Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Östergötland
Medicinsk Teknik Östergötland FSH Finmekaniska verkstaden Steril Hemsjukvård

2 LEDNING FSH Enhetschef Henrik Nilsson Administrativ assistent
Ulrika Carlsson Mobiltelefon: Bokhållare Agneta Allert

3 Finmekaniska verkstaden, Linköping
MEDARBETARE Christer Bergendahl Michael Eriksson Mikael Andersson Jörgen Rönnkvist Göran Bernulf Finmekaniska verkstaden, Linköping Vi utför service och reparationer på mekanisk utrustning, kirurgiska instrument, endoskop, mikroskop med mera. Vi utför även tillverkning på begäran.   

4 Sterilgruppen - länsövergripande
MEDARBETARE Pär Hallenfors Joakim Hjalmarsson Orlando Martinez Luigi Lappi Petri Lappalainen Johan Nilsson Johan Olse’n Sterilgruppen - länsövergripande Vi utför service, validering och förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning inom spol- och diskverksamhet samt autoklaver.

5 Hemsjukvård - länsövergripande
MEDARBETARE Stefan Bohlin Martin Berglund Mikael Andersson Åke Larsson Hemsjukvård - länsövergripande Vi ger service och reparerar syrgasutrustning, ventilatorer och anfuktare som används inom hemsjukvården. Vi utbildar patienter, anhöriga och vårdpersonal i samband med utlämningen av utrustning.

6 Medicintekniska produkter, FSH

7 KONTAKT Universitetssjukhuset Medicinsk Teknik i Östergötland
Linköping Tel: Öppettider vardagar 07:00-16:00

8 Landstinget i Östergötland
MTÖ

9 Medicinsk Teknik Östergötland Finmek, Steril, Hemsjukvård
MTÖ ORGANISATION Medicinsk Teknik Östergötland Tf Jonas Samuelsson Projektkontor Jonas Samuelsson Administration Ekonomi Ulrika Carlsson Agneta Allert Service Robert Valtersson Bitr. Anders Karlsson Säkerhet Magnus Stridsman FoU Magnus Stridsman Kvalitet Tf Magnus Stridsman LIT Tf Inger Styf MIT Niklas Gunnarsson MTÖ Linköping Regina Rosander MTÖ Motala Jan Fahlgren MTÖ Norrköping Håkan Gustafsson Länsövergripande Länsövergripande US US, ViN, LiM US LiM ViN Lab och Dialys Anders Karlsson Finmek, Steril, Hemsjukvård Henrik Nilsson Länsövergripande Länsövergripande US US, ViN, LiM

10 Lite fakta… Medicinsk Teknik i Östergötland
Mer än medicintekniska utrustningar Årliga investeringar för MSEK av medicinteknisk utrustning För närvarande; 108 anställda Över 250 serviceavtal med multinationella företag (Philips, GE, Siemens, Sectra, etc) till ett värde av 30+ MSEK per år

11 VERKSAMHETSIDÉ Vi erbjuder…. …..till…. Vi kännetecknas av
Kostnadseffektiva medicintekniska produkter och tjänster Förvaltning av medicintekniska utr. & System Riskhantering Utbildning Upphandlingsstöd Projektledning Samarbete i FoU-projekt Samtliga verksamheter inom landstinget samt privata vårdgivare med landstingsavtal Vi kännetecknas av Konkurrensfördelar Hög kvalité på våra tjänster Hög medicinteknisk kompetens och säkerhetstänkande Personal som verkar i den kliniska miljön i tätt samarbete med kunden Stor kännedom om landstingets verksamheter och processer Oberoende kompetens Kort inställelsetid Bra medicinteknsik infrastruktur på samtliga sjukhus Samarbete och närhet till forskning inom Linköpings Universitet

12 ÖVERGRIPANDE MÅL MTÖ ska förse användarna med en tillförlitlig medicinteknisk funktion genom att medverka till att en god medicinteknisk standard upprätthålls genom underhåll, utbildning och nyanskaffning. MTÖ vill erbjuda ett professionellt kundbemötande genom goda och aktuella kunskaper, kontinuerligt kvalitetsarbete och en god serviceanda. MTÖ vill eftersträva 80/20 regeln; >80% av tiden skall användas till förebyggande underhåll/åtgärder (FU och utbildning) och <20% akuta uppdrag.

13 MEDICINTEKNISKA PRODUKTER
Med en medicinteknisk produkt (MTP) avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning.

14 MEDICINTEKNISK SÄKERHET
Inom landstingen används många medicintekniska produkter som omfattar allt från komplexa medicintekniska system och utrustningar till engångsartiklar. De kan, om de inte används och hanteras på rätt sätt, utgöra en fara för patienter och personal.   Med medicinteknisk säkerhet menas att patienter, personal och miljö ska skyddas mot skador, eller risk för skador, till följd av brister i konstruktion, tillverkning, funktion, användning och underhåll. Vi arbetar enligt Förstafelsprincipen som innebär följande: Om ett fel inträffar får inte en farlig situation uppstå. Felet ska gå att upptäcka och korrigera innan ett andra fel uppstår. Sannolikheten för att två fel inträffar samtidigt ska vara låg.

15 MTÖ:s VÄRDEGRUND Vänlighet och Glädje Respekt och Förtroende
På MTÖ har vi gemensamt kommit fram till följande värdegrund som ska leda oss i vårt dagliga arbete: Vänlighet och Glädje Respekt och Förtroende Ärlighet och Öppenhet Lagkänsla Kundfokus med resultat God trivsel och effektivitet ger en nöjd medarbetare och en nöjd kund! Minskat antal allvarliga incidenter, eller risk för, kopplade till medicinteknisk utrusning?


Ladda ner ppt "Landstinget i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser