Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statligt ädellövstöd Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog Foto.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statligt ädellövstöd Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog Foto."— Presentationens avskrift:

1 Statligt ädellövstöd Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog Foto Kristian Svedberg

2 Exempel på stödberättigade åtgärder - föryngringsåtgärder
Markberedning Stängsling Plantering Ersättning ges med 80% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

3 Exempel på stödberättigade åtgärder – återväxtvård
Hjälpplantering Gräsrensning Stängselvård Ersättning ges med 80% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

4 Exempel på stödberättigade åtgärder – röjning
Röjning av plant och ungskog Klippning av grenklykor i samband med röjning Ersättning ges med 60% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

5 Exempel på stödberättigade åtgärder – nedtagning av stängsel
Nedtagning av nätstängsel med minsta höjd på 160 cm Ersättning ges med 25 kr per löpmeter stängsel Foto Kristian Svedberg

6 Ansökan sker på särskild blankett
Viktigt! Ansökan sker på särskild blankett Du måste vänta på beslut från Skogsstyrelsen innan arbetet kan påbörjas Foto Kristian Svedberg

7 Tack Foto Kristian Svedberg

8

9

10 Ädellövstödet Till skötsel av ädellövskog
Återväxtåtgärder 80 % av kostnad Röjning 60 % av kostnad Fastighet taxerad som lantbruksenhet Sök innan åtgärd Åtgärder kan göras som eget arbete eller av entreprenör Exempel: markberedning, stängsling och plantering av ek

11 NOKÅS Natur- och kulturvårdsåtgärder i skogen 70 % av kostnaderna
I första hand till åtgärder som gynnar naturvärden och kulturmiljövärden I andra hand till landskapsbild och friluftsliv Ansök innan åtgärd För ägare av fastighet taxerad som lantbruksenhet Exempel: frihuggning av biologiskt värdefulla träd, framröjning av gammal torpmiljö, återskapande av brynmiljöer Åtgärderna kan göras som eget arbete eller av entreprenör

12


Ladda ner ppt "Statligt ädellövstöd Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog Foto."

Liknande presentationer


Google-annonser