Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937."— Presentationens avskrift:

1 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937

2 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Gymnasiet Långsiktig rekrytering – anställning på SKF Fler kvinnor i industrin Stark teknikutbildning i regionen Skärande Bearbetning Vuxenutbildningen Kompetenshöjande utbildningar Introduktionsutbildning Behovsanpassande utbildning KY-kurser; Samarbete Chalmers Varför egen utbildning inom SKF?

3 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium SKF Sverige AB SKF Kompetenscentrum Gösta Lindvall, rektor SKF Kompetenscentrum Gösta Lindvall, rektor Administration/kommunikation Gun-Britt Andreasson, Adm + Syv Erling Niklasson, personalman Anita Nilsson, kurator Administration/kommunikation Gun-Britt Andreasson, Adm + Syv Erling Niklasson, personalman Anita Nilsson, kurator Gymnasieteamet Anders Alverby Marie Andresson Christin B. Larsson Tore Brogren Jan Eliasson Cecilia Ericsson Göran Helgesson Håkan Hellström, Kristina Hölén Therese Jonsson Agneta Larsson Lars-Erik Stärnerz Staffan Sundin Jeannette Vånerhag Gymnasieteamet Anders Alverby Marie Andresson Christin B. Larsson Tore Brogren Jan Eliasson Cecilia Ericsson Göran Helgesson Håkan Hellström, Kristina Hölén Therese Jonsson Agneta Larsson Lars-Erik Stärnerz Staffan Sundin Jeannette Vånerhag Uppdragstemet Gun-Britt Andreasson Mikael Lindhé Jennie Frischenfeldt Jens Kleij Mikael Lysmark Per-Magnus Naessvik Arne Jäder Ulrika Wiklander Uppdragstemet Gun-Britt Andreasson Mikael Lindhé Jennie Frischenfeldt Jens Kleij Mikael Lysmark Per-Magnus Naessvik Arne Jäder Ulrika Wiklander SKF Kompetenscentrum, organisation 2008

4 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium SKC verksamhetsidé Vår verksamhet skall stärka SKFs affärsidé vars mål är att förse världen med SKFs kunskap och utveckla de anställdas kompetens. Vi erbjuder modern industriell utbildning f ö r • ungdomar • medarbetare p å SKF • externa kunder Verksamheten baseras p å • verklighetsanknutet l ä rande • en stimulerande l ä rmilj ö • kvalitetss ä krade processer • internationella erfarenheter och ett globalt perspektiv Vi verkar f ö r • ö ppenhet och ett demokratiskt f ö rh å llningss ä tt • engagemang, delaktighet och ansvar • lagarbete och kommunikation • fler kvinnor inom den moderna industrin

5 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Fakta om SKF Tekniska Gymnasium o Skolan startade år 1937 – utbilda ungdomar i verkstadsteknik o En klass varje år, 26 elever, totalt 78 elever o Ca 30 % kvinnor ; elever med olika bakgrund-mångfald o Höga inträdespoäng, snitt ca 270 poäng (max 320 p) o Personal- 22 lärare varav ca 45 % kvinnor o Specialutformat program 3 300 poäng o Praktik, industriell teknik, ca 22 veckor + sommararbete o Internationell praktik, Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

6 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Fakta om SKF Kompetenscentrum Utbildning vuxna, anställda - Kompentensutveckling Ca 65 kurser- teknik, datakurser, organisation, språk, nyanställda Uppdragsutbildningar, ca 4500 utbildningsdagar Samverkan med SKF College Kvalificerad yrkesutbildning, KY- samverkan med GTC (Volvo) Produktionteknik Driftsäkerhet ( Underhåll) Ledarskap

7 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Utveckling FRIVUX ?

8 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Hur bygger vi upp projekt Skola Samhälle Kreativa elever SKF PROJEKT

9 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium 28/06/201428/06/2014 © SKF SKF Kompetensc entrum | SKF Tekniska Gymnasium NV-block Ritningsläsning och AutoCAD Arbetsmiljö och Säkerhet Välkommen till STG Automation Färder i framtiden (Fif) Välkomna Operan Tid är pengar (Tip) Välkomna SKF i världen (Siv) Projekt Block APU (5v) APU (6v) APU (9v) Projektarbete Ämnesintegration År 1 År 2 År 3 Projekt

10 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Faktaupplysningar År 1 Skoldag:Kl 08.00 -16.00 Lov: Jullov, sportlov och påsklov Ledighet under sommaren: 5 veckor semester -i övrigt sommarjobb på SKF All undervisning och praktiskt arbete sker i skolans lokaler.

11 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Faktaupplysningar År 2 och 3 Skoldag: Kl. 08.00 - 16.00 eller APU-platsens arbetstider Lov: Inga Ledighet: 5 veckor semester – i övrigt sommarjobb på SKF Praktiskt arbete i skolverkstaden varvas med APU inom SKF.

12 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Internationell praktik Utbyte med Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

13 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Faktaupplysningar APU I programmet ingår ca 20 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, dvs. praktiskt arbete som genomförs inom SKF. Eleverna har APU under år 2 och år 3. Utlandspraktik kan erbjudas under år 3. APU:n omfattar alltså drygt 20 procent av hela studietiden på SKF Tekniska Gymnasium

14 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Vad skapar framgång? Tydlig koppling mellan skola och företag Framtidsmöjligheter, anställning, breda utgångar Sökandetryck, fler sökande, konkurrens Män och kvinnor Utökat program, tufft tempo- utmaning Gärna något extra - förmåner Teknik och humaniora

15 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Utmärkelser • År 2001 utsågs STG till Sveriges bästa gymnasium av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. • År 2003 vann skolan Svenska kommunförbundets kvalitetsutmärkelse Svensk skola, som bästa svenska gymnasieskola inom kvalitet. • År 2005 blev vi nominerade till svenska Programkontorets kvalitetspris för bäst genomförda internationella utbytesprojekt. • År 2008 blev STG utsedd till ÅretsTeknikutbildning, väst • År 2008 blev SKC certifierat Teknikcollege

16 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium 080228/GL SKC Uppdragsutbildningar år 2000-2007

17 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium SKF Kompetenscentrum, lokaler

18 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium VAL, Verklighetsanknutet lärande Ä Bas- och Projektgrupper Lektioner och block Projekt Ämnen och kurser integreras VAL, kurser sammanförs till projekt. Projekten drivs i basgrupper. Projekten leds av styrgrupp(lärare) Projektmetodik år 1. Examensprojektet år 3, ”skarpt”projekt från SKF. Projektgrupper Basgrupper

19 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Hur bygger vi upp projekt teori kreativitet praktik PROJEKT


Ladda ner ppt "SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937."

Liknande presentationer


Google-annonser