Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Statligt ädellövstöd • Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden • Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Statligt ädellövstöd • Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden • Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog."— Presentationens avskrift:

1 Statligt ädellövstöd • Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden • Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog Foto Kristian Svedberg

2 Exempel på stödberättigade åtgärder - föryngringsåtgärder • Markberedning • Stängsling • Plantering Ersättning ges med 80% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

3 Exempel på stödberättigade åtgärder – återväxtvård • Hjälpplantering • Gräsrensning • Stängselvård Ersättning ges med 80% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

4 Exempel på stödberättigade åtgärder – röjning • Röjning av plant och ungskog • Klippning av grenklykor i samband med röjning Ersättning ges med 60% av godkända kostnader Foto Kristian Svedberg

5 • Nedtagning av nätstängsel med minsta höjd på 160 cm Ersättning ges med 25 kr per löpmeter stängsel Exempel på stödberättigade åtgärder – nedtagning av stängsel Foto Kristian Svedberg

6 Viktigt! • Ansökan sker på särskild blankett • Du måste vänta på beslut från Skogsstyrelsen innan arbetet kan påbörjas Foto Kristian Svedberg

7 Tack Foto Kristian Svedberg

8

9

10 Ädellövstödet • Till skötsel av ädellövskog – Återväxtåtgärder 80 % av kostnad – Röjning 60 % av kostnad – Fastighet taxerad som lantbruksenhet – Sök innan åtgärd – Åtgärder kan göras som eget arbete eller av entreprenör – Exempel: markberedning, stängsling och plantering av ek

11 NOKÅS • Natur- och kulturvårdsåtgärder i skogen – 70 % av kostnaderna – I första hand till åtgärder som gynnar naturvärden och kulturmiljövärden – I andra hand till landskapsbild och friluftsliv – Ansök innan åtgärd – För ägare av fastighet taxerad som lantbruksenhet – Exempel: frihuggning av biologiskt värdefulla träd, framröjning av gammal torpmiljö, återskapande av brynmiljöer – Åtgärderna kan göras som eget arbete eller av entreprenör

12


Ladda ner ppt "Statligt ädellövstöd • Stödet täcker 60 – 80% av den kostnad som Skogsstyrelsen har godkänt för åtgärden • Stödet gäller åtgärder i befintlig ädellövskog."

Liknande presentationer


Google-annonser