Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinsk Teknik Östergötland FSH Finmekaniska verkstaden Steril Hemsjukvård Landstinget i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinsk Teknik Östergötland FSH Finmekaniska verkstaden Steril Hemsjukvård Landstinget i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Medicinsk Teknik Östergötland FSH Finmekaniska verkstaden Steril Hemsjukvård Landstinget i Östergötland

2 LEDNING FSH Enhetschef Henrik Nilsson Bokhållare Agneta Allert Administrativ assistent Ulrika Carlsson Mobiltelefon: 070-611 31 01

3 Finmekaniska verkstaden, Linköping Christer Bergendahl Michael Eriksson Mikael Andersson Göran Bernulf Jörgen Rönnkvist MEDARBETARE Vi utför service och reparationer på mekanisk utrustning, kirurgiska instrument, endoskop, mikroskop med mera. Vi utför även tillverkning på begäran.

4 Sterilgruppen - länsövergripande Petri Lappalainen Joakim Hjalmarsson Orlando Martinez Pär Hallenfors Johan Olse’n Johan Nilsson Luigi Lappi MEDARBETARE Vi utför service, validering och förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning inom spol- och diskverksamhet samt autoklaver.

5 Hemsjukvård - länsövergripande Stefan Bohlin Martin Berglund Mikael Andersson Åke Larsson MEDARBETARE Vi ger service och reparerar syrgasutrustning, ventilatorer och anfuktare som används inom hemsjukvården. Vi utbildar patienter, anhöriga och vårdpersonal i samband med utlämningen av utrustning.

6 Medicintekniska produkter, FSH

7 Universitetssjukhuset Medicinsk Teknik i Östergötland 581 85 Linköping Tel: 010-103 22 50 Öppettider vardagar 07:00-16:00 KONTAKT

8 Landstinget i Östergötland MTÖ

9 MTÖ ORGANISATION Medicinsk Teknik Östergötland Tf Jonas Samuelsson Administration Ekonomi Ulrika Carlsson Agneta Allert MTÖ Motala Jan Fahlgren Projektkontor Jonas Samuelsson Service Robert Valtersson Bitr. Anders Karlsson Säkerhet Magnus Stridsman MTÖ Linköping Regina Rosander FoU Magnus Stridsman Kvalitet Tf Magnus Stridsman MIT Niklas Gunnarsson LIT Tf Inger Styf US Länsövergripande LiM US, ViN, LiM US Lab och Dialys Anders Karlsson Finmek, Steril, Hemsjukvård Henrik Nilsson Länsövergripande US, ViN, LiM US Länsövergripande MTÖ Norrköping Håkan Gustafsson ViN

10 Lite fakta… Medicinsk Teknik i Östergötland Mer än 33000 medicintekniska utrustningar Årliga investeringar för 150-200 MSEK av medicinteknisk utrustning För närvarande; 108 anställda Över 250 serviceavtal med multinationella företag (Philips, GE, Siemens, Sectra, etc) till ett värde av 30+ MSEK per år

11 VERKSAMHETSIDÉ Kostnadseffektiva medicintekniska produkter och tjänster Förvaltning av medicintekniska utr. & System Riskhantering Utbildning Upphandlingsstöd Projektledning Samarbete i FoU-projekt Samtliga verksamheter inom landstinget samt privata vårdgivare med landstingsavtal Vi erbjuder…. …..till…. Vi kännetecknas av Konkurrensfördelar Hög kvalité på våra tjänster Hög medicinteknisk kompetens och säkerhetstänkande Personal som verkar i den kliniska miljön i tätt samarbete med kunden Stor kännedom om landstingets verksamheter och processer Oberoende kompetens Kort inställelsetid Bra medicinteknsik infrastruktur på samtliga sjukhus Samarbete och närhet till forskning inom Linköpings Universitet

12 MTÖ ska förse användarna med en tillförlitlig medicinteknisk funktion genom att medverka till att en god medicinteknisk standard upprätthålls genom underhåll, utbildning och nyanskaffning. MTÖ vill erbjuda ett professionellt kundbemötande genom goda och aktuella kunskaper, kontinuerligt kvalitetsarbete och en god serviceanda. MTÖ vill eftersträva 80/20 regeln; >80% av tiden skall användas till förebyggande underhåll/åtgärder (FU och utbildning) och <20% akuta uppdrag. ÖVERGRIPANDE MÅL

13 Med en medicinteknisk produkt (MTP) avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process eller kontrollera befruktning. MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

14 Inom landstingen används många medicintekniska produkter som omfattar allt från komplexa medicintekniska system och utrustningar till engångsartiklar. De kan, om de inte används och hanteras på rätt sätt, utgöra en fara för patienter och personal. Med medicinteknisk säkerhet menas att patienter, personal och miljö ska skyddas mot skador, eller risk för skador, till följd av brister i konstruktion, tillverkning, funktion, användning och underhåll. MEDICINTEKNISK SÄKERHET Vi arbetar enligt Förstafelsprincipen som innebär följande: Om ett fel inträffar får inte en farlig situation uppstå. Felet ska gå att upptäcka och korrigera innan ett andra fel uppstår. Sannolikheten för att två fel inträffar samtidigt ska vara låg.

15 MTÖ:s VÄRDEGRUND På MTÖ har vi gemensamt kommit fram till följande värdegrund som ska leda oss i vårt dagliga arbete: o Vänlighet och Glädje o Respekt och Förtroende o Ärlighet och Öppenhet o Lagkänsla o Kundfokus med resultat God trivsel och effektivitet ger en nöjd medarbetare och en nöjd kund!


Ladda ner ppt "Medicinsk Teknik Östergötland FSH Finmekaniska verkstaden Steril Hemsjukvård Landstinget i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser