Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen."— Presentationens avskrift:

1 Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen

2 Vår uppgift Arbeta fram förslag på föreskrifter och allmänna råd till 30 § skogsvårdslagen för avsnitten Växt- och djurarter samt Prioritering av hänsyn. Genomföra en kontrollstation om beslutade förändringar efter del 1 samt förändringar vi föreslår nu i del 2.

3 Deltagare Gunilla Kock Hansson, Skogsstyrelsen Malin Andersson, Skogsstyrelsen Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen Stefan Bleckert, Sveaskog Göran Örlander, Södra Håkan Slotte, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen Linda Berglund, Världsnaturfonden Johanna Fintling, LRF Skogsägarna Anna Lind, Naturvårdsverket

4 Växt- och djurarter Fas 1Fas 2Fas 3 Prioritering av hänsyn Kontrollstation 31/127/2 18/925/4

5 Aktiviteter inför nästa möte Inläsning av artskyddsmaterial Exempel om prioriteringar ska tas fram inför nästa möte och diskuteras Identifiera eventuella värderingar i portalparagrafens ordalydelse genom studier av förarbeten till denna Identifiera de verktyg SKS redan använder inom myndigheten när det gäller artskyddet

6 Att genomföra innan 25/4 Identifierat vilka underlag som behöver tas fram om prioriteringar Identifierat vilka underlag som kan behövas om artskyddet Identifierat olika scenarier för prioritering Diskutera vilka delar av artskyddet som skulle kunna täckas av 30 § Identifiera vilka underlag översynsgruppen behöver från de andra grupperna


Ladda ner ppt "Foto: Kristian Svedberg, Skogsstyrelsen Översynsgruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser