Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mellan skola och näringsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mellan skola och näringsliv"— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mellan skola och näringsliv
- en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft Jan-Eric Sundgren AB Volvo Senior Vice President Public and Environmental Affairs Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av transport-lösningar för kommersiellt bruk

2 Kort om AB Volvo 9 affärsområden
Mack Trucks Renault Trucks Volvo Lastvagnar AO Asien Inkl. Nissan Diesel Bussar Anläggningsmaskiner Volvo Penta Volvo Aero Financial Services

3 Kort om AB Volvo Global verksamhet anställda Tillverkning i 18 länder, försäljning i mer än 180 länder Mack trucks Renault Trucks Volvo Lastvagnar Bussar Anläggningsmaskiner Volvo Penta Volvo Aero Volvo Powertrain Nissan Diesel

4 Global Konkurrens Centers of Excellence Fordonsindustrin
Sverige Tyskland Frankrike Japan USA Italien Grunden för världsklass är klustret. Klustret av företagande, universitet och högskola, kultur och samhälle - Exempel transportindustrin Här på kartan ser ni hur Transportindustrin i Sverige genom Volvokoncernen och Volvo Personvagnar, Saab och Scania har lyckats hålla en stark position internationellt tack vare det konkurrenskraftiga kompetenskluster vi är. Volvo och många andra svenska företag är stolta över sin svenska historia och vi tror på Sverige framtida framgång Bara vi i Sverige inte lutar oss tillbaka och känner oss nöjda…

5 Skolan är näringslivets viktigaste leverantör
Viktiga villkor för regional konkurrenskraft Grundskola och gymnasium Akademisk miljö Forskning Samarbete skolor – näringsliv Spetskunnande Regional attraktivitet kulturliv fastighetspriser internationella skolor lönenivåer Skolan är näringslivets viktigaste leverantör Det finns många komplexa samband för att öka dynamiken och attraktiviteten för en del av samhället. Här några utvalda områden som spelar extra viktig roll för konkurrenskraften. Samarbete näringsliv-högskolor/universitet mycket viktig.

6 Hur står det egentligen till
Hur står det egentligen till? Ungdomars intresse för matematik, naturvetenskap och teknik (MNT) Ungdomar i industrialiserade länder är mer negativt inställda till att studera och arbeta med MNT Andelen elever som studerar MNT på gymnasie- och högskolenivå minskar i stora delar av Europa och OECD Vi vet för lite om framtidens arbetskraftsbehov

7 Ungdomars attityder Om att arbeta med teknik Källa
Relevance of Science Education (ROSE)

8 Vad vet vi om orsaken? Tre viktiga faktorer med fokus på gränsskiktet mellan skola och näringsliv
saknar motiv för studier inom MNT Studenter saknar förebilder i arbetslivet saknar aktuell information om arbetslivet NT Kommentar Gör skillnad mellan interna problem i utbildningssystemet och problem i gränsskiktet mellan skolan och samhället. Här tittar vi på det senare. Lärare

9 Vad görs och vad behöver göras
Vad görs och vad behöver göras? Aktiviteter för näringslivet på kort sikt Öka kunskapen om hela skolsystemet, lärares villkor och ungas attityder Påverka, genom att engagerat skapa och delta i debatten Arbeta för bättre förutsättningar för lärare Etablera konsekvent och systematiskt nära samarbete med skolan Tillhandahåll och lyft fram förebilder Jag är övertygad om att vi kan ta stora steg framåt genom ännu mer interaktivt samarbete. VIKTIGT OCH OUNDVIKLIGT. Näringslivet måste: öka kunskap om hela skolsystemet, lärares villkor och ungas attityder Fastställa ambitionsnivån och hitta en nivå där konsekvent och systematiskt nära samarbete kan ske Konkret kan det innebära: Makro: Påverka, genom att engagerat skapa och delta i debatten Öka sin kunskap om hela skolsystemet, lärares villkor och ungas attityder Mikro: Etablera en nivå av konsekvent och systematiskt nära samarbete med skolan – där lägstanivån aldrig är noll Samarbeta med kommuner. Tillhandahålla och lyfta fram förebilder. Arbeta för högre status och bättre förutsättningar för lärare

