Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen. Försäkringarna och bolagen Arbetsskada AFA Trygghetsförsäkring Sjukdom AFA Sjukförsäkring Arbetsbrist Dödsfall AFA Livförsäkring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen. Försäkringarna och bolagen Arbetsskada AFA Trygghetsförsäkring Sjukdom AFA Sjukförsäkring Arbetsbrist Dödsfall AFA Livförsäkring."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen

2 Försäkringarna och bolagen Arbetsskada AFA Trygghetsförsäkring Sjukdom AFA Sjukförsäkring Arbetsbrist Dödsfall AFA Livförsäkring

3 Prevention Skadereglering och Försäkring Arbetsmiljö & Hälsa Kapital- förvaltning Försäkrings- utbildning Verksamheten

4 Skadereglering och Försäkring … drygt 3 miljoner människor omfattas av minst en av vår försäkringar … utbetalningen till AFAs försäkrade under år 2001 uppgick till ca 8 miljarder kr

5 Forskning • Nervskador • Depression,psykisk arbetsskada • Genusforskning • Rörelseorganen, belastning • Riskeliminering • Isocyanater • Antimikrobiell resistens • Alkohol • Hörsel, buller • KOL Exempel på pågående forskningsprojekt: Arbetsmiljö & Hälsa

6 Prevention • Pappers/massa - informationssystem • Blodsmitta - e-learning • Stål och metall - informationssystem • Livsmedel - maskinkonstruktion • Bygg - fallkampanj • Såg/trä - riskanalysutbildning • Väktare-utbildning • Skog - riskanalysutbildning • Verkstad - riskanalys och information Exempel på pågående preventionsprojekt: Arbetsmiljö & Hälsa

7 Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö Forskning Prevention Rehabilitering

8 •Trend med ökande sjukfrånvaro och skador. •Förränta investeringar i prevention, forskning och utveckling. •Återföra vunna kunskaper och metoder till arbetslivet. Bakgrund Arbetsmiljö & Hälsa Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö

9 Antal sjukskrivna längre än 30 dagar månadsvis 1993–feb 2002. Data från Riksförsäkringsverket Problem

10 Arbetsmiljö & Hälsa Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö PTK På uppdrag av:

11 Mål På varje arbetsplats skall arbetsgivare och anställda ha tillgång till de erfarenheter, kunskaper och metoder som krävs för att bedriva ett aktivt förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet

12 Syfte Minska sjukfrånvaro och arbetsskador genom att skapa långsiktiga och effektiva kommunikationslösningar så att resultaten av forskning, kunskaper, metoder och goda exempel som finns ska komma arbetslivet till del för ett friskt, sunt, säkert och tryggt arbetsliv. Arbetsmiljö och hälsa för 2000-talet

13 Arbetsmiljö och Hälsa

14 Aktiviteter Arbetsmiljö & Hälsa Två AFA-program för bättre hälsa och arbetsmiljö •Information •Utbildning •Informationsplats/Portal •Systematisk Arbetsmetodik för Arbetsmiljö och Hälsa •Branschprojekt •FoU-projekt •Kunskaps- o erfarenhetsinsamling •Screening av våra register •Kommun- landstingsindex •Rehabilitering •Utvärdering •Organisation/Genomförande

15 Arbetsmetodik för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet ORGANISATION ÖKAD PRODUKTIVITET och LIVSKVALITET ÅTGÄRDER R I S K I N D I V I D

16 Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval METODIK

17 •Ledningens inställning •Branschindex •Företagshälsovård •Resurser •Redan på gång •Timing Urval Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval METODIK

18 •AFA –2 o rganisationskonsult/ beteendevetare –1 säkerhet/riskexpert –1 hälsovetare •Uppdragsgivaren –1 projektledare –1 organisationsperson –1 hälsovetare –1 FHV –1 fack el annan Supportteamet

19 •SYFTE: –hitta organisationen och individerna där de befinner sig •MÅL: –beskriva ett nuläge Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Informationsinsamling

20 •Syfte: –Skapa insikt om metodiken och insatsen omfattning samt att operativ ledning vet vad den ska leda….. •Mål: –Kontrakt (letter of intent) Ledningsseminarier Analyser Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval

21 •Syfte: –Att skapa underlag för analys och åtgärder på varje nivå och hos varje individ •Mål: –Beskriva ett nytt bredare nuläge hos organisationen och ett aktuellt läge för individen Kartläggning och analys Fördjupade analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Analyser

22 •Analys av individers livsstil och hälsa (HAHA 1) –direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >30 medarbetare •Analys av den psykosociala arbetsmiljön (HAHA 2) –direkt återkoppling till individen och på gruppnivå >7 medarbetare •Genomföra verksamhetsanpassade säkerhetsronder •Sammanställa och påvisa samband •Förbereda återkoppling Kartläggning och analys

23 •Syfte: –Tränga bakom otydligheter i enkätsvar och identifiera gemensamma problemområden •Mål: –Finna grundorsaker och hävstänger till förändring Fördjupade analyser Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

24 •Resultaten av analyserna och skyddsrond •1/2 dag sätts av i första linjen •Chefen leder mötet med metodstöd från insatsteamet •Processa resultatet •Prioritera 3 bra områden, 3 förbättringsområden •Identifiera åtgärder av områden gruppen själv kan påverka •Tids- och resursplanera åtgärder Återkopplingsseminarier

25 •Syfte: –Alla skall få se ”sitt” resultat och också vara med i prioriteringar av åtgärderna och vart de skall leda….. •Mål: –Skapa ett gemensamt dokument Återkopplingsseminarier Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

26 •Planläggs på varje nivå •Söker stöd i överordnad nivå •Generella beslutas av högsta ledning •På individnivå enligt vetenskapligt utvärderade metoder Åtgärder Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

27 •Pedagogiskt •Konsultativt •Investering –organisation –arbetsmiljö –individ Stöd Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö d Åtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser

28 •Varje delsteg i processen –metoden •Identifierade nyckeltal, kort- och långsiktigt –lokalt resultat •Parterna utvärderar helheten –total effekt •afa följer organisationen i 5 år…. •Bas för fortsatt arbete Utvärdering Analyser Företagsseminarier Informationsinsamling Utvärdering S t ö dÅtgärder Återkopplings- seminarier Urval Fördjupade analyser


Ladda ner ppt "Välkommen. Försäkringarna och bolagen Arbetsskada AFA Trygghetsförsäkring Sjukdom AFA Sjukförsäkring Arbetsbrist Dödsfall AFA Livförsäkring."

Liknande presentationer


Google-annonser