Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jägareförbundet Jönköpings Län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jägareförbundet Jönköpings Län"— Presentationens avskrift:

1 Jägareförbundet Jönköpings Län
FOTO: © MAGNUS NYMAN

2 Nya arbetsgrupper, Jönköpings län
Framtid Hund Info / Media Jaktskytte Viltförvaltning

3 Arbetsordning för samtliga arbetsgrupper i Jägareförbundet, Jönköpings län.
Första namnet i varje grupp, är ansvarig mot styrelsen, att gruppens arbete genomförs enl. gällande verksamhetsbeslut, av länsförbundsstyrelsen. Avrapportering skall ske kontinuerligt på styrelsemötena. Gruppen bör genomföra minst 3 – 4 möten per verksamhetsår, utöver gruppens länsaktiviteter. Gruppen skall föra protokoll vid sina möten, som delges styrelsen samt jaktvårdskonsulent via e-post (Worddokument). Gruppen skall SENAST 1 nov. lämna förslag på budget för nästkommande verksamhetsår, samt vilka verksamheter som skall genomföras. Styrelsen beslutar om budget och verksamhet vid sitt dec. möte samma år.

4 Arbetsordning för samtliga arbetsgrupper i Jägareförbundet, Jönköpings län.
Gruppen skall SENAST 1 dec. inlämna tills styrelsen, sin verksamhetsberättelse för det gångna året, som sedan sammanställs i årsberättelsen. Gruppen är ansvarig för att de inbjudningar – skrivelser m.m. som behövs, inlämnas till kansliet i färdigt skick, för vidare utskick av kansliet. Gruppen skall ALLTID representera vid genomförande av aktiviteter eller tävlingar som ligger under gruppens ansvar. Arvoden för utförda möten, aktiviteter m.m. arvoderas enl. av årsstämman beslutade arvodesnivåer. Jägareförbundet i Jönköpings län April 2010

5 Framtid Ansvarig – Kenneth Andersson
Medlem – L-G Wikhult, Bo Arvidsson Ungdom – Jan W, Adam L, L-G W Jägarex. – Allan A, Robert J, Jan W. Jaqt – Anna L Skedhultsgr. – Allan A, Stig J, Lars- Donald A, Jan-Erik C

6 Hund Ansvarig – Göran Hansson Sören Dahl Edvard Eklund Sten Johansson
Kjell-Åke Dalkvist Eibert Josefsson - länsansvarig NVR

7 Info / Media Ansvarig – Bertil Nilsson Kretssupport – Sture Nilsson
Hemsida – L-G Wikhult Media – Bertil N, Tomas G, Christian L Mässor - Bertil N, Tomas G, Christian L Representation - Bertil N, Tomas G, Göran Hansson

8 Jaktskytte Ansvarig – Christian Larsson
Åke Jonsson, Johan Emilsson, Robert Johansson, Marcus Eskdahl, Harald Henriksson Martin Jarl – Länsinstruktör

9 Viltförvaltning Älg – Stefan Hoof, Roland Claesson, Göran Hansson, Mattias Rydström Vildsvin – Robert J, Michael Olofsson, Peder Jönsson, Bo Arvidsson, Hjort – Sture Nilsson

10 Viltförvaltning Småvilt / Viltvård – Christer Ljung, Stig J, Ingemar Kastensson, L-D A, Viltövervakning – Jan W Håkan Rovdjur – Göran Hansson


Ladda ner ppt "Jägareförbundet Jönköpings Län"

Liknande presentationer


Google-annonser