10 Best Practice: Jet-Net Nationellt och systematiskt arbete i Nederländerna
Nationellt och systematiskt samarbete mellan högstadie- och gymnasieskolor, näringsliv och regeringen i Nederländerna. Näringslivet bistår skolan i arbetet med att förstärka attraktionskraften i den matematiska, naturvetenskapliga och tekniska läroplanen samt hjälper elever skaffa sig en större insikt i framtida karriärmöjligheter. Målsättning: Att öka antalet nyinskrivna studenter i högre naturvetenskaplig och teknisk utbildning med 15% över 10 år Hela organisationen, år 2006 130 skolor och elever 28 företag med 500 forskare and ingenjörer Kapitaliserad tjänstemannakapacitet - € 8 miljoner NT Kommentar Nämn att många andra initiativ kan uppvisa ett mer avancerat innehåll men Jet-Net och Nederländernas Platform Betatechniek är en förebild beträffande systematik.

11 Exempel på Volvokoncernens aktiviteter i dag
Samarbeten med gymnasieskolor, högskolor och universitet i Sverige, Frankrike, USA, Kina och Brasilien Globala trainee-program Samarbete med gymnasieskolor, högskolor och universitet i Skövde, Eskilstuna, Trollhättan, Köping, Hallsberg, Umeå, Arvika, Stockholm och Göteborg Delägarskap i Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium Över praktikplatser, PRAO och feriearbeten i Sverige Föreläsningar och företagsbesök Deltar på ca 20 Arbetsmarknadsdagar i Sverige Volvos aktiviteter idag: Volvo har idag många och bra aktiviteter som strävar mot ett bredare samarbete och djupare förståelse. Samtidigt tittar vi naturligtvis kontinuerligt på olika sätt att utöka och effektivisera kontakterna. Vi har mycket kvar att göra och lära. Några exempel på vad vi gör Utomlands idag: Samarbeten med gymnasieskolor, högskolor och universitet i Frankrike, USA, Kina och Brasilien Globala Trainee-program i Sverige: Samarbete med gymnasieskolor, högskolor och universitet i Skövde, Eskilstuna, Trollhättan, Köping, Hallsberg, Umeå, Arvika, Stockholm och Göteborg Delägarskap i Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium Över 2000 praktikplatser, PRAO och feriearbeten Föreläsningar och företagsbesök Trainee-program Deltar på ca 20 Arbetsmarknadsdagar

12 Systematik Resurseffektivitet
Vad är nästa steg? Utveckla strategi för Europa såväl som nationellt Utbildningssystem Behovsanalys Uppföljning Forskare Indikatorer Utvärdering Didaktik Samhälls-kommunikation Näringsliv Arbetslivsrelaterat utbildningsinnehåll för både elever och lärare Förebilder Systematik Resurseffektivitet Storskalighet Politiken Incitamentsstrukturer Stödsystem och finansiering

13 Sprid kunskap och insikt
Vägen till en europeisk strategi Utveckla strategi Europeisk Nationell Regional Bilda allianser skolor, universitet, forskare, företag, intresseorganisationer och politiker Förankra i skolor och företag bland politiker och beslutsfattare Process 2008 NT Kommentar Berätta kort om arbetet som pågår inom ramen för ERT. Samtal om den europeiska delen av ett multistakeholderinitiativ är igång. Volvo är självt berett att ta en ledande roll i bland andra Sverige och Frankrike. Förmedla att du hoppas att det finns konferensdeltagare här idag som vill ta en ledande roll i Norge. Men oavsett om man kan eller vill ta en ledande roll finns mycket att göra på både kort och lång sikt… Sprid kunskap och insikt Om hur det är ställt, vad vi vet och vad vi inte vet Behovet att agera systema- tiskt och i större skala

14 ”I skolen legges grunnlaget for vår fremtidige verdiskaping og velferd”
Ett större engagemang från näringslivet är nödvändigt om vi skall skapa världens bästa skola Initativet ”Næringslivet i skolen (NIS)” är ett utmärkt steg på vägen AB Volvo är redo att aktivt bidra till arbetet regionalt, nationellt och på europeisk nivå


Ladda ner ppt "Samverkan mellan skola och näringsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser