Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium"— Presentationens avskrift:

1 SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium
Välkomna SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium Kul utbildning sedan 1937

2 Varför egen utbildning inom SKF?
Gymnasiet Långsiktig rekrytering – anställning på SKF Fler kvinnor i industrin Stark teknikutbildning i regionen Skärande Bearbetning Vuxenutbildningen Kompetenshöjande utbildningar Introduktionsutbildning Behovsanpassande utbildning KY-kurser; Samarbete Chalmers

3 Administration/kommunikation
SKF Kompetenscentrum, organisation 2008 SKF Sverige AB SKF Kompetenscentrum Gösta Lindvall, rektor Administration/kommunikation Gun-Britt Andreasson, Adm + Syv Erling Niklasson, personalman Anita Nilsson, kurator Gymnasieteamet Anders Alverby Marie Andresson Christin B. Larsson Tore Brogren Jan Eliasson Cecilia Ericsson Göran Helgesson Håkan Hellström, Kristina Hölén Therese Jonsson Agneta Larsson Lars-Erik Stärnerz Staffan Sundin Jeannette Vånerhag Uppdragstemet Gun-Britt Andreasson Mikael Lindhé Jennie Frischenfeldt Jens Kleij Mikael Lysmark Per-Magnus Naessvik Arne Jäder Ulrika Wiklander

4 SKC verksamhetsidé Vår verksamhet skall stärka SKFs affärsidé vars mål är att förse världen med SKFs kunskap och utveckla de anställdas kompetens. Vi erbjuder modern industriell utbildning för ungdomar medarbetare på SKF externa kunder Verksamheten baseras på verklighetsanknutet lärande en stimulerande lärmiljö kvalitetssäkrade processer internationella erfarenheter och ett globalt perspektiv Vi verkar för öppenhet och ett demokratiskt förhållningssätt engagemang, delaktighet och ansvar lagarbete och kommunikation fler kvinnor inom den moderna industrin Text slide, with title and body text [Autolayout: Bulleted List] This slide exists as a ‘slide master’ therefore all type, sizes and positions are fixed. Simply type into the prompt boxes. The SKF Supergraphic is also positioned on the ‘slide master’ in a fixed position. The layout is set as a ‘title’ box and a ‘text box’. Within the text box there are 5 levels of type: Level 1 – Body text set in SKF Chevin Medium 24pt with 32pt linefeed. 12pt additional space below paragraph. Level 2 – Bulleted body text set in SKF Chevin Medium 18pt with 25pt linefeed. 12pt additional space below paragraph. Level 3 – Bulleted body text set in SKF Chevin Medium 16pt with 22pt linefeed. 11pt additional space below paragraph. Level 4 – Bulleted body text set in SKF Chevin Medium 15pt with 20pt linefeed. 10pt additional space below paragraph. Level 5 – Bulleted body text set in SKF Chevin Medium 14pt with 18pt linefeed. 9pt additional space below paragraph. Within standard body text, subheads are set in SKF Chevin Bold. To advance to each level from the previous one, you select ‘demote’ which is the green right arrow on the Outlining tool bar. To return to previous level, select ‘promote’ which is the green left arrow on the Outlining tool bar. While the text start position is fixed, the text box will grow as you type further down the slide, therefore care and attention should be taken so as not to set type below the bottom margin - see typographic grid ‘Ctrl G’.

5 Fakta om SKF Tekniska Gymnasium
Skolan startade år 1937 – utbilda ungdomar i verkstadsteknik En klass varje år, 26 elever, totalt 78 elever Ca 30 % kvinnor ; elever med olika bakgrund-mångfald Höga inträdespoäng, snitt ca 270 poäng (max 320 p) Personal- 22 lärare varav ca 45 % kvinnor Specialutformat program poäng Praktik, industriell teknik, ca 22 veckor + sommararbete Internationell praktik, Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

6 Fakta om SKF Kompetenscentrum
Utbildning vuxna, anställda - Kompentensutveckling Ca 65 kurser- teknik, datakurser, organisation, språk, nyanställda Uppdragsutbildningar , ca 4500 utbildningsdagar Samverkan med SKF College Kvalificerad yrkesutbildning, KY- samverkan med GTC (Volvo) Produktionteknik Driftsäkerhet ( Underhåll) Ledarskap

7 Utveckling FRIVUX ? SKF Tekniska Gymnasium SKF Kompetenscentrum Vux
Teknikcollege FRIVUX ?

8 Hur bygger vi upp projekt
Skola Samhälle Kreativa elever SKF PROJEKT

9 Ämnesintegration År 1 År 2 År 3 Projekt Projekt Projekt Block
Välkommen till STG Automation Färder i framtiden (Fif) Välkomna Operan Tid är pengar (Tip) Välkomna SKF i världen (Siv) Block NV-block Ritningsläsning och AutoCAD Arbetsmiljö och Säkerhet APU (5v) APU (6v) APU (9v) Projektarbete 03/04/ /04/ ©SKF SKF Kompetensc entrum | SKF Tekniska Gymnasium

10 Faktaupplysningar År 1 Skoldag: Kl 08.00 -16.00
Lov: Jullov, sportlov och påsklov Ledighet under sommaren: 5 veckor semester -i övrigt sommarjobb på SKF All undervisning och praktiskt arbete sker i skolans lokaler.

11 Faktaupplysningar År 2 och 3
Skoldag: Kl eller APU-platsens arbetstider Lov: Inga Ledighet: 5 veckor semester – i övrigt sommarjobb på SKF Praktiskt arbete i skolverkstaden varvas med APU inom SKF.

12 Internationell praktik
Utbyte med Tyskland, Italien, Österrike, Frankrike

13 Faktaupplysningar APU
I programmet ingår ca 20 veckor APU, arbetsplatsförlagd utbildning, dvs. praktiskt arbete som genomförs inom SKF. Eleverna har APU under år 2 och år 3. Utlandspraktik kan erbjudas under år 3. APU:n omfattar alltså drygt 20 procent av hela studietiden på SKF Tekniska Gymnasium

14 Vad skapar framgång? Tydlig koppling mellan skola och företag
Framtidsmöjligheter, anställning , breda utgångar Sökandetryck, fler sökande, konkurrens Män och kvinnor Utökat program, tufft tempo- utmaning Gärna något extra - förmåner Teknik och humaniora

15 Utmärkelser År 2001 utsågs STG till Sveriges bästa gymnasium av ESO, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. År 2003 vann skolan Svenska kommunförbundets kvalitetsutmärkelse Svensk skola, som bästa svenska gymnasieskola inom kvalitet. År 2005 blev vi nominerade till svenska Programkontorets kvalitetspris för bäst genomförda internationella utbytesprojekt. År 2008 blev STG utsedd till ÅretsTeknikutbildning, väst År 2008 blev SKC certifierat Teknikcollege

16 SKC Uppdragsutbildningar år 2000-2007
080228/GL

17 Kristinedal, Gymnasiet, 1000kvm
SKF Kompetenscentrum, lokaler Kristinedal, Gymnasiet, 1000kvm SKC-huset, Uppdrag, 500 kvm Verkstaden 800kvm

18 VAL, Verklighetsanknutet lärande
Ä Bas- och Projektgrupper Lektioner och block Ämnen och kurser integreras VAL, kurser sammanförs till projekt. Projekten drivs i basgrupper. Projekten leds av styrgrupp(lärare) Projekt Projektmetodik år 1. Examensprojektet år 3, ”skarpt”projekt från SKF. Projektgrupper Basgrupper

19 Hur bygger vi upp projekt
teori kreativitet praktik PROJEKT


Ladda ner ppt "SKF Kompetenscentrum | SKF Tekniska Gymnasium"

Liknande presentationer


Google-annonser