Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobilitet och möten - vägen in i en spännande framtid!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobilitet och möten - vägen in i en spännande framtid!"— Presentationens avskrift:

1 Mobilitet och möten - vägen in i en spännande framtid!
”Kvalitetsdrivet 2013” Universitets- och högskolerådet SKF Tekniska Gymnasium / SKF Kompetenscentrum Staffan Sundin, International Coordinator Albin Severinson, f .d. student, SKF Tekniska Gymnasium Energi- och miljöproblem talas det om överallt i samhälle, politik och även internationellt. Vi har på SKF tekniska gymnasium gjort ett projekt med energi- och miljöproblem och i synnerhet vindkraft i fokus. Det löper över alla tre år, integrerar flera kurser och även årskurser. Vi kallar projektet Sustainable Future.

2 . . . . . . . . SKF - en globalt koncern, i takt med tiden!
Göteborg 1907 . . Spanien 1925 . Kina 1916 . . Indonesien 1919 Brasilien 1914 Som ni ser att alla stopp under resans gång tangerar SKFs verksamhet i världen, och länder där SKF tidigt har etablerat sig. . . Sydafrika 1914 Australien 1920

3 Gränslöst lärande

4 Innehåll SKF Ett globalt företag SKF Tekniska Gymnasium/SKF Kompetenscentrum Internationalisering, praktik och utbyten Business Excellence, kvalité på SKF Kvalité och resultat i praktikutbyten Kvalitativa effekter Utmaningar

5 SKF Tekniska Gymnasium
Bild skolan!

6 SKF Tekniska Gymnasium / SKF Kompetenscentrum
Verkstadsskola Lpf SKF Kompetenscentrum - SKF Tekniska Gymnasium Specialutformat program, 75 studenter, 22 lärare Problembaserat lärande, basgrupper ”Svensk skola, SIQ kvalitetspris Leonardo da Vinci - praktik och utbyten “Årets teknikutbildning”, Svenskt näringsliv Certifierat som Teknik College COOL - Österrikes utbildningsdeparetement Finanskrisen - hot om outsourcing Lgy Industritekniskt program Ny plattform - Sustainable Future Skolan 75 år, Industri- och Teknikprogram Kvalitetspris:” LdV - Praktik , UHR SKF Tekniska Gymnasium / SKF Kompetenscentrum

7 Kvalitetspriset 2012

8 Atlas Praktik - utbyte med SKF Kina och dess partner skolor
Många vinster med praktik i Kina

9 The Windmill Project

10 student Samhälle SKF Verksamhetsutveckling - en ny plattform
Teknikutveckling Internationalisering Sustainability Vi på STG har länge arbetat med mantrat Samhälle, Företag och skola där vi ser SF som den naturliga skärningspunkten mellan de tre olika områdena. Vi skall nu gå från det stora till det lilla och börja med att presentera hur SF samverkar med samhället. Stora till det lilla… Samhälle: Att stärka engagemanget och förståelsen för modern miljöteknik. Att stärka förståelsen för hur samhälle, företag och individ samverkar för att nå en hållbar utveckling. T.ex. förklarar vi hur en individ på ett företag kan arbeta inom miljö/energi och därmed bidra till ett hållbart samhälle, t.ex. Uffe och Lakejen. Möjligen att man kan koppla till intressent för teknik college angående att öka intresset hos ungdomar att detta är ett steg på vägen. SKF SKF Care SKF BeyondZeroTM SKF som initiativtagare SKF hjälper oss t.ex. med gästföreläsningar, workshops, studiebesök etc. De skall även ge ut projektet som vi kommer diskutera senare för att göra det skarpare. Ulf Andersson – Miljöchef på SKF koncernen samt Stefan Karlsson som jobbenergy avdelningen på SKF samt sitter på ordförande posten inom Svensk Vindenergi Skola En modern och attraktiv skola Öka samverkan med externa parter Integrering mellan olika ämnen och klasser

11 En ny plattform - det gamla möter det nya
Projekt Internationalisering Teknikutveckling Sustainability Kreativitet Flexibilitet Teamarbete PBL

12 Sustainable Future BE LCA Då Nu SF År 1 År 2 År 3
Energialiskt Nu Framtid BE År 2 Projektering LCA År 3 A global project Tydliggör de tre trenderna från föregående slide

