex. Bibeln på tyska Verk som innehåller översättningar till två andra moderna språk än engelska klassificeras med språket som kommer sist i tabell 6; verk som innehåller översättningar till fler än två moderna språk klassificers under

27 Inom andra delar av schemat - exempel (2)
Allmänna uppslagsverk på svenska Uppslagsverk 397 Svenska (tabell 6) Allmänna tidskrifter på franska Allmänna seriella resurser 41 Franska (tabell 6) Kinesiska ordspråk Ordspråk Kinesiska (tabell 6)

28 Lexikon (1) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian LCSH: Hawaiian language—Dictionaries—English English language—Dictionaries—Hawaiian Indexingångar: Lexikon 413, T4—3 Tvåspråkiga lexikon T4—32–T4—39 Engelska 420, T6—21 Hawaiiska , T6—9942 Tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken 28

29 Lexikon(2) T4—32–T4—39 Tvåspråkiga lexikon
Tillfoga till basnummer T4—3 notation 2—9 från tabell 6… Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på ett av språken klassificeras med det språket, t.ex. ett engelsk-franskt lexikon Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av det ena språket klassificeras med det andra språket, t.ex. ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på franska och engelska men introduktion och förklaringar endast på franska klassificeras på engelska under Ett tvåspråkigt lexikon med uppslagsord på båda språken avsett för talare av båda språken klassificeras med det språk som kommer sist i , t.ex. fransk-tyska, tysk-franska lexikon engelsk-franskt lexikon 42 Engelska 3 Lexikon (från T4) 41 Franska 29

30 Lexikon (3) Hawaiian dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian 499 Ickeaustronesiska språk i Oceanien, austronesiska språk, diverse språk 42 Språk på Marquesasöarna (från 9942 i tabell 6; enligt anvisningar under 499) 3 Lexikon (från tabell 4; enligt anvisningar under 499) 21 Engelska (från tabell 6; enligt anvisningar under 32–39 i tabell 4) Hawaiiska språk finns färdigbyggda: Hawaiiska språk, Lägg märke till att här är basnumret byggt mha tabell 6 Eftersom det finns en anvisning kan vi lägga till ytterligare ett språk: Tillfoga till basnummer 499 de nummer som följer T6--99 i notation T T från tabell 6, t.ex. polynesiska språk 499.4, maori ; tillfoga därefter till de nummer som angetts för varje språk nedan enligt anvisningar i inledningen till T4--0 t.ex. maorisk grammatik ; men för teckenspråk se 419 T Tvåspråkiga lexikon Anmärkning: Tillfoga till basnummer T4--3 notation T6--2-T6--9 från tabell 6, t.ex. lexikon över ett särskilt språk och engelska T4--321, lexikon över franska och engelska

31 Sammanfattning Under klassificeras allmänna och övergripande verk om språk Under klassificeras särskilda språk Språklig aspekt uttrycks med tabell 4, som kan tillfogas till de flesta nummer för språk Tabell 6 används för att bygga nummer för vissa språk, och för att tillfoga språk till andra ämnen I DDK görs en skillnad mellan beskrivning och analys av standardspråket (1-5 i tabell 4), varianter av språket (7 i tabell 4) och preskriptiv lingvistik (8 i tabell 4), som lär ut hur ett språk bör talas och skrivas.


Ladda ner ppt "400, tabell 4 & tabell 6 Språk Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser