Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångspråkiga medier – var och hur? 2014-03-12/Junko Söderman Internationella biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångspråkiga medier – var och hur? 2014-03-12/Junko Söderman Internationella biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 Mångspråkiga medier – var och hur? 2014-03-12/Junko Söderman Internationella biblioteket

2 Central medieförsörjningsplan för mångspråkiga medier 2014 http://www.dev.interbib.sto ckholm.se/sv/om-oss/var- verksamhet Internationella biblioteket

3 Summering Målgrupp: Samtliga folkbibliotek - särskilda regler för skolbibliotek, ett samarbete mellan ett folk- och skolbibliotek en förutsättning Kompletteringen sker genom effektuering av •Enstaka lån med specifikation •Enstaka lån i form av ämnesbeställningar •Depositioner (inom Sverige). Internationella biblioteket

4 Förtydligande 1 Följande medietyper omfattas inte av förmedlingen. •AV-medier, inkl. filmer och CD- ROM * •E-medier ** •Läromedel och kurslitteratur •Periodika*** •Språkkurser Internationella biblioteket

5 Förtydligande 2 ”Lättillgängliga språk” I stället för ”ansvarsspråk” : ara, per, pol, rus, ser, som, spa, tha, tur = stora/etablerade = möjligt till eget inköp. Internationella biblioteket

6 Bakgrunden Internationella bibliotekets roll •IB är KB:s partner och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när det gäller mångspråkig media. •Under 2013 – 2015 ska nuvarande uppdrag successivt att förändras. •2015: inrikta aktiviteter kring - kompetensutveckling - samverkan - omvärldsbevakning på områdena mångspråkig media. Internationella biblioteket

7 Bakgrunden Uppdrag 2013 – 2015 1.Kompletterande medieförsörjning av mångspråkig media 2.Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet 3.Berika Libris katalog med poster för mångspråkig media 4.Gymnasiebiblioteken som en ny målgrupp för utvecklingsinsatserna Internationella biblioteket

8 Bakgrunden Ansvarsspråkens vara eller icke vara Kommentarer från läns-/regionbiblioteken vid enkätinventering 2011 •Spelat ut sin roll, inaktuellt •Kan bli ett hinder när nya språk dyker upp, inte flexibelt •Viktigare att se till att man tillgodoser de språkgrupper som verkligen finns •Behovsspråk, i stället? •Den mångspråkiga litteraturförsörjningen ska jämställas med den svenska •Svårt att bygga upp funktionella bestånd på länets alla språk utan ansvarsspråk Internationella biblioteket

9 Bakgrunden Upplevda svårigheter vid arbete med mångspråkig litteratur •Att få tag på udda eller mindre språk •Att köpa utanför Sverige •Språkförbistring •Katalogisering Internationella biblioteket

10 Den nya bibliotekslagen 20140101 3§ 1 För folkbibliotek ansvarar kommunerna. 5§ 2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska. 6§ Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Internationella biblioteket

11 Komplettering – hur? 1. Gällande medier på lättillgängliga språk: ara, per, pol, rus, ser, som, spa, tha, tur •IB satsar på smalare litteratur och inte på underhållnings- och populärlitteratur eller vardagshandböcker. •IB kompletterar med enstaka titlar och ämnesbeställningar i första hand. •Depositionsbeställningar tas emot vid motivering / specificering Internationella biblioteket

12 Komplettering – hur? Exempel på motiveringar •Ett nytt språk vars bestånd är under uppbyggnad- tala om vad ni har och inte. •Få läsare (som läser mycket)på det aktuella språket •Ingen möjlighet att kommunicera Exempel på otydliga specificeringar •Vanligt förekommande genrer t.ex. deckare på ryska eller kärlek på thailändska Internationella biblioteket

13 Komplettering – hur? 2. Satsning på medier på språk som få eller inga andra bibliotek kan köpa in på, t.ex. kinesiska, litauiska, tigrinska, eller som har relativt få läsare i Sverige IB köper: Barnböcker, skönlitteratur, facklitteratur, ordböcker, handböcker Internationella biblioteket

14 Komplettering – hur? 3. Medier på bristspråk effektueras som enstaka lån. Bristen uppstår när efterfrågan är stor trots: •Begränsad utgivning •Begränsat utbud •Begränsade inköpskanaler IB köper : barnböcker, skönlitteratur, ordböcker, handböcker Internationella biblioteket

15 Exempel på bristspråk Barn- och ungdomsböcker på dari och pashto •IB köper in via leverantörer som finns inom Sverige. = Vilket bibliotek som helst kan köpa in. •Svårt att komplettera Information om aktuella bristspråk på http://www.dev.interbib.stock holm.se Internationella biblioteket

16 Deposition eller enstaka lån? Målet: Så relevanta titlar som möjligt för låntagare! •Specificera gärna för bättre kvalitén av depositioner. Exempel: Språk: nederländska Ålder: barn 8-10 år Övrigt: Familj som flyttat hit. Pojke 8 år, gillar bus och bilar, duktig läsare som klarar av även tjocka kapitelböcker, flicka 10 år, mogen storläsare •Fjärrlåneavgift för enstaka lån av mångspråkig media? - diskussion inom Stockholms län •Enkät om depositionsbeställningar i höst Internationella biblioteket

17 Grundbestånd - Barnböcker T. ex.: •Klassiker, rim och ramsor, sagor •Parallellspråkigt •Tvillingpaket, Mantraböcker •Svenska böcker, särskilt bilderböcker i översättning •Viktigt med böcker från den egna kulturen • Ljudböcker: Barnsånger och sagor på andra språk Internationella biblioteket

18 Grundbestånd för vuxna •Ordböcker •Läromaterial i svenska, svensk grammatik •Vardagslivets handböcker: t.ex. kokböcker, barnavård, körkortsböcker, psykologi •Populär skönlitteratur: t.ex. deckare, kärleksromaner, internationella bestsellers, översättningar fr. svenska, filmatiserade böcker •Ljudböcker

19 Hjälpmedel Uppdrag 2: Utveckla en webbresurs kring mångspråkighet •Inköpskällor i Interbib •Länkar till sidor om litteratur och språk •Sökning på genrer i Interbib och i www.biblioteket.stockholm.se www.biblioteket.stockholm.se •Ny i Sverige Internationella biblioteket

20 Hjälpmedel Uppdrag 3: Berika Libris katalog med poster för mångspråkig media •1376 poster 2013 (542, 2012) •Flest poster på: kinesiska, ryska, persiska, japanska, koreanska •Förhandling mellan IB och BTJ pågår. Internationella biblioteket

21 Annat viktigt •Kurser, konferenser •Andra bibliotekskataloger/hemsidor, t.ex. http://dfb.deichman.no/ http://www.skane.se/kultur/mediesamarbe te http://www.lansbibliotek.ostsam.se/tjan ster/kategori/goetabiblioteken/riktlinj er-foer-mediefoersoerjning •Kollegor, besökare - inköpsförslag •Språkkunniga och litteraturintresserade Internationella biblioteket

22 Kontakter Harriet Lacksten harriet.lacksten@stockholm.se Telefon: 08-508 31 235 Utvecklingsledare, medie- och katalogfrågor Elisabet Risberg elisabet.risberg@stockholm.se Telefon: 08-508 31 128 Utvecklingsledare, hemsidan och Bibblan svarar Junko Söderman junko.soderman@stockholm.se Telefon: 08-508 31 195 Utvecklingsledare, lånecentralen Internationella biblioteket


Ladda ner ppt "Mångspråkiga medier – var och hur? 2014-03-12/Junko Söderman Internationella biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser