Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETIKPROJEKTET. MÅL Uppdatera Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer Varför just nu? Nya viltarter Nya jägare med mindre naturlig koppling till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETIKPROJEKTET. MÅL Uppdatera Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer Varför just nu? Nya viltarter Nya jägare med mindre naturlig koppling till."— Presentationens avskrift:

1 ETIKPROJEKTET

2 MÅL Uppdatera Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer Varför just nu? Nya viltarter Nya jägare med mindre naturlig koppling till jakten Den tekniska utvecklingen En ny omvärld ”Jakten på framtiden” Etikprojektets mål är: – Bibehålla jaktlagens ”frihet under ansvar” – Säkerställa samhällets acceptans för jakt

3 DELAKTIGHET För att få största möjliga delaktighet i projektet inbjuds all personal och länsföreningar att delta i arbetet Avrapportering vid ordförandekonferensen i november Utgångspunkt för arbetet är följande: Identifiera de tre viktigaste etikfrågorna! Utgå ifrån målen med projektet: – Försök hålla frågorna på en övergripande nivå (exempelvis: hundanvändning i jakten, teknik, skytteträning) Resultatet av såväl personalens som förtroendevaldas punkter ska arbetas in i Etikprojektets slutsatser

4 TIDSPLAN NU 1 jan 2015 Utskick av Powerpoint presentation, få igång hela organisationen med att börja prata om jaktetik Nov Etik- diskussioner bland personal och förtroende- valda Etik- diskussioner bland personal och förtroende- valda Förbunds- styrelsemöte Ordförande- konferens. Etik- diskussion. Avdelnings- chefer och förtroende- valda deltar. Insamling av underlag Förbunds- styrelsemöte Sveriges Vildnad: ämne etik Övergripande jaktetiska riktlinjer antagna av förbunds- styrelsen Etikdiskussioner ska genomföras i: Länsföreningars styrelse (gärna kretsar) Regionråd Förbundsstyrelse Avdelningsmöten för personal Etikdiskussioner ska genomföras i: Länsföreningars styrelse (gärna kretsar) Regionråd Förbundsstyrelse Avdelningsmöten för personal

5 TIDSPLAN 1 jan 2015 Jaktetiskt forum tas fram. Löpande verksamhet. (Klart första kvartalet) Jaktetiskt forum tas fram. Löpande verksamhet. (Klart första kvartalet) Årsstämman fastställer de jaktetiska riktlinjerna Jaktetik vävs in i det löpande arbetet Jaktetisk referens- grupp finns i bruk


Ladda ner ppt "ETIKPROJEKTET. MÅL Uppdatera Svenska Jägareförbundets jaktetiska riktlinjer Varför just nu? Nya viltarter Nya jägare med mindre naturlig koppling till."

Liknande presentationer


Google-annonser