13 Årskurs 3 – A Global Project
Utgångspunkter SKF – Meet the world SKF / UTC Chalmers Samarbete med Siemens Kattegattgymnasiet Vår vision – Ett projekt över flera år

14 Praktik och utbyten - mobilitet och möten
Leonardo da Vinci, praktik och utbyten Sändande organisation: SKF Tekniska Gymnasium 20 deltagare per år, 9 veckor Medsändande organisationer : ABB Industrigymnasium, Perstorps- och Elof Linälvs Gymnasium 52 deltagare per år, 3 veckor Mottagande organisationer: SKF: Tyskland, Österrike, Italien, E ngland, Polen, Slovakien, Kina ABB: Schweitz, Tyskland, Italien, England, Frankrike, Holland Perstorp AB: Tyskland, England, Schweitz, Frankrike

15 Projektorganisation och kvalité
Ledningsgruppen: Rektorer och internationella samordnare Möten: 3 gånger per år Budget, uppföljning, administration och utveckling Sändande organisation: Den Internationella koordinatorn leder arbetet i samverkan med rektor. Klassföreståndare och yrkeslärare ansvarar för varsin praktikgrupp. Mottagande organisation: Praktiksamordnaren ansvarar för att kommunikation, boende m.m. Praktikhandledare ansvara för praktiken. Fronter används för att kommunicera projektet - kvalité

16 Business Excellence - SKF:s verktygslåda för kvalité
Målet är att tillverka ett minivindkraftverk År 1: Tillverka delar i verkstadsämnena År 2: Designtävling och beställning

17 I en hastigt föränderlig omvärld
Det är inte ett isolerat inititativ… …det är en resa

18 Kvalité - tydliga mål Övergripande mål och syften: ökad anställningsbarhet - ingått i ett internationellt sammanhang ökad interkulturell förståelse Learning outcome: Att kunna planera, organisera och genomföra underhåll samt att mäta och bedöma resultat. Att som operatör i ett arbetslag kunna samarbeta, dokumentera och redovisa det löpande i en produktionskanal genom att använda internationell terminologi. Att kunna jämföra hur Business Excellence tillämpas i olika länder och med ett särskilt fokus på jämställdhet.

19 Kvalitativa effekter Våra studenter lägger grunden till ett internationellt arbetsliv En ny plattform: Sustainable Future - Business Excellence Högre status i samhället Bra marknadsföring Högre status för medarbetare - högre kvalité i verksamheten I en gränslös organisation uppstår möten och möjligheter Ett växande kontaktnät ger nya utvecklingsmöjligheter Sändande organisation blir mottagande - nya influenser Vår verksamhet ingår i ett större sammanhang med uppdrag att förse världen med SKF- kunskap!

20 Spridning av projektresultat
Seminariet: ” Ett gränslöst lärande Universalen, Göteborg

21 Projektresultat

22 VD har ordet “Our world is characterised by a high level of change The globalisation affects and challenges us. It’s in this force field our employees are developing. I’m therefore very pleased that SKF Technical College has the possibility to offer our students a very high quality traineeship abroad within the framework of the Leonardo da Vinci program”. Eva Karlsson, VD SKF Sverige AB “Ett gränslöst lärande”, 6 maj 2013

23 Validering av kunskaper och kompetens
Europass Företagsdiplom Gymnasiebetyg

24 Utmaningar Grundskolan:
Skapa förståelse för hur det är att arbeta i teknikföretag Öka intresset för teknikutbildningar, särskilt bland flickor Öka intresset för att arbeta och studera utomlands Gymnasieskolan: Praktik- och partnerskapsprojekt med entreprenörskap och innovation A global project – att driftsätta minivindkraftverk i tredje världen ECVET* Learning outcomes och transparens Högskola och kompetensutveckling: ECVET – tydligare kompetensprofiler och internationell transparens A global project - partnerskap i samarbete med Chalmers och Siemens * ECVET= European Credit system in Vocational Education and Training

25 SKF Kompetenscentrum/SKF Tekniska Gymnasium
Tack för visat intresse! SKF Kompetenscentrum/SKF Tekniska Gymnasium Staffan Sundin, International Coordinator Albin Severinson, f.d. student


Ladda ner ppt "Mobilitet och möten - vägen in i en spännande framtid!"

Liknande presentationer


Google-annonser